Rok 1997, czyli początek i koniec
Big Data dla Evidence Based Policy
Kamil Rakocy, Piotr Arak
KR Consulting, Polityka I...
Rok 1997
• Mistrzem Polski został łódzki Widzew;
• Jestem w podstawówce, a Kamil uczy się w liceum;
• Wchodzi w życie K...
Po wielu latach informatyzacji
mamy kilka dużych baz danych
• Blisko 400 baz o bezrobociu z powiatowych
urzędów pracy; ...
Czego nie wolno robić
według przepisów prawa
• Wedle ustawy: Zabrania się przetwarzania danych
ujawniających pochodzeni...
Czego nie wolno robić
według GIODO
• Według GIODO: Te niby nieprzydatne dane można
łączyć i wyciągać z nich tzw. nieocz...
Paradoks: mamy bazy, ale
nic nie wiemy
• Jak długo pracuje bezrobotny, który
skorzystał ze szkolenia florystycznego?
•...
Rządowi analitycy starają się
odpowiadać na te pytania…
• …korzystając z danych powszechnie dostępnych,
bo na duże bada...
Efekty są takie:
• Rząd chce zbadać losy absolwentów uczelni
wyższych. Badanie ralizuje Instytut Badań
Edukacyjnych.
•...
Dane można łączyć legalnie
• Dawno temu, pracując dla administracji
korzystaliśmy ze zbiorów ZUS i innych tutaj
wymieni...
Gdy mogliśmy łączyć bazy…
• Gdy połączyliśmy bazę systemu
emerytalnego i rentowego MSWiA z bazą
ZUS zobaczyliśmy… że pr...
Wyobraźmy sobie idealny
świat
• Wiemy na co wydajemy pieniądze w ochronie
zdrowia – kolejki do lekarza nie wynoszą wted...
Kogo to obchodzi?
• Tak naprawdę nikogo…
• Czy górnicy zablokują przejście
graniczne dlatego, że łączy się bazy
danych...
Dziękujemy za uwagę i czekamy na
pytania teraz lub później:
kamil.rakocy@krconsulting.pl
p.arak@politykainsight.pl
tyt...
of 13

Rok 1997, czyli początek i koniec Big Data dla Evidence Based Policy

Politycy, jak głosi ludowa prawda „posługują się nauką, jak pijak latarnią – nie po to by się oświecić, lecz by znaleźć podparcie”. Reformy, które zapoczątkował rok 1997 w polskiej polityce stworzyły kilka potężnych i zintegrowanych baz danych: (1) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z historią zatrudnienia na indywidualnych kontach, (2) kas chorych a potem Narodowego Funduszu Zdrowia z historią świadczeń, (3) informacji o bezrobotnych, (4) czy wiedzy o postępach ucznia w Systemie Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Większość z nich jest jednak bezużyteczna, bo 1997 r. przyniósł również Ustawę o Ochronie Danych Osobowych i stworzył twora jakim jest GIODO. Zasób wiedzy o tym co robią Polacy, jak się uczą, kiedy nie pracują oraz na co chorują i jak się leczą istnieje. Pytaniem z jasną odpowiedzią, pozostaje jak można z tej wiedzy skorzystać. Co jest możliwe? Przedstawimy kilka własnych doświadczeń z istnienia Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, który istniał w latach 2008-2011. Dzięki priorytetowi politycznemu – temu, że ktoś ważny podpisywał i adresował pisma – jego członkowie mieli dostęp do niektórych z tych przepastnych zbiorów danych. Zespół przestał istnieć zanim Big Data zaczęło być modnym hasłem, ale niektóre jego prace były doceniane – nawet w notatkach, które wyciekały przez Wikileaks. Co to oznacza dla badaczy? Gdzie pojawiają się problemy, a gdzie dyskusja publiczna schodzi na manowce próbując się przebijać przez absurdy generowane przez niemiarodajne badania GUS. Gdzie można znaleźć wiedzę, a gdzie wiedza jest przykrywana przez szum albo blokowana przez GIODO. Evidenced Based Policy, czyli polityka oparta na dowodach to piękna idea w której bazy danych, badania i symulacje powinny się ze sobą spotykać, dla podejmowania racjonalnych decyzji. Pytanie czy jest na nią miejsce w polskiej polityce… http://kongresbadaczy.pl/index.php/9-program/12-rok-1997-czyli-poczatek-i-koniec-big-data-dla-evidenced-based-policy-w-polsce
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Rok 1997, czyli początek i koniec Big Data dla Evidence Based Policy

