...
explica   Creamer,   “i   durant   el   temps   que   vaig   passar   amb   la   Cassinda   i   en   Romeo,	...
of 2

Press Release Catalunya Rotary TV3

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Press Release Catalunya Rotary TV3

  • 1.                                                       COMUNICAT URGENT CONTACTE MITJANS: Nom:  Georgia  Wyss/Coproductora   Telèfon:  +34  652  081  623   Correu  electrònic:  georgia@tengotwo.com   Pàgina  web  català:  http://www.tengotwo.com/nevertocry/index.html   Pàgina  web  anglès:  http://www.tengotwo.com/nevertocry/English.html   ________________________________________________________________     PREESTRENA/INFO ESDEVIMENT PREMSA:   Data:  27  de  març;  dimecres   Hora:  20:00   Lloc:  Seu  dels  Castellers  de  Barcelona  -­‐-­‐  c/Bilbao  212-­‐214  -­‐-­‐  08018       Pàgina  web:  http://www.tengotwo.com/invitation/nevertocry/invite.html   ________________________________________________________________   Un documental internacional que s’estrena al Canal 33 el 4 d’abril i que parla de dos nens angolesos que van venir a Barcelona per rehabilitar-se físicament i del lligam únic que van establir amb els Castellers. Barcelona,   Catalunya,   19   de   març   de   2013   -­‐-­‐   Filmat   durant   sis   anys,   el   documental   d’una   hora   de   durada   “NO   PLORAR   MAI”   retrata   de   forma   íntima   les   vides   de   dos   nens   angolesos,   la   Cassinda   i   en   Romeo,   que   viatgen   a   Espanya  per  operar-­‐se  i  poder  tornar  a  caminar.  Durant  la  seva  recuperació,  els  dos  infants  descobreixen  el  poder  de   la  solidaritat  a  través  de  la  sorprenent  amistat  que  creen  amb  els  Castellers  de  Barcelona.  Les  seves  relacions  amb  la   colla  i  les  famílies  dels  castellers  il·∙lustren  una  reciprocitat  única  pel  que  fa  a  l’aprenentatge  i  a  l’amor.   L’economia  global  d’Angola  continua  creixent  a  bon  ritme,  si  bé  la  majoria  de  la  població  viu  en  condicions  de  pobresa   severa.   Per   això,   la   Cassinda   i   en   Romeo   són   ferotgement   valents,   i   més   tenint   en   compte   que   han   sobreviscut   a   la   violència   i   a   les   condicions   de   pobresa   que   afecten   a   més   del   70%   dels   infants   a   Angola.   Tanmateix,   a   Barcelona   es   veuen  forçats  a  reconciliar  les  diferents  condicions  de  dos  mons  (Angola  i  Espanya).  Finalment,  la  Cassinda  i  en  Romeo   han   de   tornar   amb   les   seves   famílies   a   Angola   –   i   encarar-­‐se   als   seus   reptes.   Hi   ressonen   elements   d’esperança   i   optimisme,  malgrat  aquests  reptes  imprevistos.   La  directora  Alissa  Nicole  Creamer,  de  nacionalitat  nord-­‐americana,  va  venir  a  Barcelona  per  primera  vegada  el  2005   amb   una   beca   Rotary   International   per   estudiar   Pel·∙lícula   Documental,   i   la   Cassinda   i   en   Romeo   van   arribar   a   Barcelona  a  través  d’una  organització  afiliada  al  Rotary  International.  Creamer  va  començar  primer  un  projecte  filmant   els   enxanetes   dels   Castellers   de   Barcelona   i   després   va   introduir   la   Cassinda   i   en   Romeo   a   la   tradició   de   fer   castells   portant-­‐los  a  un  dels  assajos.  Immediatament,  la  Cassinda  i  en  Romeo  van  quedar  enlluernats  amb  la  grandesa  dels   castells   i   de   seguida   els   van   acceptar   com   uns   membres   més   de   la   colla.   “Durant   les   meves   visites   als   enxanetes”,
