52 •
 

NATURA
 

3/2009
kiteollisuus
 

ovat
 

luultavasti
 

tärkkelyksen
 

ja
 

sen
of 8

natura_0309_valmis

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - natura_0309_valmis

 • 1. 52 •
 • 2.  

NATURA
 • 3.  

3/2009 kiteollisuus
 • 4.  

ovat
 • 5.  

luultavasti
 • 6.  

tärkkelyksen
 • 7.  

ja
 • 8.  

sen
 • 9.  

modifioitu- jen
 • 10.  

muotojen
 • 11.  

suurimpia
 • 12.  

käyttäjiä.
 • 13.  

Painopaperin
 • 14.  

vahvuutta,
 • 15.  

 jäykkyyttä,
 • 16.  

kiiltoa
 • 17.  

ja
 • 18.  

musteensitomisominaisuuksia
 • 19.  

paranne- taan
 • 20.  

niiden
 • 21.  

avulla.
 • 22.  

Pehmopaperituotteiden
 • 23.  

(paperipyyhkeet,
 • 24.  

 nenäliinat)
 • 25.  

osalta
 • 26.  

niillä
 • 27.  

vahvistetaan
 • 28.  

märkä-­
 • 29.  

ja
 • 30.  

vetolujuutta.
 • 31.  

 Myös
 • 32.  

lääke-­
 • 33.  

ja
 • 34.  

kosmetiikkateollisuudessa
 • 35.  

käytetään
 • 36.  

tärkke- lystä
 • 37.  

ja
 • 38.  

sen
 • 39.  

johdannaisia
 • 40.  

esimerkiksi
 • 41.  

tablettien
 • 42.  

täyteaineena,
 • 43.  

 päällysteenä
 • 44.  

vaikuttaville
 • 45.  

aineille
 • 46.  

säätelemään
 • 47.  

niiden
 • 48.  

vapau- tumista
 • 49.  

elimistöön
 • 50.  

ja
 • 51.  

emulsioiden
 • 52.  

valmistuksessa. Muovipussit
 • 53.  

 ovat
 • 54.  

 tunnetusti
 • 55.  

 ongelma
 • 56.  

 kaatopaikoil- la
 • 57.  

heikon
 • 58.  

hajoavuutensa
 • 59.  

vuoksi.
 • 60.  

Tärkkelyksestä
 • 61.  

on
 • 62.  

apua
 • 63.  

 tähänkin.
 • 64.  

Vuonna
 • 65.  

2005
 • 66.  

tuli
 • 67.  

markkinoille
 • 68.  

maissitärkkelys- pohjainen,
 • 69.  

ensimmäinen
 • 70.  

täysin
 • 71.  

biohajoava,
 • 72.  

lämmönkestä- vä
 • 73.  

muovilaatu,
 • 74.  

josta
 • 75.  

voitiin
 • 76.  

valamalla
 • 77.  

valmistaa
 • 78.  

esineitä
 • 79.  

 kuten
 • 80.  

 kertakäyttöruokailuvälineitä
 • 81.  

 ja
 • 82.  

 -­pulloja
 • 83.  

 sekä
 • 84.  

 tehdä
 • 85.  

 pakkaamiseen
 • 86.  

sopivia
 • 87.  

kalvoja
 • 88.  

ruoka-­aineiden
 • 89.  

ja
 • 90.  

moninais- ten
 • 91.  

tavaroiden
 • 92.  

säilyttämiseen
 • 93.  

tai
 • 94.  

vaikka
 • 95.  

tuorerehun
 • 96.  

säilö- miseen
 • 97.  

 (kuva
 • 98.  

 3).
 • 99.  

 Näiden
 • 100.  

 muovien
 • 101.  

 hajoavuus
 • 102.  

 luonnossa,
 • 103.  

 maaperässä
 • 104.  

 tai
 • 105.  

 vedessä,
 • 106.  

 perustuu
 • 107.  

 niiden
 • 108.  

 kosteuden
 • 109.  

 ime- miskykyyn.
 • 110.  

Polttamalla
 • 111.  

hävitettäessäkään
 • 112.  

niistä
 • 113.  

ei
 • 114.  

synny
 • 115.  

 myrkyllisiä
 • 116.  

kaasuja
 • 117.  

tai
 • 118.  

jäämiä
 • 119.  

vaan
 • 120.  

tuhkakin
 • 121.  

voidaan
 • 122.  

käyt- tää
 • 123.  

lannoitteena. Me
 • 124.  

kuluttajat
 • 125.  

otamme
 • 126.  

mielihyvin
 • 127.  

tällaiset
 • 128.  

luontoa
 • 129.  

sääs- tävät
 • 130.  

 tuotteet
 • 131.  

 vastaan.
 • 132.  

 Euroopan
 • 133.  

 komissio
 • 134.  

 ennustaakin,
 • 135.  

 että
 • 136.  

vuosina
 • 137.  

2020–2030
 • 138.  

biopohjaiset
 • 139.  

muovit
 • 140.  

edustavat
 • 141.  

jo
 • 142.  

 20:tä
 • 143.  

prosenttia
 • 144.  

polymeerien
 • 145.  

maailmanlaajuisesta
 • 146.  

tuotan- nosta.
 • 147.  

Se
 • 148.  

olisi
 • 149.  

suuri
 • 150.  

edistysaskel
 • 151.  

nykyiseen
 • 152.  

tilanteeseen.
 • 153.  

 Siihen
 • 154.  

pääseminen
 • 155.  

vaatii
 • 156.  

kuitenkin
 • 157.  

jatkuvaa
 • 158.  

kehitystyötä
 • 159.  

 ja
 • 160.  

monialaisia
 • 161.  

osaajia,
 • 162.  

jotka
 • 163.  

tuntevat
 • 164.  

paitsi
 • 165.  

kemiaa
 • 166.  

ja
 • 167.  

fy- siikkaa
 • 168.  

myös
 • 169.  

ympäristöasioita
 • 170.  

säädöksineen. Tiedettä ja tutkimusta Miten voi vihreä... Kuva 3. Biohajoavasta, lämmönkestävästä muovista valmistetaan pakkausmateriaaleja moniin tarkoituk- siin.
 • 171.  

Kuva
 • 172.  

julkaistu
 • 173.  

BASF
 • 174.  

The
 • 175.  

Chemical
 • 176.  

Company’n
 • 177.  

luvalla. Ilmastonmuutos lukiomaantieteen oppikirjoissa 1954–2005 Paavo Ikonen Johdanto Artikkeli
 • 178.  

 perustuu
 • 179.  

 tekemääni
 • 180.  

 pro
 • 181.  

 gradu
 • 182.  

 -­tutkielmaan
 • 183.  

 (Ikonen,
 • 184.  

 2008).
 • 185.  

 Siinä
 • 186.  

 tarkastellaan
 • 187.  

 ilmastonmuutosta
 • 188.  

 lu- kiomaantieteen
 • 189.  

 oppikirjojen
 • 190.  

 kautta.
 • 191.  

 Oppikirjatutkimuk- sen
 • 192.  

merkitys
 • 193.  

ei
 • 194.  

rajoitu
 • 195.  

pelkästään
 • 196.  

koulumaailmaan,
 • 197.  

sillä
 • 198.  

 koulukasvatuksella
 • 199.  

 ja
 • 200.  

 opetuksella
 • 201.  

 on
 • 202.  

 vaikutuksia
 • 203.  

 koko
 • 204.  

 yhteiskuntaan.
 • 205.  

 Oppikirjatutkimuksella
 • 206.  

 saadaan
 • 207.  

 näkyviin
 • 208.  

 paitsi
 • 209.  

oppikirjojen
 • 210.  

sisällöt,
 • 211.  

myös
 • 212.  

menneiden
 • 213.  

vuosikymme- nien
 • 214.  

yhteiskunnalliset
 • 215.  

arvot
 • 216.  

ja
 • 217.  

asenteet.
 • 218.  

Artikkelin
 • 219.  

tarkoi- tuksena
 • 220.  

on
 • 221.  

selvittää,
 • 222.  

miten
 • 223.  

ilmastonmuutoksen
 • 224.  

aiheuttavat
 • 225.  

 tekijät
 • 226.  

ja
 • 227.  

ihmisen
 • 228.  

vaikutus
 • 229.  

nykyiseen
 • 230.  

ilmastonmuutokseen
 • 231.  

 esitetään
 • 232.  

oppikirjoissa.
 • 233.  

