BRITISH RO INVESTMENTS SRL
Finantari nerambursabile
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
De ce finantari nerambursabile?
Finantarile nerambursabile sunt destinate sprijiniri...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
Cine poate solicita finantare?
• Autoritatile administratiei publice (pr...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
Fondurile structurale pot fi obtinute in Romania prin
intermediul urmatoarelor Programe Op...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
PNDR
•
PO Regional (POR)
•
POS Cresterea Competitivitatii Economice
•
POS D...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
(PNDR)
FEADR (Fondul E...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
Proiectele finantate prin PNDR urmaresc, in general:
Formarea profesională şi acţiuni de...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)
Obiectiv general: consta in “sprijinirea si...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
Proiectele finantate prin POR urmaresc, in general:
• Imbunatatirea calitatii vietii si ...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA
COMPETITIVITATII ECONOMICE (POSCCE)
Obiec...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
Proiectele finantate prin POSCCE urmaresc, in general:
• Crearea unui mediu favorabil de...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POSDRU)
Obie...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
Proiectele finantate prin POSDRU urmaresc, in general:
• Promovarea educatiei si formarii ...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU (POS
MEDIU)
Obiectivul general i...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
Proiectele finantate prin POS Mediu urmaresc, in general:
• Imbunatatirea calitatii si a ac...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
PROGRAMUL OPERATIONAL STRUCTURAL TRANSPORT
(POS TRANSPORT)
Obiectiv gene...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
Proiectele finantate prin POS TRANSPORT urmaresc, in
general:
Promovarea circulatiei inter...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA CAPACITATII
ADMINISTRAT...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
Proiectele finantate prin POS DCA urmaresc, in general:
• Obtinerea unor imbunatatiri st...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
PROGRAMUL OPERATIONAL PESCUIT
(POP)
Obiectivul general: Dezvoltarea unui sec...
BRITISH RO INVESTMENTS SRL
Proiectele finantate prin POP urmaresc, in general:
• Dezvoltarea competitivitatii si a du...
of 21

