ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Σίνα Νάκου Παιδίατρος Ινστιτούτ...
Σίνα Νάκου. Παιδίατρος, ΙνστιτούτοΥγείας του ΠαιδιούΔιεύθυνση Κοινωνικής Παιδιατρικής 1979 - 1989: Διευθύντρια του Τομέα ...
Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή(ΑΔΥ) Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1990, 7:428-434Ελένη Βαλάσση-Αδάμ, Γεώργιος Βαράκης, Παύλ...
Ατομικο Δελτίο Υγείας του Μαθητή «Πρόκειται για τυποποιημένο εξατομικευμένο και χρονικά προγραμματισμένο έλεγχο που ...
Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή:στόχοι Ενίσχυση αρχών καί μεθόδων πρόληψης και ευαισθητοποίηση του κοινού, των εκπα...
Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή Δημιουργία ατμόσφαιρας συνεργασίας μεταξύ γονιών, δασκάλων, υγειονομικών - με αντικείμεν...
Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή«Η εξέταση και συμπλήρωση του ΑΔΥ να γίνεται από ένα γιατρό – το γιατρό του παιδιού ή τι...
ΑΔΥ του Μαθητή: η «προϊστορία»«Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή» Σ. Θ. ΧατζηπαντελήςΣτο στρόγγυλο τραπέζι «Το πρόβλημα της...
ΑΔΥ – η «προϊστορία» Σχολιατρική Υπηρεσία Π.Ι.Κ.Π.Α. Τα ταμεία Αγροτικά Ιατρεία Η προσέγγιση της Παιδιατρικής - Τα...
Η «Προϊστορία» :Προληπτική παιδιατρική Εμβολιασμός του παιδικόυ πληθυσμού Πανελλήνιο ανιχνευτικό πρόγραμμα νεογνών (...
Το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού Το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (ΒΥΠ) εφαρμόστηκε το 1977 Έγινε γρήγορα δεκτό από...
Διαπιστώσεις από την εκτέλεση ανιχνευτικώνπρογραμμάτων υγείας παιδιών στα σχολείαΓ. Βαράκης και συν., Ινστιτούτο Υγείας το...
Η προσέγγιση του ΥπουργείουΕθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας από το 1986 κάθε μαθητής...
ΑΔΥ 1989Σχετικοί εγκύκλιοι:ΓΑ/451/30.3.1989ΑΕ35/2513/25.10.1989Γ4/1129/4.10.1989
ΑΔΥ του Μαθητή 1989
Ανιχνευτικός έλεγχος (screening)- Συγκεκριμένοι στόχοι- Δυνατότητες γιά παρέμβαση- Δυνατότητα εφαρμογής (πιλοτική)- Καλός ...
ΑΔΥ του μαθητή- Εφαρμογή Διαπίστωση των ανανγών Καθορισμός στόχων Σχεδιασμός Εφαρμογή Αποδοχή, αποτελεσματικότητα Ε...
ΑΔΥ του μαθητή: αξιολόγηση τηςαποδοχής ΑΔΥ του μαθητή: Πρόδρομη αξιολόγηση της εφαρμογής του. Ε. Βαλάσση-Αδάμ, Σ. Αγ...
ΑΔΥ του μαθητή: προβλήματα καιεξελίξεις στην εφαρμογή, και αλλαγές- Από ποιούς να συμπληρωθεί;- Διαφοροποίηση στόχων τ...
ΑΔΥ του μαθητή: προβλήματα στηνεπικοινωνία Γονείς - κατανόηση των στόχων - εμπιστευτικότητα Εκπαιδευτικοί - «πιστοποιητ...
ΑΔΥ του μαθητή: εμπειρίες από τηνεφαρμογή Ευρήματα από το ΑΔΥ του μαθητή και παραιτέρω αξιολογησή τους, και Ανίχν...
