Na ceste k automatizácii<br />Peter Špireng<br />
Prečoautomatizácia?<br />Boj proti regresným chybám<br />Odbúranie stereotypu<br />Zefektívnenie práce<br />Informovanosť<...
Čosa dá automatizovať?<br />Procesy<br />Aplikácia - Testy<br />Nástroje OS<br />Porovnávacie nástroje<br />Nástroje tretí...
Hierarchiatestov<br />Ručné testy<br />UI<br />Služby<br />Jednotkové testy<br />
Spúšťanie a spätnáväzba<br />
Problém vs. nástroj<br />Fit<br />Fitness<br />E-mail<br />Ranorex<br />XML<br />VBScript<br />Demeanor<br />SQLCmd<br />N...
Splácaniedlhu<br />
Otázky?<br />
of 8

Na ceste k automatizácii

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na ceste k automatizácii

  • 1. Na ceste k automatizácii<br />Peter Špireng<br />
  • 2. Prečoautomatizácia?<br />Boj proti regresným chybám<br />Odbúranie stereotypu<br />Zefektívnenie práce<br />Informovanosť<br />
  • 3. Čosa dá automatizovať?<br />Procesy<br />Aplikácia - Testy<br />Nástroje OS<br />Porovnávacie nástroje<br />Nástroje tretích strán<br />Nástroje testovania podmienok<br />Vlastná kuchyňa<br />Skripty<br />
  • 4. Hierarchiatestov<br />Ručné testy<br />UI<br />Služby<br />Jednotkové testy<br />
  • 5. Spúšťanie a spätnáväzba<br />
  • 6. Problém vs. nástroj<br />Fit<br />Fitness<br />E-mail<br />Ranorex<br />XML<br />VBScript<br />Demeanor<br />SQLCmd<br />NUnit<br />XSLT<br />FxCop<br />SOAP<br />Perl<br />CruiseControl.Net<br />SoapUI<br />PartCover<br />Visual Studio<br />Príkazový riadok CMD<br />MSBuild<br />Subversion<br />C#<br />Excel<br />SQL<br />
  • 7. Splácaniedlhu<br />
  • 8. Otázky?<br />

Related Documents