HEA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
Im. B. CHROBREGO W CZĘSTOCHOWIE
-PcMe grizz; (Z: »zza U575: m ! ls ! mgr/ z zzglcvzázu eüzcIg/ m// cy/ ydz. _ça_
argwżnla, alę zalały/ n. üz/ /àzjzuc...
rą “g a( x b* 3 «ávfwzj
T ` ü
Q @ma QQQ
(ą
jdm
„ . 'w' @xyzz/ Ł «yaiba/ Igę . alę M7110 dekalog/ rz / cz/ f/ovarz....
(mmaxyapá/ wawmmümśgłalöäcąłcáaä. fń_; .š__`_ł " _ f; A
IVc/ ganze wylwztw w m; 1 całą @ligą [Wł pod młazéję a» Łyś: :...
(zg/ awg; 172 mm WIZJI? połam/ zg num; Ilükopoáatą, #Www/ n a (mya/ mu.
ma» że @dawa/ xl W" @WWA 771/4143449 &A; na ...
1K' é .
1*@ 'áääv
Mm (mwmw/ Ł - ; w KLoq0laW1e, //a¶(w2pwwaä,7üdm (wzpzowaäe/ {Lwpœ za
#W wwa/ iałam m / Wwéa m Füe...
!ñ
„
4..
.v 's
ąá: / F “i . K
@Maz łamali awm wtym alę/ Mgle 12m4, MEW/ wga zagio/ uz, ma
łaa/ wxga. M1...
!ñ
? Ołąáłülš àJLEEĹŚQĹWOŚŚĹQJ
! LWA/ Jom ZZL/ Ldm L @Wyz/ L / zLLZZvz/ ;ą/ LL/ z/Lłoáa/ L. 7E W
wypoqął LLę puw, hmmm...
of 8

Polski folklor

polski folklor
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polski folklor

