Анализ Судалгаа ...
Анализ 1 2 3 ...
Анализ 7 8 9 10...
Анализ 13 Хүүхдээ эрхэлж адарчбайгааг мэдвэл тоохгүй байж чадах уу? b. Үгүй d. ...
АнализХуудас 5
АнализХуудас 6
АнализХуудас 7
График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: ...
График Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 2 ...
График 1 0.9 ...
График 1 0.9 0.8 ...
График 1 0.9 ...
График Хүүхдээ ганц ч өдөр болохноо дураар нь байлган хөндлөнгөөс нь орохгүй байж чад Суд...
График 1 0.9 0.8 ...
Графикы нэгтгэлгээ ажиллаж чаддаг уу? c. d. 0 ...
График c. d. 0 0нхээ өмнө хүлээдэг үү? c. d...
Графикбоддог уу? c. d. 0 0гэрий...
Графикболгохын тулд гоёж чимэлгүй ярьж чаддаг уу? c. d. 0...
Графикгэж амладаг уу? c. d. 0 0 Хуудас 19
Графикндлөнгөөс нь орохгүй байж чаддаг уу? c. d. 0 ...
Графиктоохгүй байж чадах уу? c. d. 0 0 ...
1 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө л...
1 Хоромхон зуурч гэсэн та өөрийгөө хүссэн бүхнийг биелүүлдэг үлгэрийн эерэг талын баатраар төсөөлж a. Т...
1хим судалгаа Мэргэжил Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хууд...
1г талын баатраар төсөөлж чаддаг уу? Хариултгоёж чимэлгүй ярьж чаддаг уу? Хариул...
1Хуудас 26
1Хуудас 27
2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө л...
2 Хоромхон зуурч гэсэн та өөрийгөө хүссэн бүхнийг биелүүлдэг үлгэрийн эерэг талын баатраар төсөөлж a. Т...
2хим судалгаа Мэргэжил Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хууд...
2г талын баатраар төсөөлж чаддаг уу? Хариултгоёж чимэлгүй ярьж чаддаг уу? Хариул...
2Хуудас 32
2Хуудас 33
3 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө л...
3 Хоромхон зуурч гэсэн та өөрийгөө хүссэн бүхнийг биелүүлдэг үлгэрийн эерэг талын баатраар төсөөлж a. Т...
3хим судалгаа Мэргэжил Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт a ...
3г талын баатраар төсөөлж чаддаг уу? Хариулт bгоёж чимэлгүй ярьж чаддаг уу? ...
3Хуудас 38
3Хуудас 39
of 39

Naraa 102 sudalgaa

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naraa 102 sudalgaa

 • 1. Анализ Судалгаа 1 Хийж байгаа зүйлээ орхиод хүүхэдтэйгээ ажиллаж чаддаг уу?№ Овог Нэр Мэргэжил Нас Хүйс a. Тийм b. Үгүй c. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 0 0 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Хуудас 1
 • 2. Анализ 1 2 3 4 5 6 Насны нь багайж байгаа зүйлээ балчрыг Та алдаа гаргаснаа Өөрөө буруутай Таны уур ундууг Хүүхдээ орхиод харгалзалгүй хүүхдийнхээ нүүрэн бол буруугаа яаж ч хүргэж өөртэйгээ хүүхэдтэйгээ хүүхэдтэйгээ дээр ил гарган хэлж хүүхдийнхээ өмнө байсан биеэ барьж зүйрлэнжиллаж чаддаг зөвлөн ярилцдаг чаддаг уу? хүлээдэг үү? чаддаг уу? боддог уу? уу? уу? a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй d. d. d. d. d. d. c. c. c. с. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Хуудас 2
 • 3. Анализ 7 8 9 10 11 12 13 Хоромхон Хөгтэй хүндзуурч гэсэн та байдалд орж Хүүхдээ ганц ч Хүүхдээ бусдыг өөрийгөө байсан өдөр болохноо учир Хүүхдээхүссэн бүхнийг тухайгаа Хүүхэд Үгэндээ орвол дураар нь шалтгаангүйгээ эрхэлж адарч биелүүлдэг хүүхэддээ гомдмоор үг хүссэнийг нь байлган р гомдоож байгааг мэдвэлүлгэрийн эерэг сургамж хэлэхгүй байж өгнө гэж хөндлөнгөөс нь байгааг тоохгүй байж талын болгохын тулд чаддаг уу? амладаг уу? орохгүй байж анзаарахгүй чадах уу? баатраар гоёж чимэлгүй чаддаг уу? байдаг уу? төсөөлж ярьж чаддаг чаддаг уу? уу?a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй d. d. d. d. d. d. c. c. c. c. c. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Хуудас 3
 • 4. Анализ 13 Хүүхдээ эрхэлж адарчбайгааг мэдвэл тоохгүй байж чадах уу? b. Үгүй d. c. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Хуудас 4
 • 5. АнализХуудас 5
 • 6. АнализХуудас 6
 • 7. АнализХуудас 7
 • 8. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Хийж байгаа зүйлээ орхиод хүүхэдтэйгээ ажиллаж чаддаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 2 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 2: Насны нь бага балчрыг харгалзалгүй хүүхэдтэйгээ зөвлөн ярилцдаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 2 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 3: Та алдаа гаргаснаа хүүхдийнхээ нүүрэн дээр ил гарган хэлж чаддаг уу? Хуудас 8
