Jak  zvýšit  návštěvnost  webupro  Český  ins5tut  reklamní  a  marke5ngové  komunikaceJan Bindr, CEOoptimio s.r....
2 Stručné představení•  8 let se aktivně zabývám internetovým marketingem, SEO (optimalizaci pro vyhledávače)...
3Tipnete si aktuální velikost české internetové populace?
4Statistiky – internetová populace •  5 986 146 uživatelů českého internetu •  57% lidí z české populace •  z toho je 3...
5 Statistiky – sociodemografieMuži  vs.  ženy  –  52%  /  48%  Věková  segmentace:  15-­‐24  let  -­‐  19%...
6Jaký je nejpoužívanější vyhledávač v Česku?
7Vyhledávače v česku Google vs. Seznam ANKETA využívání
8Vyhledávače v česku Google vs. Seznam
9O čem je internetový marketing? 1.  Přivést uživatele na web 2.  Konvertovat uživatele na zákazníka 3.  Neustálá práce...
10Je internetový marketing vhodný právě pro nás? 1.  Internet je můj core-business? 2.  Internet mi může přinés...
11Jak tedy přivést uživatele na web? Nějaké nápady?
12 Jak přivést uživatele na web?Využití vyhledávačů a vlastního webu (SEO)Využití reklamních systémů (PPC)E-mail marketi...
13 SEO optimalizace pro vyhledávače1.  Nejefektivnější zdroj návštěvnosti vůbec2.  Zpravidla největší zd...
Správné SEO – long tail 14
15 Výhody a nevýhody SEO orientovaného na long tail+  cena  za  1  uživatele  se  blíží ...
Správné SEO – long tail 16
17 Následuje přesný postup, jakdosáhnout vysoké návštěvnosti z vyhledávačů. Čas na vytažení zápisníků ;)
18SEO orientované na long tailKrok 1 / 5 Důkladná analýza klíčových slov•  Kompletní datamining klíčových slov v oboru•  K...
19SEO orientované na long tailKrok 2 / 5 Úpravy struktury a navigace webu•  Odstranění technických nedostatků webu z pohle...
20SEO orientované na long tailKrok 3 / 5 Úpravy obsahu webu, copywriting•  Obsah je nutné upravit případně doplnit z pohle...
21SEO orientované na long tailKrok 4 / 5 Link building (budování zpětných odkazů)•  Zpětné odkazy zvyšují pozice ve vyhled...
22SEO orientované na long tailKrok 5 / 5 Kontinuální práce•  Webová analytika (landing pages, cílení, konverze)•  Moni...
23 S jakými SEO praktikami se můžeme setkat1  Platíte paušálně za dosažené pozice2  Platíte za návšt...
24 Dotazy k SEO?Přecházíme na PPC
25PPC kampaně Pay–Per–Click (platby za proklik)
26PPC vs. SEO+ PPC kampaně jsou instantní (spuštění, změny, řízenírozpočtu)+ Ideální prostředek pro kampaně zaměřené na vý...
27Výkonové kampaněKampaně zaměřené na zvyšování cílené návštěvnosti, konverzía snižování ceny za konverzi.Doporučujeme u e...
28Brandové kampaněKampaně zaměřené na zvyšování povědomí o značce.Náklady na brandové kampaně jsou vždy vyšší než výkonové...
29Další formy PPC reklamy1.  Zbožové srovnávače (Zboží.cz, Heureka.cz)2.  Grafická reklama3.  Video reklama4.  Face...
30 S jakými PPC praktikami se můžeme setkat1  Platíte za proklik agentuře2  Platíte za správu (procentuáln...
31 Dotazy k PPC?Přecházíme na E-mail marketing
32 E-mail marketing1  E-mail marketing není SPAM2  Jedná se o jeden z nejúčinnějších nástrojů zvyšování obrat...
Aplikace e-mail marketingu v praxi 331  Strategie e-mail marketingu (zapojení do firemní strategie)....
34Dotazy k E-mail marketingu? Přecházíme na Sociální sítě
35 Sociální sítě stručně1  Facebook2  YouTube3  Twitter, LinkedIn, ….
36 Webová analytikaVěděli jste, že můžete zdvojnásobit svoje obraty z internetu jen díky webové analytice?
37 Princip konverzního poměru Poměr mezi návštěvníkem a zákazníkem (%)Příklady konverzí: objednávka, odeslání for...
Webová analytika 38 Zvýšení obratů1.  Zvýšení  konverzního  poměru   •  Mikr...
