Brochure van de politiezones Lier,
Heist en Berlaar-Nijlen
Een waaier aan preventietips en informatie over Buurtinformat...
PREVENTIETIPS
ZORG VOOR EEN BEWOONDE INDRUK
Don’ts:
• Vermijd tekenen van afwezigheid zoals een ...
PREVENTIETIPS
ALLES ONDER (SOCIALE) CONTROLE?
Beter een goede buur dan een verre vriend. Dit geldt ook bij inbraakpreven...
PREVENTIETIPS
ALLES OP SLOT?
Ben je maar even uit het huis? Sluit toch alles goed af! Laat ramen
nooit openstaan, ook n...
PREVENTIETIPS
WEES DISCREET OP SOCIALE MEDIA
Maak geen melding van je afwezigheid op sociale media, zoals...
STEEK DE OGEN VAN INBREKERS NIET UIT
Soms zegt men wel eens “de gelegenheid maakt de dief ”. Stal geen “diefstal-gevoelig...
INVESTEER IN VEILIGHEID
Maak eens een afspraak met
een diefstalpreventieadviseur.
Hij/zij zal je met raad en daad
bijs...
WAT IS VERDACHT?
Veel mensen weten niet goed wat ze moeten doen als ze iets verdacht
horen of zien. Bel je nu direct de ...
VERDACHTE HANDELINGEN
HOE REAGEREiN?
U bent getuige van verdachte handelingen of u merkt verdachte personen op.
Wat moe...
BUURTINFORMATIENETWERKEN
Wil je bijdragen aan een veilige en leefbare buurt?
Dan is het buurtinformatienetwerk misschien...
Hoe wordt een buurtinformatienetwerk opgericht?
Een BIN oprichten gebeurt volgens een aantal specifieke stappen.
Initiat...
Bezegeling met charter
De oprichting van het BIN wordt bezegeld met een charter waarin de taken van
en de afspraken tuss...
i
U bent slachtoffer van een inbraak?
Geen fijne ervaring maar hoe
reageer je nu best?
Enkele tips:
• Merk je bij het...
EHBI - EERSTE HULP BIJ INBRAKEN
• Voor sommige mensen kan een inbraak emotioneel zwaar zijn. De politie
biedt daarom een...
PREVENTIEADVIES
BON VOOR GRATIS PREVENTIEADVIES
Naam aanvrager: ...........................................................
Contactgegevens politiezone Berlaar-Nijlen
Statiestraat 11
2560 Nijlen
TEL 03 466 16 16
lokale.politie@berlaar-nijlen....
of 16

Politie brochure inbraakpreventie

Politie brochure inbraakpreventie
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politie brochure inbraakpreventie

 • 1. Brochure van de politiezones Lier, Heist en Berlaar-Nijlen Een waaier aan preventietips en informatie over Buurtinformatienetwerken. Eerste Hulp Bij Inbraken
 • 2. PREVENTIETIPS ZORG VOOR EEN BEWOONDE INDRUK Don’ts: • Vermijd tekenen van afwezigheid zoals een openstaande garagedeur zonder wagen in de garage, neergelaten rolluiken of gesloten gordijnen overdag. • Maak geen melding van uw afwezigheid door vb. : - Briefjes op de deur te hangen met de vermelding: Afwezig tot wegens vakantie of “Even naar de winkel”. - Een boodschap op uw antwoordapparaat achter te laten over de reden en de duur van uw afwezigheid. Do’s: • Laat iemand regelmatig uw brievenbus ledigen. Een volle brievenbus verraadt uw afwezigheid. • Investeer in verlichting met een tijdschakelaar. • Laat uw gras eens maaien door een vriendelijke buurman of kennis. • Laat bij afwezigheid de radio spelen. • Vraag tijdig uw vakantietoezicht aan.
 • 3. PREVENTIETIPS ALLES ONDER (SOCIALE) CONTROLE? Beter een goede buur dan een verre vriend. Dit geldt ook bij inbraakpreventie. Breng uw buren op de hoogte van uw afwezigheid en vraag hen een extra oogje in het zeil te houden. Je kan hen ook vragen om je brievenbus leeg te maken,… En wanneer jouw buren op reis gaan kan jij hetzelfde voor hen doen!
 • 4. PREVENTIETIPS ALLES OP SLOT? Ben je maar even uit het huis? Sluit toch alles goed af! Laat ramen nooit openstaan, ook niet op een kier, want dan kunnen ze eenvoudig ingetrapt worden. Sluit voor- en achterdeur goed af. Bedenk ook dat dieven ook via de bovenverdieping of zelfs via een dakraam je woning kunnen binnendringen. Sluit ook uw tuinhuisje goed af. Hieruit kunnen dieven materiaal stelen of gebruiken om hun job te vergemakkelijken (bv. een ladder). Laat je sleutel nooit achter op “klassieke” plaatsen zoals onder de deurmat, in de bloembak, onder een losliggende steen, … Laat uw sleutels ook niet rond-slingeren (bv. in de wagen). Label ook niet al uw sleutels. Dit vergemakkelijkt het werk van de dief eens hij binnen is geraakt.
