Помрачења
Помрачење Месеца Помрачење Сунца
Помрачење Месеца
Помрачење Месеца се
догађа приликом
уласка месеца у Земљи-
ну сенку што се може
десити само када је ...
Потпуно помрачење Месеца је појава када цели
Месец уђе у Земљину сенку тј. када само део
месечевог диска уђе у Земљину с...
Занимљивости:
•Помрачење Месеца је као спектакуларна
астрономска појава често у прошлости
тумачено као лош знак који на...
•Када се поравнају Сунце, Земља и Месец
догађа се невероватан феномен – тада Месец
добије црвенкасти одсјај, због чега с...
Помрачење Сунца
Помрачење Сунца је
астрономска појава
која се дешава
када Сунце баца
Месечеву сенку на
површину
пла...
У току једне године може наступити минимално 2,
а максимално 5 помрачења Сунца. Зависно од
тренутне удаљености Месеца и ...
Потпуно и делимично помрачење Сунца
У случају потпуног помрачења Сунца, Месечев
диск ће потпуно прекрити Сунце. Помрачењ...
Посматрачи који се налазе у нешто ширим
појасевима око путање тоталитета налазе се у
Месечевој полусенки, те могу видети...
Занимљивости:
•У тренутку непосредно пре потпуног
помрачења, када се последњи зраци Сунца
пробију иза Месечевог диска, ...
•Најстарији запис о једном помрачењу
Сунца потиче из Кине. Подаци нису
сасвим поуздани, али највероватније се
ради о по...
Радиле:Ана Вејић,Николина
Филиповић,Александра
Коларовић и Милица
Вукотић
8.разред
физика,наставница Мирјана
Милојев...
of 12

Pomracenja

pomracenja
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomracenja

 • 1. Помрачења Помрачење Месеца Помрачење Сунца
 • 2. Помрачење Месеца Помрачење Месеца се догађа приликом уласка месеца у Земљи- ну сенку што се може десити само када је месец пун, у опозицији, односно онда када се Месец, Земља и Сун- це налазе у једној равни, тако да је Земља између Сунца и Месеца.
 • 3. Потпуно помрачење Месеца је појава када цели Месец уђе у Земљину сенку тј. када само део месечевог диска уђе у Земљину сенку назива се делимично помрачење. Ако Месец пролази само кроз Земљину полусенку, ради се о помрачење у полусенци.
 • 4. Занимљивости: •Помрачење Месеца је као спектакуларна астрономска појава често у прошлости тумачено као лош знак који најављује пропаст неког подухвата. Пример за то је помрачење које се десило 22. маја током опсаде Цариграда 1453. године, која се окончала падом града и сломом Византије.
 • 5. •Када се поравнају Сунце, Земља и Месец догађа се невероватан феномен – тада Месец добије црвенкасти одсјај, због чега се та појава често назива „крвави месец“. 8. Октобар 2014.
 • 6. Помрачење Сунца Помрачење Сунца је астрономска појава која се дешава када Сунце баца Месечеву сенку на површину планете Земље, што се може догодити само када је Месец у фази младине, односно у положају конјункције, када се налази између Земље и Сунца.
 • 7. У току једне године може наступити минимално 2, а максимално 5 помрачења Сунца. Зависно од тренутне удаљености Месеца и Сунца од Земље, као и положаја посматрача на Земљиној површини, може наступити једна од три врсте помрачења Сунца: потпуно, делимично или прстенасто.
 • 8. Потпуно и делимично помрачење Сунца У случају потпуног помрачења Сунца, Месечев диск ће потпуно прекрити Сунце. Помрачење Сунца се може опазити с релативно уског појаса (путања тоталитета) на Земљиној површини преко којег пролази Месечева сенка.
 • 9. Посматрачи који се налазе у нешто ширим појасевима око путање тоталитета налазе се у Месечевој полусенки, те могу видети делимично помрачење Сунца, док се с остатка површине Земље помрачење уопште неће видети.
 • 10. Занимљивости: •У тренутку непосредно пре потпуног помрачења, када се последњи зраци Сунца пробију иза Месечевог диска, догађа се појава тзв. „дијамантног прстена“. Иста се појава може уочити и непосредно након потпуног помрачења. •Најдуже прстенасто Помрачење траје 12 минута и 24 секунде.
 • 11. •Најстарији запис о једном помрачењу Сунца потиче из Кине. Подаци нису сасвим поуздани, али највероватније се ради о помрачењу од 22. октобра 2136. године пред нове ере. •У овом веку биће укупник 228 помрачења Сунца од чега 145 централних (тоталних и прстенастих). У XXI веку биће 224 помрачења Сунца од чега 144 централних.
 • 12. Радиле:Ана Вејић,Николина Филиповић,Александра Коларовић и Милица Вукотић 8.разред физика,наставница Мирјана Милојевић