Презентація досвідуПрезентація досвіду
Грищук Ольги ОлексіївниГрищук Ольги Олексіївни
вчителя початкових класів
Станично-Л...
““Особистісно орієнтованеОсобистісно орієнтоване
навчання в початковихнавчання в початкових
класах”.класах”.
Проблема, над...
Знайомтесь, це ми !Знайомтесь, це ми !
Кожна людина, кожнаКожна людина, кожна
дитина неповторна. Якдитина неповторна. Як
зробити так аби цязробити так аби ця
неп...
Особистісно
орієнтовне
навчання
розвиває
індивідуальні
пізнавальні
здібності
виявляє, ініціює,
використовує
індивідуальний...
можливість випробовуння
власних ідей
власна потреба
в знаннях
спілкування
інтегровані знання
співпраця
власне запитання і
...
Технології реалізації особистісноТехнології реалізації особистісно
орієнтованого навчання, якимиорієнтованого навчання, як...
Один із методів проблемногоОдин із методів проблемного
вихованнявиховання
проблемне викладання матеріалу
сама формую пробл...
Вважаю, що проблемне викладання не лише
можливе, але й необхідне. Воно може
утримувати увагу дітей, навіть за вербальним
в...
Під час роботи впевнилась в тому, що
елементи розвивального навчання:
- допомагають дитині порівнювати;
- допомагають дити...
Ситуація успіху - це важіль, за допомогою
якого дитина отримує бажання самостійно
здобувати знання, проявляє цікавість до ...
При особистісно орієнтованому
навчанні із досвіду роботи зрозуміла, що:
- у молодшому шкільному віці самооцінка
часто є до...
0
10
20
30
40
50
60
70
Високий Достаній Середній
Аналіз успішності учнів 3-Б класу
ЯкістьЯкість знань учнів 4-Бзнань учнів 4-Б
класукласу
Участь дітей в міжнародних таУчасть дітей в міжнародних та
українських конкурсахукраїнських конкурсах
 Брали участь в кон...
Особистісно орієнтоване навчання іОсобистісно орієнтоване навчання і
виховання сприяє наступності міжвиховання сприяє наст...
Забудкова ІннаЗабудкова Інна
(досягнення(досягнення
у мистецтві)у мистецтві)
Обдаровані дітиОбдаровані діти
Склярова Олена...
Хай холодними росами світяться ранки.Хай холодними росами світяться ранки.
І птахи забирають у вирій тепло.І птахи забираю...
of 18

Prezentacija dosvidu osobistisnoorientovne_navchan

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija dosvidu osobistisnoorientovne_navchan

