PRO ŽÁKY
5.- 6. ROČNÍKŮ
ZŠS
Vytvořila:
Věra Píchová
1. ZÍSKÁNÍ NOVÝCH POZNATKŮ
SOUVISEJÍCÍCH SE ŽIVOTNÍM STYLEM
POMOCÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
2. PRÁCE S DIGITÁLNÍ TECHNIKOU
3....
BESEDA : JAK BÝT ZDRAVÝ, ŠTÍHLÝ, NEZÁVISLÝ
RADY PRO VŠECHNY:
(Využití internetu)
 Test obezity -
JAK VYPADÁM?
 Kouřit či nekouřit-
NEKUŘÁTKA
Druhy závislostí
 Najít webové stránky
centra,kde se dá sportovat,
zabavit a naučit se co je
zdravé.
 Vyhledat na internetu
recept odpoví...
 Úkoly k procvičování a určování zdravých
potravin
 Motivační písničky a básničky
 Grafomotorická cvičení
 Tajenky
 h...
Vytvoření
fotodokumentace,
vaření a prezentace
zdravého pokrmu
Video snímek je
dostupný na
webových stránkách
http://verca...
of 7

Prezentace zžs 13.11.

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace zžs 13.11.

  • 1. PRO ŽÁKY 5.- 6. ROČNÍKŮ ZŠS Vytvořila: Věra Píchová
  • 2. 1. ZÍSKÁNÍ NOVÝCH POZNATKŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ŽIVOTNÍM STYLEM POMOCÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ 2. PRÁCE S DIGITÁLNÍ TECHNIKOU 3. . ORIENTACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VÝSTUP: FOTODOKUMENTACE DĚTÍ-VIDEO SNÍMEK V PHOTO STORY3
  • 3. BESEDA : JAK BÝT ZDRAVÝ, ŠTÍHLÝ, NEZÁVISLÝ
  • 4. RADY PRO VŠECHNY: (Využití internetu)  Test obezity - JAK VYPADÁM?  Kouřit či nekouřit- NEKUŘÁTKA Druhy závislostí
  • 5.  Najít webové stránky centra,kde se dá sportovat, zabavit a naučit se co je zdravé.  Vyhledat na internetu recept odpovídající zdravé mu životnímu stylu  Práce se smartovou tabulí
  • 6.  Úkoly k procvičování a určování zdravých potravin  Motivační písničky a básničky  Grafomotorická cvičení  Tajenky  http://vercapich.webnode.cz/
  • 7. Vytvoření fotodokumentace, vaření a prezentace zdravého pokrmu Video snímek je dostupný na webových stránkách http://vercapich.web node.cz/

Related Documents