Tlačová konferencia k výsledkom projektu MEDIADEM Bratislava 1. 12. 2011
l <ul><ul><li>Kto skôr pomáha a kto skôr škodí? </li></ul></ul><ul><ul><li>Úloha (nielen) SSN </li></ul></ul><ul><ul><li>D...
<ul><li>Kto sú “hráči”? </li></ul><ul><li>ŠTÁT: NR SR - (vláda, Koaličná rada) ‏ </li></ul><ul><li>MK SR, TO SR, PMÚ </...
<ul><li>Kto sú “hráči”? </li></ul><ul><li>REGULÁTORI : RVR (TÚ SR, PMÚ....) </li></ul><ul><li>TRSR </li></ul><ul><li>súd...
<ul><li>Kto sú “hráči”? </li></ul><ul><li>SSN, SAN, SS AEJ,... </li></ul><ul><li>ZVPT, ANRTS, LOTOS,... </li></ul>
Kto viac napomáha a kto skôr škodí?
<ul><li>Ústavný súd </li></ul><ul><li>Rada pre vysielanie a retransmisiu </li></ul><ul><li>Časť súdov/sudcov </li></ul>
<ul><li>presadzuje štandardy ESĽP </li></ul><ul><li>- posunul sa k liberálnejším postojom </li></ul><ul><li>- nie je dokon...
<ul><li>Kľúčové myšlienky: </li></ul><ul><li>- prioritizácie slobody prejavu a médií v určitých prípadoch </li></ul><ul><l...
<ul><li>Kľúčové myšlienky: </li></ul><ul><li>Ochrana zdrojov pri dezinterpretácii médiami </li></ul><ul><li>Imunizácia úra...
<ul><li>PREČO RVR? </li></ul><ul><ul><li>Striktné sankcie a očakávania v prípade </li></ul></ul><ul><ul><li>spoločensko-p...
<ul><li>REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV </li></ul>Kto zastupuje novinárov na Slovensku (a ako)?
<ul><li>REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV </li></ul>SSN – veľmi negatívny imidž len zlomok aktívnych zamestnaných novinárov nefunkčn...
<ul><li>REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV </li></ul>Chýbajúca legislatíva na webstránke zoslabenie práv novinárov v novom Etickom kóde...
<ul><li>REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV </li></ul>PREČO? Málo aktivity smerom k novinárom nezáujem/nepotrebnosť SSN a nedostatok času
<ul><li>SANKCIE </li></ul>“ Lotéria” dl´žka súdnych procesov/zvrátenie alebo pozmenenie rozsudkov konečný výsledok často o...
Pracovná pozícia
Typ média
Miera slobody
Na velkosti záleží…
Forma spolupráce
Z ásahy
F rekvencia
Z počutia
F rekvencia
Miera autonómie
Formy autocenzúry
Nové technológie
D okumenty
S údy
RTVS
RVR
TRSR
SSN
ZVPT
LOTOS
Š koly
ZVPT
of 38

Prezentacia tk01122011skamb afinal

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia tk01122011skamb afinal

 • 1. Tlačová konferencia k výsledkom projektu MEDIADEM Bratislava 1. 12. 2011
 • 2. l <ul><ul><li>Kto skôr pomáha a kto skôr škodí? </li></ul></ul><ul><ul><li>Úloha (nielen) SSN </li></ul></ul><ul><ul><li>Dopad sankcií </li></ul></ul><ul><ul><li>.... </li></ul></ul>
 • 3. <ul><li>Kto sú “hráči”? </li></ul><ul><li>ŠTÁT: NR SR - (vláda, Koaličná rada) ‏ </li></ul><ul><li>MK SR, TO SR, PMÚ </li></ul>
 • 4. <ul><li>Kto sú “hráči”? </li></ul><ul><li>REGULÁTORI : RVR (TÚ SR, PMÚ....) </li></ul><ul><li>TRSR </li></ul><ul><li>súdy (okresné, krajské, Najvyšší, Ústavný) ‏ </li></ul>
 • 5. <ul><li>Kto sú “hráči”? </li></ul><ul><li>SSN, SAN, SS AEJ,... </li></ul><ul><li>ZVPT, ANRTS, LOTOS,... </li></ul>
 • 6. Kto viac napomáha a kto skôr škodí?
 • 7. <ul><li>Ústavný súd </li></ul><ul><li>Rada pre vysielanie a retransmisiu </li></ul><ul><li>Časť súdov/sudcov </li></ul>
 • 8. <ul><li>presadzuje štandardy ESĽP </li></ul><ul><li>- posunul sa k liberálnejším postojom </li></ul><ul><li>- nie je dokonalý </li></ul>
 • 9. <ul><li>Kľúčové myšlienky: </li></ul><ul><li>- prioritizácie slobody prejavu a médií v určitých prípadoch </li></ul><ul><li>- tolerancia určitých nepresných zovšeobecnení </li></ul>
 • 10. <ul><li>Kľúčové myšlienky: </li></ul><ul><li>Ochrana zdrojov pri dezinterpretácii médiami </li></ul><ul><li>Imunizácia úradných informácií </li></ul><ul><li>Rozlišovanie medzi bulvárom a serióznou tlačou </li></ul><ul><li>Umožnenie kritiky súdnictva </li></ul><ul><li>- </li></ul>
 • 11. <ul><li>PREČO RVR? </li></ul><ul><ul><li>Striktné sankcie a očakávania v prípade </li></ul></ul><ul><ul><li>spoločensko-politických tém </li></ul></ul><ul><ul><li>cca 15 % rozhodnutí zmenených NS SR (prípadne ÚS SR)ň </li></ul></ul><ul><ul><li>Istá arbitrárnosť pri kategorizácii programov </li></ul></ul><ul><ul><li>ALE: v porovnaní s ostatnými podobnými regulačnými orgánmi veľmi dobre </li></ul></ul>
 • 12. <ul><li>REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV </li></ul>Kto zastupuje novinárov na Slovensku (a ako)?
 • 13. <ul><li>REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV </li></ul>SSN – veľmi negatívny imidž len zlomok aktívnych zamestnaných novinárov nefunkčný, neaktívny, nereprezentatívny
 • 14. <ul><li>REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV </li></ul>Chýbajúca legislatíva na webstránke zoslabenie práv novinárov v novom Etickom kódexe jednostranné a kontroverzné vyhlásenie v súvislosti s odpočúvaním
 • 15. <ul><li>REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV </li></ul>PREČO? Málo aktivity smerom k novinárom nezáujem/nepotrebnosť SSN a nedostatok času
 • 16. <ul><li>SANKCIE </li></ul>“ Lotéria” dl´žka súdnych procesov/zvrátenie alebo pozmenenie rozsudkov konečný výsledok často odlišný
 • 17. Pracovná pozícia
 • 18. Typ média
 • 19. Miera slobody
 • 20. Na velkosti záleží…
 • 21. Forma spolupráce
 • 22. Z ásahy
 • 23. F rekvencia
 • 24. Z počutia
 • 25. F rekvencia
 • 26. Miera autonómie
 • 27. Formy autocenzúry
 • 28. Nové technológie
 • 29. D okumenty
 • 30. S údy
 • 31. RTVS
 • 32. RVR
 • 33. TRSR
 • 34. SSN
 • 35. ZVPT
 • 36. LOTOS
 • 37. Š koly
 • 38. ZVPT

Related Documents