  • 2. explica   Creamer,   “i   durant   el   temps   que   vaig   passar   amb   la   Cassinda   i   en   Romeo,   vaig   ser   testimoni   del  desenvolupament  de  dues  històries  úniques  i  paral·∙leles:  canalla  extraordinària  i  coratjosa  impulsada  per  un  punt  de  vista   ben   singular.   De   manera   completament   imprevisible,   aquestes   dues   històries,   inicialment   separades,   es   van  acabar   entreteixint   en   una   de   sola”.   Toni   Mañané,   president   dels   Castellers   de   Barcelona   durant   la   seva   estada,   va  nomenar  la  Cassinda  i  en  Romeo  “els  nostres  castellers  d’Angola”.    ‘NO  PLORAR  MAI”  mostra  moments  de  gran  alegria  i  de  gran  adversitat  per  a  la  Cassinda  i  en  Romeo,  i  també  per  a  les  seves  famílies  adoptives  –  uns  reptes  als  quals  no  s’han  d’enfrontar  sols  a  Angola.  Sobrepassant  les  fronteres  culturals  i  socioeconòmiques,  el  lligam  entre  els  dos  nens  i  els  Castellers  s’ha  mantingut  estretament  fins  avui.  Irene  Redondo  Pereira,   la   millor   amiga   d’en   Romeo   a   Barcelona   (que   era   enxaneta   en   el   moment   que   es   van   conèixer),     explica:  “Sempre  el  tinc  (en  Romeo)  al  cap  i  al  cor,  i  per  això  sempre  és  amb  mi”.    ‘”NO   PLORAR   MAI”   és   el   seu   primer   documental   de   llarga   durada     d’Alissa   Nicole   Creamer.   Creamer   va   fer   equip   amb  Georgia  Wyss  (coproductora,  editora  i  coguionista)  per  teixir  aquesta  història  complexa  i  emotiva  dels  dos  nens  –  el  producció  ha  implicat  més  de  set  anys.  Tant  davant  de  l’objectiu  com  darrere  de  les  escenes,  els  protagonistes  i  els  productors   han   tirat   endavant   i   s’han   mogut   per   terrenys   inexplorats.   La   mare   de   la   Cassinda,   Celeste,   explica   així  l’experiència  de  la  Cassinda  i  la  família  que  ella  va  conèixer  a  Barcelona:  “Sempre  em  pregunto,  qui  són  aquesta  gent  que  ens  està  ajudant  malgrat  tot?  Com  ha  pogut  passar,  d’on  vénen?  No  sabria  dir  com  va  començar  aquest  camí,  ni  com  s’acabarà”.    “NO  PLORAR  MAI”  semetrà  al  Canal  33  dins  lespai  "El  documental"  el  dijous  4  dabril  a  les  22.35.      Per   contactar   amb   membres   de   la   productora   per   a   preguntes   o   per   a   informació   addicional,   si   us   plau,   contacteu  amb:    Georgia  Wyss/Coproductora/+34  652  081  623/georgia@tengotwo.com    Alissa  Nicole  Creamer/Directora-­‐Coproductora/+1  503  703  0933/alissa@liorafilms.com  Toni  Mañané/Delegat  de  la  CCCCB  -­‐-­‐  Barcelona  coordinació  de  colles  /+34  607  421  284/tonimbcn@hotmail.com    Per   saber   més   de   la   producció   “NO   PLORAR   MAI”:   mira,   si   us   plau,   la   web,   on   podràs   trobar   el   tràiler   i   informació  addicional,  i  podràs  sol·∙licitar-­‐ne  còpias.    Pàgina  web  català:  http://www.tengotwo.com/nevertocry/index.html  Pàgina  web  anglès:  http://www.tengotwo.com/nevertocry/English.html    Fotos  disponibles  a  la  web:    http://www.tengotwo.com/exchange/nevertocrypresspics  (o  en  un  arxiu  zip,  segons  demanda)    Foto  01/NPM01_CASSI_AIRPORT  La  Cassinda  i  el  seu  pare  i  germana  d’acollida  (Sebastián  Martínez  i  Núria  Martínez  Mora),  abans  que  la  Cassinda  torni  a  Angola.  Foto  02/NPM02_CASSI_ANGOLA  La  Cassinda  caminant  al  seu  barri  d’Angola.  Foto  03/NPM03_ROMEO  En  Romeo  a  Angola,  ensenyant  la  seva  camisa  de  casteller.  Foto  04/NPM04_CASSI_CELESTE  La  Cassinda  i  la  seva  mare,  Celeste  (entrevista).  Foto  05/NPM05_ANA  Ana,  la  mare  d’en  Romeo’s,  a  Angola.  Foto  06/NPM06_FILMMAKER_01  La  directora  Alissa  Nicole  Creamer  a  Angola  amb  la  germana  d’en  Romeo,  Maezinha.  Foto  07/NPM07_FILMMAKER_02  La  directora  Alissa  Nicole  Creamer  a  Angola  amb  els  germans  d’en  Romeo  (esq.),  Maezinha  i  Daniel,  amb  l’Ana,  la  seva  mare.

Related Documents