Историја Накова
Географски положај
• 7 km од Кикинде
• Величина атара 5x4km,
надморска висина 82 m
Делови атара:
Чело
гробља
гај
теремија
Наковачке
ливаде
визежда
Чарда
рит
песак
Прва Насеља
• Прво насеље је највероватније постојало у
бронзаном добу(пронађен је врх бронзаног
копља,делови бакарне кера...
IV век-долазак Хуна( веровало се да се
престоница хуског вође Атиле налазила негде
између данашњег Сегедина и Накова) дока...
VI век-овде су боравили Гепиди,Авари( каган
Бојан),Бугари,а у току Велике сеобе народа
долазе Словени( Северини или Склави...
X век- долазак Мађара – оснивају село
Фазекаш (село имало и цркву),које убрзо
нестаје
901 910 920 930 940 950 960 970 980...
На месту данашњег Накова налазило се село
мађарских јобађа ( кметова,тј. зависних сељака)
које носи назив Szőllős( Селеш и...
Почетком XVI века мађарски
кметови напуштају село због
доласка Турака,након чега је село
опустело
15011510 15201530
1600
...
Забележено је да је половином XVI века
кроз село два пута пролазила војска
Мехмед-паше Соколовића, а такође је
забележено ...
XVI ВЕК
1582 год. српски калуђери су забележили да у Селешу живи 6 српских
породица који се баве сточарством ( касније су ...
XVII век
1697
1699
16011610 16201630
1640 1650 16601670 1680 1690 1700
Води се рат између Турске и Аустрије ( од 1697 –...
XVIlI ВЕК
Вођен рат између Турске и Аустрије
1716
1718
1710 17201730
1750 1760 1770 1780
1800
1701
1740
1790
1739
Склоп...
• Од 1739 год. граница између Турске и
Аустрије је на Сави и Дунаву( оснива се
Тамишка бановина ,од које је настаје
реч Ба...
Аустријски цар Карло VI управу над Банатом даје
коњичком генералу грофу Клаудију Мерсију,који је
исушивао мочваре,градио п...
1743 год. пустару Селуш са околином купује
Хец Јакоб.
Након њега село често мења власнике,све док
овај посед најпре закупљ...
Посед има 625 000 јутара и место
Сенмикулаш( San Nikolau Mare) у којем су
браћа Нако (пореклом Грци) и живели. 1784
године...
Кристофор Нако мења име села .
Село добија нови назив НАКОФАЛВА
(у оргиналном преводу значи
НАКОСЕЛО)
Село је добило назив...
Он је да би обезбедио радну снагу за своје
имање 1784 год. довео и населио Мађаре у
село ( саградио је 50 кућа),а наредне ...
XVIlI ВЕК
1710 17201730
1750 1760 1770 1780
1800
1701
1740
1790
1799
Отворена је школа- први учирељ
Михаило Витерберг
XIX
ВЕК
у село долази први лекар- др. Флис
1897
1810 18201830
1801
1840
1900
1850 1860 1870 18801890
1898
подигнута ...
XX
1902
ВЕК
Милева Нако, ћерка Јована Нака подиже
женски манастир са шсторазредном женском
основном школом
1910 1920193...
Створена Kраљевина Срба , Хрвата и
Словенаца
настојили су да се имена немачких места
промене у српска па је 1922 године ( ...
Зграда Основне школе је саграђена 1936
Доласком Хитлера на власт у Немачкој у селу
се оснива Hitlerjugend ( Хитлерова
омладина),као и друге фашистичке
организац...
Они који су остали у селу производе храну за
немачку војску( Срби су били радна снага)
1943 године Немци званично мењају и...
Они који су остали у селу производе храну за
немачку војску( Срби су били радна снага)
1943 године Немци званично мењају и...
Почетком 1945 године формирана је комисија
за дочек бораца колониста
27. септембра 1945 године у Наково стиже
прва група о...
Последња група колониста стиже 5
јануара 1946. ( 50 породица) већином из
Бихаћа и Дрвара
Nakovo
Nakovo
Nakovo
Nakovo
Nakovo
Nakovo
Nakovo
Nakovo
Nakovo
of 38

