Prof. ddr. Ana Vovk Korže Mednarodni center za ekoremediacije, FF UM Maribor, 26. 10. 2011 NAS NARAVA LAHKO ZAPUSTI ALI ...
OKOLJSKI PROBLEMI NARAŠČAJO OKOLJSKE ŠKODE NARAŠČAJO NARAVNI VIRI USIHAJO EKOSISITEMSKE STORITVE SE ZMANJŠUJEJO IZGINJA BI...
ZAČARANI KROG KOLIČINSKA RAST VELIKA OKOLJSKA ONESNAŽENOST NEZDRUŽLJIVOST KONCEPTA STALNE GOSPODARSKE RASTI IN TRAJNOSTI ...
RAZUMEVANJE BESEDNE ZVEZE “TRAJNOSTNI RAZVOJ” POTREBA PO RE-DEFINICIJI RAZUMEVANJA POMENA TRAJNOSTI “ Trajnostni razvoj”...
TRAJNOST IN NAPREDEK UDEJANJANJE TRAJNOSTI V PRAKSI , DEKLARATIVNA DOGOVARJANJA BREZ USPEHA CELOVIT RAZVOJ , RAZVOJ PO D...
Preobrat, ki se mora zgoditi! Na temelju vzpostavitve pristnega odnosa do narave (ponovno odkrivanje narave) uresničujejo ...
TRAJNOSTNI RAZVOJ Etične razmere Postopki, procesi odločanja sociala gospodarstvo okolje TRAJNOST NAPREDEK Je proces z no...
Stanje danes Pot, ki nas še čaka od spodaj
EKOREMEDIACIJE UDEJANJANJE – IMPLEMENTACIJA TEORIJE Trajnostni razvoj Okoljska dimenzija Časovna dimenzija Ekonomska dim...
EKOREMEDIACIJE – SOŽITJE ČLOVEKA Z OKOLJEM Z ekoremediacijami (ERM) uravnovešamo vplive na okolje na naraven način. Že on...
EKOREMEDIACIJE <ul><li>eko + remediacija </li></ul><ul><li>(“naravna ponovna oživitev”) </li></ul><ul><li>Ekoremediacije (...
 
Revitalizacije vodotokov <ul><li>UMETNA ZAJEDA </li></ul><ul><li>razčlenimo uravnano brežino, </li></ul><ul><li>ustvarimo ...
Revitalizacije vodotokov <ul><li>VRBOV POPLET </li></ul><ul><li>ščitimo brežine pred erozijo, </li></ul><ul><li>utrjene ...
Revitalizacija vodotokov
RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
Onesnažene zemljine
Fitoremediacija
Zaščita vodnih virov z ERM
Urbana območja
ERM v urbanih okoljih
Razpršena poselitev
Rastlinska čistilna naprava <ul><li>Širok spekter onesnaževal (težke kovine, fosforjeve spojine), </li></ul><ul><li>odstra...
DOSEGANJE OKOLJSKIH CILJEV Z ERM
 
 
 
hiter odtok vode, plazovi, težke kovine, težave s prodonosnostjo, >2000 mm padavin DEJAVNOSTI naseljenost, industrija, kme...
AKCIJSKI PRISTOP
AKTIVNI PRISTOP V PRAKSI
Inovativno znanje
delovna verzija IZOBRAŽEVALNI POLIGON O EKOREMEDIACIJAH V MODRAŽAH (POLJČANE) Avtorji: Prof. dr. Danijel Vrhovšek, Marjana...
RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA ZA UČNI CENTER ZA ERM ZA 30 LJUDI
ERM V NARAVI, NJIHOVE FUNKCIJE GRAJENE EKOREMEDIACIJE
MOŽNOSTI RAZISKOVANJA V NARAVI
IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI ZA MLADE
<ul><li>STEBER: </li></ul><ul><li>Oblikovanje </li></ul><ul><li>izvedbenih </li></ul><ul><li>pogojev </li></ul>II. STEBER...
SLOVENIJA MORA POVEČATI ODGOVORNOST DO NARAVNIH VIROV
RASTOČE GREDE Učni center Vodni objekt KAKO POVEČATI SAMOOSKRBNOST? DVIGNEJE GREDE GREDE Z BIOMASO ZELIŠČNA ŠPIRALA GREDE...
