Organiza ia ţ pentru Dezvoltarea
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Iulia Iabanji
Director General
29 septembrie 2014
S pt mâna European ă ă ă a IMM-urilor 2014
29 septembrie – 5 octombrie
Campanie coordonată de Comisia Europeană
desfăşu...
S pt mâna European ă ă ă a IMM-urilor 2014
î n Republica Moldova
• mese rotunde,
• conferințe,
• dezbateri publice,
•...
Î ntreprinderile mici şi mijlocii î n RM
Î NTREPRINDERI
LE
MICRO
≤ 3 mln. lei venituri din
vânzări
MICI ≤ 25 mln. le...
IMM-urile din Republica Moldova
Componenta cea mai important ă a ECONOMIEI !
▪ 97,4 % din totalul Întreprinderilor
▪ 56...
Situa ţia actuală
Ponderea veniturilor din vânzări a IMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor ac...
Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM)!
• Crează cele mai multe locuri de muncă.
• Sunt factorul cheie pentru creşterea ...
Provoc rile, Riscurile ă și Problemele IMM-urilor
 Accesul limitat la finanţare;
 Lipsa cunoştinţelor ANTREPRENORIALE;...
Antreprenoriat î nseamnă:
 independenţă financiară
 prestigiu social
 program flexibil
 ești propriul tău şef
 a...
Antreprenoriat î nseamnă:
 asumarea riscurilor
 dorinţa de a acţiona independent
 puterea de a realiza mai multe tas...
ODIMM – Împreun dezvolt ă ăm afacerea ta!
Obiectiv:
Grup ţintă:
Activităţi:
Programul Național de Abilitare
Economică a Tinerilor
Facilitarea implicării tineri...
Tinerii Beneficiari ai Programului PNAET
Programul de instruire continuă
“GESTIUNEA EFICIENTĂ A AFACERII”
• Cursuri de instruire pentru antreprenori!
• GRATIS! ...
Module de instruire GEA:
Management financiar
Managementul
resurselor umane şi
legislaţia muncii
Înregistrarea în cal...
Fondul de Garantare a Creditelor
Acum Gajul nu mai este o Problemă!
Garantăm Credite pentru Afacerea ta!
Produse de garantare:
Pentru î ntreprinderile nou-create:
- suma garan iei financiare repr ţ ezintă până la 500 000 lei ...
Programul de Atragere a Remitenţelor în
Economie “PARE 1+1”
Atragerea resurselor lucrătorilor migranţi
în crearea dezvo...
Programul de Subvenţionare
a participării agenților economici
la Târguri şi Expoziţii
Moldenergy,
Fabricat în Moldova,...
Re eaua Incubatoarelor de Afaceri ţ din Moldova
(RIAM)
Misiunea RIAM: Asigurarea unei dezvoltări durabile şi recunoaşter...
Re eaua Regional a ţ ă Incubatoarelor de
Afaceri “Black Sea BI-Net”
Accelerarea dezvoltării unei economii productive şi ...
Programe şi instrumente de suport pentru
IMM
• Fondul Provocările Mileniului Moldova - http://www.mca.gov.md/
• Agenţia...
PROGRAME DE SUPORT
I DEZVOLTARE Ş A SECTORULUI IMM
OPORTUNITATE
DEZVOLTARE
INVESTIŢII
MODERNIZARE
MOBILITATE
Î mpreună dezvoltăm
afacerea ta!
Adresa ODIMM:
Str. Serghei Lazo 48, etajul 3, of. 313
Chişinău, Republica Moldova
Te...
Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014
Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014
of 26

Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

În contextul Săptămânii Europene a IMM-urilor 2014, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) organizează o serie de activităţi şi evenimente.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

 • 1. Organiza ia ţ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iulia Iabanji Director General 29 septembrie 2014
 • 2. S pt mâna European ă ă ă a IMM-urilor 2014 29 septembrie – 5 octombrie Campanie coordonată de Comisia Europeană desfăşurată î n peste 37 de ţări Obiective: prezentarea măsurilor de sprijin pe care le oferă UE și autoritățile locale, regionale și nationale IMM-urilor; promovarea antreprenoriatului și astfel determinarea creșterii numărului de persoane, î n special tinere, care se gândesc serios la o carieră de antreprenor; recunoaşterea contribuției antreprenorilor la creșterea gradului de bunăstare, la crearea de locuri de muncă, la ameliorarea competitivității și dezvoltarea inovarii.
