Pomysł na analizę w Agile:
Agile Modeling
Paweł Jarosiński
2015-06-10
Analiza w Agile?
• Kiedy jest czas na analizę w Agile?
• Jak dokładny powinien być wynik analizy?
• Kto powinien prowadzić...
Agile Modeling?
• Czy Agile Modeling może tu pomóc?
O czym będzie?
• Agile Modeling
– Wartości
– Zasady
• Agile Model Driven Development
– Metoda
– Dobre praktyki
• Wdrażanie...
Agile Modeling
• 2001/2002 Scott Ambler
• Metodologia efektywnego modelowania i
dokumentowania systemów informatycznych
• ...
Agile Modeling
• Zastosowanie:
– zbieranie wymagań i ich analiza,
– modelowanie architektury,
– projektowanie
Dlaczego Agile Modeling?
• Obecnie:
– Nadmiar niepotrzebnej dokumentacji, której nikt nie
czyta/wykorzystuje
– Często to s...
Dlaczego Agile Modeling?
• Agile Modeling:
– Tylko tyle dokumentacji, ile jest niezbędne
– Tylko te modele, które są przyd...
Wartości Agile Modeling
• Komunikacja
• Prostota
• Informacja zwrotna
• Odwaga
• Pokora
Zasady Agile Modeling
• Modelowanie z nastawieniem na cel (Dlaczego? Po
co? Dla kogo?)
• Maksymalizacja zwrotu z inwestycj...
Zasady Agile Modeling
• Przyrostowe wprowadzanie zmian (w tym w
modelach)
• Wysoka jakość modeli
• Główny cel: działające ...
Jak zastosować zasady
Agile Modeling?
• Wdrożyć je w obecnej metodologii
• Wykorzystać metodologię Agile Model Driven
Deve...
Agile Model Driven Development
• Wersja zwinna Model Driven Development
• MDD – tworzenie oprogramowania poprzedzone
model...
AMDD – cykl życia
AMDD – iteracja 0
• Cel:
Określenie zakresu systemu
i najlepszej jego architektury
• Celem nie jest:
Szczegółowa specyfika...
AMDD – inicjalna wizja wymagań
• Cel:
• Uzyskanie dobrego poczucia,
czego dotyczy projekt
• Zidentyfikowanie wysokopoziomo...
AMDD – inicjalna wizja wymagań
• TO DO:
• Model użycia systemu
przez użytkowników
• Inicjalny model domenowy z podstawowym...
AMDD – inicjalna wizja
architektury
• Cel:
• Zaproponowanie architektury,
która ma duże szanse spełnienia wymagań
• Określ...
AMDD – inicjalna wizja
architektury
• TO DO:
• Diagram pokazujący
infrastrukturę techniczną (w nieformalnej formie)
• Inic...
AMDD – iteracja n
• Modelowanie iteracji
• Dyskusja nad modelem
(burza mózgów)
• Test Driven Development
• Opcjonalnie:
Pr...
AMDD – modelowanie iteracji
• Cel:
– Przemyślenie, co zostanie
zrobione w iteracji
• Analiza i projekt realizacji
wymagań ...
AMDD – dyskusja nad modelem
• Cel:
– Modelowanie wybranego
aspektu
• Mała grupa osób (2-3)
• Krótki czas dyskusji (5-10,
m...
AMDD – implementacja TDD
• Cel:
– Implementacja wymagania
zgodnie z TDD
• Napisanie wykonywalnego
testu
• Implementacja aż...
AMDD – przegląd
• Cel:
– Podsumowanie i sprawdzenie
wyników iteracji
• W małych projektach/zespołach
raczej niepotrzebne
•...
AMDD – podsumowanie
• Mało modelowania na początku, dużo implementacji
• Iterowanie: modelowanie <-> implementacja, z
częs...
Najlepsze praktyki AMDD
• Aktywne uczestnictwo interesariuszy
• Wizja architektury
• Wizja wymagań
• Ciągłe dokumentowanie...
Najlepsze praktyki AMDD
• Modelowanie iteracji
• Dokumentacja aktualna na czas tworzenia
• Modelowanie „patrzące wprzód”
•...
Wdrażanie Agile Modeling
• Jako kierownik projektu:
– Zaplanuj sesję inicjalnej wizji na początku projektu
– Zorganizuj pr...
Wdrażanie Agile Modeling
• Jako analityk (1):
– Wizja architektury i wymagań trwa dni, nie tygodnie/
miesiące. Celem jest ...
Wdrażanie Agile Modeling
• Jako analityk (2):
– Użyj wybranych, pasujących modeli, odpowiednich do
projektu. Znaj wiele ró...
Podsumowanie
• Agile Modeling
– Stosujmy od zaraz 
• Agile Model Driven Development
– Jedna z możliwych technik
– Dobre p...
Podsumowanie
• Dalsze materiały:
– Agile Modeling
http://www.agilemodeling.com
– DAD, Disciplined Agile Delivery
http://ww...