Prezentare EU Funds Grants

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare EU Funds Grants

 • 1. BRITISH RO INVESTMENTS SRL Finantari nerambursabile BRITISH RO INVESTMENTS SRL Str. Tache Ionescu nr.25, bl. P3, sc. B, ap. 9, Pitesti 110143, Arges, Romania Office No. +40 348 430418, Mobile No. +40 7437 35669 EN +40 7511 54454 RO/EN E-mail: info@britishroinvest.com
 • 2. BRITISH RO INVESTMENTS SRL De ce finantari nerambursabile? Finantarile nerambursabile sunt destinate sprijinirii desfasurarii unor activitati - importante pentru anumite segmente ale societatii sau pentru dezvoltarea de ansamblu a organismului economic si social - din domenii in care, din cauza situatiei conjuncturale: - nu exista resurse financiare suficiente accesibile in mod curent (de exemplu, reabilitarea infrastructurii in regiuni sarace, recalificare profesionala, cercetare, agricultura, infrastructura, dezvoltarea IMM-urilor si masuri pentru dezvoltarea zonelor rurale ) sau - exista in mod traditional o nevoie de resurse financiare mai mare decat disponibilitatile (de exemplu, activitatile cu caracter social).
 • 3. BRITISH RO INVESTMENTS SRL Cine poate solicita finantare? • Autoritatile administratiei publice (primarii, consilii locale, consilii judetene); • Institutiile publice, cum ar fi cele de sanatate, institutiile academice, serviciile de interventie in situatii de urgenta; • Organizatiile neguvernamentale (ONG-uri); • Companiile private, in special IMM-urile (intreprinderile mici si mijlocii) si microintreprinderile.
 • 4. BRITISH RO INVESTMENTS SRL Fondurile structurale pot fi obtinute in Romania prin intermediul urmatoarelor Programe Operationale:
 • 5. BRITISH RO INVESTMENTS SRL PNDR • PO Regional (POR) • POS Cresterea Competitivitatii Economice • POS Dezvoltarea Resurselor Umane • POS Mediu • POS Transport • PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative • • PO Pescuit
 • 6. BRITISH RO INVESTMENTS SRL PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA (PNDR) FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala) reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc. FEADR se bazează pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţii private. Obiectiv general: cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Valoarea sprijinului nerambursabil este, in general, de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile Buget in 2009: 1.442.871.530 Euro
 • 7. BRITISH RO INVESTMENTS SRL Proiectele finantate prin PNDR urmaresc, in general: Formarea profesională şi acţiuni de informare Utilizarea serviciilor de consiliere agricola de catre producătorii agricoli si proprietarii de padure Modernizarea exploataţiilor agricole Cresterea valorii adaugate a produselor agricole şi forestiere Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii Sprijinirea infiintarii grupurilor de producatori Diversificarea către activităţile non-agricole Sprijin pentru micro-intreprinderi Incurajarea activităţilor turistice Renovarea si dezvoltarea satelor
 • 8. BRITISH RO INVESTMENTS SRL PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR) Obiectiv general: consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Valoarea sprijinului nerambursabil este de 40 - 80% din valoarea cheltuielilor eligibile Bugetul in 2009: 441.135.485 Euro
 • 9. BRITISH RO INVESTMENTS SRL Proiectele finantate prin POR urmaresc, in general: • Imbunatatirea calitatii vietii si a infatisarii oraselor, precum si cresterea rolului lor in regiune; • Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor prin dezvoltarea retelelor de infrastructura − drumuri judetene si sosele de centura; • Modernizarea serviciilor sociale: scoli, clinici, servicii de interventie in situatii de urgenta etc.; • Cresterea investitiilor in afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor, imbunatatirea retelei de utilitati si a infrastructurii de afaceri; • Modernizarea si reabilitarea infrastructurii turistice existente.
 • 10. BRITISH RO INVESTMENTS SRL PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE (POSCCE) Obiectivul general îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE. Valoarea sprijinului nerambursabil este de 40 - 70% din valoarea cheltuielilor eligibile. Bugetul in 2009 - 386.097.057 Euro
 • 11. BRITISH RO INVESTMENTS SRL Proiectele finantate prin POSCCE urmaresc, in general: • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor; • Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv; Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI; • Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni); • Creşterea eficienţei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie
 • 12. BRITISH RO INVESTMENTS SRL PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POSDRU) Obiectivul general este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei si învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii si asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă si inclusivă a 1.650.000 de persoane. Valoarea sprijinului nerambursabil este de 95 – 98% din valoarea eligibila a proiectului. Buget in 2009: 452.584.803 Euro
 • 13. BRITISH RO INVESTMENTS SRL Proiectele finantate prin POSDRU urmaresc, in general: • Promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv educatia superioara si cercetarea • Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii; • Facilitarea insertiei tinerilor pe piata muncii; • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive; • Promovarea insertiei/reinsertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale; • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare; • Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.
 • 14. BRITISH RO INVESTMENTS SRL PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU (POS MEDIU) Obiectivul general il constituie protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Valoarea sprijinului nerambursabil este de 50 - 80% din valoarea eligibila a proiectului. Beneficiari eligibili: Autoritatile publice Buget in 2009: 578.507.217 Euro
 • 15. BRITISH RO INVESTMENTS SRL Proiectele finantate prin POS Mediu urmaresc, in general: • Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata. • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015. • Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatice cauzate de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015. • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000. • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.
 • 16. BRITISH RO INVESTMENTS SRL PROGRAMUL OPERATIONAL STRUCTURAL TRANSPORT (POS TRANSPORT) Obiectiv general: promovarea unui sistem sustenabil de transport in Romania, care va facilita transportul in siguranta, rapid si eficient al persoanelor si bunurilor, la un nivel adecvat al serviciilor la standarde europene. Valoarea sprijinului nerambursabil este de 95 – 98% din valoarea eligibila a proiectului. Beneficiari eligibili: Autoritatile publice Buget in 2009: 770.539.727 Euro
 • 17. BRITISH RO INVESTMENTS SRL Proiectele finantate prin POS TRANSPORT urmaresc, in general: Promovarea circulatiei internationale si de tranzit a persoanelor si bunurilor in Romania prin asigurarea de conexiuni eficiente pentru portul Constanta, precum si pentru tranzitul de personae dinspre EU catre Sud, prin modernizarea si dezvoltarea retelelor TEN-T relevante, aplicand principiile de protectie a mediului necesare. •Promovarea circulatiei eficiente a persoanelor si bunurilor intre regiunile Romaniei si transferul acestora din interiorul tarii catre axele prioritare prin modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale si TEN-T, in accord cu principiile dezvoltarii sustenabile. •Promovarea dezvoltarii unui sistem de transport modal echilibrat, bazat pe respectarea avantajului competitive al fiecarui tip de transport, prin incurajarea dezvoltarii transportului feroviar al celui naval si al celui inter- modal. •Promovarea dezvoltarii durabile, cu precadere prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si imbunatatirea sigurantei acestuia.
 • 18. BRITISH RO INVESTMENTS SRL PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE (POSDCA) Obiectivul general este acela de a contribui la crearea unei • administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio- economic al societatii romanesti. Valoarea sprijinului nerambursabil este de 100% din valoarea eligibila a • proiectului. • Beneficiari eligibili: Autoritatile publice Buget in 2009: 40.850.990 Euro
 • 19. BRITISH RO INVESTMENTS SRL Proiectele finantate prin POS DCA urmaresc, in general: • Obtinerea unor imbunatatiri structurale si de proces ale managementului ciclului de politici publice; • Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.
 • 20. BRITISH RO INVESTMENTS SRL PROGRAMUL OPERATIONAL PESCUIT (POP) Obiectivul general: Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. • Valoarea sprijinului nerambursabil este de 60 - 80% din valoarea eligibila a proiectului.
 • 21. BRITISH RO INVESTMENTS SRL Proiectele finantate prin POP urmaresc, in general: • Dezvoltarea competitivitatii si a durabilitatii sectorului piscicol-primar; • Dezvoltarea pietei pentru produsele sectorului piscicol • Sustinerea dezvoltarii durabile a zonelor pescaresti si imbunatatirea calitatii vietii in aceste zone; • Sustinerea unei implementari adecvate a PO in cadrul PCP.

Related Documents