 • 5. PREVENTIETIPS WEES DISCREET OP SOCIALE MEDIA Maak geen melding van je afwezigheid op sociale media, zoals Facebook en Twitter. Dieven lezen mee! Pas ook bij korte afwezigheden op met het “inchecken” op locaties. Als dieven weten dat je daar bent, weten ze ook dat je niet thuis bent.
 • 6. STEEK DE OGEN VAN INBREKERS NIET UIT Soms zegt men wel eens “de gelegenheid maakt de dief ”. Stal geen “diefstal-gevoelige” voorwerpen uit in het zicht van voorbijgangers. We denken dan aan geld, kunstvoorwerpen, maar ook aan dure elektronica (laptops, IPads…). Neem foto’s van waardevolle voorwerpen en registreer serienummers. Dit vergemakkelijkt het terugvinden van uw goederen als ze toch gestolen zouden worden. PREVENTIETIPS
 • 7. INVESTEER IN VEILIGHEID Maak eens een afspraak met een diefstalpreventieadviseur. Hij/zij zal je met raad en daad bijstaan over welke maatregelen jij kan nemen om je huis te beveiligen. Dit hoeven niet noodzakelijk dure investeringen te zijn. Kleine hulpmiddelen kunnen al een wereld van verschil maken om jouw huis inbraakbestendiger te maken. Een telefoon in de slaapkamer is ook een must om de politie te kunnen bellen bij een inbraak. PREVENTIETIPS
 • 8. WAT IS VERDACHT? Veel mensen weten niet goed wat ze moeten doen als ze iets verdacht horen of zien. Bel je nu direct de politie? Meestal volstaat het om je buikgevoel te volgen. Wanneer je een situatie zeer ongewoon vindt, kan je best contact opnemen met de politie. Wij gaan de gedragingen na en trachten een eventueel misdrijf te stoppen of te voorkomen. i VERDACHTE HANDELINGEN
 • 9. VERDACHTE HANDELINGEN HOE REAGEREiN? U bent getuige van verdachte handelingen of u merkt verdachte personen op. Wat moet u dan doen? Wij geven enkele tips mee: • Probeer onbekende mensen aan te spreken of laat merken dat u ze gezien hebt. Oogcontact maken kan ook helpen. (vb. een onbekend persoon op de oprit van uw buurman). Dit kan hen al afschrikken Denk wel altijd aan je eigen veiligheid! Als u de situatie niet vertrouwd, belt u best onmiddellijk de politie via het nummer 101. • Onthoud zoveel mogelijk opvallende kenmerken van de onbekenden en/of hun voertuigen (vb. de nummerplaat, de kleur, het type en merk van het voertuig, (gelaats)kenmerken, opvallende kledij, taal en een vluchtrichting). • Bel ALTIJD de politie. Beter één onnodige oproep dan een te late oproep.
 • 10. BUURTINFORMATIENETWERKEN Wil je bijdragen aan een veilige en leefbare buurt? Dan is het buurtinformatienetwerk misschien een oplossing! Wat is een BIN? BIN is de afkorting van buurtinformatienetwerk. Het is een samenwerkingsverband tussen burgers van een bepaalde wijk en hun lokale politie met de bedoeling informatie uit te wisselen. De lokale politie heeft jullie extra ogen en oren nodig om criminaliteit gepast aan te pakken. Wat is het doel van een BIN? Het BIN wil verschillende dingen bewerkstelligen zoals: • het veiligheidsgevoel verhogen • de sociale samenhang in de wijk versterken • de criminaliteit voorkomen • het bewustzijn van criminaliteitspreventie verhogen Wat is een BIN niet? Een BIN is absoluut geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt. Deze taken behoren exclusief toe aan de politie. Indien een BIN deze taken toch op zich zou nemen, betekent dit de onmiddellijke stopzetting van het BIN. WAT IS EEN BIN?