Tavoitteena
 • 234.  

on
 • 235.  

tuottaa
 • 236.  

uusia
 • 237.  

näkö- kulmia
 • 238.  

ilmastonmuutoksen
 • 239.  

opettamiseen
 • 240.  

ja
 • 241.  

ilmastonmuu- toskeskusteluun.
 • 242.  

 Aineisto
 • 243.  

 koostuu
 • 244.  

 kahdestakymmenestä
 • 245.  

 lukiomaantieteen
 • 246.  

 oppikirjasta,
 • 247.  

 josta
 • 248.  

 vanhin
 • 249.  

 on
 • 250.  

 vuodelta
 • 251.  

 1954
 • 252.  

ja
 • 253.  

uusimmat
 • 254.  

vuodelta
 • 255.  

2005.
 • 256.  

Tutkimus
 • 257.  

osoittaa
 • 258.  

epä- tarkkuuksia
 • 259.  

tai
 • 260.  

asenteellisia
 • 261.  

kannanottoja
 • 262.  

oppikirjojen
 • 263.  

si- sällössä
 • 264.  

kaikkina
 • 265.  

vuosikymmeninä.
 • 266.  

 Oppikirjatutkimus on tärkeää Oppikirjatutkimuksen
 • 267.  

merkitys
 • 268.  

ei
 • 269.  

rajoitu
 • 270.  

pelkästään
 • 271.  

kou- lumaailmaan,
 • 272.  

sillä
 • 273.  

se
 • 274.  

ulottuu
 • 275.  

koko
 • 276.  

yhteiskuntaan
 • 277.  

koulutuk- sen
 • 278.  

ja
 • 279.  

oppimisen
 • 280.  

kautta
 • 281.  

(Heinonen,
 • 282.  

2005).
 • 283.  

Oppikirjatutki- mus
 • 284.  

antaa
 • 285.  

mahdollisuuden
 • 286.  

tarkastella
 • 287.  

ilmastonmuutosta
 • 288.  

ja
 • 289.  

 yhteiskunnallisia
 • 290.  

asenteita,
 • 291.  

sillä
 • 292.  

oppikirjaa
 • 293.  

voidaan
 • 294.  

pitää
 • 295.  

 oman
 • 296.  

aikansa
 • 297.  

kuvana,
 • 298.  

jolloin
 • 299.  

sen
 • 300.  

kautta
 • 301.  

heijastuvat
 • 302.  

yhteis- kunnassa
 • 303.  

vallinneet
 • 304.  

arvot
 • 305.  

ja
 • 306.  

asenteet
 • 307.  

(Paasi,
 • 308.  

1984;
 • 309.  

Selan- der,
 • 310.  

1991).
 • 311.  

 Ympäristöongelmien
 • 312.  

 (myös
 • 313.  

 ilmastonmuutoksen)
 • 314.  

 taus- talla
 • 315.  

ovat
 • 316.  

yleensä
 • 317.  

sosiaaliset
 • 318.  

seikat
 • 319.  

kuten
 • 320.  

teollisuus,
 • 321.  

talous
 • 322.  

 ja
 • 323.  

politiikka.
 • 324.  

Toisaalta
 • 325.  

myös
 • 326.  

kulttuuriset
 • 327.  

tekijät
 • 328.  

(uskomuk- set,
 • 329.  

arvot
 • 330.  

ja
 • 331.  

normit)
 • 332.  

vaikuttavat
 • 333.  

siihen,
 • 334.  

miten
 • 335.  

toimintamah- dollisuudet
 • 336.  

 tiedostetaan
 • 337.  

 (Väyrynen,
 • 338.  

 2006,
 • 339.  

 15;
 • 340.  

 kts.
 • 341.  

 myös
 • 342.  

 Tuan,
 • 343.  

1974,
 • 344.  

1).
 • 345.  

Tämän
 • 346.  

vuoksi
 • 347.  

ei
 • 348.  

ole
 • 349.  

yhdentekevää,
 • 350.  

miten
 • 351.  

 oppilas
 • 352.  

ymmärtää
 • 353.  

ilmastonmuutoksen,
 • 354.  

sillä
 • 355.  

ihminen
 • 356.  

toimii
 • 357.  

 sen
 • 358.  

perusteella,
 • 359.  

millaisena
 • 360.  

hän
 • 361.  

maailman
 • 362.  

hahmottaa
 • 363.  

(Can- tell,
 • 364.  

Rikkinen
 • 365.  

&
 • 366.  

Tani,
 • 367.  

2007,
 • 368.  

191).
 • 369.  

 Oppilaan
 • 370.  

tietoisuus
 • 371.  

ympäristöongelmista
 • 372.  

rakentuu
 • 373.  

pit- kälti
 • 374.  

median
 • 375.  

luomien
 • 376.  

mielikuvien
 • 377.  

perusteella.
 • 378.  

Media
 • 379.  

kui- tenkin
 • 380.  

 peilaa
 • 381.  

 todellisuutta
 • 382.  

 haluamallaan
 • 383.  

 tavalla
 • 384.  

 (Cantell
 • 385.  

 ym.,
 • 386.  

2007)
 • 387.  

ja
 • 388.  

joskus
 • 389.  

valikoidusti
 • 390.  

ja
 • 391.  

virheellisestikin
 • 392.  

(Ryd- man,
 • 393.  

 2002).
 • 394.  

 Medialla
 • 395.  

 on
 • 396.  

 suuri
 • 397.  

 merkitys
 • 398.  

 oppilaan
 • 399.  

 mieli-
 • 400. NATURA
 • 401.  

3/2009
 • 402.  

• 53 Tiedettä ja tutkimusta Miten voi vihreä... piteiden
 • 403.  

 ja
 • 404.  

 asenteiden
 • 405.  

 muokkaajana
 • 406.  

 (Rikkinen,
 • 407.  

 1997).
 • 408.  

 Koulumaantiede
 • 409.  

voi
 • 410.  

toimia
 • 411.  

oppilaan
 • 412.  

maailmankuvan
 • 413.  

sel- keyttäjänä,
 • 414.  

sillä
 • 415.  

se
 • 416.  

antaa
 • 417.  

mahdollisuuden
 • 418.  

ympäristöongel- mien
 • 419.  

kriittiseen
 • 420.  

tarkasteluun
 • 421.  

(Rikkinen,
 • 422.  

1989,
 • 423.  

46).
 • 424.  

 Ilmasto muuttuu todistetusti Hallitusten
 • 425.  

 välinen
 • 426.  

 ilmastonmuutospaneeli
 • 427.  

 (IPCC)
 • 428.  

 käyt- tää
 • 429.  

 termiä
 • 430.  

 ilmastonmuutos
 • 431.  

 (Climate change)
 • 432.  

 ilmaston
 • 433.  

 luonnollisesta
 • 434.  

vaihtelusta
 • 435.  

ja
 • 436.  

ihmisen
 • 437.  

aiheuttamasta
 • 438.  

muu- toksesta.
 • 439.  

 Ilmastonmuutosta
 • 440.  

 käsiteltäessä
 • 441.  

 tulisi
 • 442.  

 erotella
 • 443.  

 ihmisen
 • 444.  

mahdollinen
 • 445.  

vaikutus
 • 446.  

siihen
 • 447.  

(IPCC,
 • 448.  

2007a).
 • 449.  

Yk- sikään
 • 450.  

 ilmastonmuutosteoria
 • 451.  

 ei
 • 452.  

 toistaiseksi
 • 453.  

 ole
 • 454.  

 selittänyt
 • 455.  

 kaikkia
 • 456.  

ilmastoon
 • 457.  

vaikuttavia
 • 458.  

tekijöitä
 • 459.  

(Oliver
 • 460.  

&
 • 461.  

Hidore,
 • 462.  

 2002,
 • 463.  

 294).
 • 464.  

 Kuitenkin
 • 465.  

 Maan
 • 466.  

 ja
 • 467.  

Auringon
 • 468.  

 välinen
 • 469.  

 suhde
 • 470.  

 sekä
 • 471.  

mannerliikunnot
 • 472.  

on
 • 473.  

todettu
 • 474.  

pääasialliseksi
 • 475.  

ilmaston- muutoksen
 • 476.  

aiheuttajaksi
 • 477.  

pitkällä
 • 478.  

aikavälillä
 • 479.  

