COMISSIÓ DE
QUALITAT DE VIDA
OBJECTIUS
LÍNIES ESTRATÈGIQUES
11/11/07
A...
LÍNIES ESTRATÈGIQUES
1 - SALUT
 2- MOBILITAT
LÍNIA ESTRATÈGICA 1 - SALUT
 OBJECTIUS :
AMPLIAR LA PRESÈNCIA I ACTIVITATS DE

METGES...
LÍNIA ESTRATÈGICA 1- SALUT
 ACCIONS :
1 - AMPLIAR L´ATENCIÓ MÈDICA

2 - DESENVOLUPAR LA MEDICI...
LÍNIA ESTRATÈGICA 2- MOBILITAT
 OBJECTIUS :
MILLORAR LES INFRASTRUCTURES PER

FACILITAR LA MOBILITAT...
LÍNIA ESTRATÈGICA 2- MOBILITAT
 ACCIONS :
1 - MILLORAR EL TRÀNSIT URBÀ.

2 - ADEQUAR LA VIA PÚBLICA ...
of 6

Present.Qualitat Vida

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Present.Qualitat Vida

  • 1. COMISSIÓ DE QUALITAT DE VIDA OBJECTIUS LÍNIES ESTRATÈGIQUES 11/11/07 ACCIONS
  • 2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 1 - SALUT  2- MOBILITAT
  • 3. LÍNIA ESTRATÈGICA 1 - SALUT  OBJECTIUS : AMPLIAR LA PRESÈNCIA I ACTIVITATS DE  METGES ESPECIALISTES. DOTAR DE PRIMERS AUXILIS.  MEDICINA PREVENTIVA.  TREBALLADORS SOCIALS I VOLUNTARIS 
  • 4. LÍNIA ESTRATÈGICA 1- SALUT  ACCIONS : 1 - AMPLIAR L´ATENCIÓ MÈDICA  2 - DESENVOLUPAR LA MEDICINA PREVENTIVA.  3 - DOTACIÓ I CONTINUITAT DELS TREBALLADORS  SOCIALS 4 - POTENCIAR ELS VOLUNTARIS SOCIALS.  5 - CATALOGAR I SOLUCIONAR ELS PROBLEMES  DE LA RESIDÈNCIA D`ANCIANS.
  • 5. LÍNIA ESTRATÈGICA 2- MOBILITAT  OBJECTIUS : MILLORAR LES INFRASTRUCTURES PER  FACILITAR LA MOBILITAT . ADEQUAR EL TRANSPORT PÚBLIC A LES  NECESSITATS DEL POBLE.
  • 6. LÍNIA ESTRATÈGICA 2- MOBILITAT  ACCIONS : 1 - MILLORAR EL TRÀNSIT URBÀ.  2 - ADEQUAR LA VIA PÚBLICA ALS DISCAPACITATS.  3 - APARCAMENTS. REALITZAR ESTUDI DE FALTES.  4 - ESTUDIAR LES MILLORS COMBINACIONS HORARI.  5 - DOTAR D´INFRASTRUCTURES A LES PARADES. 

Related Documents