UČNI POLIGON ZA SAMOOSKRBO
Permakulturni vrtovi
 
UČNA GRADIVA
AKTIVNA VKLJUČENOST V REŠEVANJE AKTUALNIH PROBLEMOV IN RAZVOJ NOVE ZNANOSTI ZA NAPREDEK ČLOVEŠTVA Z LASTNO PRAKSO AKTUALN...
!
 
 
NARAVA JE PREŽIVELA MILIJARDE LET ČE ŽELIMO TUDI MI, SE MORAMO ZAVESTNO IN ODGOVRNO POVEZATI Z NARAVO – NEOMEJENE MOŽNOS...
VABLJENI V TRAJNOSTNO REGIJO DRAVINJSKE DOLINE, V DEŽELO UČNIH POLIGONOV, KJER SE JE NA TEMELJU UNIVERZITETNEGA ZNANJA ...
Hvala za pozornost! UČNA OBČINA POLJČANE 13 UČNI POTI 3 KOLSEARSKE POTI 7 UČNIH TOČK 2 UČNA POLIGONA RAZVOJNI CENTER NARAV...
of 50

Nas narava lahko zapusti ali kaj so ekoremediacije

Ana Vovk Korže Nas narava lahko zapusti ali kaj so ekoremediacije? -- 26. 10. 2011
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nas narava lahko zapusti ali kaj so ekoremediacije

 • 1. Prof. ddr. Ana Vovk Korže Mednarodni center za ekoremediacije, FF UM Maribor, 26. 10. 2011 NAS NARAVA LAHKO ZAPUSTI ALI KAJ SO EKOREMEDIACIJE? OUT OF THE BOX – SEMINAR UNIVERZA V MARIBORU
 • 2. OKOLJSKI PROBLEMI NARAŠČAJO OKOLJSKE ŠKODE NARAŠČAJO NARAVNI VIRI USIHAJO EKOSISITEMSKE STORITVE SE ZMANJŠUJEJO IZGINJA BIOTSKA RAZNOVRSTNOSTI ZMANJŠUJE SE SAMOČISTILNA SPOSOBNOST NARAVE NARAŠČA ŠTEVILO IN VRSTE RAZNIH BOLEZNI Spremembe v okolje so se in se bodo dogajale VENDAR ODMIK ČLOVEKA OD NARAVE NIKOLI NI BIL TAKO VELIK, KOT JE SEDAJ Preveč virov (človeških in finančnih) je potrebno za odpravljanje NESKLADNOSTI
 • 3. ZAČARANI KROG KOLIČINSKA RAST VELIKA OKOLJSKA ONESNAŽENOST NEZDRUŽLJIVOST KONCEPTA STALNE GOSPODARSKE RASTI IN TRAJNOSTI V DRUŽBI NOSILCI KAPITALA SO USMERJEVALCI RAZVOJA VPLIV NOSILCEV KAPITALA NA POLITIKO IN POLITIKE NA GOSPODARSKI RAZVOJ NEUPOŠTEVANJE EKOSISTEMOV KOT NOSILCEV ŽIVLJENJA
 • 4. RAZUMEVANJE BESEDNE ZVEZE “TRAJNOSTNI RAZVOJ” POTREBA PO RE-DEFINICIJI RAZUMEVANJA POMENA TRAJNOSTI “ Trajnostni razvoj” ni zaživel v realnosti VZROKI Trajnostni razvoj kot podporni dejavnik gospodarske rasti, DBP in kokurenčnosti Zrušen socialni kapital družbe Okolje in narava razumljena kot motilna dejavnika razvoja “ Razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi ogrozil zadovoljevanje potreb prihodnih generacij” Neusklajen gospodarski razvoj, propad DRUGAČE! KAKO?