Webová analytika 39 Ukázky nástrojů
Webová analytika 40 Ukázky nástrojů
Webová analytika 41 Ukázky nástrojů
42Webová analytika – Ukázky nástrojů
43Dotazy k webové analytice?Přecházíme na ukázky strategií internetového marketingu
Ukázka strategie pro lokální 44 firmy a živnostníky1.  lo...
Ukázka strategie pro lokální 45 firmy a živnostníky
Ukázka strategie pro lokální 46 firmy a živnostníky
Ukázka strategie pro střední firmy 471.  SEO  zaměřené  na  komp...
Ukázka strategie pro střední firmy 48
49 Dotazy? Následuje:Jak správně postupovat při tvorbě nového webu
Standardní postup u nového webu 501.  Architektura  webu  ...
51Děkuji  za  pozornostV  případě  dotazů  mi  můžete  napsat:  jan.bindr@op5mio.cz  Jan Bindr, CEOoptimio s.r.o.
of 51

Prezentace firmy optimio pro CIRMK

Jan Bindr, jednatel firmy optimio, přednášel v Praze pro Český Institut Reklamní a Marketingové Komunikace téma optimalizace a návštěvnost webových stránek. Přednáška nesla název: "Jak zvýšit návštěvnost webu".
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace firmy optimio pro CIRMK

 • 1. Jak  zvýšit  návštěvnost  webupro  Český  ins5tut  reklamní  a  marke5ngové  komunikaceJan Bindr, CEOoptimio s.r.o. 1
 • 2. 2 Stručné představení•  8 let se aktivně zabývám internetovým marketingem, SEO (optimalizaci pro vyhledávače) a PPC reklamou•  Vlastním konzulační společnost optimio s.r.o., která se zabývá tuningem internetového marketingu•  Experimetuji také v rámci vlastních internetových projektů, jejichž návštěvnost převyšuje 2 miliony návštěvníků za měsíc
 • 3. 3Tipnete si aktuální velikost české internetové populace?
 • 4. 4Statistiky – internetová populace •  5 986 146 uživatelů českého internetu •  57% lidí z české populace •  z toho je 3 390 020 uživatelů Facebooku •  Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius Srpen 2011, •  Checkfacebook.com
 • 5. 5 Statistiky – sociodemografieMuži  vs.  ženy  –  52%  /  48%  Věková  segmentace:  15-­‐24  let  -­‐  19%  25-­‐34  let  -­‐  23%  35-­‐44  let  -­‐  21%  Česká  internetová  populace  (5  986  146)  91%  -­‐  má  zkušenos5  s  nakupováním  online!  71%  -­‐  získává  informace  o  službách  a  produktech
 • 6. 6Jaký je nejpoužívanější vyhledávač v Česku?
 • 7. 7Vyhledávače v česku Google vs. Seznam ANKETA využívání
 • 8. 8Vyhledávače v česku Google vs. Seznam
 • 9. 9O čem je internetový marketing? 1.  Přivést uživatele na web 2.  Konvertovat uživatele na zákazníka 3.  Neustálá práce s daty a hledání úzkých míst pro dosažení růstu
 • 10. 10Je internetový marketing vhodný právě pro nás? 1.  Internet je můj core-business? 2.  Internet mi může přinést nové zákazníky? 3.  Internet je komunikační prostředek? 4.  Je to strategické pro firmu? 5.  Návratnost investic (cena za uživatele / konverzi)
 • 11. 11Jak tedy přivést uživatele na web? Nějaké nápady?