 • 9. График Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 2 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 4: Өөрөө буруутай бол буруугаа хүүхдийнхээ өмнө хүлээдэг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 2 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 5: Таны уур ундууг яаж ч хүргэж байсан биеэ барьж чаддаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 2 1 0 Хуудас 9
 • 10. График 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 с. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 6: Хүүхдээ өөртэйгээ зүйрлэн боддог уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 7: Хоромхон зуурч гэсэн та өөрийгөө хүссэн бүхнийг биелүүлдэг үлгэрийн эерэг талын баатраар Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 1 Хуудас 10
 • 11. График 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 8: Хөгтэй хүнд байдалд орж байсан тухайгаа хүүхэддээ сургамж болгохын тулд гоёж чимэлгүй Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 9: Хүүхэд гомдмоор үг хэлэхгүй байж чаддаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 1 Хуудас 11
 • 12. График 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 10: Үгэндээ орвол хүссэнийг нь өгнө гэж амладаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 2 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 11: Хуудас 12
 • 13. График Хүүхдээ ганц ч өдөр болохноо дураар нь байлган хөндлөнгөөс нь орохгүй байж чад Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 2 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 12: Хүүхдээ бусдыг учир шалтгаангүйгээр гомдоож байгааг анзаарахгүй байдаг у Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 2 0 0 Хуудас 13
 • 14. График 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 13: Хүүхдээ эрхэлж адарч байгааг мэдвэл тоохгүй байж чадах уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 14
 • 15. Графикы нэгтгэлгээ ажиллаж чаддаг уу? c. d. 0 0дтэйгээ зөвлөн ярилцдаг уу? c. d. 0 0эр ил гарган хэлж чаддаг уу? Хуудас 15
 • 16. График c. d. 0 0нхээ өмнө хүлээдэг үү? c. d. 0 0биеэ барьж чаддаг уу? с. d. 0 0 Хуудас 16
 • 17. Графикбоддог уу? c. d. 0 0гэрийн эерэг талын баатраар төсөөлж чаддаг уу? c. d. 0 0 Хуудас 17
 • 18. Графикболгохын тулд гоёж чимэлгүй ярьж чаддаг уу? c. d. 0 0айж чаддаг уу? c. d. 0 0 Хуудас 18
 • 19. Графикгэж амладаг уу? c. d. 0 0 Хуудас 19
 • 20. Графикндлөнгөөс нь орохгүй байж чаддаг уу? c. d. 0 0байгааг анзаарахгүй байдаг уу? c. d. 1 0 Хуудас 20
 • 21. Графиктоохгүй байж чадах уу? c. d. 0 0 Хуудас 21
 • 22. 1 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог НасНэр ХүйсАсуулт 1: Хийж байгаа зүйлээ орхиод хүүхэдтэйгээ ажиллаж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Насны нь бага балчрыг харгалзалгүй хүүхэдтэйгээ зөвлөн ярилцдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та алдаа гаргаснаа хүүхдийнхээ нүүрэн дээр ил гарган хэлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Өөрөө буруутай бол буруугаа хүүхдийнхээ өмнө хүлээдэг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Таны уур ундууг яаж ч хүргэж байсан биеэ барьж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй с. d.Асуулт 6: Хүүхдээ өөртэйгээ зүйрлэн боддог уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Хуудас 22
 • 23. 1 Хоромхон зуурч гэсэн та өөрийгөө хүссэн бүхнийг биелүүлдэг үлгэрийн эерэг талын баатраар төсөөлж a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Хөгтэй хүнд байдалд орж байсан тухайгаа хүүхэддээ сургамж болгохын тулд гоёж чимэлгүй ярьж чадда a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 9: Хүүхэд гомдмоор үг хэлэхгүй байж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 10: Үгэндээ орвол хүссэнийг нь өгнө гэж амладаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 11: Хүүхдээ ганц ч өдөр болохноо дураар нь байлган хөндлөнгөөс нь орохгүй байж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 12: Хүүхдээ бусдыг учир шалтгаангүйгээр гомдоож байгааг анзаарахгүй байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. a. ТиймАсуулт 13: Хүүхдээ эрхэлж адарч байгааг мэдвэл тоохгүй байж чадах уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хуудас 23
