NAP2020 – process, izaicinājumi,starprezultāts un turpmākie soļi Mārtiņš Krieviņš Pārresoru koord...
6 mēnešos paveiktais 2
Iesaistoši un soli pa solim• NAP2020 izstrādes process pietiekami sarežģīts un laikietilpīgs: – NAP2020 izstrādes vadīb...
Tikšanās, diskusijas, atskaitīšanās (1) 4
Tikšanās, diskusijas, atskaitīšanās (2)• Citas tikšanās, dalība diskusijās un konferencēs ...
NAP2020 melnraksta novērtējums• R.Vējonis, LR Saeimas deputāts: «Pašlaik NAP ir kompilācija no atsevišķiem tekstiem, kas ...
NAP2020 «melnraksts» - priekšlikumi633NVO 433 ...
NAP2020 priekšlikumi – raksturs Sabiedrība Ministrijas 8
NAP2020 priekšlikumi – ministrijas1 ES tiesī...
NAP2020 priekšlikumi – ministrijas2 10
NAP2020 priekšlikumi – ministrijas3TOP summas:•TEN-T ietilpstošā dzelzceļa tīkla attīstība un caurlaides spējas palielināš...
NAP2020 priekšlikumi – sabiedrībaTOP komentētāji: TOP summas:•Latvijas Lauku forums (81) •Daugavpils, Jēkabp...
Apspriešanas rezultāti• Maldīgs priekšstats par «galertu ar svecēm» – ar piedāvājumu īsti apmierināts nav neviens• Kardin...
Principi uzdevumu “atsijāšanai”• Vispārējais princips – uzdevumu kopumam jābūt samērojamam ar valstij pieejamajiem fi...
Priekšlikumu izvērtējuma rezultāts – NAP2020 1.redakcija NAP2020 1.redakcija 15
NAP2020 pirmā redakcija – PKC piedāvājums 16
Kopējais process 17
Tikšanās ar ministrijām – aktivitāšu un finansējuma precizēšana (jūlijs-augusts) ...
Diskusiju saturs 19
Sabiedrības diskusijas 20
www.nap.lv @NAP2020Pārresoru koordinācijas centrs Tālrunis: 67082811 E-pasts: pkc@pkc.mk.gov....
of 21

NAP2020 – process, izaicinājumi, starprezultāts un turpmākie soļi

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja Mārtiņa Krieviņa prezentācija Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisijas sēdē (19.06.2012.)
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NAP2020 – process, izaicinājumi, starprezultāts un turpmākie soļi

