Elżbieta Maria
Biegun
KKaannddyyddaattkkaa nnaa rraaddnnąą
RRaaddyy MMiiaassttaa
zz lliissttyy PPIISS
Moja mama:
Od urodzenia grodziszczanka, mgr pedagogiki.
Szczęśliwa matka i babcia. Pracowała w wielu
szkołach różnych s...
Prezentacja mamy
Prezentacja mamy
Prezentacja mamy
Prezentacja mamy
Prezentacja mamy
of 7

Prezentacja mamy

Moi rodzice- kandydaci w wyborach samorządowych 2014.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja mamy

  • 1. Elżbieta Maria Biegun KKaannddyyddaattkkaa nnaa rraaddnnąą RRaaddyy MMiiaassttaa zz lliissttyy PPIISS
  • 2. Moja mama: Od urodzenia grodziszczanka, mgr pedagogiki. Szczęśliwa matka i babcia. Pracowała w wielu szkołach różnych szczebli. Była dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w okresie jej budowy. Jest ekspertem MEN, edukatorem, katechetą oraz propagatorem edukacji permanentnej. Od 1995r zatrudniona w Szkole w Adamowiźnie, mieszkanka wsi Odrano Wola.

Related Documents