 • 12. 12 Jak přivést uživatele na web?Využití vyhledávačů a vlastního webu (SEO)Využití reklamních systémů (PPC)E-mail marketingSociální sítěPR a ReklamaOstatní sekundární zdroje
 • 13. 13 SEO optimalizace pro vyhledávače1.  Nejefektivnější zdroj návštěvnosti vůbec2.  Zpravidla největší zdroj návštěvnosti webu
 • 14. Správné SEO – long tail 14
 • 15. 15 Výhody a nevýhody SEO orientovaného na long tail+  cena  za  1  uživatele  se  blíží  k  nule  (řádově  jednotky  až  desítky  haléřů)  +  návštěvnost  je  stabilní  i  přes  změny  algoritmů  vyhledávačů  +  generujeme  velké  množství  cílené  návštěvnos5  díky  konkrétním  výrazům    -­‐  počáteční  náklady  jsou  vyšší  –  efek5vita  se  měří  dlouhodobě  -­‐  delší  doba  čekání  na  výsledky  (nejedná  se  o  instatní  návštěvnost)
 • 16. Správné SEO – long tail 16
 • 17. 17 Následuje přesný postup, jakdosáhnout vysoké návštěvnosti z vyhledávačů. Čas na vytažení zápisníků ;)
 • 18. 18SEO orientované na long tailKrok 1 / 5 Důkladná analýza klíčových slov•  Kompletní datamining klíčových slov v oboru•  Klasifikace klíčových slov dle témat, konkurenčnosti, hledanosti a cílení•  V této fázi můžeme také provádět testování klíčových slov pomocí PPC kampaní
 • 19. 19SEO orientované na long tailKrok 2 / 5 Úpravy struktury a navigace webu•  Odstranění technických nedostatků webu z pohledu vyhledávačů•  Úpravy jednotlivých šablon webu (automatická optimalizace pomocí definice pravidel generování obsahu)•  Zde dochází k alokaci long tail klíčových slov do webu tak, abychom jich dokázali pojmout co nejvíce slovních spojení
 • 20. 20SEO orientované na long tailKrok 3 / 5 Úpravy obsahu webu, copywriting•  Obsah je nutné upravit případně doplnit z pohledu vyhledávačů•  Obsah je potřeba také upravit / doplnit z pohledu uživatelů (landing page)•  Interní prolinkování webu (fulltextové odkazy)
 • 21. 21SEO orientované na long tailKrok 4 / 5 Link building (budování zpětných odkazů)•  Zpětné odkazy zvyšují pozice ve vyhledávačích•  Relevance / témata odkazujících stránek, tvary odkazů, cílové stránky odkazů.•  Zajištění “přirozeného” stabilního růstu zpětných odkazů•  Sociální sítě
 • 22. 22SEO orientované na long tailKrok 5 / 5 Kontinuální práce•  Webová analytika (landing pages, cílení, konverze)•  Monitoring (pozice, odkazy)•  Rozšiřování obsahu•  Neustálé hledání úzkých míst jejich posilování•  Budování zpětných odkazů (link building)
 • 23. 23 S jakými SEO praktikami se můžeme setkat1  Platíte paušálně za dosažené pozice2  Platíte za návštěvnost, kterou přivedeme navíc3  Platíte paušální platby za SEO služby4  Platíte za dosažené výsledky (Succes fee)5  Platíte jednorázově (ceníky, hodinová sazba)6  Kombinace výše zmíněných
 • 24. 24 Dotazy k SEO?Přecházíme na PPC
 • 25. 25PPC kampaně Pay–Per–Click (platby za proklik)
 • 26. 26PPC vs. SEO+ PPC kampaně jsou instantní (spuštění, změny, řízenírozpočtu)+ Ideální prostředek pro kampaně zaměřené na výkon+ Cílení a lokalizace- Dlouhodobé náklady jsou vyšší než u SEO- Většina uživatelů využívá přirozené výsledky hledání (neplatípro bonusové pozice)
 • 27. 27Výkonové kampaněKampaně zaměřené na zvyšování cílené návštěvnosti, konverzía snižování ceny za konverzi.Doporučujeme u e-shopů. Kampaně se spravují jiným stylemnež brandové kampaně. Zpravidla se zaměřuje pouze navyhledávací síť.Zajímají nás hlavně konverze, cena za konverzi / návštěvníka.
 • 28. 28Brandové kampaněKampaně zaměřené na zvyšování povědomí o značce.Náklady na brandové kampaně jsou vždy vyšší než výkonovékampaně. Nehledí se na konkrétní návratnost investic, ale najiné metriky (KPI).Brandové PPC kampaně však vykazují nejefektivnější čísla vporovnání s jinými kanály (rádio, tisk, atd.).
 • 29. 29Další formy PPC reklamy1.  Zbožové srovnávače (Zboží.cz, Heureka.cz)2.  Grafická reklama3.  Video reklama4.  Facebook (nová forma cílení)5.  Remarketing (Google AdWords, eTarget [retargeting])Remarke5ng  umožňuje  nové  možnos5  cílení  reklamy  na  uživatele,  kteří  navšívili  váš  web.
