Historia bibliotek

Przekazy źródłowe informują o istnieniu
bibliotek już w trzecim tysiącleciu p.n.e. (np.
biblioteki w ...
Historia bibliotek

Biblioteki gromadziły dzieła
pisane od
najdawniejszych czasów.
Początkowo były zbiory
tabliczek glini...
Biblioteka Aleksandryjska

Największa
biblioteka świata
starożytnego
założona w
Aleksandrii przez
Ptolemeusza I
Sotera za...
Biblioteka Aleksandryjska
 Biblioteka działała
od III w. p.n.e. przy
Muzeum
Aleksandryjskim
Ptolemeusz II
Filadelfos
przy...
Biblioteka Aleksandryjska
Ggłówną część opracowania zbiorów aleksandryjskich wykonał,
uczony - poeta Kallimach z Cyreny, k...
Biblioteka w Pergamonie

Bibliotekę w Pergamonie
zapoczątkował w drugiej
połowie III wieku p.n.e. Attalos
I (241 – 197 r....
Biblioteki Rzymskie
 Pierwszą bibliotekę publiczną
założył Gajusz Juliusz Cezar,
Rychła śmierć Cezara
przeszkodziła zreal...
Historia bibliotek

W niektórych
bibliotekach część
zbiorów jest wyłączona
z publicznego dostępu i
materiały stamtąd jest...
Biblioteki Średniowieczne

Powstanie
średniowiecznych
bibliotek można
datować na V i VI wiek,
pamiętając
jednocześnie, że...
Biblioteki w dobie druku
Zmiany nastąpiły w XV-XVI w., kiedy rozpowszechnił się
druk. W tym czasie powstały liczne bibliot...
Biblioteki w dobie druku
W XVIII-XIX wieku, kiedy nastąpił gwałtowny rozwój nauki,
zaczęły powstawać biblioteki towarzystw...
Biblioteki przyszłości

W dzisiejszych czasach istnieje cos takiego jak „Biblioteka wirtualna”.
Nie jest to termin jednoz...
Historia bibliotek
Opracowała:

Natasza Woś

źródła:

http://pl.wikipedia.org/

http://www.wsp.krakow.pl/whk/index_whk...
of 13

Historia biblioteki

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Historia biblioteki

 • 1. Historia bibliotek  Przekazy źródłowe informują o istnieniu bibliotek już w trzecim tysiącleciu p.n.e. (np. biblioteki w Egipcie i Chinach). W starożytnej Grecji za najstarsze uchodziły biblioteki tyrana Polikratesa na wyspie Samos oraz Pizystrata w Atenach, które powstały w VI wieku p.n.e. Najsłynniejsze były jednak biblioteki w Aleksandrii - biblioteka Ptolemeuszów oraz biblioteka Serapeion przy świątyni Serapisa.
 • 2. Historia bibliotek  Biblioteki gromadziły dzieła pisane od najdawniejszych czasów. Początkowo były zbiory tabliczek glinianych zapisanych pismem klinowym (zbiór znaleziony w Sumerze - starożytna kraina leżąca w południowej części Mezopotamii, dzisiaj południowy Irak), które pochodza z 2600 r.p.n.e. Na tabliczkach zapisywano głównie tranzakcje handlowe lub
 • 3. Biblioteka Aleksandryjska  Największa biblioteka świata starożytnego założona w Aleksandrii przez Ptolemeusza I Sotera za radą Demetriusza z Faleronu.
 • 4. Biblioteka Aleksandryjska  Biblioteka działała od III w. p.n.e. przy Muzeum Aleksandryjskim Ptolemeusz II Filadelfos przyczynił się istotnie do zgromadzenia wielu znaczących zbiorów.
 • 5. Biblioteka Aleksandryjska Ggłówną część opracowania zbiorów aleksandryjskich wykonał, uczony - poeta Kallimach z Cyreny, który uporządkował zwoje według działów głównych. Było ich prawdopodobnie dziesięć: Epos i poezja Dramat Prawo Filozofia Historia Retoryka Medycyna Nauki matematyczne Nauki przyrodnicze Inne
 • 6. Biblioteka w Pergamonie  Bibliotekę w Pergamonie zapoczątkował w drugiej połowie III wieku p.n.e. Attalos I (241 – 197 r. p.n.e.), który gromadził na swym dworze uczonych i artystów. . Syn jego i następca Eumenes II (197 – 159 p.n.e.) zbudował na zamku pergameńskim w okręgu świętym Ateny Polias wspaniały gmach Biblioteki, którego szczątki odsłoniły wykopaliska zainicjowane w 1878 przez Karola Humana
 • 7. Biblioteki Rzymskie  Pierwszą bibliotekę publiczną założył Gajusz Juliusz Cezar, Rychła śmierć Cezara przeszkodziła zrealizowaniu tego planu. Azyniusz Pollio Zdobywszy środki w wojnie illiryjskiej zakłada w 39 r.p.n.e. na Forum Rzymskim w świątyni Wolności pierwszą bibliotekę publiczną. Biblioteka była wyposażona w książki greckie i łacińskie przeznaczone do użytku publicznego.
 • 8. Historia bibliotek  W niektórych bibliotekach część zbiorów jest wyłączona z publicznego dostępu i materiały stamtąd jest wyszukiwany przez personel biblioteki po złożeniu zamówienia. Oprócz samych zbiorów często równie istotnym źródłem informacji są ich katalogi.
 • 9. Biblioteki Średniowieczne  Powstanie średniowiecznych bibliotek można datować na V i VI wiek, pamiętając jednocześnie, że księgozbiory starożytne do tego okresu czasu uległy rozproszeniu lub zostały zniszczone.Biblioteki w średniowieczu powstawały tylko w klasztorach.Wtedy
 • 10. Biblioteki w dobie druku Zmiany nastąpiły w XV-XVI w., kiedy rozpowszechnił się druk. W tym czasie powstały liczne biblioteki humanistów, królów, możnowładców, zaczęły powstawać biblioteki mieszczańskie. Okres reformacji bardzo wyraźnie natomiast wpłynął na rozwój bibliotek miejskich. W XVII-XVIII wieku niektóre biblioteki np. możnowładców stawały się bibliotekami publicznymi, były szerzej dostępne i ogólnonarodowe (b. fundacyjne). W Oświeceniu przy instytucjach naukowych zaczęły powstawać pierwsze biblioteki specjalne. Wraz z sekularyzacją zakonów księgozbiory, które się tam znajdowały, zasiliły biblioteki świeckie.
 • 11. Biblioteki w dobie druku W XVIII-XIX wieku, kiedy nastąpił gwałtowny rozwój nauki, zaczęły powstawać biblioteki towarzystw naukowych. W XIX wieku i początku XX wraz z upowszechnieniem się nauki biblioteki uzyskały rangę instytucji społeczno – kulturalnych o charakterze publicznym. Biblioteki i ich funkcję stawały się coraz bardziej zróżnicowane. Powstały i rozwijały się biblioteki powszechne. Organizowano biblioteki narodowe, parlamentarne, władz i urzędów. Powstają nowe typy bibliotek specjalnych: * biblioteki dla niewidomych * biblioteki szpitalne * biblioteki dla dzieci
 • 12. Biblioteki przyszłości  W dzisiejszych czasach istnieje cos takiego jak „Biblioteka wirtualna”. Nie jest to termin jednoznaczny nie występuje on w słownikach i encyklopediach. Częściej natomiast spotkać można ten termin jako „rzeczywistość wirtualna” określający sztuczny świat, stworzony przy pomocy komputera.  Termin ten posiada wiele definicji jak np.:  -biblioteka zrealizowana w technologii wirtualnej rzeczywistości  -biblioteka istniejąca jedynie w postaci elektronicznego systemu komputerowego  -rodzaj usługi sieciowej  -porządkowany według dowolnych zasad spis połączeń do dowolnych zasobów w Internecie funkcjonujący jako metakatalog  -spis połączeń do zasobów sieciowych, opracowany według reguł
 • 13. Historia bibliotek Opracowała:  Natasza Woś  źródła:  http://pl.wikipedia.org/  http://www.wsp.krakow.pl/whk/index_whk.html  http://www.biblios.info/wiedza/historia-bibliotek/