Bibliotēku portāls
O!Karte sadarbībā ar Spoki.lv, piedāvā nebijušu iespēju - katru dienu saĦemt piecas bezmaksas
bildes...
of 1

Portaalam

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portaalam

  • 1. Bibliotēku portāls O!Karte sadarbībā ar Spoki.lv, piedāvā nebijušu iespēju - katru dienu saĦemt piecas bezmaksas bildes Tavā mobilajā telefonā. Tāpat Spoki.lv lapa ir kĜuvusi draudzīgāka mobilo telefonu lietotājiem un tagad Tu vari piekĜūt arī Spoki.lv mobilajai versijai m.spoki.lv. No 2010. gada 1. jūlija, atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, LMT interneta izmantošanai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs ir noteicis EEZ GPRS viesabonēšanas kredītlimitu 42 Ls ar PVN mēnesī. Ja Tu vēlies pilnībā pats kontrolēt savas izmaksas, šis kredītlimits Tev nešėiet piemērots vai Tu piekĜūsti internetam gan EEZ, gan citās valstīs, pieslēdz pakalpojumu GPRS izmaksu kontrole viesabonēšanā! Valmiera pievienojas ātrākajām pilsētām Latvijā! No 30.jūnija līdz 11.jūlijam LMT Valmieras Abonentu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 9, iespējams nākt un izmēăināt 4G mobilā interneta tehnoloăijas priekšrocības Izmanto iespēju! Esi starp pirmajiem 6000, kas pieslēdz internetu datorā un lieto ātru un kvalitatīvu 3G internetu bez mēneša maksas līdz augusta beigām