(Zachos
 • 480.  

ym.,
 • 481.  

 2001).
 • 482.  

Monet
 • 483.  

tutkimukset
 • 484.  

osoittavat,
 • 485.  

että
 • 486.  

Maan
 • 487.  

ja
 • 488.  

Aurin- gon
 • 489.  

 suhde
 • 490.  

 (The Orbital Variation Theory, Milancovitch Cycles)
 • 491.  

 ovat
 • 492.  

 ilmastonmuutosten
 • 493.  

 perimmäisiä
 • 494.  

 aiheuttajia
 • 495.  

 (Oliver
 • 496.  

&
 • 497.  

Hidore,
 • 498.  

2002,
 • 499.  

289).
 • 500.  

Ihmisen
 • 501.  

aiheuttamat
 • 502.  

muu- tokset
 • 503.  

ja
 • 504.  

luonnolliset
 • 505.  

muutokset
 • 506.  

eivät
 • 507.  

tapahdu
 • 508.  

erillään
 • 509.  

toi- sistaan
 • 510.  

(kuva
 • 511.  

1).
 • 512.  

Ilmastoon
 • 513.  

vaikuttavat
 • 514.  

luonnolliset
 • 515.  

tekijät
 • 516.  

 koko
 • 517.  

 ajan,
 • 518.  

 vaikkakin
 • 519.  

 ihminen
 • 520.  

 muuttaa
 • 521.  

 ilmastoa
 • 522.  

 parhail- laan
 • 523.  

sekoittamalla
 • 524.  

hiilen
 • 525.  

kiertoa
 • 526.  

(Oliver
 • 527.  

&
 • 528.  

Hidore,
 • 529.  

2002,
 • 530.  

 280–294).
 • 531.  

 Hiilidioksidin,
 • 532.  

 metaanin
 • 533.  

 ja
 • 534.  

 typpioksiduulin
 • 535.  

 määrä
 • 536.  

 on
 • 537.  

 lisääntynyt
 • 538.  

ilmakehässä
 • 539.  

ihmistoiminnan
 • 540.  

seurauksena
 • 541.  

esi- teolliselta
 • 542.  

 ajalta
 • 543.  

 nykypäivään
 • 544.  

 (IPCC,
 • 545.  

 2007b).
 • 546.  

 Ilmakehän
 • 547.  

 korkea
 • 548.  

 hiilidioksidipitoisuus
 • 549.  

 näyttää
 • 550.  

 olevan
 • 551.  

 yhteydessä
 • 552.  

 korkeisiin
 • 553.  

lämpötiloihin
 • 554.  

(Oliver
 • 555.  

&
 • 556.  

Hidore,
 • 557.  

2002,
 • 558.  

303).
 • 559.  

Il- makehän
 • 560.  

hiilidioksidipitoisuus
 • 561.  

on
 • 562.  

noussut
 • 563.  

esiteollisen
 • 564.  

ajan
 • 565.  

 arvosta
 • 566.  

280
 • 567.  

ppm
 • 568.  

vuoteen
 • 569.  

2005
 • 570.  

mennessä
 • 571.  

arvoon
 • 572.  

379
 • 573.  

ppm
 • 574.  

 (IPCC,
 • 575.  

 2007b,
 • 576.  

 2)
 • 577.  

 (ppm
 • 578.  

 =
 • 579.  

 parts
 • 580.  

 per
 • 581.  

 million).
 • 582.  

Arvoa
 • 583.  

 400
 • 584.  

 ppm
 • 585.  

pidetään
 • 586.  

huomattavan
 • 587.  

suurena
 • 588.  

jopa
 • 589.  

viimeisen
 • 590.  

miljoo- nan
 • 591.  

vuoden
 • 592.  

aikana.
 • 593.  

(Oliver
 • 594.  

&
 • 595.  

Hidore,
 • 596.  

2002,
 • 597.  

305–306). IPCC
 • 598.  

(2007b)
 • 599.  

pitää
 • 600.  

90
 • 601.  

%
 • 602.  

varmuudella
 • 603.  

ihmistä
 • 604.  

syylli- senä
 • 605.  

nykyiseen
 • 606.  

ilmaston
 • 607.  

muuttumiseen.
 • 608.  

Lämpötiloissa
 • 609.  

on
 • 610.  

 havaittu
 • 611.  

muutoksia,
 • 612.  

ja
 • 613.  

merenpinnan
 • 614.  

korkeus
 • 615.  

on
 • 616.  

noussut.
 • 617.  

 Ilmastonmuutoksen
 • 618.  

vaikutus
 • 619.  

näkyy
 • 620.  

ekologisissa
 • 621.  

järjestel- missä
 • 622.  

kaikkialla
 • 623.  

maapallolla
 • 624.  

meret
 • 625.  

mukaan
 • 626.  

lukien
 • 627.  

(Wal- ters
 • 628.  

ym.,
 • 629.  

2002)
 • 630.  

ja
 • 631.  

vaikuttaa
 • 632.  

myös
 • 633.  

eläviin
 • 634.  

organismeihin
 • 635.  

 (Parmesan
 • 636.  

 &
 • 637.  

Yohe,
 • 638.  

 2003).
 • 639.  

 IPCC
 • 640.  

 (2007a)
 • 641.  

 pitää
 • 642.  

 mahdol- lisena,
 • 643.  

 että
 • 644.  

 maapallon
 • 645.  

 keskilämpötila
 • 646.  

 voisi
 • 647.  

 kohota
 • 648.  

 1–4
 • 649.  

 astetta.
 • 650.  

 Mannerjäätiköiden
 • 651.  

 hitaan
 • 652.  

 sulamisen
 • 653.  

 seurauksena
 • 654.  

 merenpinnan
 • 655.  

 korkeus
 • 656.  

 nousisi
 • 657.  

 4–6
 • 658.  

 metriä
 • 659.  

 (IPCC,
 • 660.  

 2007a,
 • 661.  

 22).
 • 662.  

Ilmasto
 • 663.  

on
 • 664.  

muuttunut
 • 665.  

ennenkin,
 • 666.  

mutta
 • 667.  

nyt
 • 668.  

tapahtuva
 • 669.  

 ilmastonmuutos
 • 670.  

 tapahtuu
 • 671.  

 aikana,
 • 672.  

 jolloin
 • 673.  

 sen
 • 674.  

 vaikutukset
 • 675.  

 ovat
 • 676.  

suuremmat
 • 677.  

kuin
 • 678.  

milloinkaan
 • 679.  

aikaisemmin.
 • 680.  

Nykyinen
 • 681.  

 ilmastonmuutos
 • 682.  

 tapahtuu
 • 683.  

 maailmassa,
 • 684.  

 joka
 • 685.  

 on
 • 686.  

 vahvasti
 • 687.  

 ihmisen
 • 688.  

muokkaama
 • 689.  

(Soule,
 • 690.  

1992;
 • 691.  

Meadow,
 • 692.  

Meadow
 • 693.  

&
 • 694.  

 Randers,
 • 695.  

2004,
 • 696.  

17)
 • 697.  

ja
 • 698.  

ilmaston
 • 699.  

muuttuminen
 • 700.  

tapahtuu
 • 701.  

niin
 • 702.  

 nopeasti,
 • 703.  

 että
 • 704.  

 eliöllä
 • 705.  

 voi
 • 706.  

 olla
 • 707.  

 vaikeuksia
 • 708.  

 sopeutua
 • 709.  

 (Root
 • 710.  

 ym.,
 • 711.  

2003).
 • 712.  

 Aineisto, tutkimusongelmat ja menetelmä Tutkimusaineistona
 • 713.  

on
 • 714.  

kaksikymmentä
 • 715.  

suomalaista
 • 716.  

lukion
 • 717.  

 maantiedon
 • 718.  

ja
 • 719.  

maantieteen
 • 720.  

oppikirjaa.
 • 721.  

Vanhin
 • 722.  

oppikirja
 • 723.  

on
 • 724.  

 vuodelta
 • 725.  

 1954
 • 726.  

 ja
 • 727.  

 uusimmat
 • 728.  

 ovat
 • 729.  

 vuodelta
 • 730.  

 2005.
 • 731.  

