Előterjesztés
a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara
ingyenes pályázatírási
szolgáltatási feladatairól
2014. szeptember 22.
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
2
Tartalomjegyzék
1 Vezetői összefoglaló.......................................
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
3
1 Vezetői összefoglaló
A Kormány 1324/2013. (VI.12) számú határozata célul...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
4
1. ábra – A pályázatírás szerepe a fejlesztési folyamatban
A NAK tagok a p...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
5
folyamatosan tervezhető. A további, ingadozó terheléshez külső erőforrások...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
6
Feladat
EU vagy hazai
forrás
NAK forrás Díjköteles
Pályázat
terhére
elszám...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
7
hogy az egyes célcsoportok számára személyre szóló információkat és tanács...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
8
3.1 Fejlesztési terv megfogalmazása
A fejlesztés a vállalkozás piaci lehet...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
9
Az üzleti és fejlesztés terv értékelése biztosítja, hogy a NAK felelősségg...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
10
figyelembe kell venni az üzemeltetéshez igénybe vehető forrásokat is (pl....
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
11
követelmények betartásának figyelmen kívül hagyása következtében. A proje...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
12
3.7 Minőségbiztosítás
A fejlesztési folyamathoz nyújtott NAK szolgáltatás...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
13
f. projektmenedzsment;
g. elkészült fejlesztés üzembe helyezése, üzemelte...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
14
Feladat Központ Falugazdász
Nonprofit
Kft
Külső
erőforrás
5. Finanszírozá...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
15
- a pályázatíró cégek tapasztalatai alapján a támogatási kérelmek elkészí...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
16
5.1 Belső erőforrásokra alapozott megoldás
A belső erőforrásokra alapozot...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
17
A külső erőforrásra alapozott szolgáltatások esetében kockázatként a tago...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
18
Az akkreditált cégek, szakértők díjazását a NAK állapítja meg az adott fe...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
19
Feladat
EU vagy hazai
forrás
NAK forrás Díjköteles
Pályázat
terhére
elszá...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
20
A NAK létrehozásakor a tagok által kitűzött célok alapján a NAK a teljes ...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
21
1. Melléklet – EMVA támogatási kérelmek elkészítéséhez szükséges munkaórá...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
22
Munkafolyamat
megnevezése
Munkaóra
2
Munkafolyamat rövid leírása
Munkafol...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
23
Munkafolyamat
megnevezése
Munkaóra
2
Munkafolyamat rövid leírása
Munkafol...
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu
24
Munkafolyamat
megnevezése
Munkaóra
3
Munkafolyamat rövid leírása
Munkafol...
of 24

nak_pályázatírás_final

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - nak_pályázatírás_final

 • 1. Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ingyenes pályázatírási szolgáltatási feladatairól 2014. szeptember 22.
 • 2. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 2 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló.................................................................................................................................. 3 2 Előzmények................................................................................................................................................ 6 3 Fejlesztési folyamat................................................................................................................................... 7 3.1 Fejlesztési terv megfogalmazása....................................................................................................... 8 3.1.1 NAK lehetséges szolgáltatásai ................................................................................................... 8 3.2 Fejlesztési terv értékelése, kidolgozása............................................................................................. 8 3.2.1 NAK lehetséges szolgáltatásai ................................................................................................... 9 3.3 Projekttervezés.................................................................................................................................. 9 3.3.1 NAK lehetséges szolgáltatásai ................................................................................................... 9 3.4 Projektfinanszírozás......................................................................................................................... 10 3.4.1 NAK lehetséges szolgáltatásai ................................................................................................. 10 3.5 Megvalósítás.................................................................................................................................... 10 3.5.1 NAK lehetséges szolgáltatásai ................................................................................................. 11 3.6 Üzemeltetés..................................................................................................................................... 11 3.6.1 NAK lehetséges szolgáltatásai ................................................................................................. 11 3.7 Minőségbiztosítás............................................................................................................................ 12 4 NAK feladatok és szükséges humánerőforrás ......................................................................................... 12 4.1 Feladatok ......................................................................................................................................... 12 4.2 Szükséges humánerőforrás ............................................................................................................. 13 4.2.1 A pályázatok elkészítéséhez és a projektmenedzsmenthez szükséges humán erőforrás....... 14 5 Erőforrás biztosításának lehetséges alternatívái..................................................................................... 15 5.1 Belső erőforrásokra alapozott megoldás ........................................................................................ 16 5.2 Külső erőforrások bevonása............................................................................................................ 16 5.2.1 Javaslat a külső erőforrás bevonására..................................................................................... 17 6 Finanszírozás............................................................................................................................................ 18 6.1 Szükséges finanszírozás................................................................................................................... 18 6.2 Lehetséges források......................................................................................................................... 18 7 Javaslatok ................................................................................................................................................ 19 1. Melléklet – EMVA támogatási kérelmek elkészítéséhez szükséges munkaórák..................................... 21
 • 3. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 3 1 Vezetői összefoglaló A Kormány 1324/2013. (VI.12) számú határozata célul tűzte ki, hogy a 2014-20-as uniós tervezési ciklusban a kkv-k részére 100 millió forint projektösszeg alatt, a fejlesztési források elérését biztosító pályázatok ingyen kerüljenek megírásra. A feladat érinti mind a Strukturális Alapokból (SA), mind az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásokat. Az SA források tekintetében a feladat ellátására a Széchenyi Programiroda készül fel. Az EMVA forrásokra irányuló pályázatok esetében a feladat ellátását előreláthatóan a NAK fogja végezni. A 2007-13-as tervezési ciklusban az összeghatáron belül, hozzávetőlegesen 128 ezer támogatási kérelem került benyújtásra az EMVA források igénybevételére, ebből kb. 90 ezer kérelem került támogatásra. A dokumentum célja, hogy megvizsgálja a feladat illesztésének lehetőségét a NAK tevékenységi portfóliójába, meghatározza a szükséges erőforrásokat, finanszírozási szükségletet valamint a lehetséges finanszírozási forrásokat. A NAK által tervezett és megvalósítás alatt álló NEGTáR (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Egységes Gazdatámogató Rendszer) alapelve, hogy „az egységes rendszer keretében a tagdíjat befizető kamarai tag a NAK-kal történő kapcsolatfelvételt követően a NAK segítségével jut el a kérdések megválaszolására legalkalmasabb szervezeti egységhez”. A pályázatírás feladatát illeszteni kell a NEGTáR koncepció egységes rendszeréhez. A pályázatírás a fejlesztési folyamat meghatározó része. A pályázati források felhasználása jelentősen módosíthatja mind pozitív, mind negatív irányba az agrárgazdaság hatékonyságát, a vidékre irányuló jövedelem mértékét. A pályázati források felhasználásában való NAK részvétel nem tekintethető csupán adminisztratív szolgáltatásnak, nem elegendő a forrás megszerzésének támogatása. A források igénybevételében való közreműködés már rövid távon is befolyásolhatja a NAK tagok gazdálkodását, eredményességét, így a NAK működésének megítélését is. A NAK részére így különösen fontos, hogy a pályázati források rövid, közép és hosszú távon is jövedelemnövekedést eredményezzenek a tagok részére. A NAK pályázatírási szolgáltatás kialakítását, tartalmának és folyamatának meghatározását a teljes fejlesztési folyamatot figyelembe véve javasoljuk meghatározni. A teljes fejlesztési folyamatot, valamint, benne a projektfinanszírozás részeként a pályázatírás szerepét az alábbi ábrával szemléltetjük.
