PONUKOVÝ KATALÓG VYDAVATEĽSTVA ÚĽUV
<ul><li>Knižné publikácie </li></ul><ul><li>Edícia Tradícia dnes </li></ul>Oľga Danglová : Výšivka na Slovensku Cieľom...
Anne Äyväri: Marketing remeselníckeho podniku s Prílohou, spolu 2 zväzky Cenné informácie o procese zakladania a prevádzk...
<ul><li>Edícia Škola tradičnej výroby a remesiel </li></ul><ul><li>Učebnicovou formou spracované návody na osvojenie si <...
ÚĽUV, Bratislava 2002 ISBN 978-80-88852-21-8 ÚĽUV, Bratislava 2001 ISBN 978-80-88852-19-6 ÚĽUV, Bratislava 2001 ISBN 97...
<ul><li>Časopis Remeslo Umenie Dizajn </li></ul><ul><li>Revue o hodnotách remesla a dizajnu sa systematicky venuje prob...
of 6

Ponukový katalóg úľuv

Ponuka knižných publikácií z dielne vydavateľstva ÚĽUV
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponukový katalóg úľuv

  • 1. PONUKOVÝ KATALÓG VYDAVATEĽSTVA ÚĽUV
  • 2. <ul><li>Knižné publikácie </li></ul><ul><li>Edícia Tradícia dnes </li></ul>Oľga Danglová : Výšivka na Slovensku Cieľom publikácie je priblížiť čitateľom obraz o roľníckej výšivke na Slovensku v čase jej najväčšieho rozkvetu – v 19. a prvej polovici 20. storočia. Vydal ÚĽUV v spolupráci s Ústavom etnológie SAV a Národným osvetovým centrom, Bratislava 2009. Rozsah: 270 strán ISBN 978-80-88852-66-7 Oskár Elschek: Fujara ako výtvarné dielo Publikácia prináša nové poznatky o výtvarnoumeleckej a estetickej hodnote fujary, ktorá bola zapísaná do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Vydal ÚĽUV, Bratislava 2009 Rozsah 209 strán + DVD nosič s dokumentárnym záznamom ISBN 978-80-88852-69-8 Irena Pišútová: Maľby na skle Obrazovo bohato vybavená kniha predstavuje tematické bohatstvo ľudových malieb na skle a ich stvárnenie neznámymi maliarmi, na ktoré nadväzujú obrázky známych starších i súčasných autorov. Vydal ÚĽUV, Bratislava 2010 Rozsah 391 strán ISBN978-80-88852-75-9
  • 3. Anne Äyväri: Marketing remeselníckeho podniku s Prílohou, spolu 2 zväzky Cenné informácie o procese zakladania a prevádzkovania malej remeselnej dielne a o jej presadení sa na trhu. Preklad z fínskeho originálu. Vydal ÚĽUV, Bratislava 2008. Rozsah 152 strán, Príloha 91 strán ISBN 978-80-88852-60- Raoul Johnsson: Výroba remeselníckeho podniku Praktický sprievodca plánovaním a realizovaním výroby v podmienkach remeselnej dielne. Preklad z fínskeho originálu. Vydal ÚĽUV, Bratislava 2008. Rozsah: 114 strán ISBN 978-80-88852-59-9 Edícia Tradícia dnes
  • 4. <ul><li>Edícia Škola tradičnej výroby a remesiel </li></ul><ul><li>Učebnicovou formou spracované návody na osvojenie si </li></ul><ul><li>základov tradičných výrobných techník. Každá príručka obsahuje krátky historický úvod, informáciu o príprave materiálu, zoznam pomôcok, názorne spracovaný postup práce a ukážky hotových výrobkov. </li></ul><ul><li>Rozsah: 36 – 44 strán </li></ul>ÚĽUV, Bratislava 2009 ISBN 978-80-88852-67-4 ÚĽUV, Bratislava 2009 ISBN 978-80-88852-68-I ÚĽUV, Bratislava 2008 ISBN 978-80-88852-58-2 ÚĽUV, Bratislava 2007 ISBN 978-80-88852-58-2 ÚĽUV, Bratislava 2006 ISBN 978-80-88852-44-7 ÚĽUV, Bratislava 2005 ISBN 978-80-88852-36-6 ÚĽUV, Bratislava 2004 ISBN 978-80-88852-31-5 ÚĽUV, Bratislava 2003 ISBN 978-80-88852-25-0 ÚĽUV, Bratislava 2003 ISBN 978-80-88852-28-5 ÚĽUV, Bratislava 2002 ISBN 978-80-88852-23-4
  • 5. ÚĽUV, Bratislava 2002 ISBN 978-80-88852-21-8 ÚĽUV, Bratislava 2001 ISBN 978-80-88852-19-6 ÚĽUV, Bratislava 2001 ISBN 978-80-88852-20-X ÚĽUV, Bratislava 2000 ISBN 978-80-88852-17-X ÚĽUV, Bratislava 2000 ISBN 978-80-88852-16-I ÚĽUV, Bratislava 1996 ISBN 978-80-88852-02-I ÚĽUV, Bratislava 1996 ISBN 978-80-88852-03-X ÚĽUV, Bratislava 1996 ISBN 978-80-88852-03-X ÚĽUV, Bratislava 1996 ISBN 978-80-88852-01-3 ÚĽUV, Bratislava 2010 ISBN 978-80-88852-76-6 ÚĽUV, Bratislava 2010 ISBN 978-80-88852-78-0
  • 6. <ul><li>Časopis Remeslo Umenie Dizajn </li></ul><ul><li>Revue o hodnotách remesla a dizajnu sa systematicky venuje problematike tradičného a súčasného remesla, dizajnu a úžitkového umenia. </li></ul><ul><li>Štvrťročník v celofarebnej úprave na 56 stranách, s anglickým resumé. </li></ul><ul><li>Úľuv deťom </li></ul><ul><li>Edícia detskej literatúry obsahuje publikácie s riešiteľskými úlohami na rozvíjanie logického myslenia, motoriky a predstavivosti detí a s ilustráciami zameranými na poznávanie ľudovej kultúry Slovenska a najmä ľudovej výroby. </li></ul><ul><li>Prvé vydanie očakávame v 1. štvrťroku 2011 </li></ul>Skladacia mapa KROJE SLOVENSKA ÚĽUV, Bratislava 2000 3. doplnené a upravené vydanie