Aineis- tosta
 • 732.  

 nousseet
 • 733.  

 asiat,
 • 734.  

 kuten
 • 735.  

 nykytiedon
 • 736.  

 mukaan
 • 737.  

 selkeästi
 • 738.  

 virheelliseksi
 • 739.  

havaitut
 • 740.  

seikat
 • 741.  

ja
 • 742.  

mielipiteisiin
 • 743.  

vaikuttavat
 • 744.  

 kirjoitukset,
 • 745.  

vaikuttivat
 • 746.  

tutkimusongelmien
 • 747.  

muodostumi- seen.
 • 748.  

Tutkimusongelmat
 • 749.  

ovat:
 • 750.  

 Millaisina ilmastonmuutoksiin vaikuttavat tekijät esite- tään
 • 751.  

oppikirjoissa? Millaisena ihmisen vaikutus nykyiseen ilmastonmuutok- seen
 • 752.  

esitetään
 • 753.  

oppikirjoissa? Aineisto
 • 754.  

on
 • 755.  

analysoitu
 • 756.  

kolmivaiheisella
 • 757.  

teoriasidonnai- sella
 • 758.  

sisällönanalyysillä
 • 759.  

(Miles
 • 760.  

&
 • 761.  

Huberman,
 • 762.  

1994,
 • 763.  

10–12,
 • 764.  

 114;
 • 765.  

 Eskola,
 • 766.  

 2001,
 • 767.  

 136;
 • 768.  

Tuomi
 • 769.  

 &
 • 770.  

 Sarajärvi,
 • 771.  

 2002,
 • 772.  

 107;
 • 773.  

 Latvala
 • 774.  

 &
 • 775.  

 Vanhanen-­Nuutinen,
 • 776.  

 2003,
 • 777.  

 34).
 • 778.  

 Analyysiyk- Kuva 1. Ilmastonmuutokseen vaikuttavat tekijät (Ikonen 2008).
 • 779. 54 •
 • 780.  

NATURA
 • 781.  

3/2009 Tiedettä ja tutkimusta Ilmastonmuutos lukiomaantieteen oppikirjoissa... Kuva 2. Ilmas- tonmuutoksen käsittelyn määrä lukiomaantieteen oppikirjoissa vuosikymmenit- täin. Kuva 3. Ilmas- tonmuutoksen aiheuttavat tekijät vuosikym- menittäin. sikkönä
 • 782.  

on
 • 783.  

virke.
 • 784.  

Tutkimuksen
 • 785.  

aineistosta
 • 786.  

on
 • 787.  

muodostet- tu
 • 788.  

kategorioita,
 • 789.  

joiden
 • 790.  

määritys
 • 791.  

ja
 • 792.  

mittaaminen
 • 793.  

sisältävät
 • 794.  

 laadullisia
 • 795.  

 ja
 • 796.  

 määrällisiä
 • 797.  

 piirteitä.
 • 798.  

 Tutkimuksen
 • 799.  

 tuloksia
 • 800.  

 esitellään
 • 801.  

kvantitatiivisin
 • 802.  

taulukoin
 • 803.  

ja
 • 804.  

kuvin,
 • 805.  

sekä
 • 806.  

kvali- tatiiviseen
 • 807.  

tapaan
 • 808.  

sisällön
 • 809.  

erittelyllä
 • 810.  

(Tuomi
 • 811.  

&
 • 812.  

Sarajärvi,
 • 813.  

 2002,
 • 814.  

107).
 • 815.  

 Tulokset Ilmastonmuutoksen käsittelyn määrä oppikirjoissa Ilmastonmuutosta
 • 816.  

 käsittelevien
 • 817.  

 virkkeiden
 • 818.  

 määrä
 • 819.  

 (kuva
 • 820.  

 2)
 • 821.  

lisääntyi
 • 822.  

oppikirjoissa
 • 823.  

voimakkaasti
 • 824.  

2000-­lukua
 • 825.  

kohti.
 • 826.  

 1960-­luvulla
 • 827.  

käsiteltiin
 • 828.  

ilmastonmuutosasioita
 • 829.  

hieman
 • 830.  

vä- hemmän
 • 831.  

kuin
 • 832.  

1950-­luvulla.
 • 833.  

1970-­luvulla
 • 834.  

ilmastonmuutos- ta
 • 835.  

ei
 • 836.  

käsitelty
 • 837.  

lukion
 • 838.  

oppikirjoissa
 • 839.  

lainkaan.
 • 840.  

Oppikirjojen
 • 841.  

 ilmastonmuutosta
 • 842.  

kuvaavasta
 • 843.  

osuudesta
 • 844.  

valtaosa
 • 845.  

oli
 • 846.  

1950-­ ,
 • 847.  

1960-­
 • 848.  

ja
 • 849.  

1980-­luvuilla
 • 850.  

ilmastonmuutoksen
 • 851.  

aiheuttavien
 • 852.  

 tekijöiden
 • 853.  

 kuvausta.
 • 854.  

 1990-­
 • 855.  

 ja
 • 856.  

 2000-­luvuilla
 • 857.  

 suurin
 • 858.  

 osa
 • 859.  

 tekstistä
 • 860.  

käsitteli
 • 861.  

ilmastonmuutoksen
 • 862.  

vaikutuksien
 • 863.  

seura- uksia
 • 864.  

ja
 • 865.  

niiden
 • 866.  

hallintaa.
 • 867.  

 Ilmastonmuutoksen aiheuttavat tekijät oppikirjoissa Luonnollisia
 • 868.  

 tekijöitä
 • 869.  

 ilmastonmuutosten
 • 870.  

 aiheuttajana
 • 871.  

 (kuva
 • 872.  

 3)
 • 873.  

 käsiteltiin
 • 874.  

 oppikirjoissa
 • 875.  

 vähemmän
 • 876.  

 1960-­
 • 877.  

 kuin
 • 878.  

 1950-­luvulla.
 • 879.  

Ihmisen
 • 880.  

ja
 • 881.  

luonnon
 • 882.  

yhteisvaikutusta
 • 883.  

taas
 • 884.  

kä- siteltiin
 • 885.  

vähemmän
 • 886.  

2000-­
 • 887.  

kuin
 • 888.  

1990-­luvulla.
 • 889.  

Ihmisen
 • 890.  

on
 • 891.  

 ymmärretty
 • 892.  

 vaikuttavan
 • 893.  

 ilmastonmuutokseen
 • 894.  

 ensimmäi- sen
 • 895.  

kerran
 • 896.  

1980-­luvulla.
 • 897.  

1980-­luvulla
 • 898.  

vallitsi
 • 899.  

dualistinen
 • 900.  

 näkemys
 • 901.  

ilmastonmuutoksiin
 • 902.  

vaikuttavista
 • 903.  

tekijöistä.
 • 904.  

Sil- loin
 • 905.  

 oppikirjoissa
 • 906.  

 ei
 • 907.  

 käsitelty
 • 908.  

 luonnollisten
 • 909.  

 tekijöiden
 • 910.  

 ja
 • 911.  

 ihmisen
 • 912.  

yhteisvaikutusta
 • 913.  

ollenkaan.
 • 914.  

1990-­luvulla
 • 915.  

näkökul- ma
 • 916.  

muuttui
 • 917.  

ja
 • 918.  

ihmisen
 • 919.  

ja
 • 920.  

luonnonprosessien
 • 921.  

yhteisvaiku- tusta
 • 922.  

käsiteltiin
 • 923.  

toiseksi
 • 924.  

eniten
 • 925.  

luonnonprosessien
 • 926.  

jälkeen.
 • 927.  

 Kaikkina
 • 928.  

vuosikymmeninä
 • 929.  

luonnollisia
 • 930.  

seikkoja
 • 931.  

ilmaston- muutosten
 • 932.  

syinä
 • 933.  

käsiteltiin
 • 934.  

määrällisesti
 • 935.  

eniten
 • 936.  

verrattuna
 • 937.  

 muihin
 • 938.  

syihin. Ilmastonmuutosta
 • 939.  

 käsiteltiin
 • 940.  

 1950-­
 • 941.  

 ja
 • 942.  

 1960-­luvun
 • 943.  

 op- pikirjoissa
 • 944.  

vain
 • 945.  

vähän.
 • 946.  

Eskolan
 • 947.  

ja
 • 948.  

