Основна школа у Ибарској Слатини -Сочаници основана је одмах позавршетку Првог светског рата и била јесмештена у ...
Школска зграда је сазидана 1922. године.Школа имала две учионице и била јепорушена у Другом светском рату.
Први учитељ уовој школи биоје општинскиделовођа уИбарскојСлатини, Антоније - АнтоМилосављевВуксановић, који у њој остајесв...
Нова школска зграда је почела саизградњом 1952. године а завршена1955. године. То је школска зграда у којојсе и данас ради.
Школске1951/1952.године по првипут је отворенои одељењепетог разредакоје је бројало22 ученика.Назив школе уовом периодубио...
Школске1956/1957. године школа добија свој данашњи назив“ ВУК КАРАЏИЋ”
Основна школа "Вук Караџић" Сочаница у свом саставу има шест издвојених одељења и то:Вуча, Горња Сочаница, Борчане, Јелакц...
Издвојена одељења при матичној школи која данас раде налазе се у селима Вуча и Горња Сочаница.
Школа данас има око 300 ђака
Први школски дан,3. септембар 2012.
Ученици наше школе су веома успешни у свим областима
Трудимо се да обезбедимо што боље просторно- техничке услове за рад
Ученици од 1. до 4. разреда добијају бесплатне уџбеникеЗа ученике из околн...
Школа има веома посећену интернет презентацију на адресиhttp://www.osvukkaradzicsocanica.edu.rs/
Наша школа одржава висок ниво васпитно-образовнограда, планира сваки сегмент наставног процеса и нудиширок спектар ваннаст...
Prezentacija2012
Prezentacija2012
Prezentacija2012
Prezentacija2012
Prezentacija2012
of 20

Prezentacija2012

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija2012

 • 1. Основна школа у Ибарској Слатини -Сочаници основана је одмах позавршетку Првог светског рата и била јесмештена у кући Милуна Јовановића, даби касније била пребачена у једнубараку у Ибарској Слатини у којој сураније боравили чехословачкизаробљеници.
 • 2. Школска зграда је сазидана 1922. године.Школа имала две учионице и била јепорушена у Другом светском рату.
 • 3. Први учитељ уовој школи биоје општинскиделовођа уИбарскојСлатини, Антоније - АнтоМилосављевВуксановић, који у њој остајесве до 1923.године.
 • 4. Нова школска зграда је почела саизградњом 1952. године а завршена1955. године. То је школска зграда у којојсе и данас ради.
 • 5. Школске1951/1952.године по првипут је отворенои одељењепетог разредакоје је бројало22 ученика.Назив школе уовом периодубио је “СПРСКАПРОДУЖНАШКОЛА”
 • 6. Школске1956/1957. године школа добија свој данашњи назив“ ВУК КАРАЏИЋ”
 • 7. Основна школа "Вук Караџић" Сочаница у свом саставу има шест издвојених одељења и то:Вуча, Горња Сочаница, Борчане, Јелакце, Црвени и Шаљска Бистрица
 • 8. Издвојена одељења при матичној школи која данас раде налазе се у селима Вуча и Горња Сочаница.
 • 9. Школа данас има око 300 ђака
 • 10. Први школски дан,3. септембар 2012.
 • 11. Ученици наше школе су веома успешни у свим областима
 • 12. Трудимо се да обезбедимо што боље просторно- техничке услове за рад
 • 13. Ученици од 1. до 4. разреда добијају бесплатне уџбеникеЗа ученике из околних села организован је бесплатан превоз
 • 14. Школа има веома посећену интернет презентацију на адресиhttp://www.osvukkaradzicsocanica.edu.rs/
 • 15. Наша школа одржава висок ниво васпитно-образовнограда, планира сваки сегмент наставног процеса и нудиширок спектар ваннаставних активности.

Related Documents