 • 4. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 4 1. ábra – A pályázatírás szerepe a fejlesztési folyamatban A NAK tagok a pályázatírási szolgáltatás sikerességét a teljes fejlesztési folyamat sikeressége alapján fogják megítélni. A sikertelen fejlesztések a sikeres pályázati forrásszerzéssel elért eredményeket is felülírják, gátolva a NAK pozitív megítélésének kiépülését. Az ingyenes pályázatírásra vonatkozó Miniszterelnökségi javaslat egyik indoka volt, hogy a pályázatíró cégek a támogatási szerződés megkötését követően magára legtöbbször magára hagyták a pályázókat a projekt megvalósításában. A fejlesztési terv alapú projekttervezés és pályázatírás biztosíthatja, hogy a 2007-13-az tervezési ciklusra részben jellemző ötlet alapú, vagy a fejlesztési forrás által indukált fejlesztések helyett a piaci igényekkel alátámasztott, termékpálya integrációkba illeszthető fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a NAK célkitűzéseinek megfelelnek. Tovább fontosnak tarjuk kiemelni, az innováció lehetőségét és szükségességét is, mert a NAK által vezérlet fejlesztési folyamatok kapcsán lehetőség van a technológiai és üzleti innovációk bevezetésére. A fejlesztési folyamat elemzésével meghatároztuk a NAK főbb feladatait. A 2017-13-as időszak tapasztalataira alapozva, figyelembe véve a már ismert változásokat meghatároztuk a szükséges erőforrásokat. A becslések alapján a tanácsadáson és a központi fejlesztéseken (pl. dobozos projektterv összeállítása) kívül 10,1 millió munkaóra szükséges a tervezett szolgáltatásokhoz a kiszállási időn kívül. Az erőforrás szükségletet 6 évre egyenletesen elosztva a szolgáltatások biztosításához 878 ember szükséges. A kamara ingyenes pályázatíró szolgáltatásának kialakítására lehetőség van a saját munkatársi állomány fejlesztésével, vagy a külső szolgáltatók, alvállalkozók bevonásával. A belső erőforrásokra alapozott megoldás esetében a feladatra a teljes megadott létszámot biztosítani kell. A létszám a jelenlegi állomány meglévő felesleges kapacitásaival csökkenthető. Azonban a kiszámolt létszám csak átlagterhelés mellett elegendő, így rendszerben szükséges tartalékot képezni a szolgáltatás színvonalának fenntartása érdekében. A külső erőforrásra alapozott megoldás esetében a feladatokból kiválasztottuk a kiszervezhető szolgáltatásokat. A kiszervezett szolgáltatások esetében csak a szükséges kapacitások megvásárlása történik a vállalkozóktól. A kiszervezés mértékének meghatározásához javasoljuk, hogy minden tevékenységre legyen erőforrás a NAK szervezetén belül, amelyek foglalkoztatása az adott szolgáltatás biztosításában
 • 5. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 5 folyamatosan tervezhető. A további, ingadozó terheléshez külső erőforrások bevonása javasolt. A külső erőforrások bevonásához javasoljuk a projekttervezők és a projektmenedzserek akkreditálását. A finanszírozási szükséglet jelentősen függ az erőforrás biztosításának választott módjától. A belső humánerőforrás fejlesztése esetén kb. 800 főt (a teljes EMVA pályázati portfólió elkészítéséhez szükséges humánerőforrás) figyelembe véve minimálisan a következő indikatív költségek tervezhetők. 1. táblázat – Indikatív költségek Költség Összeg (HUF) Beruházási költség (IT eszközök és alkalmazás, iroda, kommunikáció) 600 millió Bérköltség évente (800 fő) 4.500 millió Üzemeltetési költség évente (kommunikáció, közlekedés, IT, iroda, back office) 400 millió A finanszírozási szükséglet mindhárom tétele a külső erőforrás bevonásával csökkenthető, az egyenetlen terhelés hatásainak kivédése érdekében. A finanszírozás forrására négy lehetőség kínálkozik, a Kormányrendeletben megadott feltételek (ingyenes pályázatírás) megtartása mellett: - Az kedvezményezettek részére ingyenes pályázatíró szolgáltatás esetében uniós, vagy hazai forrás a szolgáltatás teljes költségének finanszírozására; - A NAK alapszabályában rögzített szolgáltatások esetében a NAK tagdíjbevételéből származó saját forrás; - A NAK alapszabálya alapján térítési díj ellenében nyújtható szolgáltatás; - A térítési díj ellenében nyújtott NAK szolgáltatás esetében a pályázat terhére elszámolható tételeknél pályázati finanszírozás. 2. táblázat – Az egyes feladatok javasolt finanszírozási forrása1 Feladat EU vagy hazai forrás NAK forrás Díjköteles Pályázat terhére elszámolható 1. Termékpályák felmérése, a termékpályák piaci lehetőségeinek pontos ismerete X 2. Termékpálya integrációk szervezetése, a termékpálya piaci lehetőségeinek ismeretében X 3. A termékpálya fejlesztésekhez szükséges technológiai és üzleti innováció ismerete X 4. A fejlesztési terv értékelése X 5. Finanszírozási terv összeállítása és a projektek lehatárolása a fejlesztési terv megvalósítása érdekében X 6. A projekttervek elkészítése a finanszírozási terv alapján, a taggal együttműködve, a szükséges szakmai ismeretek, információk biztosításával X X 7. „Dobozos” projekttervek összeállítása a gyakori és egyszerű projektek esetében X 8. Az EMVA és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összeállítása és menedzselése a szerződéskötésig; X 9. Az SA forrásból finanszírozott pályázatok összeállításába az SZPI szakértőinek bevonása; X 10. Hitelpályázatok összeállítása és menedzselése a szerződéskötésig X 1 A 8, 9 és 16. sorokban szereplő feladatokat tartalmazz a kormányhatározat
 • 6. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 6 Feladat EU vagy hazai forrás NAK forrás Díjköteles Pályázat terhére elszámolható 11. Kapcsolódó támogatásigénylések (pl. foglalkoztatási) összeállítása és menedzselése X 12. Projektfinanszírozási terv (források, ütemezés, cash flow terv, stb.) karbantartása X 13. Pályázati és hiteladatbázis működtetése X 14. Projektmenedzsment terv elkészítése a projektterv és a projektfinanszírozási terv alapján az igénybe vett fejlesztési források ütemezését és lehívását figyelembe véve X X 15. A szállítók által kiállított számlák előellenőrzése az elszámolhatóság céljából. X 16. A fejlesztési források lehívását lehetővé tevő adminisztrációban való közreműködés X 17. Könyvvizsgálói ellenőrzés biztosítása X X 18. Kötelező kommunikáció biztosítása X X 19. Üzembe helyezéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások elérését biztosító adminisztrációban való közreműködés X 20. Tanácsadás, képzés, információ átadás biztosítása a következő területeken: X 21. Minőségbiztosítás X Az EMVA forrásokat érintő ingyenes pályázatírással kapcsolatos szolgáltatások tervezésénél a tag oldali teljes fejlesztési folyamat támogatását javasoljuk. A szükséges erőforrások tekintetében pedig a részleges kiszervezést tarjuk megfelelőnek. A részleges kiszervezés esetén a NAK rendelkezik egyrészt a szolgáltatáshoz szükséges tudásbázissal, alap szintű kapacitással, amely folyamatosan leköthető. A további igények megjelenése esetén a szolgáltatás nyújtására alvállalkozók kerülhetnek bevonásra a NAK ellenőrzése és minőségbiztosítása mellett. 2 Előzmények A Kormány 1324/2013. (VI.12) számú határozata célul tűzte ki, hogy a 2014-20-as uniós tervezési ciklusban a kkv-k részére 100 millió forint projekt összeg alatt, a fejlesztési források elérését biztosító pályázatok ingyen kerüljenek megírásra. A feladat végrehajtására kapcsán több előterjesztés is készült, azonban végleges döntések, feladat meghatározások nem születtek. A határozatban szereplő Projekt és Pályázat Előkészítő és Menedzsment Központ (PPEMK) létrehozásának feladatát a Széchenyi Projektiroda (SZPI) kapta meg. A PPEMK feladata az előterjesztés szerint: „A 2014-20-as programozási időszak operatív programjai keretében meghirdetendő pályázati konstrukciók pályázatainak előkészítése 100 millió Ft támogatási összeg alatt. A Központ részt venne a projektgenerálásban, az érintett lehetséges partnerek megszervezésében, közreműködne a pályázatok elkészítésében, részt venne a pályázók felkészítésében a projekt menedzsment, a projekt megvalósítás területén, nyomon követné a projektek megvalósulását.” A Kormány ezzel a határozatával az állami szerepvállalást kívánja erősíteni a pályázatok előkészítésében és végrehajtásában. A NAK az EMVA pályázatok egy része tekintetében már jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a pályázatok, igénylések elkészítésében való közreműködésben. A NAK a kamarai törvény alapján tagjai számára egyablakos rendszerben kívánja biztosítani a fejlesztési tervhez, projektlehatároláshoz és finanszírozáshoz szükséges tanácsadást, valamint a projektmegvalósításához szükséges forrásokhoz való hozzájutást. A NAK tagi adatbázisa lehetővé teszi,