 • 1. NAP2020 – process, izaicinājumi,starprezultāts un turpmākie soļi Mārtiņš Krieviņš Pārresoru koordinācijas centra vadītājs 2012.gada 19.jūnijā
 • 2. 6 mēnešos paveiktais 2
 • 3. Iesaistoši un soli pa solim• NAP2020 izstrādes process pietiekami sarežģīts un laikietilpīgs: – NAP2020 izstrādes vadības grupa = 31+1 loceklis (t.sk. Plānošanas reģionu, LPS un LLPA pārstāvji); – konstanta atskaitīšanās dažādās auditorijās; – sabiedriskās apspriešanas un komentēšana; • > 450 komentāru par prioritāšu pamatojuma ziņojumu • > 1000 komentāru par NAP2020 «melnrakstu» – «pārdošanas» prezentācijas un tikšanās; – konstanta viedokļu sadursme.• Izaicinājums - atvērts un iekļaujošs process vs. efektivitāte 3
 • 4. Tikšanās, diskusijas, atskaitīšanās (1) 4
 • 5. Tikšanās, diskusijas, atskaitīšanās (2)• Citas tikšanās, dalība diskusijās un konferencēs 5
 • 6. NAP2020 melnraksta novērtējums• R.Vējonis, LR Saeimas deputāts: «Pašlaik NAP ir kompilācija no atsevišķiem tekstiem, kas vietām ir pretrunīgi un dažādu detalizācijas pakāpi. Salikts iekšā viss kas. Tāda sajūta kā pie kāzu galda, kuru klājuši cilvēki, kuriem tik ļoti gribas izrādīt, cik viņi bagāti un smalki. Rezultātā - siļķe uzlikta uz sivēna un sveces iespraustas galertā.» (@Facebook , 22.05.2012.)• J.Endziņš, LTRK valdes priekšsēdētājs: «Bez ambiciozākiem mērķiem NAP neattaisnosies – vajadzīgs ekonomikas, nevis ekonomiskais izrāviens» (LTRK diskusija par NAP2020 24.05.2012.)
 • 7. NAP2020 «melnraksts» - priekšlikumi633NVO 433 Nozaru ministrijaspašvaldības Valsts kancelejaplānošanas reģioni SIFprivātpersonas Publicēti www.nap.lv 7
 • 8. NAP2020 priekšlikumi – raksturs Sabiedrība Ministrijas 8
 • 9. NAP2020 priekšlikumi – ministrijas1 ES tiesību aktu Iniciatīvas ieviešana no 2014 Pašvaldību finansējums/ privātās / sabiedriskās iniciatīvas ES finansējums Valsts budžets1 Balstoties uz Eiropas Komisijas 2011. gada 29. jūnijā publicēto priekšlikumu un tā brīža makroekonomiskajāmprognozēm2 Līdzfinansējums pie ES atbalsta intensitātes 85% apmērā3 Nav zināma Latvijas finansējuma aploksne no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu unzivsaimniecības fonda 9
 • 10. NAP2020 priekšlikumi – ministrijas2 10
 • 11. NAP2020 priekšlikumi – ministrijas3TOP summas:•TEN-T ietilpstošā dzelzceļa tīkla attīstība un caurlaides spējas palielināšana – Rail Baltic– 590.4 milj. LVL•Baltijas Pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras institūta (BIRTI) izveide 600 milj.LVL•ūdensapgādes sistēmu attīstība un dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana – 560milj. LVL (ES) + 140 milj. LVL (pašvaldības) 11
 • 12. NAP2020 priekšlikumi – sabiedrībaTOP komentētāji: TOP summas:•Latvijas Lauku forums (81) •Daugavpils, Jēkabpils un Krustpils•Latvijas Lielo pilsētu asociācija (69) hidroelektrostaciju celtniecība – 509 milj.•Ventspils pilsētas dome (62) •Latgales reģiona Rīcības programma ar 10•Liepājas pilsētas dome (54) darbības programmām – 937 milj.•Latvijas darba devēju konfederācija •Lai 2020. gadā 40% iedzīvotāju (30 – 34 g.) būtu ar augstāko izglītību, valstij jāiegulda(46) vismaz 760 milj. LVL 2020.gadā•Eiropas Kustība Latvijā (45) 12
 • 13. Apspriešanas rezultāti• Maldīgs priekšstats par «galertu ar svecēm» – ar piedāvājumu īsti apmierināts nav neviens• Kardinālas atšķirības piedāvājumos, kas atspoguļo sabiedrības divējādo dabu un ienākumu nevienlīdzību• Atšķirīga izpratne par nepieciešamajām darbībām – ambīcijas un koncentrētības pieprasījums pretstatā lietu ierakstīšanai un augstām finanšu gaidām• Gaidāmas karstas turpmākās diskusijas...
 • 14. Principi uzdevumu “atsijāšanai”• Vispārējais princips – uzdevumu kopumam jābūt samērojamam ar valstij pieejamajiem finanšu resursiem, un tas nedrīkst apdraudēt valsts fiskālo stabilitāti• Principi (uzdevumiem): 14
 • 15. Priekšlikumu izvērtējuma rezultāts – NAP2020 1.redakcija NAP2020 1.redakcija 15
 • 16. NAP2020 pirmā redakcija – PKC piedāvājums 16
 • 17. Kopējais process 17
 • 18. Tikšanās ar ministrijām – aktivitāšu un finansējuma precizēšana (jūlijs-augusts) 18
 • 19. Diskusiju saturs 19
 • 20. Sabiedrības diskusijas 20
 • 21. www.nap.lv @NAP2020Pārresoru koordinācijas centrs Tālrunis: 67082811 E-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv 21

Related Documents