ΑΔΥ του μαθητή μετά από 20 χρόνια:Κάνει αυτά που πρότειναν εκείνοι που τοσχεδίασαν; Τακτική παιδιατρική εξέταση κάθε παιδ...
ΑΔΥ του μαθητή: Συμπλήρωση τουκύκλου«Καθώς, όμως, κανένα σύστημα ελέγχου δεν μπορεί να εξασφαλίσει μηδαμινό κίνδυνο.... η...
Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή:ποιό μοντέλο- Το Ελληνικό μοντέλο εφαρμόζεται γιά 20+ χρόνια, περίπου στη μορφή που ...
Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή:το Κρητικό μοντέλοΚαλή συνέχεια !!!!!Και – να δημοσιευτούν οι εμπειρίες της Κρήτης – ...
of 25

Nakou

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nakou

 • 1. ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Σίνα Νάκου Παιδίατρος Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
 • 2. Σίνα Νάκου. Παιδίατρος, ΙνστιτούτοΥγείας του ΠαιδιούΔιεύθυνση Κοινωνικής Παιδιατρικής 1979 - 1989: Διευθύντρια του Τομέα Διαφώτισης 1989 - 2000: Διευθύντρια του Τομέα Οικολογίας 2000 - Σήμερα: Συνεργάτης ερευνήτρια
 • 3. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή(ΑΔΥ) Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1990, 7:428-434Ελένη Βαλάσση-Αδάμ, Γεώργιος Βαράκης, Παύλος Γκίκας. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού«Το ΑΔΥ του Μαθητή προτάθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπούργειο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργαλείο παρακολούθησης της υγείας των παιδιών σχολικής ηλικίας........»
 • 4. Ατομικο Δελτίο Υγείας του Μαθητή «Πρόκειται για τυποποιημένο εξατομικευμένο και χρονικά προγραμματισμένο έλεγχο που αποβλέπει στην προαγωγή της υγείας μέσα από την ευαισθητοποίηση γονιών, παιδιών και εκπαιδευτικών» «....κάθε παιδί σχολικής ηλικίας θα έπρεπε να έχει μία πλήρη ιατρική εξέταση και αξιολόγιση της υγείας του από τον προσωπικό του γιάτρο κάθε 2 ή 3 χρόνια»
 • 5. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή:στόχοι Ενίσχυση αρχών καί μεθόδων πρόληψης και ευαισθητοποίηση του κοινού, των εκπαιδευτικών και των υγειονομικών Από κοινού καλλιέργεια της υγείας του παιδιου από το ίδιο, τους γονείς, το γιάτρο και τον δασκαλό του Εξατομίκευση της προληπτικής φροντίδας Εξασφάλιση συνέχειας στην παρκολούθηση των παιδιών και των εφήβων Εγκαιρη επισήμανση προβλημάτων υγείας στα οποία μπορεί να γίνει αποτελεσματική παρέμβαση
 • 6. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή Δημιουργία ατμόσφαιρας συνεργασίας μεταξύ γονιών, δασκάλων, υγειονομικών - με αντικείμενο όχι μόνο την σωματική υγεία αλλά και την προσαρμογή του κάθε παιδιού στο περιβάλλον του σχολείου και τις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος
 • 7. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή«Η εξέταση και συμπλήρωση του ΑΔΥ να γίνεται από ένα γιατρό – το γιατρό του παιδιού ή τις οικογένειας..........Η εξέταση από άγνωστο γιατρό και η απευθείας καταφυγή σε κάποιον ειδικό...... δεν είναι η καλύτερη επιλογή και συχνά ταλαιπωρεί γονείς, παιδιά και γιατρούς χωρίς να επιτύχει τους στόχους της προληπτικής εξέτασης.»