 • 7. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 7 hogy az egyes célcsoportok számára személyre szóló információkat és tanácsokat adjon a fejlesztés tervezése, a projektfejlesztés és a forráselérés területén. A Miniszterelnökség 2013-ban előzetes megbeszéléséket kezdeményezett a feladat végrehajtásával kapcsolatban. A megbeszéléseken az SZPI mellett a NAK is részt vett. A NAK bekapcsolásának célja volt, hogy az EMVA tekintetében is megvalósuljon a tervezett szolgáltatás. A NAK tagjai által tervezett fejlesztések egy része az EMVA és Strukturális Alapok (SA) forrás igénybevételét is lehetővé teszi, így az SA források elérése érdekében a NAK által tervezett egyablakos tanácsadási rendszer keretében szükségesé válik az SZPI-vel való együttműködés is. Jelen dokumentumban a teljes fejlesztési folyamatba kapcsolódóan vizsgáljuk meg a pályázatírási szolgáltatás helyét. Javaslatot teszünk a NAK feladataira, azok megoldási alternatíváira, valamint együttműködések kialakítására. 3 Fejlesztési folyamat Az ingyenes pályázatírás a teljes fejlesztési folyamat csupán egy eleme, hozzásegíti a fejlesztési tervvel rendelkező pályázót tervei megvalósításához. Azonban a 2007-13 uniós tervezési ciklus tapasztalatai alapján az ingyenes pályázatírási szolgáltatás önmagában nem biztosítja sem a kedvezményezett oldalon sem a fejlesztési terv oldalán a valódi célt, a kitűzött indikátorok elérését. A pályázatírás a fejlesztési folyamat egyik eleme, amelyet a NAK feladatainak meghatározásához részleteiben kell vizsgálni. A feladatok meghatározása érdekében a fejezetben a teljes fejlesztési folyamat elemzésre kerül az egyes lépéseknél kiemelve a NAK lehetséges szolgáltatásait. 2. ábra - Fejlesztési folyamat főbb lépései A következőben az egyes lépések részletes tartalmát és ahhoz kapcsolódóan a NAK lehetséges szolgáltatásai kerülnek ismertetésre
 • 8. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 8 3.1 Fejlesztési terv megfogalmazása A fejlesztés a vállalkozás piaci lehetőségeinek megtartása, vagy fejlesztése céljából válik szükségessé. A fejlesztési igény több célból is megfogalmazódhat például: új piaci lehetőségek feltárásából, meglévő piaci pozíció megtartása érdekében, minőségi elvárások teljesítése érdekében, technológiai újítások bevezetése érdekében. A fejlesztési elképzelést, amennyiben külső forrás bevonásával történnek, alá kell támasztani a várható megtérülés igazolásával. A hazai fejlesztési elképzelések a 2007-13-as uniós tervezési ciklus tapasztalatai alapján több csoportba sorolhatók: - Piaci igényekkel, alátámasztott, a termékpályába illeszthető fejlesztések; - Ötlet alapú fejlesztések, amelyekhez a pályázat megírása kapcsán kerestek piaci alátámasztást; - A fejlesztési források által indukált fejlesztések, amelyek nem rendelkeztek megfelelő piaci indoklással; A fejlesztési tervek kapcsán fontos kiemelni az innováció lehetőségét és szükségességét. A fejlesztések kapcsán van lehetőség a technológiai és üzleti innovációk bevezetésére. Ehhez azonban szükséges a termékpálya és kiemelten a fogyasztói piaci igényeinek pontos ismerete, valamint a technológiai és üzleti újítások, új megoldások ismerete. 3.1.1 NAK lehetséges szolgáltatásai A fejlesztési tervek megfogalmazása a teljes fejlesztési folyamat legfontosabb lépése. Itt dől el a fejlesztés, valamint annak kapcsán megvalósított projektek piaci sikeressége. A NAK szolgáltatásainak biztosítani kell, hogy a megvalósuló fejlesztések illeszkedjenek a termékpályák piaci lehetőségeihez, tartalmazzák a szükséges innovációt és biztosítsák a gazdasági, technológiai, környezeti és társadalmi fenntarthatóságot. A NAK lehetséges szolgáltatásai: 1. Termékpályák felmérése, a termékpályák piaci lehetőségeinek pontos ismerete. Fontos, hogy a NAK rendelkezzen adatokkal, információkkal az egyes termékpályák működéséről, valamint a piaci lehetőségeiről a fogyasztói oldal igényeiből kiindulva. Ez a tudás biztosítja a fejlesztések tervezésének, értékelésének alapját. 2. Termékpálya integrációk szervezése, a termékpálya piaci lehetőségeinek ismeretében. Az integrációszervezés biztosítja, egyrészt a termékpálya ismert piaci lehetőségeinek lehető legnagyobb kihasználását, másrészt a termékpálya által megszerzett jövedelem hozzáadott érték alapú szétosztását a szereplők között. A termékpálya integrációra alapozott kisebb kockázatot tartalmaznak a piaci lehetőségek kihasználása területén. 3. A termékpálya fejlesztésekhez szükséges technológiai és üzleti innováció ismerete. Lehetőség szerint részvétel az innovációs folyamatokban a termékpálya működés adataival és információival. 4. Tanácsadás, képzés, információ átadás biztosítása az első három pont tekintetében a termékpálya szereplői részére. A tanácsadás a termékpálya, valamint a termékpálya szereplő együttes ismerete alapján történhet, amely jelentősen javítja a tanácsadás hatékonyságát. 3.2 Fejlesztési terv értékelése, kidolgozása A megfogalmazott fejlesztési terv értékelés szükséges a NAK projektfinanszírozási szolgáltatatásainak igénybevételhez. Az értékelés célja, hogy megítélje a tag által összeállított fejlesztési terv realitását és kockázatait, valamint tanácsadással segítse fejlesztési terv kidolgozását, véglegesítését. A fejlesztési tervnek tartalmaznia kell az üzembeállítás feladatait és erőforrás igényét is. A fejlesztési terv értékeléséhez szükséges a fejlesztést megvalósulását figyelembe vevő üzleti terv összeállítása. Az üzleti terv alapján lehet értékelni az adott fejlesztés szükségességét és rentabilitását.
 • 9. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 9 Az üzleti és fejlesztés terv értékelése biztosítja, hogy a NAK felelősséggel részt vegyen a terv kidolgozásában, valamint a szükséges projektfinanszírozás megtervezésében, a dokumentumok (pl. pályázat) összeállításában. 3.2.1 NAK lehetséges szolgáltatásai A NAK tagjai részére biztosítja, hogy az összeállított fejlesztési tervek megfeleljenek a termékpálya elvárásainak, az innovációs lehetőségeknek és a fejlesztéshez és működtetéshez rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek által támasztott elvárásoknak. A NAK lehetséges szolgáltatásai: 1. A fejlesztési terv értékelése, a tag által megadott egyszerű leírás és üzleti terv alapján, visszajelzés készítése az üzleti és fejlesztési terv realitásáról, kockázatairól és további beépítendő lehetőségekről. 2. Tanácsadás, képzés, információ átadás biztosítása az üzleti és fejlesztési terv fejlesztése, módosítása érdekében. 3.3 Projekttervezés A fejlesztések legtöbb esetben nem egyetlen projekttel valósíthatók meg. A fejlesztési terv projektjeinek lehatárolása függ a rendelkezésre álló EMVA, SA és hazai finanszírozási lehetőségektől. A projekt tervezés első lépése a fejlesztési terv megvalósítását szolgáló projektek lehatárolása. A fejlesztési terv megvalósítása egy vagy több projekt keretében történik. A projektek lehatárolásánál több szempont figyelembevétel szükséges: - Termékpálya piaci igényei, lehetőségei; - Technológiai és üzleti innovációk; - Rendelkezésre álló erőforrások (gazdasági, technológiai, környezeti és társadalmi); - Külső források bevonási lehetősége. A lehatárolt projektek kerülhetnek kidolgozásra. A projekt terv tartalmazza az adott projekt feladatait, erőforrás igényét (finanszírozását) és ütemezését, valamint a kockázatokat. A projektek indoklása tartalmazza a fejlesztési tervben kitűzött célokat, a fejlesztési terv indokoltságát a fejlesztési terv értékelését. A projekttervezés során biztosítani kell a fejlesztés, beruházás megvalósításához elérhető innovatív megoldások beépítését. A projekt terv elkészítése szükséges a fejlesztések kockázatainak csökkentéséhez, a fejlesztésre fordított erőforrások megtérüléséhez. A projekt tervek összeállításánál figyelembe kell venni a finanszírozási forrásokat biztosító szervezetek elvárásait, előírásait. 3.3.1 NAK lehetséges szolgáltatásai A projekt terv elkészítése a NAK tagok többsége részére hiánypótló szolgáltatás. A 2007-13 uniós tervezési ciklus tapasztalatai igazolták, hogy a fejlesztések túlnyomó többségéhez nem készültek projekttervek, csak a pályázatok által megkívánt formában. A projekttervek hiányában a megvalósítás közben tartott ellenőrzések elsősorban dokumentum alapon történtek, ami jelentős kockázat növelő tényező volt a fejlesztési programok végrehajtásában. A NAK lehetséges szolgáltatásai: 1. Finanszírozási terv összeállítása és a projektek lehatárolása a fejlesztési terv megvalósítása érdekében. A finanszírozási terv tartalmazza az elérhető támogatásokat (uniós, hazai), hiteleket és a saját forrást is, a fejlesztés indikatív ütemezéséhez igazítottan. A finanszírozási terv kapcsán