 • 1. Rok 1997, czyli początek i koniec Big Data dla Evidence Based Policy Kamil Rakocy, Piotr Arak KR Consulting, Polityka INSIGHT
 • 2. Rok 1997 • Mistrzem Polski został łódzki Widzew; • Jestem w podstawówce, a Kamil uczy się w liceum; • Wchodzi w życie Konstytucja RP; • Powstaje rząd Buzka, którego efektem prac są cztery duże reformy przy okazji tworzące nowe publiczne bazy danych; • Wchodzi w życie ustawa o ochronie danych osobowych przygotowana na podstawie dyrektywy z roku 1995 r., która z kolei była przygotowana w latach 1992-93. tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia
 • 3. Po wielu latach informatyzacji mamy kilka dużych baz danych • Blisko 400 baz o bezrobociu z powiatowych urzędów pracy; • Baza historii wszystkich składek emerytalnych i rentowych, zachorowań i płatnych zwolnień lekarskich w ZUS; • System Informacji Oświatowej, w którym jest ocena każdego ucznia, jego nauczyciel, klasa i szkoła. • Przeszło 60 uczelni wyższych używa Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, gdzie są oceny, przedmioty i kierunki studiów. • Historia wszystkich świadczeń realizowanych z publicznych pieniędzy przez NFZ. tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia
 • 4. Czego nie wolno robić według przepisów prawa • Wedle ustawy: Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym; • Ale nie można przetwarzać też danych identyfikujących pojedynczą osobę, chyba, że ona się na to zgodzi lub gdy rejestr prowadzi się w interesie publicznym i zgodnie z prawem (np. w przychodni lekarskiej). tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia
 • 5. Czego nie wolno robić według GIODO • Według GIODO: Te niby nieprzydatne dane można łączyć i wyciągać z nich tzw. nieoczywiste powiązania między danymi. Z pozornie niezwiązanych ze sobą informacji można wywnioskować wiele na temat konkretnej osoby; • Nie można przetwarzać, łączyć i porównywać jakichkolwiek danych, które zbierają instytucje publiczne; • Pomimo tego, że ustawa pozwala zgodnie z interesem publicznym prowadzić rejestry to według GIODO nic nie powinno się z nimi robić. tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia
 • 6. Paradoks: mamy bazy, ale nic nie wiemy • Jak długo pracuje bezrobotny, który skorzystał ze szkolenia florystycznego? • Czy po Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Koziej Wólce można znaleźć pracę? • Czemu emerytury strażaków są takie wysokie? tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia
 • 7. Rządowi analitycy starają się odpowiadać na te pytania… • …korzystając z danych powszechnie dostępnych, bo na duże badania panelowe za kilkaset tysięcy złotych przecież nikogo nie stać. • Co z tym bezrobotnym? Nie wiadomo. Choć GUS realizuje co kwartał badania aktywności zawodowej. • Co z tym absolwentem uczelni? Nie wiadomo. Choć GUS zbiera dane zbiorcze o wszystkich studentach raz do roku. • Co z tym bogatym strażakiem na emeryturze? Nie wiadomo. Bo tym się teraz nikt nie interesuje. tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia
 • 8. Efekty są takie: • Rząd chce zbadać losy absolwentów uczelni wyższych. Badanie ralizuje Instytut Badań Edukacyjnych. • Zamiast: połączenia wszystkich danych z USOS (kierunki, wydziały, przedmioty, oceny) z danymi ZUS (historia zatrudnienia, wysokość pensji, łączenie studiów i pracy) i wielowymiarowej analizy… • Mamy coś takiego: absolwenci UW po roku od ukończenia studiów pracują, ale nie wiemy czy kończyli magisterium czy licencjat, nie wiemy też, jakie kierunki kończyli, jakie oceny dostawali i nie wiemy co to tak naprawdę oznacza… tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia
 • 9. Dane można łączyć legalnie • Dawno temu, pracując dla administracji korzystaliśmy ze zbiorów ZUS i innych tutaj wymienionych. • Jak – ktoś mógłby się spytać? Przecież nie wolno! • Wolno, ale wtedy, kiedy pismo podpisuje ktoś kto ma władzę nad GIODO np. członek rządu. Tak jak w korporacji, decyzja prezesa jest ważniejsza niż uwagi departamentu prawnego. tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia
 • 10. Gdy mogliśmy łączyć bazy… • Gdy połączyliśmy bazę systemu emerytalnego i rentowego MSWiA z bazą ZUS zobaczyliśmy… że przeciętny strażak na miesiąć przed emeryturą dostaje podwyżkę o 30%. • Jego przełożonego dużo to nie kosztuje, ale państwo? • Jeżeli robiłby tak każdy to wydawalibyśmy o 300 mln zł więcej na emerytury strażaków. tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia
 • 11. Wyobraźmy sobie idealny świat • Wiemy na co wydajemy pieniądze w ochronie zdrowia – kolejki do lekarza nie wynoszą wtedy 17 lat; • Wiemy jakie szkolenia powodują, że bezrobotni nie wracają do urzędów pracy – stopa bezrobocia spada o kilka punktów procentowych, • Nagradzamy strażaków za służbę, a nie za odchodzenie z niej, • Wiemy jakie uczelnie zasługują na państwową dotację. tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia
 • 12. Kogo to obchodzi? • Tak naprawdę nikogo… • Czy górnicy zablokują przejście graniczne dlatego, że łączy się bazy danych? • Czy jakaś partia przegra z tego powodu wybory? • Ile jest Was na Sali? • Czy rok 1997 musi być najważniejszą datą ostatniego 25-lecia? tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia
 • 13. Dziękujemy za uwagę i czekamy na pytania teraz lub później: kamil.rakocy@krconsulting.pl p.arak@politykainsight.pl tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia tytuł wystąpienia

Related Documents