 • 8. ΑΔΥ του Μαθητή: η «προϊστορία»«Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή» Σ. Θ. ΧατζηπαντελήςΣτο στρόγγυλο τραπέζι «Το πρόβλημα της σχολικής υγιεινής στην Ελλάδα» (που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη) Παιδιατρική 44: 8-14, 1981
 • 9. ΑΔΥ – η «προϊστορία» Σχολιατρική Υπηρεσία Π.Ι.Κ.Π.Α. Τα ταμεία Αγροτικά Ιατρεία Η προσέγγιση της Παιδιατρικής - Τα νοσοκομεία - Τα ιδιωτικά ιατρεία
 • 10. Η «Προϊστορία» :Προληπτική παιδιατρική Εμβολιασμός του παιδικόυ πληθυσμού Πανελλήνιο ανιχνευτικό πρόγραμμα νεογνών (screening) - Φενυλκετονουρία - Υπο θυροειδισμός
 • 11. Το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού Το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (ΒΥΠ) εφαρμόστηκε το 1977 Έγινε γρήγορα δεκτό από γονείς και υγειονομικούς Εξασφάλισε ικανοποιητικό βαθμό πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης στη βρεφική ηλικία ¨Επέβαλε¨ τη συμμετοχή των γονέων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη γιά την φύλαξη του ΒΥΠ
 • 12. Διαπιστώσεις από την εκτέλεση ανιχνευτικώνπρογραμμάτων υγείας παιδιών στα σχολείαΓ. Βαράκης και συν., Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού25º Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, 1987- Το 1985 και 1986 ελέγχθηκαν 5120 μαθητές δημοτικών σχολείων.- Είχαν εξεταστεί 2,8 φορές από παιδίατρο τον προηγούμενο χρόνο, αλλά δεν είχαν ελεγχθεί: αρτηριακή πίεση στο 87,5%, οπτική οξύτητα στο 56%, σπονδυλική στήλη σε 97%.- 65% είχαν > 3 τερηδονισμένα δόντια
 • 13. Η προσέγγιση του ΥπουργείουΕθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας από το 1986 κάθε μαθητής, κάθε χρόνο πρέπει να προσκομίζει ‘ιατρική γνωμάτευση’ προκειμένου να επιτραπεί να κάνει γυμναστική» (Εγκύκλιος Φ33/688/Γ 4/916/ 11.11.1986)
 • 14. ΑΔΥ 1989Σχετικοί εγκύκλιοι:ΓΑ/451/30.3.1989ΑΕ35/2513/25.10.1989Γ4/1129/4.10.1989
 • 15. ΑΔΥ του Μαθητή 1989
 • 16. Ανιχνευτικός έλεγχος (screening)- Συγκεκριμένοι στόχοι- Δυνατότητες γιά παρέμβαση- Δυνατότητα εφαρμογής (πιλοτική)- Καλός σχεδιασμός, καλή ενημέρωση- ΕΦΑΡΜΟΓΗ- Εκτίμιση - της αποδοχής, - της αποτελεσματικότητας- Αναθεώρηση, πρόσαρμογή
 • 17. ΑΔΥ του μαθητή- Εφαρμογή Διαπίστωση των ανανγών Καθορισμός στόχων Σχεδιασμός Εφαρμογή Αποδοχή, αποτελεσματικότητα Εκτίμιση των προβλημάτων Προσαρμογή
 • 18. ΑΔΥ του μαθητή: αξιολόγηση τηςαποδοχής ΑΔΥ του μαθητή: Πρόδρομη αξιολόγηση της εφαρμογής του. Ε. Βαλάσση-Αδάμ, Σ. Αγορίτσα, Γ.Βαράκης, Π.Γκίκας. 28º Πανελλ. Παιδ. Συν. 1990 Η ενημέρωση των γονέων και των παιδιών για το ΑΔΥ. Θ. Γιογκαράκης, Π. Γιαννακόπουλος, Π.Φάκος. 29º Πανελλ. Παιδ. Συν. 1991 Εφαρμογή του ΑΔΥ σε μαθητές αστικής περιοχής. Α.Ρεσβάνη, Κ. Δεδούση, Λ. Μπουσίου. 38 º Πανελλ. Παιδ. Συν. 2000
