Nosowanie<br />-<br />rynolalia<br />
NOSOWANIE<br />rynolalia, rynofonia, rynizm- zaburzenie artykulacji oraz zaburzenia barwy głosu w następstwie wadliwego re...
 W czasie prawidłowej artykulacji głosek ustnych (wszystkich z wyjątkiem: ą, ę, m, mi, n. ni) zamyka się przejście pomi...
PRZYCZYNY<br />- nieprawidłowy rezonans może mieć charakter organiczny lub funkcjonalny<br />- może zostać wywołany czynni...
RODZAJENOSOWANIA<br />
NOSOWANIE OTWARTE<br />rynolalia otwarta, postać nosowania charakteryzująca się tym, że artykulacji głosek ustnych towarzy...
BADANIE<br />1.Polecamy badanemu kilkakrotnie wymawiać samogłoski a, i ; w tym czasie uciskamy i zwalniamy skrzydełka nos...
PRZYCZYNY<br />1. Organiczne:<br />a)wrodzone-> rozszczepy całkowite podniebienia twardego i miękkiego , podśluzówkowe roz...
NOSOWANIE ZAMKNIĘTE<br />rynolalia zamknięta , postać nosowania charakteryzująca się zmniejszeniem rezonansu nosowego podc...
PRZYCZYNY<br />1.Organiczne- każdy stan chorobowy w jamach nosowych i nosogardzieli lub znacznego upośledzenia drożności ...
TERAPIA<br />Usunięcie n.z organicznego wymaga usunięcie przyczyny niedrożności nosa, względnie górnej części gardła.<br />
NOSOWANIE MIESZANE<br />rynolalia mieszana, rodzaj nosowania charakteryzujący się brakiem lub osłabieniem rezonansu nosowe...
KOREKCJA NOSOWANIA<br />Ćwiczenia logopedyczne mają na celu nauczenie kierowania powietrza przez nos tylko w czasie wymawi...
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracowali system do terapii dzieci z problemami logopedycznymi. To e-dmuchawka do lecze...
 To proste urządzenie: mikrofon, ustnik i komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Ale mikrofon reaguje nie na głos, lecz...
THE END<br />
of 18

Prezentacja nosowanie

Prezentacja dotycząca nosowania
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja nosowanie