 • 10. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 10 figyelembe kell venni az üzemeltetéshez igénybe vehető forrásokat is (pl. foglalkoztatási támogatás). 2. A projekt tervek elkészítése a finanszírozási terv alapján, a taggal együttműködve, a szükséges szakmai ismeretek, információk biztosításával. 3. Tanácsadás, képzés, információ átadás biztosítása a projekt tervek elkészítése érdekében. 4. „Dobozos” projekttervek összeállítása a gyakori és egyszerű projektek esetében. 3.4 Projektfinanszírozás A projektek megvalósítása több forrásból történhet (saját erő, hitel, támogatás). A projektek lehatárolása a források elvárása alapján történik. A projektfinanszírozás keretében a források eléréséhez szükséges dokumentáció (pl. pályázat, igénylés) összeállítása történik. A dokumentáció összeállítása az elkészült projekttervek, így a fejlesztési terv alapján történik. A dokumentumok elkészítése mellett hasonló erőforrást kíván a pályázatok, hiteligénylések menedzsmentje, a hiánypótlások, az értelmező kérdések és a szerződéskötés. A projektfinanszírozási folyamat alatt biztosítani kell, hogy az eredeti fejlesztési terv a finanszírozási források előírásai, igényei alapján ne sérüljön, illetve szükséges átvezetni a felmerülő változtatásokat. 3.4.1 NAK lehetséges szolgáltatásai A fejlesztési tervek több forrásból, akár több pályázatból (EMVA, SA, hazai) és hitelből finanszírozhatók. A termelők többsége számára szükséges tanácsadói támogatás a folyamat végig viteléhez, az eredeti fejlesztési célok eléréséhez. A NAK rendelkezésére álló információk biztosíthatják a termékpálya szereplők számára, hogy elérjék a legkedvezőbb finanszírozási forrásokat. A NAK lehetséges szolgáltatásai: 1. Az EMVA és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összeállítása és menedzselése a szerződéskötésig; 2. Az SA forrásból finanszírozott pályázatok összeállításába az SZPI szakértőinek bevonása; 3. Hitelpályázatok összeállítása és menedzselése a szerződéskötésig; 4. Támogatásigénylések (pl. foglalkoztatási) összeállítása és menedzselése; 5. Projektfinanszírozási terv (források, ütemezés, cash flow terv, stb.) karbantartása; 6. Pályázati és hiteladatbázis működtetése. 3.5 Megvalósítás A megvalósítás kapcsán a projektmenedzsment biztosítja, hogy projekt tervben, illetve a támogatási, vagy hitelszerződésben vállalt tartalommal, ütemezésben és erőforrásokkal valósuljon meg a fejlesztési. A projektmenedzsment feladata, hogy biztosítsa a fejlesztési projekt és az üzemszerű működés szétválasztását, a projekthez szükséges saját erőforrások rendelkezésre állását. A projektmenedzsment feladatmennyisége, a szükséges erőforrás ráfordítás jelentősen eltér az egyes projektek esetében, így fontos, hogy a menedzsmentre fordítandó erőforrások is tervezve legyenek. A 2007-13-as uniós tervezési ciklus tapasztalatai alapján a projektmenedzsment erőforrások nem kerültek tervezésre, illetve a pályázatíró cégek kifizetésére lettek felhasználva. A legtöbb projekt esetében nem volt valódi projektmenedzsment, így a fejlesztési projekt és a gazdaság üzemszerű működése sok esetben összekeveredett. Fejlesztési források igénybevétele esetén a projektmenedzsment tevékenységet tovább terheli a forrást biztosító támogatás lehívásához kapcsolódó előírások. A legtöbb projekt nem egy forrásból valósul meg, így a projektmenedzsment feladata, hogy a források ütemezett elérését biztosítsa. Az EMVA és SA források lehívásának egyik legnagyobb kockázata a benyújtott számlák elszámolhatósága a tartalmi és formai
 • 11. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 11 követelmények betartásának figyelmen kívül hagyása következtében. A projektmenedzsmentnek biztosítani kell, hogy a szállítók elszámolható számlákat állítsanak ki. A fejlesztési forrás esetében a 2007-13-az uniós tervezési időszakban a lehívást érintő késések jelentősen növelték a projekt megvalósítás kockázatait. A kockázatok csökkentésében, a lehívás tervezhető ütemezésében nagy szerepe lehet a NAK részvételének a projektmenedzsmentben. A megvalósítást terhelő kötelező tevékenységek (pl. kötelező kommunikáció, könyvvizsgálói ellenőrzés). A kötelező szolgáltatások központi biztosítás csökkenti a megvalósítás kockázatait és a kedvezményezett oldali erőforrás szükségletet. 3.5.1 NAK lehetséges szolgáltatásai A megvalósítás során a NAK a tag igényeitől, felkészültségétől függően vesz részt a projektmenedzsmentben, illetve a finanszírozási források lehívását biztosító adminisztrációban. A NAK és SZPI részvétel, megfelelő szabályozás mellett csökkentheti a projekt megvalósulásának kockázatát, a fejlesztési források esetében a pénzügyi visszaélések lehetőségét. Az EMVA és hazai források esetében a NAK, az SA források esetében az SZPI lehetséges szolgáltatásai: 1. Projektmenedzsment terv elkészítése a projektterv és a projektfinanszírozási terv alapján az igénybe vett fejlesztési források ütemezését és lehívását figyelembe véve. 2. A szállítók által kiállított számlák előellenőrzése az elszámolhatóság céljából. 3. A fejlesztési források lehívását lehetővé tevő adminisztrációban való közreműködés. 4. Könyvvizsgálói ellenőrzés biztosítása 5. Kötelező kommunikáció biztosítása 6. Tanácsadás, képzés, információ átadás biztosítása a projektmenedzsment területén. 3.6 Üzemeltetés A projekt, vagy projektek alapján elkészült fejlesztés üzembeállítása, a termékpályán kitűzött gazdasági célok elérésének további feltétele. Az üzembeállítás több területet is érint a gazdaság működésében, többek között: szervezeti, humánerőforrás, gazdálkodási, technológiai, piaci. Az üzembe állítási terv a fejlesztési terv részeként kell elkészüljön és a szükséges erőforrásoknak a fejlesztési terv finanszírozási és üzleti tervében szerepelni kell. A 2007-13-az uniós tervezési időszak tapasztalatai alapján az üzembeállítás tervezése nagyon sok esetben elmaradt, csak pótlólagos erőforrások bevonásával volt végrehajtható, ami az üzleti tervet jelentősen módosította. Az üzemeltetés a fejlesztési terv kapcsán elkészített üzleti terv alapján történik. A fejlesztés sikeressége az üzleti tervben kitűzött célokhoz képest mérhető. 3.6.1 NAK lehetséges szolgáltatásai A NAK már a fejlesztési terv készítésének, a projektek lehatárolása kapcsán elvárja az üzembe helyezés teljes feladatainak és szükséges erőforrásainak felmérését, ütemezését. Az üzembe helyezés és üzemeltetés kapcsán az elkészült tervek alapján segíti a tagokat a feladatok végrehajtásában, az üzemeltetéshez kapcsoló esetleges támogatások (pl. foglakoztatási, képzési támogatások) igénybevételében. A NAK lehetséges szolgáltatásai: 1. Üzembe helyezéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások elérését biztosító adminisztrációban való közreműködés. 2. Tanácsadás, képzés, információ átadás biztosítása az elkészült fejlesztés üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, értékeléséhez.