 • 5. TRAJNOST IN NAPREDEK UDEJANJANJE TRAJNOSTI V PRAKSI , DEKLARATIVNA DOGOVARJANJA BREZ USPEHA CELOVIT RAZVOJ , RAZVOJ PO DELIH NI MOGOČ VEČDIMENZIONALNOST GOSPODARSKA DIMENZIJA JE LE ENA SPECIFIČNOST LOKALNEGA OKOLJA NAMESTO GLOBALIZMA VKLJUČENOST LOKALNE SKUPNOSTI NAMESTO SVETILNIŠKEGA PRISTOPA ETIČNE VREDNOTE: ENAKOPRAVNOST NOTRANJE REZERVE, PREVIDNOST, PREVENTIVA DRUGAČEN RAZVOJ
 • 6. Preobrat, ki se mora zgoditi! Na temelju vzpostavitve pristnega odnosa do narave (ponovno odkrivanje narave) uresničujejo skupno vizijo, ki po izkušnjah Vulkanlanda traja vsaj 10 let, da postane način življenja cele regije (s stalnim kontinuiranim delom, seminarji, delavnicami, izobraževanjem in dogodki za ljudi.
 • 7. TRAJNOSTNI RAZVOJ Etične razmere Postopki, procesi odločanja sociala gospodarstvo okolje TRAJNOST NAPREDEK Je proces z notranje povezanimi vsebinami in aktivnostmi. Je stabilen proces.
 • 8. Stanje danes Pot, ki nas še čaka od spodaj
 • 9. EKOREMEDIACIJE UDEJANJANJE – IMPLEMENTACIJA TEORIJE Trajnostni razvoj Okoljska dimenzija Časovna dimenzija Ekonomska dimezija Prostorska dimenzija Socialna dimenzija Tehnična dimenzija Trajnostni razvoj Okoljska dimenzija Časovna dimenzija Ekonomska dimenzija Prostorska dimenzija Socialna dimenzija Tehnična dimenzija
 • 10. EKOREMEDIACIJE – SOŽITJE ČLOVEKA Z OKOLJEM Z ekoremediacijami (ERM) uravnovešamo vplive na okolje na naraven način. Že onesnažene dele okolja ponovno oživljamo in ustvarjamo zdravo okolje. Varovanim območjem dajemo z ERM nove priložnosti razvoja. EKO + REMEDIACIJE Uporaba naravnih procesov za obnovo in zaščito okolja Ekoinovacija Visoka družbena sprejemljivost eko loško eko nomsko Nova vrednost okolja
 • 11. EKOREMEDIACIJE <ul><li>eko + remediacija </li></ul><ul><li>(“naravna ponovna oživitev”) </li></ul><ul><li>Ekoremediacije (ERM) so uporaba naravnih sistemov in procesov za obnovo in zaščito okolja </li></ul><ul><li>“ Zdravljenje narave z naravo” </li></ul>
 • 13. Revitalizacije vodotokov <ul><li>UMETNA ZAJEDA </li></ul><ul><li>razčlenimo uravnano brežino, </li></ul><ul><li>ustvarimo širšo strugo, </li></ul><ul><li>razgibamo vodni tok in </li></ul><ul><li>nov življenjski prostor. </li></ul><ul><li>PILOTNI PRAG </li></ul><ul><li>povečuje dinamiko vode, </li></ul><ul><li>poveča prezračenost vode, </li></ul><ul><li>voda z več kisika pa ima večjo samočistilno sposobnost. </li></ul>
 • 14. Revitalizacije vodotokov <ul><li>VRBOV POPLET </li></ul><ul><li>ščitimo brežine pred erozijo, </li></ul><ul><li>utrjene brežine omogočajo vegetacijsko zarast in stabilnost bregov in </li></ul><ul><li>obogati biotsko pestrost v in ob potoku. </li></ul><ul><li>ZASADITEV OBREŽJA </li></ul><ul><li>avtohtono drevje in grmovje, </li></ul><ul><li>senca - voda se bolj </li></ul><ul><li>počasi segreva in ohlaja. </li></ul>
 • 15. Revitalizacija vodotokov
