Acta de reunión da Mesa Electoral de Pontevicus da Comarca de Vigo.Recibida a candidatura presentada por GUILLERMO GARCÍA ...
of 1

Pontevicus (non proclamada)

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pontevicus (non proclamada)

  • 1. Acta de reunión da Mesa Electoral de Pontevicus da Comarca de Vigo.Recibida a candidatura presentada por GUILLERMO GARCÍA COSTAS, a Mesa Electoraldecide non proclamala por non axustarse as normas establecidas por os seguintesmotivos:1.- En esta asemblea corresponde elixir unha muller.2.- As normas congresuais da Federación Estatal establecen a obriga de que ascandidaturas teñan tantos candidatos e candidatas como delegados e delegadas aelixir máis un 20%.3.- Según o establecido nas normas, a candidatura ten que ter como mínimo unhamuller titular y unha muller suplente.Por este motivo non podemos dar por valida a candidatura presentada por constar deunha muller titular y un home suplente, obstando ó presentador a que proceda a súasubsanación para que poida ser aceptada e proclamada.Asinado. Asinado. Asinado.ISABEL CASTAÑO JORGE CARNEIRO ROSARIO PÉREZ

Related Documents