 • 3. S pt mâna European ă ă ă a IMM-urilor 2014 î n Republica Moldova • mese rotunde, • conferințe, • dezbateri publice, • sesiuni şi seminare de instruire, • expoziţii, • etc. î n toate raioanele țării! Principalul eveniment! Conferinţa Internaţională a Î ntreprinderilor Mici şi Mijlocii „IMM – Calea spre Performanţă Europeană” Ceremonia de decernare a distincţiilor şi premiilor î nvingătorilor Concursurilor Naționale: „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” „IMM – model de responsabilitate socială”
 • 4. Î ntreprinderile mici şi mijlocii î n RM Î NTREPRINDERI LE MICRO ≤ 3 mln. lei venituri din vânzări MICI ≤ 25 mln. lei venituri din vânzări MIJLOCII ≤ 50 mln. lei venituri din vânzări MARI ≤ 9 angajaţi ≤ 49 angajaţi ≤ 249 angajaţi Mai mult de 250 angajaţi Mai mult de 50 mln. lei din ven. din vânzări
 • 5. IMM-urile din Republica Moldova Componenta cea mai important ă a ECONOMIEI ! ▪ 97,4 % din totalul Întreprinderilor ▪ 56,9 % din numărul total de angajaţi ▪ 97,4 % din totalul Întreprinderilor ▪ 33,4% venituri din vânzări ▪ 14 întreprinderi la 1000 de locuitori
 • 6. Situa ţia actuală Ponderea veniturilor din vânzări a IMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor acestui sector în anul 2013, conform Biroul Naţional de Statistică, se prezintă astfel:
 • 7. Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM)! • Crează cele mai multe locuri de muncă. • Sunt factorul cheie pentru creşterea economică. • Depăşesc uşor perioadele de criză, pentru că sunt FLEXIBILE şi ADAPTABILE. • Sunt INOVATIVE.
 • 8. Provoc rile, Riscurile ă și Problemele IMM-urilor  Accesul limitat la finanţare;  Lipsa cunoştinţelor ANTREPRENORIALE;  Dobânzi ridicate la credite şi împrumuturi;  Administrare Fiscală dură;  Accesul redus la informaţii;  Birocraţia.
 • 9. Antreprenoriat î nseamnă:  independenţă financiară  prestigiu social  program flexibil  ești propriul tău şef  autonomie, libertate și flexibilitate!
 • 10. Antreprenoriat î nseamnă:  asumarea riscurilor  dorinţa de a acţiona independent  puterea de a realiza mai multe task-uri simultan  abilităţi de înţelegere, planificare şi execuţie  capacitatea de a dezvolta relaţii de lucru cu colaboratori din diverse medii profesionale  prioritizarea acţiunilor  rezistenţa fizică şi psihică  puterea de previziune  mobilitatea şi rezistenta la schimbare;
 • 11. ODIMM – Împreun dezvolt ă ăm afacerea ta!
 • 12. Obiectiv: Grup ţintă: Activităţi: Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor Facilitarea implicării tinerilor î n activităţi antreprenoriale Tânăr cu vârsta î ntre 18-30 ani Spirit antreprenorial Consultanţă şi instruire antreprenorială Finanţare afacerii: Credit: până la 300.000 lei; Scadenţa: maxim 5 ani Grant: 40%
 • 13. Tinerii Beneficiari ai Programului PNAET
 • 14. Programul de instruire continuă “GESTIUNEA EFICIENTĂ A AFACERII” • Cursuri de instruire pentru antreprenori! • GRATIS! • 10 Module! • Câte 2 zile fiecare!
 • 15. Module de instruire GEA: Management financiar Managementul resurselor umane şi legislaţia muncii Înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu Planificarea Afacerii Marketing Acces la finanţe şi administrarea creditului Tehnici eficiente de vânzare Contabilitatea pe domenii de aplicare Activitatea economică externă şi relaţiile vamale Achiziţii publice şi legislaţia în domeniu
 • 16. Fondul de Garantare a Creditelor Acum Gajul nu mai este o Problemă! Garantăm Credite pentru Afacerea ta!