 • 12. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 12 3.7 Minőségbiztosítás A fejlesztési folyamathoz nyújtott NAK szolgáltatások minőségének ellenőrzése, a szolgáltatások értékelése és fejlesztése érdekében külön minőségbiztosítási tevékenység kialakítása szükséges. A minőségbiztosítás a módszertank és eljárásrendek betartása mellett a tapasztalatok és visszajelzések összegyűjtésével, értékelésével foglalkozik. Eredményei beépülnek a NAK központ által végzett szolgáltatásfejlesztési, módszertan fejlesztési tevékenységekbe. 4 NAK feladatok és szükséges humánerőforrás 4.1 Feladatok A NAK az alapszabálya alapján a tagjai teljes fejlesztési folyamatát támogatja szolgáltatásokkal. A fejlesztési folyamat elemzése alapján a folyamatban a Kormány 1324/2013. (VI.12) számú határozatában szereplő pályázat íráson és a pályázati források lehívásán kívül számos NAK által biztosítandó szolgáltatás található. A többi szolgáltatás jelentős mértékben járul hozzá a pályázatírás, illetve a pályázat által támogatott projekt sikerességéhez. A fejlesztési folyamatban azonosított NAK feladatok (a 8, 9 és 16. sorban vastagított szöveggel a Kormányhatározatban szereplő feladatokat jelöltük): 1. Termékpályák felmérése, a termékpályák piaci lehetőségeinek pontos ismerete 2. Termékpálya integrációk szervezetése, a termékpálya piaci lehetőségeinek ismeretében 3. A termékpálya fejlesztésekhez szükséges technológiai és üzleti innováció ismerete 4. A fejlesztési terv értékelése 5. Finanszírozási terv összeállítása és a projektek lehatárolása a fejlesztési terv megvalósítása érdekében 6. A projekttervek elkészítése a finanszírozási terv alapján, a taggal együttműködve, a szükséges szakmai ismeretek, információk biztosításával 7. „Dobozos” projekttervek összeállítása a gyakori és egyszerű projektek esetében 8. Az EMVA és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összeállítása és menedzselése a szerződéskötésig; 9. Az SA forrásból finanszírozott pályázatok összeállításába az SZPI szakértőinek bevonása; 10. Hitelpályázatok összeállítása és menedzselése a szerződéskötésig 11. Kapcsolódó támogatásigénylések (pl. foglalkoztatási) összeállítása és menedzselése 12. Projektfinanszírozási terv (források, ütemezés, cash flow terv, stb.) karbantartása 13. Pályázati és hiteladatbázis működtetése 14. Projektmenedzsment terv elkészítése a projektterv és a projektfinanszírozási terv alapján az igénybe vett fejlesztési források ütemezését és lehívását figyelembe véve 15. A szállítók által kiállított számlák előellenőrzése az elszámolhatóság céljából. 16. A fejlesztési források lehívását lehetővé tevő adminisztrációban való közreműködés 17. Könyvvizsgálói ellenőrzés biztosítása 18. Kötelező kommunikáció biztosítása 19. Üzembe helyezéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások elérését biztosító adminisztrációban való közreműködés 20. Tanácsadás, képzés, információ átadás biztosítása a következő területeken: a. termékpálya piaci lehetősége; b. termékpálya integráció szervezése; c. technológiai és üzleti innováció; d. üzleti és fejlesztési terv fejlesztése, módosítása; e. projekt tervek elkészítése;
 • 13. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 13 f. projektmenedzsment; g. elkészült fejlesztés üzembe helyezése, üzemeltetése, értékelése. 21. Minőségbiztosítás A tagok fejlesztési tervével kapcsolatos szolgáltatások csak együttesen biztosítják az alapszabályban megfogalmazott célok és feladatok elérését. A pályázatírási szolgáltatás kiépítését a teljes fejlesztési folyamat megvalósításával tartjuk indokoltnak. A NAK a feladatokat a jelenlegi feladatai és szolgáltatásai mellett elláthatja. Az összeférhetetlenség kérdése, csak az EMVA közreműködő szervezeti feladataival, vagy az EMVA pályázatok elbírálásában való részvétel esetén állhat fent. Az előző feladatok NAK részére történő átadása esetén részletes jogi elemzés szükséges, illetve a feladatok, folyamatok lehatárolása. 4.2 Szükséges humánerőforrás A szükséges humánerőforrás számításához megvizsgáltuk a feladatok lehetséges elosztását a NAK meglévő struktúrájában. Az egyes feladatoknál megvizsgáltuk külső erőforrás (szerződött alvállalkozó) bevonásának elméleti lehetőségét is. Az elemzés alapján a feladatok tudásbázisát a NAK központ, a Szakmai főigazgatóság látná el. Ide tartozna a teljes folyamat minőségbiztosítása is. A tanácsadással és képzéssel kapcsolatos feladatokat elsődlegesen a falugazdász hálózat láthatja el, a NAK központ, a Nonprofit Kft és külső szolgáltatók bevonásával. A tanácsadási és képzési feladatokat a NAK központ irányítja. A fejlesztési tervvel, projekttervekkel és pályázatokkal kapcsolatos feladatokat elsődlegesen a Nonprofit Kft láthatja el. Ezeknél a feladatoknál a később bemutatott erőforrás szükséglet következtében a terhelési csúcsok kezelésére indokolt külső erőforrás bevonása is. A NAK és a Nonprofit Kft állományába csak annyi humánerőforrás bővítés javasolt, amennyi részére a feladat a hat év során folyamatosan 100%-os terhelés biztosít. A humánerőforrás bővítését a minimális munkaszintre javasoljuk tervezni. A minimális szint feletti szükséges kapacitást külső erőforrás bevonásával célszerű biztosítani. A központi feladatok (pl. termékpálya piaci felmérések, tudásbázis építés, tananyagfejlesztés, dobozos projekttervek fejlesztése, minőségbiztosítás, stb.) a jelenlegi kamarai humánerőforrás strukturálásával, minimális fejlesztésével, felkészítésével megoldhatók. A tanácsadási és képzési feladtok egy része a falugazdász hálózat felkészítésével, képzésével megoldható. A termékpálya integrációk szervezése, fejlesztési tervvel, projekttervvel, projektfinanszírozással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok részben a Nonprofit Kft, részben külső erőforrás bevonásával javasoljuk megvalósítani. A feladatokhoz szükséges humánerőforrás tervezéséhez a következő fejezetben készítettünk becslést. A táblázatban a Kormányrendeletben nevesített feladatokat (8, 9, 16. sorok) vastagított szöveggel jeleztük. 3. táblázat – A fejlesztési folyamat szolgáltatási feladatainak lehetséges elosztása Feladat Központ Falugazdász Nonprofit Kft Külső erőforrás 1. Termékpályák felmérése, a termékpályák piaci lehetőségeinek pontos ismerete X 2. Termékpálya integrációk szervezetése, a termékpálya piaci lehetőségeinek ismeretében X 3. A termékpálya fejlesztésekhez szükséges technológiai és üzleti innováció ismerete X 4. A fejlesztési terv értékelése X
 • 14. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 14 Feladat Központ Falugazdász Nonprofit Kft Külső erőforrás 5. Finanszírozási terv összeállítása és a projektek lehatárolása a fejlesztési terv megvalósítása érdekében X 6. A projekttervek elkészítése a finanszírozási terv alapján, a taggal együttműködve, a szükséges szakmai ismeretek, információk biztosításával X 7. „Dobozos” projekttervek összeállítása a gyakori és egyszerű projektek esetében X X 8. Az EMVA és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összeállítása és menedzselése a szerződéskötésig; X X 9. Az SA forrásból finanszírozott pályázatok összeállításába az SZPI szakértőinek bevonása; X X 10. Hitelpályázatok összeállítása és menedzselése a szerződéskötésig X X 11. Kapcsolódó támogatásigénylések (pl. foglalkoztatási) összeállítása és menedzselése X X 12. Projektfinanszírozási terv (források, ütemezés, cash flow terv, stb.) karbantartása X 13. Pályázati és hiteladatbázis működtetése X 14. Projektmenedzsment terv elkészítése a projektterv és a projektfinanszírozási terv alapján az igénybe vett fejlesztési források ütemezését és lehívását figyelembe véve X X 15. A szállítók által kiállított számlák előellenőrzése az elszámolhatóság céljából. X X 16. A fejlesztési források lehívását lehetővé tevő adminisztrációban való közreműködés X X 17. Könyvvizsgálói ellenőrzés biztosítása X 18. Kötelező kommunikáció biztosítása X X 19. Üzembe helyezéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások elérését biztosító adminisztrációban való közreműködés X X 20. Tanácsadás, képzés, információ átadás biztosítása a következő területeken: X X X X 21. Minőségbiztosítás X 4.2.1 A pályázatok elkészítéséhez és a projektmenedzsmenthez szükséges humán erőforrás A 2007-13-as uniós tervezési időszak tapasztalataira alapozva készítettünk becsléseket a fejlesztési folyamathoz kapcsolódó szolgáltatások NAK oldali erőforrás igényeire. Az erőforrási igény meghatározása a hat éves tervezési időszak teljes erőforrás szükségletét tartalmazza. A teljes szükségletből vezettük vissza az éves erőforrás igényt, amiből létszámot számoltunk. Fontos kiemelni, hogy az eddig tapasztalatok alapján a fejlesztési igények ütemezése a megnyíló forráslehetőségekhez fog igazodni, amelyek megjelenése nem egyenletes. A valós erőforrás szükséglet így nem egyenletes, hanem hullámzó. A NAK szolgáltatásait pedig a terhelési csúcsokban nyújtott minőség alapján fogják megítélni. A 2007-13-as uniós tervezési időszak tapasztalatai alapján figyelembe vett adatok a pályázatok (támogatási igénylések) elkészítésére: - hozzávetőlegesen 128 ezer támogatási kérelem került benyújtásra az EMVA források igénybevételére, ebből kb. 90 ezer kérelem került támogatásra; - a támogatási kérelmek mellett hasonló számban kell a hiteligénylésekkel számolni, azonban csak a nagyobb beruházások esetében (70 ezer kérelem);