Dyskusja
Dziękuję za uwagę
pawel.jarosinski@pentacomp.pl
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
www.pentacomp.pl
of 34

Pomysł na analizę w Agile: Agile Modeling

Prezentacja przedstawia pomysł Scotta Amblera na prowadzenie analizy w metodach zwinnych: Agile Modeling oraz Agile Model Driven Development. Prezentacja została przedstawiona na spotkaniu IIBA PC Business Analysis Round-tables #7 Pomysł na analizę w Agile: Agile Modeling: http://www.meetup.com/IIBA-PC-Business-Analysis-Round-tables/events/222647759/
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Software      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomysł na analizę w Agile: Agile Modeling

 • 1. Pomysł na analizę w Agile: Agile Modeling Paweł Jarosiński 2015-06-10
 • 2. Analiza w Agile? • Kiedy jest czas na analizę w Agile? • Jak dokładny powinien być wynik analizy? • Kto powinien prowadzić analizę? • Jakie modele utworzyć? • … ?
 • 3. Agile Modeling? • Czy Agile Modeling może tu pomóc?
 • 4. O czym będzie? • Agile Modeling – Wartości – Zasady • Agile Model Driven Development – Metoda – Dobre praktyki • Wdrażanie Agile Modeling • Dyskusja
 • 5. Agile Modeling • 2001/2002 Scott Ambler • Metodologia efektywnego modelowania i dokumentowania systemów informatycznych • Kolekcja wartości, zasad i praktyk – nie jest procesem typu „instrukcja działania” • Kluczem modelowania nie są same techniki modelowania, ale sposób ich zastosowania
 • 6. Agile Modeling • Zastosowanie: – zbieranie wymagań i ich analiza, – modelowanie architektury, – projektowanie
 • 7. Dlaczego Agile Modeling? • Obecnie: – Nadmiar niepotrzebnej dokumentacji, której nikt nie czyta/wykorzystuje – Często to strata czasu – Dokumentacja/modelowanie staje się celem samym w sobie
 • 8. Dlaczego Agile Modeling? • Agile Modeling: – Tylko tyle dokumentacji, ile jest niezbędne – Tylko te modele, które są przydatne – Narzędzia, które są najmniej pracochłonne
 • 9. Wartości Agile Modeling • Komunikacja • Prostota • Informacja zwrotna • Odwaga • Pokora
 • 10. Zasady Agile Modeling • Modelowanie z nastawieniem na cel (Dlaczego? Po co? Dla kogo?) • Maksymalizacja zwrotu z inwestycji • „Lekki bagaż” • Znajomość wielu modeli, wykorzystanie wybranych • Szybka informacja zwrotna • Prostota • Zmiany są naturalne
 • 11. Zasady Agile Modeling • Przyrostowe wprowadzanie zmian (w tym w modelach) • Wysoka jakość modeli • Główny cel: działające oprogramowanie • Cel drugoplanowy: Kolejne zadania (Następny release? Utrzymanie?) • Treść jest ważniejsza niż forma • Otwarta i uczciwa komunikacja
 • 12. Jak zastosować zasady Agile Modeling? • Wdrożyć je w obecnej metodologii • Wykorzystać metodologię Agile Model Driven Development
 • 13. Agile Model Driven Development • Wersja zwinna Model Driven Development • MDD – tworzenie oprogramowania poprzedzone modelowaniem (m.in. UML)
 • 14. AMDD – cykl życia
 • 15. AMDD – iteracja 0 • Cel: Określenie zakresu systemu i najlepszej jego architektury • Celem nie jest: Szczegółowa specyfikacja -> duże ryzyko • TO DO: • Wysokopoziomowy model wymagań • Wysokopoziomowy model architektoniczny • Timebox: • Kilka godzin (projekty <= kilka tygodni) do 2 tygodni (projekty >= rok)
 • 16. AMDD – inicjalna wizja wymagań • Cel: • Uzyskanie dobrego poczucia, czego dotyczy projekt • Zidentyfikowanie wysokopoziomowych wymagań i zakresu releasu (co system powinien robić w tym zakresie) • Celem nie jest: Wytworzenie szczegółowej dokumentacji. Ważniejsze jest zbudowanie wspólnego rozumienia zakresu z klientem
 • 17. AMDD – inicjalna wizja wymagań • TO DO: • Model użycia systemu przez użytkowników • Inicjalny model domenowy z podstawowymi encjami biznesowymi • Inicjalny model interfejsu użytkownika i kwestie dotyczące użyteczności • Krytyczne: użycie takich technik, które aktywnie angażują interesariuszy
 • 18. AMDD – inicjalna wizja architektury • Cel: • Zaproponowanie architektury, która ma duże szanse spełnienia wymagań • Określenie kierunku technicznego dla projektu • Skupienie zespołu na wybranym kierunku technicznym • Celem nie jest: Wytworzenie szczegółowej architektury
