Тема: Зображення поверхонь 2-го
порядку: еліпсоїд, гіперболоїди і
параболоїди
Робота студентів групи 3АМ
Куземи Олександра...
Еліпсоїд
Однопорожнинний гіперболоїд
Двопорожнинний гіперболоїд
Еліптичний параболоїд
Гіперболічний параболоїд
Дякуємо за увагу!
Бажаємо успіхів у подальших
дослідженнях поверхонь 2-го
порядку! 
Поверхні другого порядку
Поверхні другого порядку
Поверхні другого порядку
Поверхні другого порядку
of 11

Поверхні другого порядку

івіавупекркеро
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Поверхні другого порядку

  • 1. Тема: Зображення поверхонь 2-го порядку: еліпсоїд, гіперболоїди і параболоїди Робота студентів групи 3АМ Куземи Олександра Баран Тетяни
  • 2. Еліпсоїд
  • 3. Однопорожнинний гіперболоїд
  • 4. Двопорожнинний гіперболоїд
  • 5. Еліптичний параболоїд
  • 6. Гіперболічний параболоїд
  • 7. Дякуємо за увагу! Бажаємо успіхів у подальших дослідженнях поверхонь 2-го порядку! 