WSB
Polecam Miejscowosc:Kielce
Dokładna data powstania Kielc jest trudna do określenia. Badania archeologiczne wskazują, że
po...
www.um.kielce.pl
DOJAZD
Dojazd z Dabrowy Górniczej pociagiem Inter City,
oraz busem :Wsiądź do busa relacji Katowice → Kielce na
przystanku...
Miejskie imprezy
Wśród licznych imprez organizowanych w Kielcach w ciągu całego roku na
szczególną uwagę zasługują te, któ...
Góry Świętokrzyskie tworzą zespół pasm ułożonych równoleżnikowo. Najważniejsze pasma i ich
najwyższe szczyty to:
Łysogóry ...
Galerie Sztuki:
Biuro Wystaw Artystycznych
Galeria "Factoria"
Galeria Sztuki Współczesnej i Dawnej "Factoria - Magazyn Szt...
Punkty:
♣www.um.kielce.pl
♣www.muzeumhistorikielc.pl
♣www.tpspkielce.pl
Punkty:
♣www.um.kielce.pl
♣www.muzeumhistorikielc.pl
♣www.tpspkielce.pl
of 9

Prezentacja Paulina Wolska BN

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Paulina Wolska BN

  • 1. WSB
  • 2. Polecam Miejscowosc:Kielce Dokładna data powstania Kielc jest trudna do określenia. Badania archeologiczne wskazują, że początek miastu dała istniejąca tu dużo wcześniej mała osada, która rozwinęła się jako miejsce wymiany towarowej. Myśliwi i bartnicy zamieszkujący puszczę świętokrzyską wymieniali owoce swojej pracy na ziarno i inne towary. Także pradawnych czasów sięgają tradycje przemysłowe Kielc. Były jeszcze trudno dostępną puszczańską osadą w lasach Pogórza Świętokrzyskiego, kiedy już wytapiano tu rudę. W X wieku wzniesiony został kościół pod wezwaniem św. Wojciecha. Na przełomie X i XI wieku, z nadania książęcego, właścicielami osady wraz ze znacznymi obszarami Gór Świętokrzyskich stali się biskupi krakowscy, którzy na wzgórzu, Pałac Biskupów Krakowskichzwanym obecnie zamkowym, wybudowali kolegiatę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Polski historyk, Jan Długosz zanotował "Krakowski biskup Gedeon, chcąc cześć Boga prawego w diecezji swojej rozszerzyć, w rozległych podówczas i od ludzi niezamieszkałych lasach zbudował miasto Kielce, a w niem kościół z ciosowego kamienia wytworny i ozdobny wystawił". Dzieło zostało ukończone w 1171 r. i to jest pierwsza pewna data z historii Kielc. Biskup Wincenty Kadłubek przeniósł tu parafię z kościoła św. Wojciecha, a następnie dokumentem z 1213 r. zabrał prebendę kanoniczą z Kij i ustanowił ją in Kyelciam. Z kolegiatą związanych było 4 prałatów i 6 kanoników uposażonych prebendami w postaci okolicznych wsi. Życie gospodarcze Kielc znacznie się ożywiło, odbywały się tu targi, odpusty i jarmarki. W 1229 r. przy kolegiacie powstała szkółka parafialna, wśród wychowanków której znalazł się znany dziejopisarz- Wincenty z Kielc. Wspaniały rozwój zahamowały w połowie XIII wieku najazdy tatarskie oraz walki o tron między Konradem Mazowieckim i Bolesławem Wstydliwym. Zniszczenia i grabieże nie doprowadziły jednak do upadku osady, która szybko powróciła do stanu poprzedniego, wzbogacając się o obwarowania wokół kościoła na wzgórzu zamkowym.
  • 3. www.um.kielce.pl
  • 4. DOJAZD Dojazd z Dabrowy Górniczej pociagiem Inter City, oraz busem :Wsiądź do busa relacji Katowice → Kielce na przystanku DĄBROWA GÓRNICZA, CENTRUM i jedź do Kielce D.A. PKS – tam wysiądź;
  • 5. Miejskie imprezy Wśród licznych imprez organizowanych w Kielcach w ciągu całego roku na szczególną uwagę zasługują te, których celem jest integracja mieszkańców. Adresowane są one do kielczan wszystkich grup wiekowych, przedstawicieli wszystkich dziedzin życia, są także zaproszeniem dla gości naszego miasta do atrakcyjnego spędzenia czasu w stolicy województwa świętokrzyskiego. Do takich imprez należy organizowane co roku "Święto Kielc" oraz "Sylwester pod gwiazdami" - wielki bal z udziałem kilku tysięcy osób urządzany na powitanie Nowego Roku przed ratuszem. Taką imprezą jest także Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, odbywający się w Kielcach od 1974 roku. ZABYTKI KIELC: Cmentarz Partyzancki w Kielcach Cmentarz Stary w Kielcach Cmentarz żydowski w Kielcach Dworek Karscha w Kielcach Dworek Laszczyków w Kielcach Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach Park miejski im. Stanisława Staszica w Kielcach Rynek w Kielcach Ulica Henryka Sienkiewicza w Kielcach Synagoga w Kielcach Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
  • 6. Góry Świętokrzyskie tworzą zespół pasm ułożonych równoleżnikowo. Najważniejsze pasma i ich najwyższe szczyty to: Łysogóry - pasmo centralne z najwyższymi szczytami Łysicą (612 m.n.p.m.) i Łysą Górą (595 m n.p.m.), Jeleniowskie - najwyższy szczyt to Szczytniak (595 m n.p.m.), Klonowskie z Bukową Górą (483,6 m), Masłowskie z G. Klonówką (472,6 m), Tumlińskie z G. Wykieńską (400,7 m n.p.m.), Oblęgorskie z G. Sieniewską (448,8 m n.p.m.) oraz Dobrzeszowskie, Orłowińskie, Cisowskie, Ociesęckie. Centrum Ponidzia stanowi szeroka dolina Nidy, którą ograniczają od wschodu Niecka Solecka i Płaskowyż Szaniecki, a od zachodu - Płaskowyż Jędrzejowski i Wyżyna Miechowska. Największe rzeki regionu to Nida (151 km) z dopływami: Łośną, Bobrzą i Mierzawą oraz Kamienna (138 km).
  • 7. Galerie Sztuki: Biuro Wystaw Artystycznych Galeria "Factoria" Galeria Sztuki Współczesnej i Dawnej "Factoria - Magazyn Sztuki" Galeria Sztuki Współczesnej Winda Galeria Wieża Sztuki Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków Związane: Polski Związek Artystów Plastyków Związek Artystów Rzeźbiarzy
  • 8. Punkty: ♣www.um.kielce.pl ♣www.muzeumhistorikielc.pl ♣www.tpspkielce.pl
  • 9. Punkty: ♣www.um.kielce.pl ♣www.muzeumhistorikielc.pl ♣www.tpspkielce.pl

Related Documents