Renkosen
 • 949.  

(1954,
 • 950.  

1957,
 • 951.  

 1964)
 • 952.  

kirjoissa
 • 953.  

on
 • 954.  

täsmälleen
 • 955.  

sama
 • 956.  

teksti
 • 957.  

ja
 • 958.  

niissä
 • 959.  

puhutaan
 • 960.  

 ilmaston
 • 961.  

kylmenemisestä
 • 962.  

kappaleissa
 • 963.  

”Vuoristojono-­ajat
 • 964.  

ja
 • 965.  

 jääkaudet”.
 • 966.  

Ihmisen
 • 967.  

vaikutusta
 • 968.  

ilmastoon
 • 969.  

ei
 • 970.  

mainita.
 • 971.  

Lau- lajaisen
 • 972.  

ja
 • 973.  

Tahvosen
 • 974.  

(1967)
 • 975.  

kirjassa
 • 976.  

ei
 • 977.  

mainita
 • 978.  

ilmaston- muutoksesta
 • 979.  

mitään,
 • 980.  

mikä
 • 981.  

vähentää
 • 982.  

1960-­luvun
 • 983.  

virkkeiden
 • 984.  

 keskiarvoja
 • 985.  

verrattuna
 • 986.  

1950-­lukuun.
 • 987.  

Syiksi
 • 988.  

ilmaston
 • 989.  

kyl- menemiseen
 • 990.  

esitettiin
 • 991.  

tähtitieteellisiä
 • 992.  

syitä
 • 993.  

ja
 • 994.  

vuorijonojen
 • 995.  

 poimuuntumista.
 • 996.  

Oppikirjoissa
 • 997.  

selitettiin
 • 998.  

myös
 • 999.  

kasvihuo- neilmiötä,
 • 1000.  

tosin
 • 1001.  

nykytiedon
 • 1002.  

mukaan
 • 1003.  

varsin
 • 1004.  

puutteellisesti. ”Ilmaston kylmenemisen syistä on esitetty monia teori- oita. Useimmiten on oletettu tähtitieteellisiä syitä, kuten
 • 1005. NATURA
 • 1006.  

3/2009
 • 1007.  

• 55 Maan akselin kaltevuuden vaihteluita, maan radan epä- keskisyyden vaihteluita jne. […] Koska kuitenkin jääkau- det ovat seuranneet vuorijonokausien kintereillä, täytynee maan pinnanmuotojen vaihtelun sittenkin olla voimakkain ilmaston vaihtelun aiheuttaja[…] Näin Maan ilmastovaih- telutkin liittyvät vuorijonojen muodostumisessa ilmene- vään valtaisaan sykintään.” (Eskola
 • 1008.  

&
 • 1009.  

Renkonen,
 • 1010.  

1954,
 • 1011.  

 46–47.) Tutkimuksessa
 • 1012.  

analysoitiin
 • 1013.  

viisi
 • 1014.  

oppikirjaa
 • 1015.  

1970-­luvul- ta.
 • 1016.  

Yksi
 • 1017.  

 niistä
 • 1018.  

 oli
 • 1019.  

 lukion
 • 1020.  

 oppimäärän
 • 1021.  

 kertauskirja
 • 1022.  

 (Paar- lahti,
 • 1023.  

1977).
 • 1024.  

Muut
 • 1025.  

olivat
 • 1026.  

lukion
 • 1027.  

maantieteen
 • 1028.  

oppikirjoja,
 • 1029.  

 joissa
 • 1030.  

käsiteltiin
 • 1031.  

yleismaantiedettä
 • 1032.  

ja
 • 1033.  

luonnonmaantiedet- tä,
 • 1034.  

kuten
 • 1035.  

ilmakehän
 • 1036.  

ominaisuuksia. Ilmastonmuutosta
 • 1037.  

 lukion
 • 1038.  

 maantieteen
 • 1039.  

 oppikirjoissa
 • 1040.  

 ei
 • 1041.  

 käsitelty
 • 1042.  

lainkaan.
 • 1043.  

Yhdessä
 • 1044.  

selostttiin
 • 1045.  

kuitenkin
 • 1046.  

oman
 • 1047.  

ai- kansa
 • 1048.  

ongelmia
 • 1049.  

(Laulajainen,
 • 1050.  

Tapiola
 • 1051.  

&
 • 1052.  

Arrakoski,
 • 1053.  

1972).
 • 1054.  

 1980-­luvun
 • 1055.  

 oppikirjoissa
 • 1056.  

 kerrottiin
 • 1057.  

 monipuolisesti
 • 1058.  

 il- mastonmuutoksia
 • 1059.  

 aiheuttavista
 • 1060.  

 luonnollisista
 • 1061.  

 tekijöistä
 • 1062.  

 kuten
 • 1063.  

 mannerliikunnoista,
 • 1064.  

 maan
 • 1065.  

 ja
 • 1066.  

 meren
 • 1067.  

 jakaumasta
 • 1068.  

 ja
 • 1069.  

 ”tähtitieteellisistä
 • 1070.  

muutoksista”.
 • 1071.  

Niissä
 • 1072.  

ei
 • 1073.  

mainittu
 • 1074.  

mitään
 • 1075.  

 ihmisen
 • 1076.  

 ja
 • 1077.  

 luonnollisten
 • 1078.  

 tekijöiden
 • 1079.  

 yhteisvaikutuksista.
 • 1080.  

 Sen
 • 1081.  

 sijaan
 • 1082.  

 kerrottiin
 • 1083.  

 ensimmäisen
 • 1084.  

 kerran
 • 1085.  

 ihmisen
 • 1086.  

 vai- kutuksesta
 • 1087.  

 ilmastonmuutokseen
 • 1088.  

 mainitsemalla
 • 1089.  

 ihmisen
 • 1090.  

 osuus
 • 1091.  

ilmakehän
 • 1092.  

kaasukoostumuksen
 • 1093.  

muuttajana.
 • 1094.  

Osassa
 • 1095.  

 kirjoista
 • 1096.  

todettiin
 • 1097.  

ihmisen
 • 1098.  

vaikuttavan
 • 1099.  

säähän
 • 1100.  

ja
 • 1101.  

ilmastoon
 • 1102.  

 paikallisesti
 • 1103.  

 päästämällä
 • 1104.  

 ilmaan
 • 1105.  

 rikin
 • 1106.  

 oksideja
 • 1107.  

 ja
 • 1108.  

 muita
 • 1109.  

 myrkyllisiä
 • 1110.  

aineita,
 • 1111.  

joiden
 • 1112.  

seurauksena
 • 1113.  

lämpötiloissa
 • 1114.  

voi
 • 1115.  

 tapahtua
 • 1116.  

muutoksia.
 • 1117.  

Myös
 • 1118.  

fossiilisten
 • 1119.  

polttoaineiden
 • 1120.  

vai- kutukset
 • 1121.  

mainittiin: Ilman hiilidioksidipitoisuuden arvellaan nousevan 0,04 %:iin tämän vuosituhannen loppuun mennessä, minkä seu- rauksena ilman lämpötilan uskotaan kohoavan 0,2–3 cel- siusta. Hiilidioksidimäärän nousun vaikutusta lämpötilaan ei ole toistaiseksi voitu varmasti todeta. Huolimatta hiili- dioksidimäärän noususta lämpötila on laskenut vuodesta 1940 lähtien 0,2 celsiusta. Missä määrin suihkukoneiden ylätroposfääriin päästämät kaasut vaikuttavat maapallon ilmastoon, ei ole vielä tiedossa.” (Aartolahti,
 • 1122.  

 Rikkinen,
 • 1123.  

 Rikkinen
 • 1124.  

&
 • 1125.  

Viitala,
 • 1126.  

1986,
 • 1127.  

56.)
 • 1128.  

 1990-­luvulla
 • 1129.  

oppikirjoissa
 • 1130.  

selostettiin
 • 1131.  

ilmaston
 • 1132.  

muuttu- va
 • 1133.  

luonne
 • 1134.  

ja
 • 1135.  

ihmisen
 • 1136.  

mahdollinen
 • 1137.  

vaikutus
 • 1138.  

nyt
 • 1139.  

meneillään
 • 1140.  

 olevaan
 • 1141.  

ilmastonmuutokseen.
 • 1142.  

