OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
PRIPRAVILA:
SUZANA GRAHOVAC, SOC. PEDAGOGINJA,
KOORDINATORKA DELA Z NADARJENIMI UČENCI
DELO Z N...
KAJ POMENI NADARJENOST?
»Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so
bodisi na predšolski stopnji, v ...
PODROČJA NADARJENOSTI
MISELNO – SPOZNAVNO področje: število in
originalnost idej, logika, domišljija, natančnost
opazovan...
PREPOZNAVANJE NADARJENIH UČENCEV
Pri tem sodelujejo učitelji, ŠSS, starši in zunanji strokovnjaki.
1. EVIDENTIRANJE učence...
2. IDENTIFIKACIJA nadarjenih učencev
Zajema podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja
merila:
 o...
DODATNE AKTIVNOSTI V ŠOLI
TRIADA DEJAVNOSTI
2. diferenciacija, dodatni pouk, interesne dejavnosti, dnevi
dejavnosti, ustva...
DODATNE AKTIVNOSTI V ŠOLI
TRIADA DEJAVNOSTI
2. diferenciacija, dodatni pouk, interesne dejavnosti, dnevi
dejavnosti, ustva...
of 7

Delo z nadarjenimi učenci

OŠ Šmartno pod Šmarno goro
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Delo z nadarjenimi učenci

  • 1. OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO PRIPRAVILA: SUZANA GRAHOVAC, SOC. PEDAGOGINJA, KOORDINATORKA DELA Z NADARJENIMI UČENCI DELO Z NADARJENIMI UČENCI
  • 2. KAJ POMENI NADARJENOST? »Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v OŠ ali SŠ pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti«. Nadarjenost se kaže v RAZLIČNIH OBLIKAH IN OBSEGIH. SPLOŠNA: na več področjih SPECIFIČNA – talentiranost: na enem področju
  • 3. PODROČJA NADARJENOSTI MISELNO – SPOZNAVNO področje: število in originalnost idej, logika, domišljija, natančnost opazovanja, spomin UČNO – STORILNOSTNO področje: učna uspešnost, razgledanost, hitro branje, bogato besedišče, spretnost v umetniških dejavnostih (glasba, ples, risanje, dramatizacija), motorična spretnost in vzdržljivost MOTIVACIJA: visoke ambicije, radovednost, veliko interesov, vztrajnost SOCIALNO – ČUSTVENO področje: vodstvene sposobnosti, občutek za pravičnost, neodvisnost, samostojnost, smisel za organizacijo, empatija
  • 4. PREPOZNAVANJE NADARJENIH UČENCEV Pri tem sodelujejo učitelji, ŠSS, starši in zunanji strokovnjaki. 1. EVIDENTIRANJE učencev, ki bi lahko bili nadarjeni Kriteriji: učni uspeh dosežki (pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji idr.) učiteljevo mnenje (3. in 4. razred) tekmovanja (udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih) hobiji (trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in dosega nadpovprečne rezultate) mnenje ŠSS
  • 5. 2. IDENTIFIKACIJA nadarjenih učencev Zajema podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:  ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice 10 oz. 11 področij: splošno intelektualno, učno, ustvarjalno, voditeljsko, glasbeno, likovno, tehnično, dramsko, literarno, gibalno, filmsko področje.) Za vsako področje je 8 trditev in ocene od 1 do 7.  test splošne intelektualne sposobnosti (Ravenove progresivne matrice)  test besedne ustvarjalnosti (Torrance-ov test ustvarjalnega mišljenja) Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od treh kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat (zgornjih 10% po točkah). Ugotovitev o nadarjenosti učencev se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora. 3. SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV
  • 6. DODATNE AKTIVNOSTI V ŠOLI TRIADA DEJAVNOSTI 2. diferenciacija, dodatni pouk, interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, ustvarjalne delavnice, priprava za udeležbo na tekmovanjih, programi za razvijanje socialnih spretnosti, svetovanje učencem in staršem 3. različne oblike diferenciacije, dodatni pouk, izbirni predmeti, seminarske in raziskovalne naloge, interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, raziskovalni tabori, priprava za udeležbo na tekmovanjih, programi za razvijanje socialnih spretnosti, svetovanje učencem in staršem, tematske delavnice za nadarjene, tabor za nadarjene Vodilo: skupaj z otrokom poiščimo njegova močna področja in spodbujajmo njegove talente – tako doma kot v šoli! Doživljanje občutka USPEHA na različnih področjih je eden najpomembnejših dejavnikov za zdrav razvoj otroka.
  • 7. DODATNE AKTIVNOSTI V ŠOLI TRIADA DEJAVNOSTI 2. diferenciacija, dodatni pouk, interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, ustvarjalne delavnice, priprava za udeležbo na tekmovanjih, programi za razvijanje socialnih spretnosti, svetovanje učencem in staršem 3. različne oblike diferenciacije, dodatni pouk, izbirni predmeti, seminarske in raziskovalne naloge, interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, raziskovalni tabori, priprava za udeležbo na tekmovanjih, programi za razvijanje socialnih spretnosti, svetovanje učencem in staršem, tematske delavnice za nadarjene, tabor za nadarjene Vodilo: skupaj z otrokom poiščimo njegova močna področja in spodbujajmo njegove talente – tako doma kot v šoli! Doživljanje občutka USPEHA na različnih področjih je eden najpomembnejših dejavnikov za zdrav razvoj otroka.