MAGTALASALITAAN TAYO!
1. Ang mga Asyano ay nahahati sa ibat-
ibang pangkat batay sa wika at etnisidad
na kinabibilangan. A...
Magtalasalitaan tayo!
3. Pangkat etniko sa China na mahusay
sa pagpana at pagsakay sa kabayo,
karaniwang din naninirahan s...
Magtalasalitaan tayo!
5. Kung iba- iba ang kultura ng mga
pamayanang etniko sa Asya,
nangangahulugang pinakamalaking
hamon...
Asian Population 2014
Based on the most recent population growth
trends, the population of Asia is estimated to be
4,426,6...
ANG LUMALAKING
POPULASYON NG ASYAARALIN 4:
NASUSURI ANG KAUGNAYAN NG YAMANG-TAO NG MGA
BANSA NG ASYA SA PAGPAPA-UNLAD NG K...
Gawain 9:
Anticipation- Reaction Guide
(ph. 80-81)
Panuto: Muli mo itong tunghayan,
basahin at suriin
ang mga pahayag sa i...
GAWAIN 4: Pagbasa at Pag-unawa
sa teksto (ph. 73 L.M)
POPULASYON- TUMUTUKOY SA DAMI
NG TAO SA ISANG LUGAR/BANSA.
POPULATIO...
GDP PER CAPITA- KITA NG BAWAT
INDIBIDWAL SA LOOB NG ISANG TAON SA
BANSANG KANYANG PANAHANAN.
NAKUKUHA ITO SA PAMAMAGITAN N...
POPULATION 2010 , BY RANK
1. CHINA
2. INDIA
3. UNITED STATES
4. INDONESIA
5. BRAZIL
6. PAKISTAN
7. BANGLADESH
8. NIGERIA
9...
POPULATION 2010, ASIA
RANK POPULATION
1. CHINA
2. INDIA
3. INDONESIA
4. PAKISTAN
5. BANGLADESH
6. JAPAN
7. PHILIPPINES
8. ...
POPULATION EXPLOSION/
(POPULATION BOMB)
Expression used to describe the 20th
Century worldwide trend of rapid
population g...
MAY MATAAS NA
POPULATION
GROWTH RATE
TIMOG ASYA- Bhutan,
Nepal, Afghanistan
TSA- Cambodia,
Laos
Bansa Pop (m) Paglaki
(%)
Tao/km²
China 1,299.9 1.2 122
India 928.6 2.1 268
Bangladesh 122.7 2.2 784
Hong Kong 6.2 2.1 5,5...
Gawain 1: Ako at ang Aking Pamilya
Pangalan ___________________________
Edad__________ Kasarian ____________
Tirahan:_____...
Gawain 5: Magpangkatan Tayo!
Task Card:
1. Populasyon at Population
Growth Rate
2. Gulang ng Populasyon,
Kasarian at Life ...
Ang paglaki
ng
populasyon
ay bunga ng
salitang
galaw ng…
Birth rate
BIRTH RATE
The number of births per 1,000 inhabitants.
CBR= B/P X 1000
CBR= Crude Birth Rate
B= number of livebirths
P= mi...
EX.
The number of birth rates in Abra was
3,598 and its population was 145, 508 in
1970, the crude birth rate for Abra was...
DEATH RATE
Simplest way of measuring mortality in a
population
Average number of deaths occuring during
the year per 1,000...
CDR= D/P X 1000
CDR= Crude death rate
D= deaths in the year
P= Midyear population
FORMULA
CRUDE DEATH RATE
EX
The number of deaths in the Philippines
in 1969 was 248,251 and the 1969
population was 36,849,000.
CD...
GENERAL FERTILITY RATE
Gives the number of live births per 1000
women in the childbearing ages – 15-44/
15-49
GFR= B/F15-4...
pambansang
kita o
kabuuang kita
ng bawat
isang tao sa
isang bansa sa
loob ng isang
taon.
Per capita GDP
MIGRASYON
The movement of
people across a
specified boundary
for the purpose of
establishing a new or
semipermanent
reside...
MIGRATION
THEORY
Negatibong dahilan
Positibong dahilan
PUSH
PULL
GAWAIN 6: ANONG
MASASABI MO? (ph. 78)
Deporestasyon
Pagguho ng lupa.
Polusyon sa tubig at hangin.
Epekto ng populasyon sa
...