 • 1. Nosowanie<br />-<br />rynolalia<br />
 • 2. NOSOWANIE<br />rynolalia, rynofonia, rynizm- zaburzenie artykulacji oraz zaburzenia barwy głosu w następstwie wadliwego rezonansu nosowego. Mówienie z nieprawidłowym poszumem nosowym.<br />
 • 3. W czasie prawidłowej artykulacji głosek ustnych (wszystkich z wyjątkiem: ą, ę, m, mi, n. ni) zamyka się przejście pomiędzy jamą ustną a nosogardzielą (zamknięcie to dochodzi do skutku poprzez działanie zwieracza podniebienno- gardłowego składającego się z wału Passavanta i zwieracza gardła górnego oraz poprzez skurcz podniebienia miękkiego). W czasie artykulacji głosek nosowych przejście pomiędzy jamą ustną i jamami nosowymi pozostaje otwarte. Jeżeli podczas fonacji głosek ustnych odległość między tylną powierzchnią podniebienia a tylną ścianą gardła przekracza 6 milimetrów, to głoski te nabierają barwy nosowej<br />
 • 4. PRZYCZYNY<br />- nieprawidłowy rezonans może mieć charakter organiczny lub funkcjonalny<br />- może zostać wywołany czynnikami wrodzonymi lub nabytymi<br />
 • 5.
 • 6. RODZAJENOSOWANIA<br />
 • 7. NOSOWANIE OTWARTE<br />rynolalia otwarta, postać nosowania charakteryzująca się tym, że artykulacji głosek ustnych towarzyszy nadmierny rezonans nosowy. Podczas artykulacji głosek ustnych nie dochodzi do zamknięcia przejścia między jamą ustną a nosogardzielą i jamami nosowymi. Powoduje to nadmierny rezonans nosowy, które zniekształca dźwięk przede wszystkim samogłosek i tych spółgłosek, które wymagają ścisłego zamknięcia przejścia do jam nosowych.<br />
 • 8. BADANIE<br />1.Polecamy badanemu kilkakrotnie wymawiać samogłoski a, i ; w tym czasie uciskamy i zwalniamy skrzydełka nosa- w warunkach prawidłowych dźwięk samogłosek podczas uciskania jest taki sam. W przypadku n.o przy uciśnięciu skrzydełek nosa dźwięk samogłosek (szczególnie i) jest ciemniejszy oraz wyczuwa się drgania.<br />2.Nieogrzane lusterko ustawiamy przed ujściem nozdrzy przednich i polecamy badanej osobie wymawiać samogłoski lub sylaby złożone ze spółgłosek zwartych i samogłosek , np. pa-pa, ba-ba,ta-ta,przyn.o para wodna zawarta w powietrzu wydobywającym się z nosa skrapla się na lusterku i powoduje zamglenie jego powierzchni (należy zwrócić uwagę, aby podczas artykulacji badany nie oddychał przez nos).<br />
 • 9.
 • 10. PRZYCZYNY<br />1. Organiczne:<br />a)wrodzone-> rozszczepy całkowite podniebienia twardego i miękkiego , podśluzówkowe rozszczepy, perforacje podniebienia, wrodzone krótkie podniebienie miękkie, brak języczka ograniczający ruchomość podniebienia<br /> b)nabyte-> zmiany pourazowe np. blizny po usunięciu migdałów, porażenia podniebienia miękkiego.<br />2. czynnościowe (przy nosowaniu funkcjonalnym nosowość pojawia się tylko przy artykulacji samogłosek ,spółgłoski brzmią prawidłowo): niedbałość artykulacyjna (luźna, niestaranna artykulacja ),nerwica histeryczna , brak kontroli słuchowej naśladownictwa, przyzwyczajenie powstałe na skutek długotrwałego upośledzenia czynności podniebienia miękkiego. <br />
 • 11. NOSOWANIE ZAMKNIĘTE<br />rynolalia zamknięta , postać nosowania charakteryzująca się zmniejszeniem rezonansu nosowego podczas artykulacji głosek nosowych.<br />Objawy: podczas artykulacji głoska m brzmi jak b, m’ jak b’ n jak d, zmienione są również samogłoski: ą brzmi jak a, ę jak e; zmienia się również barwa głosek ustnych wskutek zmienionych warunków anatomicznych jamy nosowej ( następuje tłumienie niektórych tonów składowych w jamach nosowych lub nosogardzieli); często obserwuje się trudności w oddychaniu.<br />
 • 12. PRZYCZYNY<br />1.Organiczne- każdy stan chorobowy w jamach nosowych i nosogardzieli lub znacznego upośledzenia drożności nosa, gdy przyczyna znajduje się w jamach nosowych (np. silnie skrzywiona przegroda nosa, polipy, chroniczny przerost śluzówki nosa, obrzęk przy katarze) mówimy o nosowaniu zamkniętym przednim, z kolei przy przeszkodzie znajdującej się w nosogardzieli (np. zwężona górna część jamy gardłowej z powodu zbyt dużych migdałów, zrostów podniebienia miękkiego z tylną częścią gardła) mówimy o nosowaniu zamkniętym tylnym.<br />2. Czynnościowe- niewłaściwe funkcjonowanie podniebienia miękkiego, złe przyzwyczajenie (następuje tu obkurczenie podniebienia miękkiego w czasie artykulacji głosek nosowych), obniżona słyszalność<br />
 • 13. TERAPIA<br />Usunięcie n.z organicznego wymaga usunięcie przyczyny niedrożności nosa, względnie górnej części gardła.<br />
 • 14. NOSOWANIE MIESZANE<br />rynolalia mieszana, rodzaj nosowania charakteryzujący się brakiem lub osłabieniem rezonansu nosowego z jednoczesną nazalizacją głosek ustnych. Wada ta rozwija się, gdy współistnieją przyczyny wywołujące niedrożność nosa i powodują upośledzenie czynności podniebienia miękkiego i wału Passavanta, a więc spowodowane są równoczesnym występowaniem przyczyn wywołujących nosowanie zamknięte i nosowanie otwarte. <br />
 • 15. KOREKCJA NOSOWANIA<br />Ćwiczenia logopedyczne mają na celu nauczenie kierowania powietrza przez nos tylko w czasie wymawiania głosek nosowych.<br /> Ćwiczenia rozpoczyna się od swobodnych wdechów, wykonywanych nosem przy zamkniętych ustach.<br /> Wymowę spółgłoski nosowej m uzyskuje się za pomocą czucia wibracji skrzydełek nosa, lusterka ustawionego pod nosem.<br /> Następnie ćwiczymy głoskę m w sylabach – ma, mu, mo, me, my, przy czym głoska powinna być wypowiadana przeciągle oraz w wyrazach. Należy zwrócić uwagę na to, aby nazalizacji nie ulegały głoski sąsiednie. Podobnie uzyskujemy prawidłowe n, ą, ę. <br />
 • 16. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracowali system do terapii dzieci z problemami logopedycznymi. To e-dmuchawka do leczenia wad wymowy.<br />
 • 17. To proste urządzenie: mikrofon, ustnik i komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Ale mikrofon reaguje nie na głos, lecz na dmuchanie. A dmuchanie to ćwiczenie stosowane od lat w treningach dzieci z wadami wymowy np. z "nosowaniem".<br />
 • 18. THE END<br />

Related Documents