 • 11. Hoe wordt een buurtinformatienetwerk opgericht? Een BIN oprichten gebeurt volgens een aantal specifieke stappen. Initiatief vanuit de bevolking Het initiatief om een BIN op te richten kan komen van één of meerdere bewoners, lokale vereniging of handelaars. In dit laatste geval gaat het om een BIN-Z, een buurt-informatienetwerk voor zelfstandigen. Niet alleen de zelfstandige ondernemers, maar ook handelaars, KMO's en de dienstverlenende sector (apothekers, dokters,...) kunnen hier deel van uitmaken. Overleg tussen politie en de initiatiefnemers Daarna volgt er een verkennend overleg tussen politie en de initiatiefnemers. Hier wordt er afgetoetst of er een draagvlak is en het BIN een meerwaarde biedt in het voorkomen van de criminaliteit en het verhogen van het veiligheidsgevoel. Een informatieavond Vervolgens zal er een informatiemoment georganiseerd worden voor alle buurtbewoners. Toetredingen en reglement Aansluitend bij het informatiemoment kunnen geïnteresseerden door het invullen en handtekenen van het toetredingsformulier en door kennis te nemen van het huishoudelijk reglement toetreden tot het netwerk. Verzamelen van telefoonnummers De telefoonnummers van de BIN-leden worden verzameld in een digitaal platform, zodat de berichtgeving gestructureerd en snel kan verlopen. BUURTINFORMATIENETWERKEN
 • 12. Bezegeling met charter De oprichting van het BIN wordt bezegeld met een charter waarin de taken van en de afspraken tussen de betrokken partners worden beschreven. Dit wordt ondermeer ondertekend door de korpschef en de burgemeester. Erkenning door de FOD Binnenlandse Zaken Nadat het charter erkend is door de FOD Binnenlandse Zaken, kan het BIN van start gaan. Een aantal duidelijke afspraken • Het heeft geen nut een BIN op te richten in een gebied waar zich weinig criminaliteit voordoet. • Het BIN is steeds een duidelijk afgebakend gebied met volledige straten. • Het minimum aantal aangesloten woningen is 50, het maximum is 350. • De BIN-leden nemen steeds rechtstreeks contact op met de politie om verdachte situaties te melden en niet met de BIN-coördinator. • Het BIN geniet GEEN voorkeursbehandeling ten opzichte van andere burgers. Het is enkel een manier om de communicatie tussen de betrokken partijen beter te laten verlopen. • De telefoonnummers van de BIN-leden worden enkel gebruikt in het kader van de BIN-werking met respect voor de wet op de privacy. Hoe werkt een BIN? • Je ziet een verdachte gedraging of situatie in je buurt. Je belt de politie en meldt wat je ziet. • De politie onderzoekt de situatie en beslist dan of er een preventieve tip naar de BIN-leden verstuurd kan worden. • De buurt voert de preventieve tip uit (bv. lichten aansteken) en de politie spoort de dader op. BIN-leden voeren nooit onderzoeksdaden uit! • Achteraf kan de politie feedback geven aan de BIN-leden. BUURTINFORMATIENETWERKEN
 • 13. i U bent slachtoffer van een inbraak? Geen fijne ervaring maar hoe reageer je nu best? Enkele tips: • Merk je bij het thuiskomen dat er werd ingebroken of betrap je de inbreker op heterdaad? Bel onmiddellijk het noodnummer 101! • Heeft de inbreker sporen achtergelaten? Vrijwaar deze in de mate van mogelijke, deze kunnen belangrijk zijn voor het verdere onderzoek. U kan een doos plaatsen over een schoenafdruk of zo min mogelijk zaken aanraken. EHBI - EERSTE HULP BIJ INBRAKEN EHBI - EERSTE HULP BIJ INBRAKEN
 • 14. EHBI - EERSTE HULP BIJ INBRAKEN • Voor sommige mensen kan een inbraak emotioneel zwaar zijn. De politie biedt daarom een mogelijkheid tot slachtofferbejegening. Hebt u dus de behoefte om te praten over deze traumatische gebeurtenis dan mag u hier altijd om vragen. Wij zijn er voor u! • Doe aangifte bij uw (brand)verzekeraar zodat zij de juiste procedures kunnen opstarten. • Bel naar CARD-stop op het nummer 070 344 344 om uw bankkaart en kredietkaarten te laten blokkeren. U kan ook uw elektronisch paspoort laten blokkeren via DOC-stop op het nummer 00800 2123 2123. • U wilt uw huis beter beveiligen? Maak dan een afspraak met één van onze diefstalpreventieadviseurs. Zij komen persoonlijk bij u langs en geven aangepast advies. Na dit advies kan u gerichte aanpassingen laten doen door een erkend installateur.
 • 15. PREVENTIEADVIES BON VOOR GRATIS PREVENTIEADVIES Naam aanvrager: ................................................................................................................................................................................... Adres aanvrager: ................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. Adres waar diefstalpreventieadvies moet gebeuren: ............................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................. Contactgegevens van de aanvrager: Gsm nummer:................................................................................................................................................................................................. Email: ................................................................................................................................................................................................................................... Dit wil ik zeker weten:.................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................. Politiezone:  Lier - Koningshooikt  Heist  Berlaar- Nijlen  NOTITIES
 • 16. Contactgegevens politiezone Berlaar-Nijlen Statiestraat 11 2560 Nijlen TEL 03 466 16 16 lokale.politie@berlaar-nijlen.be www.pzberlaarnijlen.be Contactgegevens politiezone Heist Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg TEL 015 75 09 50 politiezone.heist@telenet.be www.lokalepolitie.be/5362/home.html Contactgegevens Lokale politie Lier Paradeplein 1 2500 Lier TEL 03 491 44 00 Politie@lpl.be www.politielier.be Disclaimer: Onze adviezen zijn niet bindend en wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele inbraken. We willen ze samen met u proberen te voorkomen. CONTACTGEGEVENS DEELNEMENDE POLITIEZONES Gemeente Berlaar In samenwerking met:

Related Documents