Ilan sa epekto nito…
1. Brain
drain
2. Hindi
pantay-pantay
na bilang ng
tao sa isang
lugar
3. Polusyon
at pagkasira
ng likas na
yaman
Sanhi din ng
kakapalan ng
populasyon ang
urbanisasyon
Gawain 7: Tatlo- Dalawa- Isa, Tumigil Tayo
3 Things You Found
Out
2 Interesting Things 1 Question You Still
Have
Ang Popul...
ANO ANG PARAANG
GINAMIT NG ILANG
BANSA UPANG
MAPABAGAL ANG
PAGLAKI NG
POPULASYON?
CHINA- ONE CHILD POLICY
QUALITY FAMILY
2015-INDONESIA
( PH. 80)
PAGPAPABUTI NG KALIDAD NG
PAMUMUHAY NG PAMILYA AT NG
PAGKONTROL SA PAGBILIS NG
POP...
FAMILY
PLANNING
VOLUNTARY
CONTRACEPTION
Pills, condoms etc.
Calendar method
SAPAT NA EDUKASYON
WOMEN’S RIGHTS
ABORSYON
Key:
Green
Abortion never legal, or legal
only when necessary to save
the life of the mother or
protect her physi...
MAY KAUGNAYAN BA
ANG PAGLAKI NG
POPULASYON SA
KAUNLARAN NG ISANG
BANSA? BAKIT?
MAGBIGAY NG
HALIMBAWA.
KOMPOSISYON AT
DISTRIBUSYON NG
POPULASYON
Mayroong 3 hugis
ng gulang-seks
ang komposisyon
ng populasyon
Ekspansib
›
-Mas marami ang taong
bata ang edad
PHILIPPINES
PAKISTAN
INDIA
INDONESIA
Konstriktib
-Mas marami ang taong
may matandang edad
>
JAPAN
CHINA
Istesyonaryo
-Halos pantay ang bilang ng
tao sa lahat ng edad
=
ANTICIPATION- REACTION GUIDE
PAKSA: POPULASYON SA ASYA
ANG PANGUNAHING DAHILAN NG
PAGLAKI NG POPULASYON NG ISANG
LUGAR/ BA...
ANTICIPATIN-REACTION GUIDE
PAKSA: POPULASYON SA ASYA
TUGON
PAGKATAPOS
NG ARALIN
MAUNLAD ANG MGA BANSANG MAY
BATANG POPULAS...
Pop 110813040025-phpapp02
Pop 110813040025-phpapp02
Pop 110813040025-phpapp02
of 55

Pop 110813040025-phpapp02

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pop 110813040025-phpapp02

 • 1. MAGTALASALITAAN TAYO! 1. Ang mga Asyano ay nahahati sa ibat- ibang pangkat batay sa wika at etnisidad na kinabibilangan. Ano ang tawag sa pagpapangkat na ito? A. Etniko B. Nomad C. Katutubo D. Etnolinggwistiko 2. Ito ay tumutukoy sa sa pagkakaiba-iba at pagiging katangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan ay tinatawag na A. Habitat B. Ecological Balance C. Biodiversity D. Reforestation
 • 2. Magtalasalitaan tayo! 3. Pangkat etniko sa China na mahusay sa pagpana at pagsakay sa kabayo, karaniwang din naninirahan sa mga poket house ay tinatawag na? A. Manchu B. Sharchops C. Lhotsampas D. Ngalops 4. Ito ay tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag naglaon ay nawawalan ng kapakinabangan. A. Salinization B. Desertification C. Deforestation D. Siltation
 • 3. Magtalasalitaan tayo! 5. Kung iba- iba ang kultura ng mga pamayanang etniko sa Asya, nangangahulugang pinakamalaking hamon sa rehiyon ang A. Ideolohiyang politikal B. Pagkakakilanlan C. Modernisasyon D. Pagkakaisa
 • 4. Asian Population 2014 Based on the most recent population growth trends, the population of Asia is estimated to be 4,426,683,000 compared to 4,299,000,000 in 2013. Asia consists of 49 countries, 6 countries that are either partially recognized or unrecognized, and 6 countries that are dependent on other countries. In fact, it is the largest continent of Earth, covering about 8.8% of the total surface area. It covers 44,579,000 square kilometers, which is about 30% of the Earth’s land area. The most populated country in Asia is the People’s Republic of China with an estimated population 1.35 billion people. The least populated country is the Republic of Maldives with an estimated population of about 330,000 in 2012. The smallest country in terms of area is also the Republic of Maldives with a bout 298 square kilometers.
