Najbardziej kontrowersyjne reklamy w polskich mediach<br />Olgierd Cygan<br />25 listopad 2010<br />Media Szum, AdDays 201...
Trochę teorii <br />
Rada reklamy<br />Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest organizacją odpowiadającą za samoregulację w dziedzinie reklamy w...
Kodeks Etyki Reklamy<br />Kodeks Etyki Reklamy to podstawowy dokument Rady Reklamy i Komisji Etyki Reklamy. Dotyczy on cał...
Samoregulacja<br />Samoregulacja jest inicjatywą środowiska reklamowego, która ma na celu zapewnienie najwyższych standard...
A teraz czysta praktyka <br />
Rok 2009<br />
Kategorie skarg<br />
Najbardziej oprotestowane reklamy<br />
Podział na media<br />
Kategorie reklamowanych produktów<br />
Decyzje KER<br />
Dziękuję za uwagę!<br />
of 17

Najbardziej kontrowersyjne reklamy w polskich mediach v2

Prezentacja nt najbardziej kontrowersyjnych reklam w Polsce w 2009 roku przedstawiona podczas AdDays 2010 w Łodzi.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najbardziej kontrowersyjne reklamy w polskich mediach v2

 • 1. Najbardziej kontrowersyjne reklamy w polskich mediach<br />Olgierd Cygan<br />25 listopad 2010<br />Media Szum, AdDays 2010 Łódź<br />
 • 2. Trochę teorii <br />
 • 3. Rada reklamy<br />Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest organizacją odpowiadającą za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce. Działamy na rzecz podnoszenia standardów komunikacji marketingowej poprzez promowanie dobrych wzorców oraz piętnowanie nieetycznych i nieuczciwych przekazów reklamowych.<br />System samoregulacji opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, dokumencie opracowanym wspólnie przez przedstawicieli trzech grup tworzących rynek reklamowy w Polsce: reklamodawców, agencje reklamowe i media. Nad przestrzeganiem Kodeksu czuwa Komisja Etyki Reklamy składająca się z ekspertów w dziedzinie mediów i reklamy. <br />
 • 4. Kodeks Etyki Reklamy<br />Kodeks Etyki Reklamy to podstawowy dokument Rady Reklamy i Komisji Etyki Reklamy. Dotyczy on całego przekazu reklamowego z wyjątkiem kampanii społecznych i politycznych.<br />Kodeks to zbiór przepisów określających co jest dopuszczalne, a co nieetyczne w przekazie reklamowym reguluje wszystkie aspekty komunikacji reklamowej z uwzględnieniem specyfiki różnych mediów. Promuje odpowiedzialne praktyki w dziedzinie reklamy odpowiada na wyzwania stawiane przez dynamiczny rynek będzie regularnie przeglądany i aktualizowany <br />
 • 5. Samoregulacja<br />Samoregulacja jest inicjatywą środowiska reklamowego, która ma na celu zapewnienie najwyższych standardów reklamy w Polsce oraz ochronę konsumentów i konkurencji przed nieuczciwym lub nieetycznym przekazem reklamowym. Zaletą samoregulacji jest jej elastyczność - błyskawicznie reaguje na zmieniające się potrzeby, co jest niezbędne w tak dynamicznej branży jaką jest reklama. Równie istotne jest wspólne uzgadnianie zapisów przez przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z reklamą: reklamodawców, mediów oraz agencji reklamowych oraz dostosowanie ich do realiów rynkowych, co gwarantuje, że będą powszechnie respektowane.<br />
 • 6. A teraz czysta praktyka <br />
 • 7. Rok 2009<br />
 • 8. Kategorie skarg<br />
 • 9. Najbardziej oprotestowane reklamy<br />
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13. Podział na media<br />
 • 14. Kategorie reklamowanych produktów<br />
 • 15.
 • 16. Decyzje KER<br />
 • 17. Dziękuję za uwagę!<br />

Related Documents