Nakovo

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nakovo

 • 1. Историја Накова
 • 2. Географски положај • 7 km од Кикинде • Величина атара 5x4km, надморска висина 82 m
 • 3. Делови атара: Чело гробља гај теремија Наковачке ливаде визежда Чарда рит песак
 • 4. Прва Насеља • Прво насеље је највероватније постојало у бронзаном добу(пронађен је врх бронзаног копља,делови бакарне керамике),али нема поузданог доказа да је било стално насеље
 • 5. IV век-долазак Хуна( веровало се да се престоница хуског вође Атиле налазила негде између данашњег Сегедина и Накова) доказ 1799 у Сенмикулашу ( Sen Nikolau Mare) у данашњој Румунији пронађено је тзв. Атилино благо (12 kg) у винограду грофа Кристифора Наке
 • 6. VI век-овде су боравили Гепиди,Авари( каган Бојан),Бугари,а у току Велике сеобе народа долазе Словени( Северини или Склави) Бугари Авари Новац Гепида Словен
 • 7. X век- долазак Мађара – оснивају село Фазекаш (село имало и цркву),које убрзо нестаје 901 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000
 • 8. На месту данашњег Накова налазило се село мађарских јобађа ( кметова,тј. зависних сељака) које носи назив Szőllős( Селеш или Селуш) О пореклу имена села постоје три верзије: 1. по томе што је око села било пуно винограда 2. по ветровима који дувају с пролећа ( szél) 3. по словенској речи селиште Први власник имања био је подбан Мачве Харачи Ласло,а касније посед прелази у руке породице Чако
 • 9. Почетком XVI века мађарски кметови напуштају село због доласка Турака,након чега је село опустело 15011510 15201530 1600 1540 1550 15601570 1580 1590
 • 10. Забележено је да је половином XVI века кроз село два пута пролазила војска Мехмед-паше Соколовића, а такође је забележено да је кроз село пролазио Царски друм од Будима до Темишвара
 • 11. XVI ВЕК 1582 год. српски калуђери су забележили да у Селешу живи 6 српских породица који се баве сточарством ( касније су сви напустили село) 1582 15011510 15201530 1600 1540 1550 15601570 1580 1590
 • 12. XVII век 1697 1699 16011610 16201630 1640 1650 16601670 1680 1690 1700 Води се рат између Турске и Аустрије ( од 1697 – 1699) После склапања Карловачког мира 1699 године, село је припало Турској( Темишварски пашалук)
 • 13. XVIlI ВЕК Вођен рат између Турске и Аустрије 1716 1718 1710 17201730 1750 1760 1770 1780 1800 1701 1740 1790 1739 Склопљен мир између Турске и Аустрије
 • 14. • Од 1739 год. граница између Турске и Аустрије је на Сави и Дунаву( оснива се Тамишка бановина ,од које је настаје реч Банат за ову покрајину)
 • 15. Аустријски цар Карло VI управу над Банатом даје коњичком генералу грофу Клаудију Мерсију,који је исушивао мочваре,градио путеве и направио план да Банат колонизује становништвом из Немачке. У ту сврху је направио и мапу Баната,али на њој нема места Селуш,што указује да оно не постоји у то време. Клаудије Мерсије
 • 16. 1743 год. пустару Селуш са околином купује Хец Јакоб. Након њега село често мења власнике,све док овај посед најпре закупљују,а 1782 године и откупљују од владе у Бечу за 125 000 златника, браћа Кристифор(Христифор) и Кирил ( Ћирил) Нако.
 • 17. Посед има 625 000 јутара и место Сенмикулаш( San Nikolau Mare) у којем су браћа Нако (пореклом Грци) и живели. 1784 године браћа су добила и племићку титулугроф. У каснијем спору између браће село Селуш припало је Кристифору Накоу.
 • 18. Кристофор Нако мења име села . Село добија нови назив НАКОФАЛВА (у оргиналном преводу значи НАКОСЕЛО) Село је добило назив по презимену велепоседника грофа Нако.
 • 19. Он је да би обезбедио радну снагу за своје имање 1784 год. довео и населио Мађаре у село ( саградио је 50 кућа),а наредне 1785 године мења име селу у Накофалва ( Накосело) Неке од обавеза које су насељеници имали: плаћање пореза у натури или новцу у две рате,на Ђурђевдан иАранђеловдан; забрањено је било исељавање становника у друго насеље,ако нису обезбедили одговарајућег другог поданика. Гроф Нако око села подиже винограде
 • 20. XVIlI ВЕК 1710 17201730 1750 1760 1770 1780 1800 1701 1740 1790 1799 Отворена је школа- први учирељ Михаило Витерберг
 • 21. XIX ВЕК у село долази први лекар- др. Флис 1897 1810 18201830 1801 1840 1900 1850 1860 1870 18801890 1898 подигнута је пруга Велика Кикинда – Накофалва
 • 22. XX 1902 ВЕК Милева Нако, ћерка Јована Нака подиже женски манастир са шсторазредном женском основном школом 1910 19201930 1901 1940 2000 1950 1960 1970 19801990 Струја је у село ( и околину) Према попису из 1911 године село има уведена 1906. 19071907много раније него у 538 кућа и 2834 становника,све немачке другим местима – село тада има и националности) уличну расвету на раскрсницама. У првом светском рату становници села су се углавном борили на
 • 23. Створена Kраљевина Срба , Хрвата и Словенаца настојили су да се имена немачких места промене у српска па је 1922 године ( 20.век ) НАКОФАЛ добио име НАКОВО. 1924. село је припало новоформираном срезу Велика Кикинда
 • 24. Зграда Основне школе је саграђена 1936
 • 25. Доласком Хитлера на власт у Немачкој у селу се оснива Hitlerjugend ( Хитлерова омладина),као и друге фашистичке организације Након напада Немачке на Југославију,Наковчани 14 априла 1941. свечано дочекују немачку војску. Они који су били способни за војну службу,служили су војску на Источном фронту или у дивизији ПРИНЦ ЕУГЕН која се борила против партизана у Југославији.
 • 26. Они који су остали у селу производе храну за немачку војску( Срби су били радна снага) 1943 године Немци званично мењају име села у Накодорф( Nakodorf)
 • 27. Они који су остали у селу производе храну за немачку војску( Срби су били радна снага) 1943 године Немци званично мењају име села у Накодорф( Nakodorf) • У лето 1944. велики број становника бежи из села заједно са немачком војском бојећи се освете • Село је званично ослобођено 5 октобра 1944 ( у њему је остало око 1000 становника). Остало је и неколико немачких породица који нису сарађивали са окупатором
 • 28. Почетком 1945 године формирана је комисија за дочек бораца колониста 27. септембра 1945 године у Наково стиже прва група од 450 колониста,већином из Босанског Грахова • 15. октобра 1945. стиже друга група колониста( 30 домаћинстава) из Босанског Петровца,Бања Луке,Кључа,Приједора,Мркоњић града......
 • 29. Последња група колониста стиже 5 јануара 1946. ( 50 породица) већином из Бихаћа и Дрвара