 • 5. ANG LUMALAKING POPULASYON NG ASYAARALIN 4: NASUSURI ANG KAUGNAYAN NG YAMANG-TAO NG MGA BANSA NG ASYA SA PAGPAPA-UNLAD NG KABUHAYAN AT LIPUNAN SA KASALUKUYANG PANAHON BATAY SA A. DAMI NG TAO B. KOMPOSISYON AYON SA GULANG C. INAASAHANG HABA NG BUHAY D. KASARIAN E. BILIS NG PAGLAKI NG POPULASYON F. URI NG HANAPBUHAY G. BILANG NG MAY HANAPBUHAY H.KITA NG BAWAT TAO I. BAHAGDAN NG MARUNONG BUMASA AT SUMULAT J. MIGRASYON
 • 6. Gawain 9: Anticipation- Reaction Guide (ph. 80-81) Panuto: Muli mo itong tunghayan, basahin at suriin ang mga pahayag sa ibaba. Isulat ang S kung ikaw ay sumasang-ayon at DS kung hingdi sumasang- ayon sa pahayag. Sa pagkakataong ito isulat ang iyong sagot sahanay ng tugon pagkatapos ng aralin. Pagkatapos masagutan ikumpara ito sa iyong Naunang sagot sa bahagi ng alamin.
 • 7. GAWAIN 4: Pagbasa at Pag-unawa sa teksto (ph. 73 L.M) POPULASYON- TUMUTUKOY SA DAMI NG TAO SA ISANG LUGAR/BANSA. POPULATION GROWTH RATE- BAHAGDAN NG MABILIS NA PAGDAMI NG TAO SA ISANG BANSA BAWAT TAON. LIFE EXPECTANCY- INAASAHANG HABA NG BUHAY GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)- AY KABUUANG PANLOOB NA KITA NG ISANG BANSA SA LOOB NG ISANG TAON.
 • 8. GDP PER CAPITA- KITA NG BAWAT INDIBIDWAL SA LOOB NG ISANG TAON SA BANSANG KANYANG PANAHANAN. NAKUKUHA ITO SA PAMAMAGITAN NG PAGHAHATI NG KABUUANG GDP NG BANSA SA DAMI NG MAMAMAYANG NANINIRAHAN DITO. UNEMPLOYMENT RATE-TUMUTUKOY SA BAHAGDAN NG POPULASYONGWALANG HANAPBUHAY O PINAGKAKAKITAAN. LITERACY RATE- TUMUTUKOY SA BAHAGDAN NG POPULASYON NA MARUNONG BUMASA AT SUMULAT. MIGRASYON- PANDARAYUHAN O PALIPAT NG LUGAR O TIRAHAN.
 • 9. POPULATION 2010 , BY RANK 1. CHINA 2. INDIA 3. UNITED STATES 4. INDONESIA 5. BRAZIL 6. PAKISTAN 7. BANGLADESH 8. NIGERIA 9. RUSSIA 10. JAPAN 1,338,612,968 1,156,897,766 307,212,123 240,271,522 198,739,269 174,578,558 156,050,883 149,229,090 140,041,247 127,078,679
 • 10. POPULATION 2010, ASIA RANK POPULATION 1. CHINA 2. INDIA 3. INDONESIA 4. PAKISTAN 5. BANGLADESH 6. JAPAN 7. PHILIPPINES 8. VIETNAM 9. IRAN 10. THAILAND 1,338,612,968 1,156,897,766 240,271,522 174,578,558 156,050,883 127,078,679 97,976,603 88,576,758 66,429, 284 65, 998, 436
 • 11. POPULATION EXPLOSION/ (POPULATION BOMB) Expression used to describe the 20th Century worldwide trend of rapid population growth resulting from a world birth rate much higher than the world death rate Bahagdan ng bilis ng pagdami ng tao sa isang bansa sa bawat taon. POPULATION GROWTH RATE
 • 12. MAY MATAAS NA POPULATION GROWTH RATE TIMOG ASYA- Bhutan, Nepal, Afghanistan TSA- Cambodia, Laos
 • 13. Bansa Pop (m) Paglaki (%) Tao/km² China 1,299.9 1.2 122 India 928.6 2.1 268 Bangladesh 122.7 2.2 784 Hong Kong 6.2 2.1 5,547 Japan 125.5 .3 329 Pakistan 132.2 2.9 150 Indonesia 196.9 1.6 97 Thailand 60.4 1.5 111 Malaysia 20.2 2.4 56 Philippines 68.1 2.3 211
 • 14. Gawain 1: Ako at ang Aking Pamilya Pangalan ___________________________ Edad__________ Kasarian ____________ Tirahan:____________________________________ Petsa ng Kapanganakan__________________ Lugar ng Kapanganakan_____________ Mga Magulang: Pangalan ng Ama________________ Natapos sa Pag-aaral______Hanapbuhay_______ Pangalan ng Ina__________________ Natapos sa Pag-aaral______Hanapbuhay_______ Mga Kapatid: 1._____________________________________ Gulang_________ Natapos sa Pag-aaral ________ 2._____________________________________ Gulang_________ Natapos sa Pag-aaral ________ 3._____________________________________ Gulang_________ Natapos sa Pag-aaral ________ 4._____________________________ Gulang_________ Natapos sa Pag-aaral ________
