Propozicije takmičenjaTrajanje takmičenja: − Od 23.01.2012. do 29.02.2012. godineLekcije: − Svaki učenik može da k...
Kriterijumi: − Lekcija mora da prati školsko gradivo i sadrži tačne informacije − Upotrebna vredno...
of 2

NašaŠkola.Net - Propozicije takmičenja - februar 2012

Propozicije takmičenja na portalu NašaŠkola.Net, februar 2012
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NašaŠkola.Net - Propozicije takmičenja - februar 2012

  • 1. Propozicije takmičenjaTrajanje takmičenja: − Od 23.01.2012. do 29.02.2012. godineLekcije: − Svaki učenik može da kandiduje najviše 3 lekcije za takmičenje iz različitih nastavnih predmeta − Svaki učenik može da kandiduje najviše jednu lekciju iz jednog predmeta − Lekcija mora da prati nastavno gradivo − Lekcija može biti kreirana u bilo kom programu (MS Power Point, MS Word ili bilo koji drugi program koji učenik zna da koristi); Ukoliko se radi o videu potrebno je postaviti link ka Youtube-u; Ukoliko se radi o web aplikaciji ili nekoj drugoj aplikaciji koja bi trebalo da radi direktno sa sistema za elektronsko učenje zatražiti pomoć nastavnika informatike ili postaviti materijal na svojoj web lokaciji i/ili blogu a kao lekciju postavi link do svoje web lokacije − Lekcija mora da bude autorsko delo takmičara; Lekcije koje ne ispunjavaju ovaj kriterijum biće diskvalifikovane − Lekcije mogu sadržati već gotove slike, video materijale, animacije koji prate datu lekciju ali ne mogu biti jedini sadržaj (u tom slučaju lekcija se neće tretirati kao autorsko delo) − Da ispunjava sve kriterijume (videti u odeljku Kriterijumi) − Lekcije moraju biti maksimalne veličine 8MBOdobravanje lekcija: − Lekciju mora da pregleda i odobri predmetni nastavnik u koordinaciji sa timom NašaŠkola.Net koji prati tok takmičenja − Svaki učenik popunjava za svaku lekciju koju kandiduje sledeće obavezne podatke: ime, prezime, odeljenje, naziv škole, naziv predmeta, prezime i ime predmetnog nastavnika koji je odobrio lekciju (mentora), naziv teme (naslov lekcije)Glasanje: − Za prijavljene lekcije mogu glasati svi korisnici portal nasaskola.net − Svaki korisnik može samo jednom da glasa za određenu lekciju − Svaka lekcija može da se oceni ocenom između 1 i 5 − Da bi lekcija ušla u konkurenciju za dobijanje nagrade neophodno je da je oceni najmanje 30 korisnika − Ukupnu ocenu čini 60% ocena profesorske komisije a 40% prosečna ocena sa sajta
  • 2. Kriterijumi: − Lekcija mora da prati školsko gradivo i sadrži tačne informacije − Upotrebna vrednost lekcije u svakodnevnom učenju srednjoškolaca − Zastupljenost različitih multimedijalnih sadržaja (slike, video, audio sadržaji) − Kreativnost i originalnost predstavljenih materijala Nagrade: − Prvo mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 6000,00 dinara − Drugo mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 4000,00 dinara − Treće mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 2000,00 dinara − Pored glavnih nagrada učenici čije su lekcije rangirane od 4. do 50. mesta biće nagrađene vaučerima za kupovinu računarske opreme u vrednosti od 1000,00 dinara po lekcijiMolimo sve učesnike da prate obaveštenja o aktuelnom takmičenju na portalu nasaskola.netZa sva pitanja pišite nam na nasaskola.takmicenja@gmail.com