 • 19. ΑΔΥ του μαθητή: προβλήματα καιεξελίξεις στην εφαρμογή, και αλλαγές- Από ποιούς να συμπληρωθεί;- Διαφοροποίηση στόχων των δυο Υπουργείων (πάλι)- Αλλαγές υπευθύνων- Διαφορετικές υπηρεσίες για τη ψυχική υγεία- Εθνικό Σύστημα Υγείας- Ανάπτυξη του δικτύου των Κέντρων Υγείας- Προβλήματα επικοινωνίας**
 • 20. ΑΔΥ του μαθητή: προβλήματα στηνεπικοινωνία Γονείς - κατανόηση των στόχων - εμπιστευτικότητα Εκπαιδευτικοί - «πιστοποιητικό» - ευθύνη – ‘αποκλεισμός από φυσική άσκηση’ - έλλειψη συνεργασίας με τους υγειονομικούς Γιατρόι διαφόρων ειδικοτήτων Υπουργεία
 • 21. ΑΔΥ του μαθητή: εμπειρίες από τηνεφαρμογή Ευρήματα από το ΑΔΥ του μαθητή και παραιτέρω αξιολογησή τους, και Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολίων και διαταραχών συμπεριφοράς κατά τη συμπλήρωση του ΑΔΥ του μαθητή. Δ.Βήνη, Α. Λιάπη, Τ. Σιώμου, Χ. Ζαβός, Ν. Σκεντέρης. 38 º Πανελλ. Παιδ. Συν. 2000 Πιστοποιητικά υγείας παιδικής ηλικίας: καρδιολογικός έλεγχος από παιδίατρο-κατευθυντήριες οδηγίες. Ι. Γερμανάκης, Ι. Παπαγιάννης, Γ. Βαρλάμης. Παιδιατρική 2008:71, 417-425
 • 22. ΑΔΥ του μαθητή μετά από 20 χρόνια:Κάνει αυτά που πρότειναν εκείνοι που τοσχεδίασαν; Τακτική παιδιατρική εξέταση κάθε παιδιού της χώρας, εξατομίκευση, συνέχεια Έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση προβλημάτων Έλεγχο κατάστασης εμβολιασμού Αγωγή και προαγώγη της υγείας Συνεργασία παιδιάτρων, γονέων, εκπαιδευτικών Συμμετοχή της οικογένιας στην προστασία της υγείας του παιδιού
 • 23. ΑΔΥ του μαθητή: Συμπλήρωση τουκύκλου«Καθώς, όμως, κανένα σύστημα ελέγχου δεν μπορεί να εξασφαλίσει μηδαμινό κίνδυνο.... η λεπτομερής λήψη του ιστορικού και η κλινική εξέταση παραμένουν το βασικό μέσο ελέγχου των παιδιών που αθλούνται, που ιδέωδώς θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από καλά εκπαιδευμένο γενικό παιδίατρο»Ι. Γερμανάκης, Ι. Παπαγιάννης, Γ. Βαρλάμης. Πιστοποιητικά υγείας παιδικής ηλικίας: καρδιολογικός έλεγχος από παιδίατρο – κατευθυντήριες οδηγίες Παιδιατρική 2008:71, 417-425
 • 24. Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή:ποιό μοντέλο- Το Ελληνικό μοντέλο εφαρμόζεται γιά 20+ χρόνια, περίπου στη μορφή που σχεδιάστηκε.- Ακόμη με μερικές ατέλιες εφαρμογής έχει συμβάλει στην βελτίωση της υγείας των παιδιών και των εφήβων.- Τώρα εσείς έχετε την ευκαιρία να το κάνετε καλύτερο – το Κρητικό μοντέλο !!
 • 25. Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή:το Κρητικό μοντέλοΚαλή συνέχεια !!!!!Και – να δημοσιευτούν οι εμπειρίες της Κρήτης – είναι χρήσιμες για όλους

Related Documents