 • 15. Gawain 5: Magpangkatan Tayo! Task Card: 1. Populasyon at Population Growth Rate 2. Gulang ng Populasyon, Kasarian at Life Expectancy 3. Literacy Rate 4. Migrasyon o Pandarayuhan 5. Hanapbuhay at Kaunlaran
 • 16. Ang paglaki ng populasyon ay bunga ng salitang galaw ng… Birth rate
 • 17. BIRTH RATE The number of births per 1,000 inhabitants. CBR= B/P X 1000 CBR= Crude Birth Rate B= number of livebirths P= midyear total population in which the births occured Formula
 • 18. EX. The number of birth rates in Abra was 3,598 and its population was 145, 508 in 1970, the crude birth rate for Abra was 2.47 CBR= 3,598/145,508 X 1000 = 2.47
 • 19. DEATH RATE Simplest way of measuring mortality in a population Average number of deaths occuring during the year per 1,000 persons in the total population.
 • 20. CDR= D/P X 1000 CDR= Crude death rate D= deaths in the year P= Midyear population FORMULA
 • 21. CRUDE DEATH RATE EX The number of deaths in the Philippines in 1969 was 248,251 and the 1969 population was 36,849,000. CDR=248,251/36,849,000 X 1000= 6.7
 • 22. GENERAL FERTILITY RATE Gives the number of live births per 1000 women in the childbearing ages – 15-44/ 15-49 GFR= B/F15-44 X 1000 GFR= General fertility rate B= number of live births F= midyear population of women 15- 44/ 15-49
 • 23. pambansang kita o kabuuang kita ng bawat isang tao sa isang bansa sa loob ng isang taon. Per capita GDP
 • 24. MIGRASYON The movement of people across a specified boundary for the purpose of establishing a new or semipermanent residence Divided into international migration and internal migration The Largest Population Migration – China Rail Way Carries Billions Holiday Passengers INDIA
 • 25. MIGRATION THEORY Negatibong dahilan Positibong dahilan PUSH PULL
 • 26. GAWAIN 6: ANONG MASASABI MO? (ph. 78) Deporestasyon Pagguho ng lupa. Polusyon sa tubig at hangin. Epekto ng populasyon sa pangkabuhayang kaunlaran. Suliranin sa pagpapataas ng kita ng bawat mamamayan (per capita income) at pambansang kita (national income). Suliranin sa pagpaparami ng suplay sa pagkain. Suliranin sa capital formation.
 • 27. Ilan sa epekto nito… 1. Brain drain
 • 28. 2. Hindi pantay-pantay na bilang ng tao sa isang lugar
 • 29. 3. Polusyon at pagkasira ng likas na yaman
 • 30. Sanhi din ng kakapalan ng populasyon ang urbanisasyon
 • 31. Gawain 7: Tatlo- Dalawa- Isa, Tumigil Tayo 3 Things You Found Out 2 Interesting Things 1 Question You Still Have Ang Populasyon ay tumutukoy sa bilang o dami ng tao sa isang partikular na lugar o bansa.  One Child Policy Ng China Anu-ano ang mga solusyon na dapat gawin para malunasan ang patuloy na paglaki ng populasyon? Ang Populasyon ay nakakaapekto sa likas na yaman, kapaligiran, antas ng pag-unlad ng isang bansa.  Quality Family 2015- Indonesia Napag-alaman ko na 6 sa bawat 10 tao sa mundo ay matatagpuan sa Asya. Ibig sabihin ang Asya ang may pinakamalaking populasyon sa mundo.