 • 30. 30 S jakými PPC praktikami se můžeme setkat1  Platíte za proklik agentuře2  Platíte za správu (procentuálně, paušálně nebo hodinově) a náklady na kredit hradíte zvlášť3  CPA (Cost Per Acquisition) – platby za konverze4  Platíte za dosažené výsledky (Succes fee)
 • 31. 31 Dotazy k PPC?Přecházíme na E-mail marketing
 • 32. 32 E-mail marketing1  E-mail marketing není SPAM2  Jedná se o jeden z nejúčinnějších nástrojů zvyšování obratu, budování značky a komunikace se stávajícími zákazníky3  Násobíte účinek prostředků vynaložených na získání návštěvníka / zákazníka
 • 33. Aplikace e-mail marketingu v praxi 331  Strategie e-mail marketingu (zapojení do firemní strategie). Není nutné stále získávat nové zákazníky2  Budování databáze kontaktů a vhodné propojení s webem3  Vytváření funkčních e-mailů (účinnost, konverze)4  Dodržování zákona5  Technické zázemí, statistiky6  Automatizace e-mailové komunikace
 • 34. 34Dotazy k E-mail marketingu? Přecházíme na Sociální sítě
 • 35. 35 Sociální sítě stručně1  Facebook2  YouTube3  Twitter, LinkedIn, ….
 • 36. 36 Webová analytikaVěděli jste, že můžete zdvojnásobit svoje obraty z internetu jen díky webové analytice?
 • 37. 37 Princip konverzního poměru Poměr mezi návštěvníkem a zákazníkem (%)Příklady konverzí: objednávka, odeslání formuláře (poptávky), registrace, návštěva kontaktní stránky.
 • 38. Webová analytika 38 Zvýšení obratů1.  Zvýšení  konverzního  poměru   •  Mikrokonverze   •  Landing  page   •  A/B  testování   •  Uživatelské  testování  2.  Zvýšení  průměrné  hodnoty  konverze   •  Cross  selling   •  Cílení  návštěvnos5  3.  Zvýšení  návštěvnos5   •  SEO,  PPC,  atd…
 • 39. Webová analytika 39 Ukázky nástrojů
 • 40. Webová analytika 40 Ukázky nástrojů
 • 41. Webová analytika 41 Ukázky nástrojů
 • 42. 42Webová analytika – Ukázky nástrojů
 • 43. 43Dotazy k webové analytice?Přecházíme na ukázky strategií internetového marketingu
 • 44. Ukázka strategie pro lokální 44 firmy a živnostníky1.  lokálně  zaměřené  SEO,  klíčová  slova  použitá  v  kombinaci  s   konkrétní  des5nací,  maximální  přizpůsobení  obsahu  2.  PPC  kampaně  zaměřené  na  okruh  50  km  od  centra  obce  (Pouze   vyhledávací  sítě  Sklik  a  AdWords)  3.  drobný  link  building  (registrace  do  katalogů,  výměna  odkazů  4.  využik  mapových  a  adresářových  služeb  (mapy.cz,  google  maps)
 • 45. Ukázka strategie pro lokální 45 firmy a živnostníky
 • 46. Ukázka strategie pro lokální 46 firmy a živnostníky
 • 47. Ukázka strategie pro střední firmy 471.  SEO  zaměřené  na  kompletní  long  tail  klíčová  slova  s  využikm   microsites  pro  laterální  obsah  a  zpětné  odkazy  2.  Pokročilé  PPC  reklamy  zaměřené  na  výkon  a  testování   klíčových  slov  3.  Rozsáhlý  link  building  zaměřený  na  nekonkurenčnější  slova  v   daném  oboru  4.  Webová  analy5ka  a  pravidelné  testování  chování  uživatelů
 • 48. Ukázka strategie pro střední firmy 48
 • 49. 49 Dotazy? Následuje:Jak správně postupovat při tvorbě nového webu
 • 50. Standardní postup u nového webu 501.  Architektura  webu   •  Analýzy  klíčových  slov   •  Návrh  informační  architektury   •  Návrh  wireframe  (rozložení  prvků  na  stránce)  2.  Tvorba  grafického  designu  +  implementace  webu  3.  Paralelně:  tvorba  detailních  obsahových  analýz,  copywri5ng  4.  Paralelně:  Přípravy  na  link  building  (analýzy  trhu  a  konkaktování   serverů)  5.  Paralelně:  Přípravy  PPC  kampaní
 • 51. 51Děkuji  za  pozornostV  případě  dotazů  mi  můžete  napsat:  jan.bindr@op5mio.cz  Jan Bindr, CEOoptimio s.r.o.

Related Documents