Esteret
Orven Bregu
C’fare jane Esteret
 Esteret jane nje perberje kimike qe perftohen nga reagimi I nje oksiacidi me nje hidroksil si
nje al...
Formimi I Estereve
Struktura dhe lidhja
 Esteret kane nje qender karbonil I cili jep nje kend prej 120 grade C-
C-O
 Esteret jane struktura...
Vetite Fizike
 Jane me shume polare se eteret por me pak polare se alkolet
 Marrin pjese ne lidhje hidrogjenore por si p...
Ku gjenden
 Esteret jane te perhapura ne natyre . Ato gjenden ne bime dhe ne
kafshe
 Estere te vogla , te kombinuara me ...
Perdorimi ne Industri
 Pleksiglasi- nje material plastik I ngurte dhe transparent I
ndertuar nga nje zinxhir I gjate este...
Trigliceridet
 Esteret marrin pjese ne pergatitjen e triglicerideve (triester)
dhe tri acideve yndyrore. Trigliceridet ja...
Sapunet
 Sapunizimi I triglicerideve me hidroksid natriumi (majtas) per te
dhene sapun dhe glicerine (djaththas)
Prezantim esteret
Prezantim esteret
Prezantim esteret
of 12

Prezantim esteret

Nje prezantim per Esteret i cili flet per forminin strukturen . Flet per perdorimin ne industri
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantim esteret

  • 1. Esteret Orven Bregu
  • 2. C’fare jane Esteret  Esteret jane nje perberje kimike qe perftohen nga reagimi I nje oksiacidi me nje hidroksil si nje alkol ose nje fenol  Ato jane te formuara nga nje acid organik ose jo organik ne te cilen grupi hidroksil (-OH) zevendesohet nga nje grup oksid-alkili (-O-alkil)  Esteret kane aftesine e te qenurit prezent ne cdo vend dhe ne te njejten kohe  Esteret formohen duke kondesuar nej acid me nje alkol
  • 3. Formimi I Estereve
  • 4. Struktura dhe lidhja  Esteret kane nje qender karbonil I cili jep nje kend prej 120 grade C- C-O  Esteret jane struktura funksionale fleksible  Fleksibilitetit dhe polariteti I ulet I tyre dallohet tek vetite fizike duke tentuar te kene nje pike vlimi sa me te ulet dhe pike shtrirje te ulet
  • 5. Vetite Fizike  Jane me shume polare se eteret por me pak polare se alkolet  Marrin pjese ne lidhje hidrogjenore por si pranoues (jo si dhenes) ndryshe nga alkolet  Jane te trethshme ne uje  Jane me te tentuara drejt vlimit se sa acidet karboksilike
  • 6. Ku gjenden  Esteret jane te perhapura ne natyre . Ato gjenden ne bime dhe ne kafshe  Estere te vogla , te kombinuara me perberje te tjera prodhojne aroma te kendshme tek frutat .  Esteret gjithashtu perdoren edhe ne industri ku kane nje game te madhe perdorimi
  • 7. Perdorimi ne Industri  Pleksiglasi- nje material plastik I ngurte dhe transparent I ndertuar nga nje zinxhir I gjate esteresh  Dakroni- eshte nje fiber e perdorur nga fabrikat per prodhimin e veshjeve mbushjen e jastrikeve
  • 8. Trigliceridet  Esteret marrin pjese ne pergatitjen e triglicerideve (triester) dhe tri acideve yndyrore. Trigliceridet jane perberit kryesore te vajit vegjetal dhe yndyrna shtazore. Ato jane gjithashtu nje komponent I rendesishem I vajrave te lekures njerezore
  • 9. Sapunet  Sapunizimi I triglicerideve me hidroksid natriumi (majtas) per te dhene sapun dhe glicerine (djaththas)