 • 19. AMDD – inicjalna wizja architektury • TO DO: • Diagram pokazujący infrastrukturę techniczną (w nieformalnej formie) • Inicjalny model domenowy z podstawowymi encjami biznesowymi • Opcjonalnie: możliwe zmiany, które architektura będzie być może będzie musiała w przyszłości uwzględnić • Krytyczne: Modele muszą być proste, doprecyzowane tylko na tyle, by móc ruszyć z pracami. Zalecane jest modelowanie na tablicy
 • 20. AMDD – iteracja n • Modelowanie iteracji • Dyskusja nad modelem (burza mózgów) • Test Driven Development • Opcjonalnie: Przegląd (review)
 • 21. AMDD – modelowanie iteracji • Cel: – Przemyślenie, co zostanie zrobione w iteracji • Analiza i projekt realizacji wymagań dla iteracji • Plan prac i ich oszacowanie
 • 22. AMDD – dyskusja nad modelem • Cel: – Modelowanie wybranego aspektu • Mała grupa osób (2-3) • Krótki czas dyskusji (5-10, maks. 30 min.) • Wspólne modelowanie na tablicy i dyskusja kwestii spornych • Ad-hoc, bez przygotowania
 • 23. AMDD – implementacja TDD • Cel: – Implementacja wymagania zgodnie z TDD • Napisanie wykonywalnego testu • Implementacja aż test zacznie przechodzić pozytywnie • Częsty refactoring • Zajmuje największą część iteracji
 • 24. AMDD – przegląd • Cel: – Podsumowanie i sprawdzenie wyników iteracji • W małych projektach/zespołach raczej niepotrzebne • Może być przydatne w dużych zespołach • Najważniejsza jest informacja zwrotna uzyskana podczas przeglądu
 • 25. AMDD – podsumowanie • Mało modelowania na początku, dużo implementacji • Iterowanie: modelowanie <-> implementacja, z częstym kontaktem z klientem • Przeplatanie się roli analityka i dewelopera • Specjaliści z wieloma umiejętnościami (analiza/projektowanie/implementacja)
 • 26. Najlepsze praktyki AMDD • Aktywne uczestnictwo interesariuszy • Wizja architektury • Wizja wymagań • Ciągłe dokumentowanie • Późne dokumentowanie • Wykonywalne specyfikacje wymagań (np. Specification by Example, Acceptance Test-Driven Development)
 • 27. Najlepsze praktyki AMDD • Modelowanie iteracji • Dokumentacja aktualna na czas tworzenia • Modelowanie „patrzące wprzód” • Dyskusja nad modelem • Wiele modeli, wykorzystanie wybranych • Priorytetyzacja wymagań • Pojedyncze źródło informacji • Test-Driven Development
 • 28. Wdrażanie Agile Modeling • Jako kierownik projektu: – Zaplanuj sesję inicjalnej wizji na początku projektu – Zorganizuj prace w krótkich iteracjach. W pierwszej kolejności realizuj wymagania o najwyższym priorytecie – Nie planuj zbyt daleko – priorytety i wymagania będą się zmieniać – Najlepsze oszacowanie prac zrobią te osoby, które będą je realizować. Ale potrzebują trochę modelowania – Modelowania nie planujemy w harmonogramie. To jest część iteracji
 • 29. Wdrażanie Agile Modeling • Jako analityk (1): – Wizja architektury i wymagań trwa dni, nie tygodnie/ miesiące. Celem jest zrozumienie zakresu, nie szczegółów – Szczegóły są analizowane i modelowane podczas iteracji (m.in. dyskusja modelu) – Nie ma „fazy analizy wymagań” – jest analiza w iteracji – Wymagania się zmieniają – to jest OK. Priorytetyzuj je. – Zaangażuj interesariuszy do modelowania – użyj odpowiednich technik
 • 30. Wdrażanie Agile Modeling • Jako analityk (2): – Użyj wybranych, pasujących modeli, odpowiednich do projektu. Znaj wiele różnych technik modelowania – Celem jest rozumienie wymagań, nie ich dokumentowanie. Jeśli dokumentujesz, zastanów się, czy to ma cel i do kogo jest skierowane – Modeluj razem z deweloperami. Oni lepiej rozumieją wymagania, ty – co zostanie zbudowane – Rozszerzaj swoje umiejętności, nie tylko typowo analityczne
 • 31. Podsumowanie • Agile Modeling – Stosujmy od zaraz  • Agile Model Driven Development – Jedna z możliwych technik – Dobre praktyki do wykorzystania wszędzie
 • 32. Podsumowanie • Dalsze materiały: – Agile Modeling http://www.agilemodeling.com – DAD, Disciplined Agile Delivery http://www.disciplinedagiledelivery.com
 • 33. Dyskusja
 • 34. Dziękuję za uwagę pawel.jarosinski@pentacomp.pl Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. www.pentacomp.pl

Related Documents