 • 1. Презентація досвідуПрезентація досвіду Грищук Ольги ОлексіївниГрищук Ольги Олексіївни вчителя початкових класів Станично-Луганської спеціалізованої школи №2 2012-2013 н. р.
 • 2. ““Особистісно орієнтованеОсобистісно орієнтоване навчання в початковихнавчання в початкових класах”.класах”. Проблема, над якою поглибленоПроблема, над якою поглиблено працює вчительпрацює вчитель::
 • 3. Знайомтесь, це ми !Знайомтесь, це ми !
 • 4. Кожна людина, кожнаКожна людина, кожна дитина неповторна. Якдитина неповторна. Як зробити так аби цязробити так аби ця неповторність сталанеповторність стала найціннішим її скарбом, щобнайціннішим її скарбом, щоб кожна дитина знайшла своєкожна дитина знайшла своє місце у житті, відчула, що мимісце у житті, відчула, що ми її любимо, не можемоїї любимо, не можемо обійтись без неї? Цьогообійтись без неї? Цього можна досягти, навчаючиможна досягти, навчаючи особистісно орієнтовано.особистісно орієнтовано.
 • 5. Особистісно орієнтовне навчання розвиває індивідуальні пізнавальні здібності виявляє, ініціює, використовує індивідуальний досвід допомагає пізнати себе навчає самовизначитися, самореалізуватися формує культуру життєдіяльності
 • 6. можливість випробовуння власних ідей власна потреба в знаннях спілкування інтегровані знання співпраця власне запитання і пошук відповідей
 • 7. Технології реалізації особистісноТехнології реалізації особистісно орієнтованого навчання, якимиорієнтованого навчання, якими користуюсь:користуюсь:  метод проблемного навчання;метод проблемного навчання;  елементи розвивального навчання;елементи розвивального навчання;  формування особистісно орієнтованогоформування особистісно орієнтованого спілкування;спілкування;  створення ситуації успіху;створення ситуації успіху;  використання ролі самооцінки у процесівикористання ролі самооцінки у процесі навчання й виховання.навчання й виховання.
 • 8. Один із методів проблемногоОдин із методів проблемного вихованнявиховання проблемне викладання матеріалу сама формую проблему і розв’язую, показуючи і хід, і спосіб розв’язування повідомляю тільки частину матеріалу, а іншу діти усвідомлюють самі.
 • 9. Вважаю, що проблемне викладання не лише можливе, але й необхідне. Воно може утримувати увагу дітей, навіть за вербальним викладанням матеріалу: у 1класі до 5-7 хвилин, у 2 класі до 7-12 хвилин, у 3-4 класах до 20 хвилин.
 • 10. Під час роботи впевнилась в тому, що елементи розвивального навчання: - допомагають дитині порівнювати; - допомагають дитині аналізувати; - розвивають увагу, уяву; - активізують мислення.
 • 11. Ситуація успіху - це важіль, за допомогою якого дитина отримує бажання самостійно здобувати знання, проявляє цікавість до них, має позитивне відношення до навчання.
 • 12. При особистісно орієнтованому навчанні із досвіду роботи зрозуміла, що: - у молодшому шкільному віці самооцінка часто є домінуючим мотивом поведінки і діяльності; - впливає на неї модель власної поведінки вчителя; - ефективним є порівняння дитячої оцінки себе не з вчительською, а порівняння сьогоднішніх досягнень дитини з учорашніми її успіхами.
 • 13. 0 10 20 30 40 50 60 70 Високий Достаній Середній Аналіз успішності учнів 3-Б класу
 • 14. ЯкістьЯкість знань учнів 4-Бзнань учнів 4-Б класукласу
 • 15. Участь дітей в міжнародних таУчасть дітей в міжнародних та українських конкурсахукраїнських конкурсах  Брали участь в конкурсі “Кенгуру” 7 дітей:Брали участь в конкурсі “Кенгуру” 7 дітей: Полякова Дарина – “добрий результат”;Полякова Дарина – “добрий результат”; Шмаглюк Максим – “добрий результат”;Шмаглюк Максим – “добрий результат”; Штейкіна Владислава – “добрий результат”.Штейкіна Владислава – “добрий результат”.  Брали участь в конкурсі “Колосок” 10 дітей.Брали участь в конкурсі “Колосок” 10 дітей. Отримали сертифікати:Отримали сертифікати: Деркачов Данило - з хімії;Деркачов Данило - з хімії; Забудкова Інна - з фізики;Забудкова Інна - з фізики; Побочна Софія - з природознавства.Побочна Софія - з природознавства.
 • 16. Особистісно орієнтоване навчання іОсобистісно орієнтоване навчання і виховання сприяє наступності міжвиховання сприяє наступності між початковою та середньою ланкамипочатковою та середньою ланками освіти. Діти у 5 класі підтверджуютьосвіти. Діти у 5 класі підтверджують якість знань, отриманих в початковійякість знань, отриманих в початковій школі.школі. Діти навчаються в 5-Б класі.Діти навчаються в 5-Б класі. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 5 А 5 Б 6 А 6 Б 7 А 7 Б 8 А 8 Б 9 А 9 Б Якість знань Початковий рівень 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7 А 8 А 5 А 6 А середнє 9 А 9 Б 8 Б 6Б 7 Б 5Б
 • 17. Забудкова ІннаЗабудкова Інна (досягнення(досягнення у мистецтві)у мистецтві) Обдаровані дітиОбдаровані діти Склярова ОленаСклярова Олена (досягнення(досягнення у спорті)у спорті) Таран ВіраТаран Віра (досягнення(досягнення у навчанні)у навчанні)
 • 18. Хай холодними росами світяться ранки.Хай холодними росами світяться ранки. І птахи забирають у вирій тепло.І птахи забирають у вирій тепло. Та учительське серце, усе без останку.Та учительське серце, усе без останку. Дітям віддане, щоб там в житті не було!Дітям віддане, щоб там в житті не було!

Related Documents