 • 24. 1хим судалгаа Мэргэжил Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хуудас 24
 • 25. 1г талын баатраар төсөөлж чаддаг уу? Хариултгоёж чимэлгүй ярьж чаддаг уу? Хариулт Хариулт Хариултйж чаддаг уу? Хариулт a. Тийм Хариулт Хариулт Хуудас 25
 • 26. 1Хуудас 26
 • 27. 1Хуудас 27
 • 28. 2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог НасНэр nergui ХүйсАсуулт 1: Хийж байгаа зүйлээ орхиод хүүхэдтэйгээ ажиллаж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Насны нь бага балчрыг харгалзалгүй хүүхэдтэйгээ зөвлөн ярилцдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та алдаа гаргаснаа хүүхдийнхээ нүүрэн дээр ил гарган хэлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Өөрөө буруутай бол буруугаа хүүхдийнхээ өмнө хүлээдэг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Таны уур ундууг яаж ч хүргэж байсан биеэ барьж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй с. d.Асуулт 6: Хүүхдээ өөртэйгээ зүйрлэн боддог уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Хуудас 28
 • 29. 2 Хоромхон зуурч гэсэн та өөрийгөө хүссэн бүхнийг биелүүлдэг үлгэрийн эерэг талын баатраар төсөөлж a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Хөгтэй хүнд байдалд орж байсан тухайгаа хүүхэддээ сургамж болгохын тулд гоёж чимэлгүй ярьж чадда a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 9: Хүүхэд гомдмоор үг хэлэхгүй байж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 10: Үгэндээ орвол хүссэнийг нь өгнө гэж амладаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 11: Хүүхдээ ганц ч өдөр болохноо дураар нь байлган хөндлөнгөөс нь орохгүй байж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 12: Хүүхдээ бусдыг учир шалтгаангүйгээр гомдоож байгааг анзаарахгүй байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. a. ТиймАсуулт 13: Хүүхдээ эрхэлж адарч байгааг мэдвэл тоохгүй байж чадах уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хуудас 29
 • 30. 2хим судалгаа Мэргэжил Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хуудас 30
 • 31. 2г талын баатраар төсөөлж чаддаг уу? Хариултгоёж чимэлгүй ярьж чаддаг уу? Хариулт Хариулт Хариултйж чаддаг уу? Хариулт a. Тийм Хариулт Хариулт Хуудас 31
 • 32. 2Хуудас 32
 • 33. 2Хуудас 33
 • 34. 3 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог НасНэр ХүйсАсуулт 1: Хийж байгаа зүйлээ орхиод хүүхэдтэйгээ ажиллаж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Насны нь бага балчрыг харгалзалгүй хүүхэдтэйгээ зөвлөн ярилцдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та алдаа гаргаснаа хүүхдийнхээ нүүрэн дээр ил гарган хэлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Өөрөө буруутай бол буруугаа хүүхдийнхээ өмнө хүлээдэг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Таны уур ундууг яаж ч хүргэж байсан биеэ барьж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй с. d.Асуулт 6: Хүүхдээ өөртэйгээ зүйрлэн боддог уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Хуудас 34
 • 35. 3 Хоромхон зуурч гэсэн та өөрийгөө хүссэн бүхнийг биелүүлдэг үлгэрийн эерэг талын баатраар төсөөлж a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Хөгтэй хүнд байдалд орж байсан тухайгаа хүүхэддээ сургамж болгохын тулд гоёж чимэлгүй ярьж чадда a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 9: Хүүхэд гомдмоор үг хэлэхгүй байж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 10: Үгэндээ орвол хүссэнийг нь өгнө гэж амладаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 11: Хүүхдээ ганц ч өдөр болохноо дураар нь байлган хөндлөнгөөс нь орохгүй байж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 12: Хүүхдээ бусдыг учир шалтгаангүйгээр гомдоож байгааг анзаарахгүй байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. a. ТиймАсуулт 13: Хүүхдээ эрхэлж адарч байгааг мэдвэл тоохгүй байж чадах уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хуудас 35
 • 36. 3хим судалгаа Мэргэжил Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 36
 • 37. 3г талын баатраар төсөөлж чаддаг уу? Хариулт bгоёж чимэлгүй ярьж чаддаг уу? Хариулт b Хариулт b Хариулт bйж чаддаг уу? Хариулт b a. Тийм Хариулт c Хариулт b Хуудас 37
 • 38. 3Хуудас 38
 • 39. 3Хуудас 39

Related Documents