  • 1. HEA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Im. B. CHROBREGO W CZĘSTOCHOWIE
  • 2. -PcMe grizz; (Z: »zza U575: m ! ls ! mgr/ z zzglcvzázu eüzcIg/ m// cy/ ydz. _ça_ argwżnla, alę zalały/ n. üz/ /àzjzucuwz/ z/(m @Martwic/ ai 70 (d502 O A toya0710@ Ł aylaa/ zle Migg/ ngaahi; (m; ur ; mmay : :padal ę pzyrfagyawze [dr/ ugna pcmmzzwáz. f0 Męczy [ownz ; mrm/ zjadl * ` T &dymnica/ zg; m ca 4710:3, nie ? Jl/ nt w pzy/ Jamz ! II/ TMI regał/ zów, ;zigiz [[Maz/ Lzaljzzlg/ zzc „az/ nazwy" na ? awd (Tuwcygnfczšd. gama max55 paaçzgrcéć cóz; mšwtgœm ‹ ~ ‹ ę cäghxm ázeąhwg*»›e. @Łacisz reąćśœmźšçł @#42992 ; mrm , Leal/ migi ü. A S2! . ł „ . I š: : „- , v ›m . › ,2 T ' „d, &*4412; 15349@ Ć-T/ agšášd zwane: : ›maxsa a? ) jt . x'*. „ , fm I ŻBĹŚDŃAIÓĹA' 20'; c452 0%! @má w &zł; Śię; 1 ‹ " (IA , ›ç , i 4 A z '. c, - `E i* , - T 33.: . TITI; - , _r r ~~ "I 'T / 'F"" . , x' _ v . ' , '- , _. . › r -z . ' 4 . ' I
  • 3. rą “g a( x b* 3 «ávfwzj T ` ü Q @ma QQQ (ą jdm „ . 'w' @xyzz/ Ł «yaiba/ Igę . alę M7110 dekalog/ rz / cz/ f/ovarz. , . `~ Widzialm/ zyna Z/ (IH/ (I-Jk/ II (: m; plęjzynz lza/ kln. ' *V . r L z rw; 1, ` . A „ _, T „TT(TT*ą/ zuzę(a; y»~2 ; mnian / ç/ gung ; ml 21/2 / ę/yf. j_ UKW; H16 ; cal ? Lg/ mamy ; zly/ zle gaguTwzęJz/ c ; nmlzigzcázy/ ęj/ ;Ł Ł) › . - 4- r ` n < K , - ` t _ ` ' w ` . A, .. „ x. ` »v . . _ t ~‹ ę a. Y “- ćlzfazcxznáfą/ mflä. że/ ęggzf, buga/ M. »mż/ za ; zlmuać na nmjżnyc.
  • 4. (mmaxyapá/ wawmmümśgłalöäcąłcáaä. fń_; .š__`_ł " _ f; A IVc/ ganze wylwztw w m; 1 całą @ligą [Wł pod młazéję a» Łyś: : f* ä; v T? ? *A '~ ` ł „gx, „ feawzga/ aafmcäega. IIC/ wywiewem@ da (hm Ewy/ awa r~ 9h 035c władgyłumfzg. Śmig/ wilam poyztmłwvoázfom „ _ g_ á g» k m Wyznała/ zze wdg/ znych IMM Ił/ Ęm (ma: ág/ .ł "A yli-f_ t aitęc aläácą t 75 żg/ /Ł L ! Tamy/ M * uyMLnDcL/ acy nam. jan / lgzż/ Iz, @atm (M4074 0,7g ; mum lł/ faplańaä I
  • 5. (zg/ awg; 172 mm WIZJI? połam/ zg num; Ilükopoáatą, #Www/ n a (mya/ mu. ma» że @dawa/ xl W" @WWA 771/4143449 &A; na #www am»- W/ K/a/ wfü/ n aw ? ww Mtz/ In ? Www/ WM wie/ W Mmm @www hymm! , mi; 4144m 07m Mamadou/ ego
  • 6. 1K' é . 1*@ 'áääv Mm (mwmw/ Ł - ; w KLoq0laW1e, //a¶(w2pwwaä,7üdm (wzpzowaäe/ {Lwpœ za #W wwa/ iałam m / Wwéa m Füe/ włam; MNK; diwz» M4. @łez/ zze mwg MM@ Mam aą „mwmw Jelo/ zgi. @Maz ç @a : zagio/ uz ; amam alę wz duża [emy/ n 0247216 mż M1025 Iivzmmńcáwwüuàm äałę/ .Jtàą/ Imdylq ; Iza/ zą »uę/ Aœwaśaą pielęg/ Mące; muwc- Ziad/ ge, üŁYpĹCMMàIIĘ/ ZàZLKMMO.
  • 7. !ñ „ 4.. .v 's ąá: / F “i . K @Maz łamali awm wtym alę/ Mgle 12m4, MEW/ wga zagio/ uz, ma łaa/ wxga. M104 mm, d441# azwa/ znw dumm, ;dośw rze/ winę nie W@ axia/ Ace, ale rzáuwzeż na całym śluzem. „Duży wływmpapmzg/ yaqę 12g@ www mmm powieść @włam a; położoną' wz (agam mwnn, pmcœmł zwał Mgłą pamść #Włam 5mm Reg/ noni Itm panuęłżw; _Żég/ WWŚĆ Rémüoááł ¶ i' g. “F “ “ “fff ` T: ` * “7 n p "ą. . _ i, z-'Ćt *gan „łęk „km7" ' “ł” ' - g . _ r - ‹ ~ „ -. ~- ° 7'_ L1, P: : „MI r r, 33.: " -' 4x " fux: ' z` , _ „.23 i ą v' _"1 ; JIL t' _ . , i flt-E gruha. A ` › #Św- łil' " I ~„ *- ' I" ' ' ; ą . .a ; ,4 „:3 "Ć V; .. r "I _' ' Ę" J ' t. - _ ztv! , V I t. x „mi w; 4 ` , ' ` '. ' x; ` . Ą ` „~_e. .1»` i j; ‹ ' t n , _a ` . . -', ' , z ` . ` „ > _a_ _. " , _ _. .._ Ĺ bę; / ` ' AQĄĹnXĹ' *-`*'. '~` '^. "~: - c. . 'zan' - ~ . - ufo' . . x 1
  • 8. !ñ ? Ołąáłülš àJLEEĹŚQĹWOŚŚĹQJ ! LWA/ Jom ZZL/ Ldm L @Wyz/ L / zLLZZvz/ ;ą/ LL/ z/Lłoáa/ L. 7E W wypoqął LLę puw, hmmmwbańálzäwwüalafœga. fałd / LLLILLILLLLLLLLLLÄ/ ;z/ Lwpmálzäm WąW/ WL / LWLLWL L16 W #LLL/ w że W MIL/ ą poáawśd w MZK/ L aázpagl L prw/ namową; @Lame #Mmm WWW m LW @WWW aą I@ WLM. &MLLWL WLLILA (wgl/ Lacy, @MW l/ Mw L läśLñ/ L : *i3r`. .;"<źii: ‹ „ " ': - i w ~ . rs ¶ „_ w *"*'LA34s' '? : ' .4 , XIV"- * ' . > 5.. 'a vi. ' , _, v- . , -_ 7: _ I t. LIL_ _ł i . ` ĄĘ: 'SĄ v -uyfüt. _ A ›w . ęs „. -. . ‹ niw' F , -W *Dann - -. „"*- = r à. : 'ç a: * , węg . , , w' " . ."` a ›ij ' - . ~| . . ;~' K 4 . . ›I ' ąż; ) _ „- › - „klf ? r sagiœa: : w ^' ' 3 . ' . ' . ›' "f w”. bić `| › L40: . .- . ; , . 4X3:* '_ . -, („ : _l __ p 4m. _.4 '. =_. '- '; _.. ' ›. ._v 17"' jf, . "I w I "ç N I 41