Niissä
 • 1143.  

käsiteltiin
 • 1144.  

myös
 • 1145.  

en- simmäisen
 • 1146.  

 kerran
 • 1147.  

 laajasti
 • 1148.  

 kasvihuoneilmiötä.
 • 1149.  

 Luonnolli- sista
 • 1150.  

 ilmastonmuutoksen
 • 1151.  

 syistä
 • 1152.  

 kerrottiin
 • 1153.  

 monipuolisesti
 • 1154.  

 vuosikymmenen
 • 1155.  

 tasolla,
 • 1156.  

 mutta
 • 1157.  

 yksittäisten
 • 1158.  

 oppikirjojen
 • 1159.  

 sisällöissä
 • 1160.  

 oli
 • 1161.  

 suurta
 • 1162.  

 vaihtelua.
 • 1163.  

 Geologisen
 • 1164.  

 ajan
 • 1165.  

 ilmas- tonmuutoksista
 • 1166.  

 kerrottiin
 • 1167.  

 aikaisempaa
 • 1168.  

 vuosikymmentä
 • 1169.  

 vähemmän
 • 1170.  

 ja
 • 1171.  

 kahdessa
 • 1172.  

 oppikirjassa
 • 1173.  

 ilmastonmuutokset
 • 1174.  

 kytkettiin
 • 1175.  

vahvasti
 • 1176.  

merissä
 • 1177.  

tapahtuviin
 • 1178.  

muutoksiin
 • 1179.  

(Aar- tolahti
 • 1180.  

 ym.,
 • 1181.  

 1986;
 • 1182.  

 Kakko,
 • 1183.  

 Kenno
 • 1184.  

 &
 • 1185.  

 Tyrväinen,
 • 1186.  

 1995).
 • 1187.  

 Koulun
 • 1188.  

maantiedossa
 • 1189.  

(Kakko,
 • 1190.  

Kenno
 • 1191.  

&
 • 1192.  

Tyrväinen,
 • 1193.  

1995)
 • 1194.  

 mainittiin
 • 1195.  

geologisen
 • 1196.  

ajan
 • 1197.  

ilmastonmuutokset
 • 1198.  

lyhyesti
 • 1199.  

ja
 • 1200.  

 keskityttiin
 • 1201.  

 lähimenneisyyden
 • 1202.  

 ilmaston
 • 1203.  

 (sään)
 • 1204.  

 vaihtelui- hin,
 • 1205.  

joista
 • 1206.  

kerrottiin
 • 1207.  

tunteisiin
 • 1208.  

vetoavasti.
 • 1209.  

Syiksi
 • 1210.  

ilmaston- muutoksiin
 • 1211.  

esitettiin
 • 1212.  

lähinnä
 • 1213.  

El
 • 1214.  

Niño
 • 1215.  

-­ilmiö
 • 1216.  

ja
 • 1217.  

muutokset
 • 1218.  

 Tiedettä ja tutkimusta Ilmastonmuutos lukiomaantieteen oppikirjoissa... merissä.
 • 1219.  

Muita
 • 1220.  

ilmastoon
 • 1221.  

vaikuttavia
 • 1222.  

luonnollisia
 • 1223.  

tekijöitä
 • 1224.  

 käsiteltiin
 • 1225.  

vain
 • 1226.  

vähän.
 • 1227.  

Ihmisen
 • 1228.  

ja
 • 1229.  

luonnon
 • 1230.  

yhteisvaikutuk- sesta
 • 1231.  

kerrottiin
 • 1232.  

ja
 • 1233.  

todettiin
 • 1234.  

niiden
 • 1235.  

yhdessä
 • 1236.  

aiheuttavan
 • 1237.  

il- maston
 • 1238.  

muuttumiseen. ”Varsinkin 1960-luvulla säiden oikut olivat ihmeellisiä. Joskus talvet olivat hyvin kylmiä, mutta eräänä vuonna kevät tuli helmikuussa ja toukotöitä tehtiin maaliskuussa. Seuraava kesä oli kuitenkin kylmä ja halla vei sadon. Talvi tuli yllättäen ja järvet jäätyivät elokuussa. Vuoden nor- maali rytmi oli koko Euroopassa sekaisin. Ihmisiä kuoli paljon nälkään ja kulkutauteihin.”
 • 1239.  

(Kakko,
 • 1240.  

Kenno
 • 1241.  

&
 • 1242.  

Tyr- väinen,
 • 1243.  

1995,
 • 1244.  

26–27.) ”Kuivuuden alkaessa syntyneet lapset näkivät ensim- mäisen sateen nelivuotiaina. Kun sateet lopulta tulivat, ne aiheuttivat vuorostaan tulvia.” (Kakko,
 • 1245.  

Kenno
 • 1246.  

&
 • 1247.  

Tyrväi- nen,
 • 1248.  

1995,
 • 1249.  

28.) Osassa
 • 1250.  

 2000-­luvulla
 • 1251.  

 julkaistuista
 • 1252.  

 oppikirjoista
 • 1253.  

 ilmas- tonmuutoksen
 • 1254.  

aiheuttavia
 • 1255.  

tekijöitä
 • 1256.  

käsiteltiin
 • 1257.  

suppeammin
 • 1258.  

 kuin
 • 1259.  

1990-­luvulla.
 • 1260.  

Esimerkiksi
 • 1261.  

kaikille
 • 1262.  

pakollisen
 • 1263.  

kurssin
 • 1264.  

 oppikirjaksi
 • 1265.  

tarkoitetussa
 • 1266.  

Ervastin,
 • 1267.  

Kytömäen
 • 1268.  

ja
 • 1269.  

Paanasen
 • 1270.  

 (2002)
 • 1271.  

Terra
 • 1272.  

Nova
 • 1273.  

-­kirjassa
 • 1274.  

käsiteltiin
 • 1275.  

lähinnä
 • 1276.  

kasvihuo- neilmiötä
 • 1277.  

ja
 • 1278.  

sen
 • 1279.  

fysikaalisia
 • 1280.  

perusteita.
 • 1281.  

Ihmisen
 • 1282.  

osallisuus
 • 1283.  

 kasvihuoneilmiöön
 • 1284.  

 mainittiin,
 • 1285.  

 mutta
 • 1286.  

 luonnollisia
 • 1287.  

 ilmas- tonmuutokseen
 • 1288.  

vaikuttavia
 • 1289.  

tekijöitä
 • 1290.  

ei
 • 1291.  

käsitelty
 • 1292.  

lainkaan.
 • 1293.  

 Kirjassa
 • 1294.  

tarkasteltiin
 • 1295.  

lähinnä
 • 1296.  

ilmastonmuutoksen
 • 1297.  

seurauk- sia.
 • 1298.  

Ervastin
 • 1299.  

toisessa
 • 1300.  

kirjassa
 • 1301.  

(Ervasti
 • 1302.  

&
 • 1303.  

Paananen,
 • 1304.  

2003)
 • 1305.  

 perusteltiin
 • 1306.  

monipuolisesti
 • 1307.  

ihmisen
 • 1308.  

vaikutusmahdollisuu- det
 • 1309.  

 ilmastoon,
 • 1310.  

 mutta
 • 1311.  

 ihmisen
 • 1312.  

 ja
 • 1313.  

 luonnollisten
 • 1314.  

 seikkojen
 • 1315.  

 yhteisvaikutus
 • 1316.  

jäi
 • 1317.  

vähäiselle
 • 1318.  

käsittelylle.
 • 1319.  

 Toista
 • 1320.  

 ääripäätä
 • 1321.  

 edustavat
 • 1322.  

 Kakon
 • 1323.  

 ym.
 • 1324.  

 (2005)
 • 1325.  

 ja
 • 1326.  

 Fab- ritiuksen
 • 1327.  

 ym.
 • 1328.  

 (2005)
 • 1329.  

 kirjat.
 • 1330.  

 Kakon
 • 1331.  

 ym.
 • 1332.  

 (2005)
 • 1333.  

 Sininen
 • 1334.  

 planeetta
 • 1335.  

 -­kirjassa
 • 1336.  

 käsiteltiin
 • 1337.  

 monipuolisesti
 • 1338.  

 luonnollisia
 • 1339.  

 seikkoja
 • 1340.  

 ilmastonmuutoksen
 • 1341.  

 aiheuttajina
 • 1342.  

 ihmisen
 • 1343.  

 osuu- den
 • 1344.  

jäädessä
 • 1345.  

selkeästi
 • 1346.  

sitä
 • 1347.  

vähemmälle.
 • 1348.  