 • 16. RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
 • 17. Onesnažene zemljine
 • 18. Fitoremediacija
 • 19. Zaščita vodnih virov z ERM
 • 20. Urbana območja
 • 21. ERM v urbanih okoljih
 • 22. Razpršena poselitev
 • 23. Rastlinska čistilna naprava <ul><li>Širok spekter onesnaževal (težke kovine, fosforjeve spojine), </li></ul><ul><li>odstranjevanje N: 70 – 90 % učinkovitost, </li></ul><ul><li>odstranjevanje ßß : 90 – 99 %, </li></ul><ul><li>terciarno čiščenje, </li></ul><ul><li>puferska sposobnost, </li></ul><ul><li>brez elektrike in strojne opreme, </li></ul><ul><li>kompenziranje viškov pri mešanih kanalizacijah, </li></ul><ul><li>estetski elt, </li></ul><ul><li>življenjski prostor, </li></ul><ul><li>privzem CO 2 , </li></ul><ul><li>biomasa, </li></ul><ul><li>enostavna dograditev, </li></ul><ul><li>večnamenska uporaba prečiščene vode,… </li></ul>
 • 24. DOSEGANJE OKOLJSKIH CILJEV Z ERM
 • 28. hiter odtok vode, plazovi, težke kovine, težave s prodonosnostjo, >2000 mm padavin DEJAVNOSTI naseljenost, industrija, kmetijstvo kmetijtvo, industrija, naseljenost kmetijtvo, gozdarstvo, industrija turizem, kmetijtvo, naseljenost kmetijtvo, naseljenost kmetijtvo, gozdarstvo, naseljenost gozdarstvo, turizem, industrija hidrocentrale, turizem, kmetijstvo PROBLEMI industrijski odpadki, pesticidi, odplake, poplave, ogrožena mokrišča in podtalnica pesticidi, gnojila, težke kovine, pomanjkanje pitne vode, odplake industrijski odpadki, pesticidi,odplake, poplave, ogrožena mokrišča in podtalnica pesticidi, suša, pomanjkanje pitne vode, ogroženi podzemni in kraški habitati hiter odtok vode, hudourniki, plazovi, >2000 mm padavin pesticidi, gnojila, PCB in drugi strupi, pomanjkanje pitne vode nizek nivo podtalnice, ogrožena mokrišča, pesticidi, gnojila, <1000 mm padavin ERM MOŽNOSTI obnova in/ali ureditev močvirij ob izvirih, mokrišč, meandrov, tolmunov, melioracijskih jarkov; rastlinske čistilne naprave kondicioniranje vode v mokriščih in umetnih zadrževalnikih, ureditev deponij; rastlinske čistilne naprave obnova in/ali ureditev kalov, mokrišč, mlinščic, tolmunov in stranskih rokavov; vegetacijski pasovi; rastlinske čistilne naprave obnova in/ali ureditev kalov, meandrov, mokrišč, melioracijskih jarkov in zadrževalnikov na kraških poljih; rastlinske čistilne naprave obnova in/ali ureditev melioracijskih jarkov, meandrov, stranskih rokavov, mokrišč in gramoznic; rastlinske čistilne naprave obnova in/ali ureditev kalov, meandrov, mokrišč, melioracijskih jarkov in zadrževalnikov na kraških poljih; rastlinske čistilne naprave obnova in/ali ureditev močvirij ob izvirih, obnova mokrišč, meandrov in tolmunov; vegetacijski pasovi; rastlinske čistilne naprave obnova in/ali ureditev močvirij ob izvirih, obnova mokrišč, meandrov in tolmunov; rastlinske čistilne naprave UČINKI zadrževanje samočistilnost biodiverziteta voda preveč, premalo 50% 20% 30% 50% 20% 30% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 40% 30% 30% 60% 20% 20%
