OLIMP NET BUZAU
Microsoft Access – baze
de date







Baza de date
Tabel
Camp
Inregistrare
Cheie primara, cheie secundara
Legaturi intre tabele
Index
1

Creare unei baze de date si salvarea acesteia.
Tipuri de obiecte : tabele, interogari, formulare, rapoarte
…

Creare...

Selectare inregistrari
Inserare, modificare stergere

Cautare

Sortarea inregistrarilor
Filtrarea inregistrarilor...


Creare in modul Design View
Tipuri de criterii





>, < , >=, <>, =
Like
And , Or
Between x and y
Rularea un...



Creare formular utilizand Form Wizard
Introducerea datelor cu formulare
Modificare formular in Design View
1

...
of 6

Prezentare Modul Access

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Modul Access

  • 1. OLIMP NET BUZAU Microsoft Access – baze de date
  • 2.        Baza de date Tabel Camp Inregistrare Cheie primara, cheie secundara Legaturi intre tabele Index 1
  • 3.  Creare unei baze de date si salvarea acesteia. Tipuri de obiecte : tabele, interogari, formulare, rapoarte …  Crearea tabel nou   Proprietatile campurilor : Field size, Format, Decimal Places, Index, Validation Rule, Required, Default Value   Moduri de vizualizare : Datasheet, Design View Creare legaturi intre tabele in fereastra Relationships 1
  • 4.  Selectare inregistrari Inserare, modificare stergere  Cautare  Sortarea inregistrarilor Filtrarea inregistrarilor   1
  • 5.   Creare in modul Design View Tipuri de criterii      >, < , >=, <>, = Like And , Or Between x and y Rularea unei interogari 1
  • 6.    Creare formular utilizand Form Wizard Introducerea datelor cu formulare Modificare formular in Design View 1    Creare utilizand Report Wizard Rapoarte cu grupare si totaluri Modificare raport in Design View

Related Documents