Lopuksi
 • 1349.  

kuitenkin
 • 1350.  

 ihmistoiminnan
 • 1351.  

 kerrottiin
 • 1352.  

 aiheuttavan
 • 1353.  

 nykyisen
 • 1354.  

 ilmas- tonmuutoksen.
 • 1355.  

Väittämää
 • 1356.  

ei
 • 1357.  

perusteltu
 • 1358.  

ja
 • 1359.  

sillä
 • 1360.  

kumottiin
 • 1361.  

 luonnollisten
 • 1362.  

tekijöiden
 • 1363.  

vaikutus
 • 1364.  

nykyiseen
 • 1365.  

ilmastonmuu- tokseen: ”Ihmisen toimesta kasvihuoneilmiö on kuitenkin voi- mistunut ja ilmasto lämmennyt. Koska ilman lämpenemi- nen muuttaa myös sadeoloja, kysymyksessä on koko maapalloa koskeva ilmastonmuutos ” (Kakko,
 • 1366.  

Kenno
 • 1367.  

&
 • 1368.  

 Tyrväinen,
 • 1369.  

2005,
 • 1370.  

66.) Riskien
 • 1371.  

maailma
 • 1372.  

-­kurssin
 • 1373.  

kirjassa
 • 1374.  

(Fabritius
 • 1375.  

ym.
 • 1376.  

2005)
 • 1377.  

 tekijät
 • 1378.  

 käsittelivät
 • 1379.  

 ilmastonmuutoksen
 • 1380.  

 aiheuttajia
 • 1381.  

 varsin
 • 1382.  

 kantaa
 • 1383.  

ottavasti,
 • 1384.  

nykytiedon
 • 1385.  

mukaan
 • 1386.  

puutteellisesti
 • 1387.  

ja
 • 1388.  

usein
 • 1389.  

 perustelematta.
 • 1390.  

 Kirjassa
 • 1391.  

 kerrottiin
 • 1392.  

 ilmakehän
 • 1393.  

 lämpene- misen
 • 1394.  

 ja
 • 1395.  

 ilmastonmuutoksen
 • 1396.  

 johtuvan
 • 1397.  

 ihmisen
 • 1398.  

 toiminnan
 • 1399.  

 seurauksena.
 • 1400.  

 Ilmakehän
 • 1401.  

 luonnolliselle
 • 1402.  

 lämpenemiselle
 • 1403.  

 esitettiin
 • 1404.  

syyksi
 • 1405.  

ainoastaan
 • 1406.  

auringon
 • 1407.  

säteilyn
 • 1408.  

muutokset
 • 1409.  

ja
 • 1410.  

 kasvihuoneilmiö. ”Nykyisin on selvää, että lämpeneminen ei johdu luon- nollisista muutoksista, sillä jos muutos johtuisi auringon säteilyn voimistumisesta, koko ilmakehä lämpenisi. Kui- tenkin mittausten mukaan ilmakehän alaosat ovat kuiten-
 • 1411. 56 •
 • 1412.  

NATURA
 • 1413.  

3/2009 kin lämmenneet, kun yläilmakehä on puolestaan jäähtynyt. Näin tapahtuu silloin, kun kasvihuonekaasut aiheuttavat lämpenemisen. Ihminen on lisännyt kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ilmakehässä” (Fabritius,
 • 1414.  

 Kakko,
 • 1415.  

 Kenno
 • 1416.  

 &
 • 1417.  

 Nowak
 • 1418.  

2005,
 • 1419.  

96.) Kuvasta
 • 1420.  

4
 • 1421.  

Ihmisen vaikutus meneillään olevaan ilmaston- muutokseen
 • 1422.  

havaitaan,
 • 1423.  

millaisena
 • 1424.  

ihmisen
 • 1425.  

osuutta
 • 1426.  

ilmas- tonmuutokseen
 • 1427.  

on
 • 1428.  

pidetty
 • 1429.  

kullakin
 • 1430.  

vuosikymmenellä.
 • 1431.  

Ih- misen
 • 1432.  

ymmärrettiin
 • 1433.  

voivan
 • 1434.  

vaikuttaa
 • 1435.  

ilmastonmuutokseen
 • 1436.  

 ensimmäisen
 • 1437.  

 kerran
 • 1438.  

 1980-­luvulla.
 • 1439.  

 Ihmisen
 • 1440.  

 osuudesta
 • 1441.  

 il- mastonmuutokseen
 • 1442.  

oltiin
 • 1443.  

hyvin
 • 1444.  

epävarmoja
 • 1445.  

1980-­luvulla,
 • 1446.  

 1990-­luvulla
 • 1447.  

esitettiin
 • 1448.  

monia
 • 1449.  

mielipiteitä
 • 1450.  

ja
 • 1451.  

2000-­luvulla
 • 1452.  

 ihmisen
 • 1453.  

on
 • 1454.  

ajateltu
 • 1455.  

aiheuttavan
 • 1456.  

nykyisen
 • 1457.  

ilmastonmuutok- sen.
 • 1458.  

 1980-­luvulla
 • 1459.  

 ihmisen
 • 1460.  

 vaikutusmahdollisuuksista
 • 1461.  

 il- mastonmuutokseen
 • 1462.  

on
 • 1463.  

oltu
 • 1464.  

epävarmoja.
 • 1465.  

Fogelbergin
 • 1466.  

ym.
 • 1467.  

 (1982)
 • 1468.  

ja
 • 1469.  

Aartolahden
 • 1470.  

ym.
 • 1471.  

(1986)
 • 1472.  

oppikirjoissa
 • 1473.  

kerrottiin,
 • 1474.  

 että
 • 1475.  

 ihminen
 • 1476.  

 saattaa
 • 1477.  

 vaikuttaa
 • 1478.  

 fossiilisten
 • 1479.  

 polttoaineiden
 • 1480.  

 polttamisella
 • 1481.  

ilmakehän
 • 1482.  

kaasutasapainoon,
 • 1483.  

millä
 • 1484.  

voi
 • 1485.  

olla
 • 1486.  

 lämmittävä
 • 1487.  

 vaikutus.
 • 1488.  

 Ensin
 • 1489.  

 selostettiin,
 • 1490.  

 miten
 • 1491.  

 ihminen
 • 1492.  

 vaikuttaa
 • 1493.  

ilmaston
 • 1494.  

muuttumiseen,
 • 1495.  

mutta
 • 1496.  

myöhemmin
 • 1497.  

pe- rustelut
 • 1498.  

kuitenkin
 • 1499.  

kumottiin:
 • 1500.  

 ”Ihmisen toiminta on muuttanut ja muuttaa ilmakehän kaasukoostumusta. Selvemmin tämä näkyy hiilidioksi- din määrän lisääntymisenä. Hiilidioksidin lisääntyminen johtuu fossiilisten polttoaineiden runsaasta käytöstä. […] Ilman hiilidioksidi pitoisuuden lisääntymisen arvellaan nostavan lämpötilaa maapallolla muutamalla asteella.” (Aartolahti,
 • 1501.  

Rikkinen,
 • 1502.  

Rikkinen
 • 1503.  

&
 • 1504.  

Viitala,
 • 1505.  

1986,
 • 1506.  

32.)
 • 1507.  

 ”Ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa säähän ja ilmastoon ovat varsin vähäiset. Sääilmiöiden muutoksiin tarvitaan niin paljon energiaa, ettei niihin ole mahdollisuuksia ny- kyisillä energialähteillä. […] Varmasti on todettu vain, että tuulisuus lisääntyy ja haihtuminen pienenee. Laajojen suoalueiden kuivatuksen on todettu parantaneen alueen il- mastoa.” (Aartolahti,
 • 1508.  

Rikkinen,
 • 1509.  

Rikkinen
 • 1510.  

&
 • 1511.  

Viitala,
 • 1512.  

1986,
 • 1513.  

 55–56.)
 • 1514.  

 1990-­luvulla
 • 1515.  

oppikirjoissa
 • 1516.  

tuotiin
 • 1517.  

yhä
 • 1518.  

varmemmin
 • 1519.  

esil- le,
 • 1520.  

että
 • 1521.  

ihminen
 • 1522.  

aiheuttaa
 • 1523.  

toimillaan
 • 1524.  

ilmastonmuutoksen.
 • 1525.  