 • 15. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 15 - a pályázatíró cégek tapasztalatai alapján a támogatási kérelmek elkészítéséhez, projektmenedzsmenthez és monitoringhoz szükséges összes átlag óraszám 4. táblázat - Támogatási kérelemhez kapcsolódó átlag óraszámok Tengely Támogatási kérelem Pályázatmenedzsment Monitoring I. 19 40 11 III. 3 - - IV. 9 20 5 - fejlesztési terv értékekése, véglegesítése, finanszírozási terv összeállítása (kb. 30 ezer esetben, 15 óra/terv); - projekt terv elkészítése (kb. 60 ezer esetben, 15 óra/terv); - támogatási igénylések (pl. foglalkoztatási, képzési, stb.) összeállítása (kb. 20 ezer esetben, kb. 5 óra/igénylés); - projektmenedzsment támogatás (kb. 60 ezer esetben, 25 óra/projekt); A becslések alapján a tanácsadáson és a központi fejlesztéseken (pl. dobozos projektterv összeállítása) kívül 10,1 millió munkaóra szükséges a tervezett szolgáltatásokhoz a kiszállási időn kívül. Az erőforrás szükségletet 6 évre egyenletesen elosztva a szolgáltatások biztosításához 878 ember szükséges. A 878 fős számítás racionális folyamatkialakítással és a tagok számára is elérhető webes informatikai fejlesztésekkel (pl. projekttervező és menedzsment informatikai alkalmazás beruházása, tudásbázis építése, típus projektek fejlesztése, e-learning szolgáltatás fejlesztése, stb.) csökkenthető kb. 10%-al. Azonban a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre jelentős erőforrásokra van szükség a szolgáltatás indításánál. Az erőforrás szükséglet számításánál az EMVA teljes pályázati portfólióját vettük figyelembe. Amennyiben a NAK tagok nem a NAK-al készítetteik el a pályázatokat a szükséges erőforrás igény csökkenhet. A feladatok a Nonprofit Kft-ben jelentkeznek, illetve javasoltuk külső erőforrás bevonását is. A minimális terhelési szinthez javasoljuk saját humánerőforrás kialakítását, a magasabb terhelési szinthez javasoljuk külső erőforrás bevonását. A saját humánerőforrás pontos tervezése a Vidékfejlesztési Program véglegesítését követően a várható pályázati terv alapján lehetséges. 5 Erőforrás biztosításának lehetséges alternatívái A kamara ingyenes pályázatíró szolgáltatásának kialakítására lehetőség van a saját munkatársi állomány fejlesztésével, vagy a külső szolgáltatók, alvállalkozók bevonásával. A döntés meghozatalához javasoljuk figyelembe venni az alábbi szempontokat: - A várható munkaterhelés egyenetlensége, szükséges kapacitások; - A szolgáltatás indításához szükséges infrastrukturális beruházások; - A szolgáltatás működtetésének költsége; - A szolgáltatás minősége; - A szolgáltatás ellenőrizhetősége, mérhetősége; - A NAK tagokkal való kapcsolattartás minősége; - Tagi adatok biztonsága; - Szolgáltatás főbb kockázatai. Az alábbiakban mindkét lehetőséget értékeljük a fenti szempontok alapján.
 • 16. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 16 5.1 Belső erőforrásokra alapozott megoldás A belső erőforrásokra alapozott megoldás esetében a feladatra a teljes megadott létszámot biztosítani kell. A létszám a jelenlegi állomány meglévő felesleges kapacitásaival csökkenthető. Azonban a kiszámolt létszám csak átlagterhelés mellett elegendő, így rendszerben szükséges tartalékot képezni a szolgáltatás színvonalának fenntartása érdekében. A belső erőforrásokra alapozott megoldás esetében a legnagyobb kockázat, hogy az egyenetlen terhelés kezeléséhez tartalékok képzése szükséges a szervezeten belül, valamint hogy a fejlesztések és az üzemeltetés teljes költsége a NAK-ot terheli. 5. táblázat - Belső erőforrásra alapozott megoldás értékelése Szempont Értékelés A várható munkaterhelés egyenetlensége, szükséges kapacitások A várható munkaterhelés egyenetlensége következtében az erőforrás tervet az átlagterhelésre kell optimalizálni. Az átlagnál kisebb terhelés esetében felesleges kapacitások keletkeznek a NAK szervezetén belül. Mivel a terhelés változása előre nem tervezhető, így a felesleges kapacitás lekötése csak éppen aktuális munkával lehetséges. Az átlagnál nagyobb terhelés esetén a megnövekedett terhelés a munka minőségét veszélyezteti, ami nagy kockázatot jelent. A szolgáltatás indításához szükséges infrastrukturális beruházások Minden szükséges beruházás (infrastruktúra, informatika, gépjármű, kommunikáció, stb.) a NAK-ot terheli. A szolgáltatás működtetésének költsége A szolgáltatás költségei között a bevont alvállalkozók nyeresége nem szerepel, azonban az átlagnál kisebb munkaterhelés esetén a felesleges humánerőforrás és infrastruktúra költsége a szolgáltatást terheli. A szolgáltatás minősége, ellenőrizhetősége, mérhetősége Belső erőforrás esetén a szolgáltatás minőségére a NAK-nak közvetlen ráhatása van. A minőség mérése és ellenőrzése mindkét esetben azonos módon történik. Tagi adatok biztonsága A tagi adatok nem kerülnek a NAK-on kívülre Szolgáltatás főbb kockázatai Egyenetlen terhelés, felesleges és elégtelen kapacitás Felesleges kiadások a humán kapacitás biztosítására A teljes infrastruktúra fejlesztése a NAK-ot terheli 5.2 Külső erőforrások bevonása A külső erőforrásra alapozott megoldás esetében a feladatokból kiválasztottuk a kiszervezhető szolgáltatásokat. A kiszervezett szolgáltatások esetében csak a szükséges kapacitások megvásárlása történik a vállalkozóktól. A kiszervezés mértékének meghatározásához javasoljuk, hogy minden tevékenységre legyen erőforrás a NAK szervezetén belül, amelyek foglalkoztatása az adott szolgáltatás biztosításában folyamatosan tervezhető. A további, ingadozó terheléshez külső erőforrások bevonása javasolt. A kiszervezett szolgáltatásos esetében a NAK feladata a belépés feltétételeinek meghatározása, ellenőrzése, valamint a szolgáltatás nyújtásának folyamatos ellenőrzése. Az ellenőrzési feladatot a NAK belső állományával megvalósított szolgáltatás esetében is biztosítani kell.
 • 17. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 17 A külső erőforrásra alapozott szolgáltatások esetében kockázatként a tagok adatainak alvállalkozóhoz való kikerülését azonosított. A tagok adatainak kezelése megfelelő jogi és informatikai feltételekkel biztosítható. 6. táblázat - Külső erőforrás bevonására alapozott megoldás értékelése Szempont Értékelés A várható munkaterhelés egyenetlensége, szükséges kapacitások A munkaterheléssel azonos kapacitás bevonása A szolgáltatás indításához szükséges infrastrukturális beruházások A humánerőforrással kapcsolatos beruházások az alvállalkozót terhelik, a költségekben csak az igénybe vett kapacitások függvényében jelenik meg A központi fejlesztésekhez szükséges beruházások a NAK-ot terhelik A szolgáltatás működtetésének költsége A szolgáltatás költségében megjelenik az alvállalkozó nyeresége, de csak a szükséges munkaterhelés erejéig. A szolgáltatás minősége, ellenőrizhetősége, mérhetősége Külső erőforrás esetén a szolgáltatás minőségére a NAK-nak szerződéses ráhatása van. A minőség mérése és ellenőrzése mindkét esetben azonos módon történik. Tagi adatok biztonsága A tagok adatai kikerülnek a bevont alvállalkozóhoz, külön jogi és informatikai védelem és ellenőrzés szükséges Szolgáltatás főbb kockázatai Az érintett tag adatainak kikerülése a NAK kezeléséből 5.2.1 Javaslat a külső erőforrás bevonására A projekttervezési, pályázat, támogatási kérelem és hiteligénylés elkészítési feladatok, valamint projektmenedzsmenti feladatok ellátása elsődlegesen személyihez, személyi képességekhez és ismeretekhez kötődő szolgáltatás. Alvállalkozók bevonása esetén fontosnak tartjuk, hogy elsődlegesen ne cégek, hanem a szolgáltatást ténylegesen nyújtó személyek kerüljenek akkreditálásra. A cégek akkreditálásánál pedig elsődlegesen a megfelelő személy foglalkoztatásának bemutatása szükséges. A külső erőforrások bevonásának első lépésében javasoljuk a projekttervezők és a projektmenedzserek akkreditálását. A projekttervező kompetenciájában tartozik bele a projekt finanszírozásának tervezése, valamint a finanszírozás biztosításához szükséges dokumentáció (pályázat, igénylés, kérelem) elkészítése. A projektmenedzser a projekt megvalósítását támogatja a projektterv alapján. Az első akkreditálás feltételei között javasoljuk szerepeltetni megfelelő végzettséget és kedvezményezettek által igazolt referenciákat. A további akkreditálásnál javasoljuk a végzettség mellett az akkreditált cégnél töltött referencia időszak bevezetetését. Az uniós pályázati források esetében fontosnak tartanánk a projekttervező és a projektmenedzser személyének rögzítését a támogatási adatbázisban. Az adatbázis alapján lehetőség lenne az adott szakemberek referenciájának nyomon követésére, munkájuk minősítésére. A szolgáltatásokba bevonni kívánt cégek akkreditálásához a cég által foglalkoztatott akkreditált szakemberek meglétét és a cég pénzügyi helyzetét javasoljuk vizsgálni. Az akkreditált cégek, csak a feltételek folyamatos fenntartása mellett tarthatják meg akkreditációjukat. A NAK az akkreditáció feltételeként előírhatja képzésen való részvételt, informatikai rendszer használatát és a folyamatos minőségbiztosítást a listán szereplők részére. Az akkreditálási folyamattal előállított szakértő és céges lista alapján választhatnak a NAK tagok szolgáltatót.