 • 29. AKCIJSKI PRISTOP
 • 30. AKTIVNI PRISTOP V PRAKSI
 • 31. Inovativno znanje
 • 32. delovna verzija IZOBRAŽEVALNI POLIGON O EKOREMEDIACIJAH V MODRAŽAH (POLJČANE) Avtorji: Prof. dr. Danijel Vrhovšek, Marjana Vrhovšek, Dr. Maja Zupančič Justin, Darja Istenič, Andrej Hercog, Urška Vidmar, Iztok Ameršek, Dr. Jasna Paradiž, Martin Vrhovšek, Alenka Sajovic. Risala: Barbara Frank Poljčane, avgust 2009 SOBA ZA EKSPERIMENTE
 • 33. RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA ZA UČNI CENTER ZA ERM ZA 30 LJUDI
 • 34. ERM V NARAVI, NJIHOVE FUNKCIJE GRAJENE EKOREMEDIACIJE
 • 35. MOŽNOSTI RAZISKOVANJA V NARAVI
 • 36. IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI ZA MLADE
 • 37. <ul><li>STEBER: </li></ul><ul><li>Oblikovanje </li></ul><ul><li>izvedbenih </li></ul><ul><li>pogojev </li></ul>II. STEBER Inovativna zasnova učnih gradiv IV. STEBER SISTEMSKE SPREMEMBE III. STEBER Prenos v prakso ŠTIRJE STEBRI VZPOSTAVLJANJA TRAJNOSTI V DRUŽBI EDUKACIJSKA OKOLJA ERM UČNE TEHNOLOGIJE MODELNE UČNE NAPRAVE OPAZOVALIŠČA, UČNE POTI DIDAKTIČNE UREDITVE V OKOLJU ZA SOCIALNE, EKONOMSKE IN OKOLJSKE PRISTOPE RAZISKOVANJA PRIROČNIKI DELOVNA GRADIVA VODNIKI NAVODILA KNJIGE UČNA GRADIVA ZA UČITELJE IN UČENCE, DIJAKE ZA OBVEZNO IZOBRAŽEVANJE PRIROČNIKI ZA IZOBRAŽEVANJE ZA TR E-GRADIVA ZA OKOLJSKE VSEBINE ZA VSE STOPNJE IZOBRAŽEVANJA GRADIVA ZA PRAKSO INOVATIVNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI MODULI SEMINARJI DELAVNICE EKOŠOLE CŠOD BIOTEHNIŠKE ŠOLE VRTCI OBVEŠČANJE NOSILCEV IZOBRAŽEVANJA JAVNA PREDAVANJA DRŽAVNI ZBOR OBLIKOVANJE NABORA POTREBNIH SISTEMSKIH SPREMEMB ZA: MINISTRSTVA ZAVODE, ŠOLE IN DRUGE OKOLJE IZKUSTVENA
 • 38. SLOVENIJA MORA POVEČATI ODGOVORNOST DO NARAVNIH VIROV
 • 39. RASTOČE GREDE Učni center Vodni objekt KAKO POVEČATI SAMOOSKRBNOST? DVIGNEJE GREDE GREDE Z BIOMASO ZELIŠČNA ŠPIRALA GREDE NA KLJUČ
 • 40. UČNI POLIGON ZA SAMOOSKRBO
 • 41. Permakulturni vrtovi
 • 43. UČNA GRADIVA
 • 44. AKTIVNA VKLJUČENOST V REŠEVANJE AKTUALNIH PROBLEMOV IN RAZVOJ NOVE ZNANOSTI ZA NAPREDEK ČLOVEŠTVA Z LASTNO PRAKSO AKTUALNI PROBLEMI OBVEZNE VSEBINE TERENSKI OGLEDI RAZISKAVE POVEZAVE MED NOSILCI VSEBIN UČNI CENTER IZKUSTVENO IZOBRAŽEVANJE NOVI PROJEKTI
 • 45. !
 • 48. NARAVA JE PREŽIVELA MILIJARDE LET ČE ŽELIMO TUDI MI, SE MORAMO ZAVESTNO IN ODGOVRNO POVEZATI Z NARAVO – NEOMEJENE MOŽNOSTI PRAVEGA RAZVOJA!!! ZAKLJUČEK
 • 49. VABLJENI V TRAJNOSTNO REGIJO DRAVINJSKE DOLINE, V DEŽELO UČNIH POLIGONOV, KJER SE JE NA TEMELJU UNIVERZITETNEGA ZNANJA ZAČEL PRAVI RAZVOJ!
 • 50. Hvala za pozornost! UČNA OBČINA POLJČANE 13 UČNI POTI 3 KOLSEARSKE POTI 7 UČNIH TOČK 2 UČNA POLIGONA RAZVOJNI CENTER NARAVE ZA PRAKTIČNO USPABALJANJE MLADIH MEDNARODNI CENTER ERM ZA STROKOVNO POMOČ PRI RAZVOJU OBČIN