 Oppikirjojen
 • 1526.  

 välillä
 • 1527.  

 oli
 • 1528.  

 kuitenkin
 • 1529.  

 suurta
 • 1530.  

 vaihtelua.
 • 1531.  

 Aar- tolahden
 • 1532.  

 ym.
 • 1533.  

 (1996)
 • 1534.  

 oppikirjassa
 • 1535.  

 oli
 • 1536.  

 lähes
 • 1537.  

 samat
 • 1538.  

 tekstit
 • 1539.  

 ihmisen
 • 1540.  

aiheuttamasta
 • 1541.  

ilmastonmuutoksesta
 • 1542.  

kuin
 • 1543.  

1980-­lu- vun
 • 1544.  

painoksessa.
 • 1545.  

Houtsosen
 • 1546.  

ja
 • 1547.  

Peltosen
 • 1548.  

(1997)
 • 1549.  

oppikirjas- sa
 • 1550.  

ilmastonmuutosta
 • 1551.  

tarkasteltiin
 • 1552.  

varsin
 • 1553.  

monipuolisesti.
 • 1554.  

Il- mastonmuutoksen
 • 1555.  

kerrottiin
 • 1556.  

olevan
 • 1557.  

osa
 • 1558.  

maailmanlaajuista
 • 1559.  

 muutostapahtumaa
 • 1560.  

 yhdessä
 • 1561.  

 väestöräjähdyksen,
 • 1562.  

 luonnon
 • 1563.  

 köyhtymisen
 • 1564.  

ja
 • 1565.  

rikkaiden
 • 1566.  

ja
 • 1567.  

köyhien
 • 1568.  

välisen
 • 1569.  

kuilun
 • 1570.  

kas- vun
 • 1571.  

kanssa.
 • 1572.  

Oppikirjassa
 • 1573.  

todettiin,
 • 1574.  

että
 • 1575.  

kasvihuoneilmiön
 • 1576.  

 voimistumista
 • 1577.  

 pidetään
 • 1578.  

 lähivuosikymmenien
 • 1579.  

 ja
 • 1580.  

 vuosisa- tojen
 • 1581.  

 tärkeimpänä
 • 1582.  

 ilmastoa
 • 1583.  

 muuttavana
 • 1584.  

 tekijänä.
 • 1585.  

 Kasvi- huoneilmiön
 • 1586.  

 kerrottiin
 • 1587.  

 olevan
 • 1588.  

 luonnollinen
 • 1589.  

 ilmiö,
 • 1590.  

 jonka
 • 1591.  

 voimakkuutta
 • 1592.  

ihminen
 • 1593.  

toiminnallaan
 • 1594.  

on
 • 1595.  

lisännyt.
 • 1596.  

Syyksi
 • 1597.  

 nyt
 • 1598.  

 meneillään
 • 1599.  

 olevaan
 • 1600.  

 ilmastonmuutokseen
 • 1601.  

 esitettiin
 • 1602.  

 ihmisen
 • 1603.  

 toimia,
 • 1604.  

 mutta
 • 1605.  

 tiedeyhteisön
 • 1606.  

 epävarmuus
 • 1607.  

 tuotiin
 • 1608.  

 myös
 • 1609.  

 esille.
 • 1610.  

 Kakon,
 • 1611.  

 Kennon
 • 1612.  

 &
 • 1613.  

 Tyrväisen
 • 1614.  

 (1995)
 • 1615.  

 oppi- Tiedettä ja tutkimusta Ilmastonmuutos lukiomaantieteen oppikirjoissa... kirjassa
 • 1616.  

 ilmastonmuutoksen
 • 1617.  

 ja
 • 1618.  

 kasvihuoneilmiön
 • 1619.  

 yhteys
 • 1620.  

 perusteltiin
 • 1621.  

monipuolisesti,
 • 1622.  

mutta
 • 1623.  

kasvihuoneilmiön
 • 1624.  

luon- nolliset
 • 1625.  

seikat
 • 1626.  

unohdettiin
 • 1627.  

lähes
 • 1628.  

kokonaan.
 • 1629.  

Luonnolliselle
 • 1630.  

 kasvihuoneilmiölle
 • 1631.  

 jäi
 • 1632.  

 tilaa
 • 1633.  

 ilmastonmuutoksessa
 • 1634.  

 yhden
 • 1635.  

 prosentin
 • 1636.  

verran: ”Kasvihuoneilmiöön vaikuttavat eräiden laskelmien mu- kaan: Fossiiliset polttoaineet 57 %, metsien hävittäminen 17 %, maatalous 17 %, teollisuus ja jätteet 8 %.” (Kakko,
 • 1637.  

 Kenno
 • 1638.  

&
 • 1639.  

Tyrväinen,
 • 1640.  

1995,
 • 1641.  

30.) 2000-­luvulla
 • 1642.  

 ihmisen
 • 1643.  

 ajateltiin
 • 1644.  

 aiheuttavan
 • 1645.  

 nykyisen
 • 1646.  

 ilmastonmuutoksen
 • 1647.  

 lähes
 • 1648.  

 varmasti.
 • 1649.  

 Oppikirjoissa
 • 1650.  

 oltiin
 • 1651.  

 varmoja
 • 1652.  

 tai
 • 1653.  

 lähes
 • 1654.  

 varmoja
 • 1655.  

 siitä,
 • 1656.  

 että
 • 1657.  

 ihminen
 • 1658.  

 aiheuttaa
 • 1659.  

 nykyisen
 • 1660.  

 ilmastonmuutoksen.
 • 1661.  

 Oppikirjoissa
 • 1662.  

 mainittiin
 • 1663.  

 myös
 • 1664.  

 tiedeyhteisön
 • 1665.  

 toisinajattelijat,
 • 1666.  

 mutta
 • 1667.  

 keskityttiin
 • 1668.  

 pääosin
 • 1669.  

perustelemaan,
 • 1670.  

miksi
 • 1671.  

ja
 • 1672.  

miten
 • 1673.  

ihminen
 • 1674.  

aiheuttaa
 • 1675.  

 ilmastonmuutoksen.
 • 1676.  

Myös
 • 1677.  

ihmisen
 • 1678.  

ilmakehään
 • 1679.  

päästämät
 • 1680.  

 pienhiukkaset,
 • 1681.  

 mainittiin
 • 1682.  

 ilmastonmuutosta
 • 1683.  

 hidastavina
 • 1684.  

 tekijöinä.
 • 1685.  

 Kiihdyttävinä
 • 1686.  

 tekijöinä
 • 1687.  

 mainittiin
 • 1688.  

 CFC
 • 1689.  

 (engl. chlorine-­fluorine-­carbon)
 • 1690.  

ja
 • 1691.  

muut
 • 1692.  

kasvihuonekaasut
 • 1693.  

sekä
 • 1694.  

 metsien
 • 1695.  

hakkuut.
 • 1696.  

Kakon
 • 1697.  

ym.
 • 1698.  

(1995)
 • 1699.  

kirjassa
 • 1700.  

käsiteltiin
 • 1701.  

sa- massa
 • 1702.  

virkkeessä
 • 1703.  

vaikeahkosti
 • 1704.  

pitkän
 • 1705.  

ajan
 • 1706.  

kuluessa
 • 1707.  

vaikut- tavia
 • 1708.  

tekijöitä
 • 1709.  

ja
 • 1710.  

ihmisen
 • 1711.  

aiheuttamaa
 • 1712.  

ilmastonmuutosta. ”Ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen voi hie- man hidastaa seuraavan jääkauden tuloa. Fossiiliset polttoaineet kivihiili, maaöljy ja maakaasu, jotka ovat pääsyyllisiä ilmaston lämpenemiseen loppuvat kuitenkin lähivuosisatoina.”
 • 1713.  

 (Kakko,
 • 1714.  

 Kenno
 • 1715.  

 &
 • 1716.  

 Tyrväinen,
 • 1717.  

 2005,
 • 1718.  

 65–56.) Maantieteen oppikirjojen arviointia Oppikirjan
 • 1719.  

kirjoittaminen
 • 1720.  

on
 • 1721.  

haasteellista,
 • 1722.  

sillä

Related Documents