 • 18. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 18 Az akkreditált cégek, szakértők díjazását a NAK állapítja meg az adott feladat alapján. A szolgáltatás díja a tag által elfogadott és a NAK által ellenőrzött teljesítés esetén kerül kifizetésre. A tagok az szolgáltatás igénybevételét követően értékelik és véleményezik az adott cég, vagy szakértő munkáját. A NAK az akkreditációs listán szereplő cégek és szakértők munkáját évente ellenőrzi és véleményezi. A NAK és a tagok véleménye nyilvános. 6 Finanszírozás 6.1 Szükséges finanszírozás A finanszírozási szükséglet jelentősen függ az erőforrás biztosításának választott módjától. A belső humánerőforrás fejlesztése esetén kb. 800 főt (a teljes EMVA pályázati portfólió elkészítéséhez szükséges humánerőforrás) figyelembe véve minimálisan a következő indikatív költségek tervezhetők. 7. táblázat – Indikatív költségek Költség Összeg (HUF) Beruházási költség (IT eszközök és alkalmazás, iroda, kommunikáció) 600 millió Bérköltség évente (800 fő) 4.500 millió Üzemeltetési költség évente (kommunikáció, közlekedés, IT, iroda, back office) 400 millió A finanszírozási szükséglet mindhárom tétele a külső erőforrás bevonásával csökkenthető, az egyenetlen terhelés hatásainak kivédése érdekében. 6.2 Lehetséges források A finanszírozás forrására négy lehetőség kínálkozik, a Kormányrendeletben megadott feltételek (ingyenes pályázatírás) megtartása mellett: - Az kedvezményezettek részére ingyenes pályázatíró szolgáltatás esetében uniós, vagy hazai forrás a szolgáltatás teljes költségének finanszírozására; - A NAK alapszabályában rögzített szolgáltatások esetében a NAK tagdíjbevételéből származó saját forrás; - A NAK alapszabálya alapján térítési díj ellenében nyújtható szolgáltatás; - A térítési díj ellenében nyújtott NAK szolgáltatás esetében a pályázat terhére elszámolható tételeknél pályázati finanszírozás. A teljes fejlesztési folyamat a fenti négy forrásból finanszírozható a NAK tagok lehető legkisebb anyagi terhelése mellett. Az egyes források felhasználását feladatonként az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A tagok által igénybe vett szolgáltatások nyomon követésére, a feladatkiosztásra, az egyes forrásokból történő elszámolásra pontos, naprakész adminisztráció szükséges. Ehhez a NAK tervezett ERP és CRM rendszerét a szükséges humánerőforrás, vagy igénybe vett külső erőforrás mértékével bővíteni kell. A táblázatban a Kormányrendeletben nevesített feladatokat (8, 9, 16. sorok) vastagított szöveggel jeleztük. 8. táblázat – Az egyes feladatok lehetséges finanszírozási forrásai Feladat EU vagy hazai forrás NAK forrás Díjköteles Pályázat terhére elszámolható 1. Termékpályák felmérése, a termékpályák piaci lehetőségeinek pontos ismerete X 2. Termékpálya integrációk szervezetése, a termékpálya piaci lehetőségeinek ismeretében X
 • 19. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 19 Feladat EU vagy hazai forrás NAK forrás Díjköteles Pályázat terhére elszámolható 3. A termékpálya fejlesztésekhez szükséges technológiai és üzleti innováció ismerete X 4. A fejlesztési terv értékelése X 5. Finanszírozási terv összeállítása és a projektek lehatárolása a fejlesztési terv megvalósítása érdekében X 6. A projekttervek elkészítése a finanszírozási terv alapján, a taggal együttműködve, a szükséges szakmai ismeretek, információk biztosításával X X 7. „Dobozos” projekttervek összeállítása a gyakori és egyszerű projektek esetében X 8. Az EMVA és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összeállítása és menedzselése a szerződéskötésig; X 9. Az SA forrásból finanszírozott pályázatok összeállításába az SZPI szakértőinek bevonása; X 10. Hitelpályázatok összeállítása és menedzselése a szerződéskötésig X 11. Kapcsolódó támogatásigénylések (pl. foglalkoztatási) összeállítása és menedzselése X 12. Projektfinanszírozási terv (források, ütemezés, cash flow terv, stb.) karbantartása X 13. Pályázati és hiteladatbázis működtetése X 14. Projektmenedzsment terv elkészítése a projektterv és a projektfinanszírozási terv alapján az igénybe vett fejlesztési források ütemezését és lehívását figyelembe véve X X 15. A szállítók által kiállított számlák előellenőrzése az elszámolhatóság céljából. X 16. A fejlesztési források lehívását lehetővé tevő adminisztrációban való közreműködés X 17. Könyvvizsgálói ellenőrzés biztosítása X X 18. Kötelező kommunikáció biztosítása X X 19. Üzembe helyezéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások elérését biztosító adminisztrációban való közreműködés X 20. Tanácsadás, képzés, információ átadás biztosítása a következő területeken: X 21. Minőségbiztosítás X 7 Javaslatok Az ingyenes pályázatírás a fejlesztési folyamat része. A NAK tagjai részére a pályázatíráson kívül a teljes fejlesztési folyamat tervezéséhez és megvalósításához kíván szolgáltatásokat nyújtani. A tagok fejlesztési folyamatait támogató szolgáltatások illeszkednek a NAK által tervezett tanácsadási, tudásátadási és információs rendszerbe, azonban a fejlesztési folyamat mellet az azonosított szolgáltatásokat folyamatba kell integrálni. A fejlesztési folyamat jelenleg a NAK tagjainál forrásvezérlet. A források rendelkezésre állása indukálja a fejlesztéseket. A 2007-13-as uniós tervezési időszak tapasztalatai alapján a legtöbb pályázat elkészítését nem előzte meg a piac és a termékpálya igényeire alapozott fejlesztési terv készítése, a projektek lehatárolása és kidolgozása. A pályázatok a kiírásban szereplő feltételek maximális teljesítésére, a forrás megszerzésére irányultak. A megvalósult fejlesztések így sokszor megalapozatlanok és nem teljesítik sem a kedvezményezett, sem a fejlesztéspolitika által kitűzött indikátorokat.
 • 20. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 20 A NAK létrehozásakor a tagok által kitűzött célok alapján a NAK a teljes fejlesztési folyamatban támogatja tagjait, a tagok igénye és képessége alapján. A fejlesztési terv elkészítéséhez és megvalósításához nyújtott szolgáltatások része a pályázatkészítés is. A fejlesztési folyamathoz kapcsolódó szolgáltatások erőforrás igénye magas, átlagos terheléssel számolva 878 fő. A szükséges erőforrások nagy részét a projekttervek, pályázatok és hitelkérelmek elkészítése teszi ki. A legtöbb erőforrást igénylő szolgáltatásokat azonban részben vagy egészben kiszervezhetők a kockázatok kezelése mellett. A kiszervezés mellett szól a szolgáltatások indításához kapcsolódó fejlesztések és a humánerőforrás költsége is. A szolgáltatások igénybevétele nem egyenletes, továbbra is a források megjelenésével indukált hullámok várhatók. Az ingyenes pályázatírással kapcsolatos szolgáltatások tervezésénél a tag oldali teljes fejlesztési folyamat támogatását javasoljuk. A szükséges erőforrások tekintetében pedig a részleges kiszervezést tarjuk megfelelőnek. A részleges kiszervezés esetén a NAK rendelkezik egyrészt a szolgáltatáshoz szükséges tudásbázissal, alap szintű kapacitással, amely mindig leköthető. A további igények megjelenése esetén a szolgáltatás nyújtására alvállalkozók kerültnek bevonásra a NAK ellenőrzése és minőségbiztosítása mellett.