 • 17. Produse de garantare: Pentru î ntreprinderile nou-create: - suma garan iei financiare repr ţ ezintă până la 500 000 lei - rata de acoperire de 70% din valoarea creditului Î ntreprinderile active - suma garanţiei financiare reprezintă până la 1 000 000 lei - rata de acoperire de 50% din valoarea creditului Î ntreprinderile exportatoare - suma garanţiei financiare reprezintă până la 2 000 000 lei - rata de acoperire de 50% din valoarea creditului Tinerii antreprenori - suma garanţiei financiare reprezintă până la 150 000 lei - rata de acoperire de 50% din valoarea creditului Lucrătorii migranţi - suma garanţiei financiare reprezintă până la 150 000 lei - rata de acoperire de 50% din valoarea creditului
 • 18. Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1” Atragerea resurselor lucrătorilor migranţi în crearea dezvoltarea afacerilor.  Lucrători migranţi, cetăţeni ai Republicii Moldova;  Beneficiari de remitenţe – rude de gradul I  Acordarea suportului informaţional pentru migranţi  Organizarea cursurilor de instruire şi acordarea consultanţei antreprenoriale  Acordarea granturilor în baza Regulei 1+1  Acordarea suportului post-finanţare Obiectiv Grup ţintă Activităţi de bază
 • 19. Programul de Subvenţionare a participării agenților economici la Târguri şi Expoziţii Moldenergy, Fabricat în Moldova, MOLDAGROTECH (spring), Moldconstruct, Tourism. Leisure. Hotels, Food Technology, Food & Drinks, Packaging. Depot,Furniture, Farmer, Moldova Fashion Expo, Infoinvent Expoziții eligibile
 • 20. Re eaua Incubatoarelor de Afaceri ţ din Moldova (RIAM) Misiunea RIAM: Asigurarea unei dezvoltări durabile şi recunoaşterea națională şi internațională a Incubatoarelor de Afaceri Membrii fondatori: ODIMM, IASV, IARD, IAS, IAR, IAL IASg Activităţile RIAM:  Platformă de suport şi scimb de experienţă;  Abordarea comună a problemelor și necesităților IA;  Soluții elaborate î n grupuri de lucru (cadrul legal pentru IA, Soluții de Eficiență Energetică, etc.);  Transfer de cunoștințe / programe de instruire și promovarea bunelor practici;  Instituirea unui dialog structurat cu autoritățile locale și naționale.
 • 21. Re eaua Regional a ţ ă Incubatoarelor de Afaceri “Black Sea BI-Net” Accelerarea dezvoltării unei economii productive şi competitive î n regiunea bazinului Mării Negre prin: crearea reţelei de incubatoare î n Bazinul Mării Negre; schimbul de experienţă şi cunoştinţe dintre Incubatoarele de Afaceri; susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze. Obiectiv: •Republica Moldova, •Grecia, •România, Activităţi de bază: Ţările partenere: •Armenia, •Ucraina, •Turcia.
 • 22. Programe şi instrumente de suport pentru IMM • Fondul Provocările Mileniului Moldova - http://www.mca.gov.md/ • Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură - www.aipa.md • Agenţia pentru Eficienţă Energetică - www.aee.md • Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului IMM, finanţat de către Guvernul Japoniei - www.jnpga.md • 2KR - http://www.2kr.md/ • Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă - http://www.ifad.md/ • Proiectul Agricultura Competitivă î n Moldova - http://www.capmu.md/index.php?lang=ro • Co-finanţarea proiectelor de consultanţă - http://www.infoeuropa.md/berd/ şi www.ebrd.com/sbs/ • Etc.
 • 23. PROGRAME DE SUPORT I DEZVOLTARE Ş A SECTORULUI IMM OPORTUNITATE DEZVOLTARE INVESTIŢII MODERNIZARE MOBILITATE
 • 24. Î mpreună dezvoltăm afacerea ta! Adresa ODIMM: Str. Serghei Lazo 48, etajul 3, of. 313 Chişinău, Republica Moldova Tel: +373 22 29 57 41 Fax: +373 22 29 57 97 E-mail: office@odimm.md WEB: www. odimm.md www.businessportal.md

Related Documents