 • 32. ANO ANG PARAANG GINAMIT NG ILANG BANSA UPANG MAPABAGAL ANG PAGLAKI NG POPULASYON?
 • 33. CHINA- ONE CHILD POLICY
 • 34. QUALITY FAMILY 2015-INDONESIA ( PH. 80) PAGPAPABUTI NG KALIDAD NG PAMUMUHAY NG PAMILYA AT NG PAGKONTROL SA PAGBILIS NG POPULASYON NG BANSA. MAS HINIHIKAYAT ANG PARTISIPASYON NG MGA KALALAKIHAN SA PAGPLAPLANO NG PAMILYA. PAGPAPABUTI NG ANTAS NG PAMUMUHAY NG BAWAT PAMILYA. PAGBIBIGAY NG TAMANG IMPORMASYON AT EDUKASYON SA MGA KABABAIHAN. MAAYOS NA PAMAMAHAGI NG MGA KONTRACEPTIVES SA MAHIHIRAP NA PAMILYA.
 • 35. FAMILY PLANNING VOLUNTARY CONTRACEPTION Pills, condoms etc. Calendar method
 • 36. SAPAT NA EDUKASYON
 • 37. WOMEN’S RIGHTS
 • 38. ABORSYON Key: Green Abortion never legal, or legal only when necessary to save the life of the mother or protect her physical health Yellow Abortion legal in "hard cases", such as rape, incest, and/or deformed child. Red Abortion legal for social reasons (e.g. mother says she can't afford a child), or to protect the mother's "mental health" (definitions and requirements vary). Purple Abortion legal at any time during pregnancy for any reason.
 • 39. MAY KAUGNAYAN BA ANG PAGLAKI NG POPULASYON SA KAUNLARAN NG ISANG BANSA? BAKIT? MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
 • 40. KOMPOSISYON AT DISTRIBUSYON NG POPULASYON
 • 41. Mayroong 3 hugis ng gulang-seks ang komposisyon ng populasyon
 • 42. Ekspansib › -Mas marami ang taong bata ang edad
 • 43. PHILIPPINES
 • 44. PAKISTAN
 • 45. INDIA
 • 46. INDONESIA
 • 47. Konstriktib -Mas marami ang taong may matandang edad >
 • 48. JAPAN
 • 49. CHINA
 • 50. Istesyonaryo -Halos pantay ang bilang ng tao sa lahat ng edad =
 • 51. ANTICIPATION- REACTION GUIDE PAKSA: POPULASYON SA ASYA ANG PANGUNAHING DAHILAN NG PAGLAKI NG POPULASYON NG ISANG LUGAR/ BANSA AY MIGRASYON. ANG PATULOY NA PAGLAKI NG POPULASYON NG KARAMIHAN NG MGA BANSA SA ASYA AY ISA SA MGA PANGUNAHING SULIRANING KINAKAHARAP NG REHIYON SA KASALUKUYAN. ANG EDUKASYON AY ISA SA PINAKAMAHALAGANG SALIK SA PAG- UNLAD NG ISANG TAO AT BANSA. TUGON PAGKATAPOS NG ARALIN S  S  S
 • 52. ANTICIPATIN-REACTION GUIDE PAKSA: POPULASYON SA ASYA TUGON PAGKATAPOS NG ARALIN MAUNLAD ANG MGA BANSANG MAY BATANG POPULASYON. NAAPEKTUHAN NG PAGLAKI NG POPULASYON ANG LIKAS NA YAMAN NG ISANG LUGAR/ BANSA. ANG POTENSYAL NG ISANG LUGAR/ BANSA NA UMUNLAD AY MAAARING MAKITA SA KOMPOSISYON AT DISTRIBUSYON NG POPULASYON NITO. ANG ONE CHILD POLICY NG CHINA AY NAKATUTULONG SA PAG-UNLAD NG KANILANG KAUHAYAN. DS  S  S  S

Related Documents