 • 21. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 21 1. Melléklet – EMVA támogatási kérelmek elkészítéséhez szükséges munkaórák 9. táblázat - EMVA telephely fejlesztési, építés beruházási (pl: szárító, magtár, istálló, trágyatároló, mg-i út, telepi infrastruktúra, stb. 40%-60% támogatási intenzitás) támogatási kérelmek elkészítéséhez és menedzsmentjéhez szükséges munka becsült értéke munkaórában Munkafolyamat megnevezése Munkaóra 2 Munkafolyamat rövid leírása Munkafolyamat darabszáma/alkalmak TK előkészítés 4 1. Személyes megbeszélés: Kérelmező megfelel-e a támogatási kritériumoknak, amennyiben igen, a támogatási kérelem (TK) egyéb feltételeinek felvázolása, az ügyfél által beszerzendő dokumentumok listájának átadása, illetve a támogatási kérelemhez szükséges adatok lekérdezése. Személyes megbeszélés minimum 5 alkalom (ügyfélfüggő és TK méret függő) 4 2. Személyes megbeszélés: Az ügyfél által beszerzett dokumentumok ellenőrzése, adatok egyeztetése. 4 3. Személyes megbeszélés: Az ügyfél által beszerzett dokumentumok ellenőrzése, adatok egyeztetése. 4 4. Személyes megbeszélés: Az ügyfél által beszerzett dokumentumok ellenőrzése, adatok egyeztetése. 6 5. Személyes megbeszélés: adatok véglegesítése a TK benyújtásához, beszerzett dokumentumok átvétele 4 1. Személyes konzultáció tervezővel/költségvetést készítővel/árajánlat adókkal Személyes konzultáció tervezővel, költségvetést készítővel, árajánlat adókkal minimum 3 alkalom (ügyfélfüggő és TK méret függő) 5 2. Személyes konzultáció tervezővel/költségvetést készítővel/árajánlat adókkal 4 3. Személyes konzultáció tervezővel/költségvetést készítővel/árajánlat adókkal. Tervdokumentáció és költségvetés, valamint beadandó árajánlatok véglegesítése. 5 Telefonos ügyintézés Ügyféllel/tervezővel/költs égvetést készítővel/árajánlat adókkal TK elkészítése/benyújtása 8 Pénzügyi terv elkészítése 10 Adatok feltöltése a TK elektronikus pályázati felületen/ vagy papír alapú TK benyújtás TK menedzsment 8 1. Személyes megbeszélés: a Személyes megbeszélés 2 Feladat elvégzéshez szükséges becsült munkaóra, kiszállási idő nélkül
 • 22. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 22 Munkafolyamat megnevezése Munkaóra 2 Munkafolyamat rövid leírása Munkafolyamat darabszáma/alkalmak támogatási kérelem menedzsment feladatainak, feltételeinek felvázolása, az ügyfél által beszerzendő dokumentumok listájának átadása, illetve a kifizetési kérelmekhez (KK) szükséges adatok bekérése minimum 5 alkalom/Kifizetési kérelem (ügyfélfüggő és TK méret függő) 12 2. Személyes megbeszélés: Az ügyfél által beszerzett dokumentumok ellenőrzése, adatok egyeztetése. Személyes konzultáció a tervezővel, a műszaki ellenőrrel, a közbeszerzési tanácsadóval (ha releváns), a kivitelezővel, az eszköz beszállítóval. 10 3. Személyes megbeszélés: Az ügyfél által beszerzett dokumentumok ellenőrzése, adatok egyeztetése. Személyes konzultáció a tervezővel, a műszaki ellenőrrel, a közbeszerzési tanácsadóval (ha releváns), a kivitelezővel, az eszköz beszállítóval. 10 4. Személyes megbeszélés: Az ügyfél által beszerzett dokumentumok ellenőrzése, adatok egyeztetése. Személyes konzultáció a tervezővel, a műszaki ellenőrrel, a közbeszerzési tanácsadóval (ha releváns), a kivitelezővel, az eszköz beszállítóval. 12 5. Személyes megbeszélés: adatok véglegesítése a KK benyújtásához, beszerzett dokumentumok átvétele. Személyes konzultáció a tervezővel, a műszaki ellenőrrel, a közbeszerzési tanácsadóval (ha releváns), a kivitelezővel, az eszköz beszállítóval. 10 Telefonos ügyintézés a menedzsment során 20 1. KK elkészítése és benyújtása Az építési beruházásoknál minimum 2 db KK-mel KELL számolni. 20 KK Hiánypótlás elkészítése és benyújtása 8 1. KK-hez kapcsolódó Helyszíni ellenőrzésen való személyes részvétel 8 6. Személyes megbeszélés: a támogatási kérelem menedzsment feladatainak, feltételeinek felvázolása, az ügyfél által a 2. KK-hez beszerzendő dokumentumok listájának átadása, illetve a kifizetési kérelmekhez (KK) szükséges adatok bekérése 12 7. Személyes megbeszélés: Az ügyfél
 • 23. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 23 Munkafolyamat megnevezése Munkaóra 2 Munkafolyamat rövid leírása Munkafolyamat darabszáma/alkalmak által beszerzett dokumentumok ellenőrzése, adatok egyeztetése. Személyes konzultáció a tervezővel, a műszaki ellenőrrel, a közbeszerzési tanácsadóval (ha releváns), a kivitelezővel, az eszköz beszállítóval. 10 8. Személyes megbeszélés: Az ügyfél által beszerzett dokumentumok ellenőrzése, adatok egyeztetése. Személyes konzultáció a tervezővel, a műszaki ellenőrrel, a közbeszerzési tanácsadóval (ha releváns), a kivitelezővel, az eszköz beszállítóval. 10 9. Személyes megbeszélés: Az ügyfél által beszerzett dokumentumok ellenőrzése, adatok egyeztetése. Személyes konzultáció a tervezővel, a műszaki ellenőrrel, a közbeszerzési tanácsadóval (ha releváns), a kivitelezővel, az eszköz beszállítóval. 12 10. Személyes megbeszélés: adatok véglegesítése a KK benyújtásához, beszerzett dokumentumok átvétele. Személyes konzultáció a tervezővel, a műszaki ellenőrrel, a közbeszerzési tanácsadóval (ha releváns), a kivitelezővel, az eszköz beszállítóval. 10 Telefonos ügyintézés a menedzsment során 20 2. KK elkészítése és benyújtása 20 2. KK Hiánypótlás elkészítése és benyújtása 8 2. KK-hez kapcsolódó Helyszíni ellenőrzésen való személyes részvétel TK Monitoring 20 Éves Monitoring jelentés elkészítése, személyes, vagy telefonos adatlekérdezés útján. 5 alkalom összesen, évente 1 alkalommal Összesen minimum 316 Összesen maximum 400 10. táblázat - EMVA gépbeszerzési (25%-35% támogatási intenzitás) támogatási kérelmek elkészítéséhez és menedzsmentjéhez szükséges munka becsült értéke munkaórában Munkafolyamat megnevezése Munkaóra 3 Munkafolyamat rövid leírása Munkafolyamat darabszáma/alkalmak TK előkészítés 3 1. Személyes megbeszélés: Kérelmező megfelel-e a támogatási kritériumoknak, amennyiben igen, a Személyes megbeszélés minimum 2 alkalom (ügyfélfüggő és TK méret 3 Feladat elvégzéshez szükséges becsült munkaóra, kiszállási idő nélkül
 • 24. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 24 Munkafolyamat megnevezése Munkaóra 3 Munkafolyamat rövid leírása Munkafolyamat darabszáma/alkalmak támogatási kérelem (TK) egyéb feltételeinek felvázolása, az ügyfél által beszerzendő dokumentumok listájának átadása, illetve a támogatási kérelemhez szükséges adatok lekérdezése. függő) 2 2. Személyes megbeszélés: Az ügyfél által beszerzett dokumentumok ellenőrzése, adatok egyeztetése. 2 3. Személyes megbeszélés: adatok véglegesítése a TK benyújtásához, beszerzett dokumentumok átvétele TK elkészítése/benyújtása 5 Pénzügyi terv elkészítése 3 Adatok feltöltése a TK elektronikus pályázati felületen TK menedzsment 3 1. Személyes megbeszélés: a támogatási kérelem menedzsment feladatainak, feltételeinek felvázolása, az ügyfél által beszerzendő dokumentumok listájának átadása, illetve a kifizetési kérelmekhez (KK) szükséges adatok bekérése Személyes megbeszélés minimum 2 alkalom (ügyfélfüggő és TK méret függő) 3 2. Személyes megbeszélés: Az ügyfél által beszerzett dokumentumok ellenőrzése, adatok egyeztetése. 3 3. Személyes megbeszélés: adatok véglegesítése a KK benyújtásához, beszerzett dokumentumok átvétele 6 1. KK elkészítése és benyújtása Vásárolt gépmennyiség függő6 2. KK elkészítése és benyújtása TK Monitoring 10 Éves Monitoring jelentés elkészítése, személyes, vagy telefonos adatlekérdezés útján. 5 alkalom összesen, évente 1 alkalommal Összesen minimum 38 Összesen maximum 50

Related Documents