Polscy Internauci wobec pomaganiaRaport badawczy Warszawa, 25 stycznia 2012
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Nota metod...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania W...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania W...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania W...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania W...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Demografia próby – płeć i kat...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Demografia próby – liczba osób w gospodar...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Demografia próby – miejs...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Demografia próby – pos...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Po...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Zachowania związane z pomaganiem...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Motywacje wsparc...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Najczęstsze f...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Najczęstsze formy wsparci...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Najczęstsze formy wsparcia po...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Najczęstsze formy wsparcia w mediach spo...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Główne motywacje do pomagania – ranki...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Główne motywacj...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Główne bariery pomagania –...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Główne bariery pomagania –...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Główne demotywator...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Atr...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Twarze i anty-twar...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Źródła wsparcia w tru...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania ...
Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Wpływ celebrytów na zachowania związane ...
Dziękujemy za uwagę!Kontakt: StudentsWatch sp. z o.o. Siepomaga.pl sw@studentswatch.pl siepomaga@siepomag...
of 28

Polscy internauci wobec pomagania - Raport StudentsWatch i Siepomaga

Internetowe badanie charytatywności przeprowadzone w grudniu 2011 roku, próba 1000 osób przez Siepomaga.pl i StudentsWatch.pl
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polscy internauci wobec pomagania - Raport StudentsWatch i Siepomaga

 • 1. Polscy Internauci wobec pomaganiaRaport badawczy Warszawa, 25 stycznia 2012
 • 2. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Nota metodologiczna Głównym celem badania była analiza postaw internautów wobec pomagania. Badanie postaw obejmowało badanie wiedzy, opinii i zachowań związanych z pomaganiem, również w formie on-line. Badanie zostało przeprowadzone przez serwis StudentsWatch.pl we współpracy z Siepomaga.pl w dniach 15-31 grudnia 2011. Łącznie przebadano 1000 respondentów powyżej 16 roku życia, będących użytkownikami serwisów StudentsWatch.pl oraz Siepomaga.pl Badanie zrealizowane za pomocą metody indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych on-line (CAWI)
 • 3. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Wnioski (1) Najbardziej rozpowszechnioną formą niesienia pomocy za pośrednictwem internetu jest kliknięcie w baner lub link - w ten sposób przynajmniej raz w tygodniu pomaga 42 proc. internautów. W dalszej kolejności, choć znacząco rzadziej, internauci pomagają poprzez aktywność w serwisach społecznościowych. Przynajmniej raz na tydzień, prawie co trzecia osoba (31,8 proc) zachęciła swoich znajomych do udziału w akcji charytatywnej bezpośrednio lub zamieszczając ogłoszenie o takiej akcji. Niesienie pomocy jest częstym zjawiskiem wśród polskich internautów - cztery piąte (78,9 proc.) z nich zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku wsparli w pewnej formie pewną osobę, akcję lub organizację charytatywną. Co więcej, aż jedna trzecia z nich (27,2 proc. ogółu) czyni to w sposób regularny. Równie często wspierano organizacje, osoby indywidualne oraz akcje charytatywne. Wspierając organizację, przede wszystkim kierowano się działalnością i misją organizacji (36,6 proc. wskazań wśród osób wspierających organizacje) oraz wygodnymi formami pomagania (19,2 proc.).
 • 4. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Wnioski (2) Wśród pomagających najbardziej powszechną formą wsparcia okazała się pomoc finansowa (70,5 proc), z czego 58,6 proc. uczyniło to poprzez wysłanie SMS a prawie połowa (46,1 proc.) poprzez odprowadzenie podatku lub datek bezpośredni osobie potrzebującej (43 proc.). Co trzecia pomagająca osoba (35,9 proc.) udzieliła wsparcia w formie pozafinansowej, przekazując swoją odzież (77 proc.), przekazanie produktów pierwszej potrzeby (62,6 proc.) lub biorąc udział w akcji zbierania zużytych materiałów (nakrętek, tonerów, telefonów) - 60,6 proc. Warto zwrócić uwagę na potencjał serwisów społecznościowych - aż 30,5 proc. wykorzystało je w celu niesienia pomocy potrzebującym. Najczęściej pomagano w serwisie Facebook (91,6 proc.) i nk.pl (28,2 proc.).
 • 5. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Wnioski (3) Internauci deklarują, że sami pomagają najczęściej ze względu na swój system wartości i sumienie. Drugim czynnikiem jest poprawa samopoczucia oraz możliwość znalezienia się w podobnej sytuacji w przyszłości. Najmniejszy wpływ ma ich zdaniem, presja społeczna ("inni też tak robią") oraz możliwość upublicznienia swojej osoby. Wypowiadając się o reszcie społeczeństwa, kolejność pierwszych dwóch czynników pozostaje bez zmian. Warto zwrócić uwagę, że znacznie częściej przypisujemy innym instrumentalny charakter pomagania ("poprawa wizerunku w oczach innych). Najważniejszymi barierami pomagania są kolejno: zła sytuacja materialna oraz brak zaufania do autentyczności osób/ instytucji potrzebujących - tak wynika zarówno z deklaracji osób, które nie pomagają, jak i pomagających. Powyższe wyniki są spójne z deklaracjami na temat stylów pomagania - trzy czwarte internautów (76 proc.) przyznaje, że pomagałoby częściej, gdyby ich sytuacja finansowa uległa poprawie. Dwie trzecie (65,9 proc.) deklaruje, że pomagając czują się lepszymi ludźmi.
 • 6. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Wnioski (4) Do najbardziej atrakcyjnych, a jednocześnie najbardziej skutecznych form niesienia pomocy zaliczają się: przekazanie 1 proc. podatku i przekazanie swoich rzeczy na cele charytatywne. Najczęstsza forma wsparcia, czyli kliknięcie w baner/link jest postrzegana jako wygodna, ale nie jako najbardziej skuteczna forma pomocy. Najmniej atrakcyjna i skuteczna postrzegana jest aktywność na swoim blogu/stronie internetowej lub forum tematycznym, przy czym aktywność w serwisach społecznościowych jest punktowana wyraźnie wyżej. Mimo, że znacząca większość (78,8 proc.) internautów uważa, że wpływ znanych postaci i celebrytów ma zachęcający wpływ na innych, to liderzy polskiego wolontariatu, czyli Jerzy Owsiak czy Anna Dymna postrzegani są jednocześnie jako osoby najbardziej kontrowersyjne. To właśnie one były najczęściej wymieniane jako angażujące się publicznie w akcje charytatywne, a jednocześnie jako wzory publicznego pomagania. Co ciekawe, zdaniem większości internautów w wolontariacie brakuje czołowych polityków, m.in. obecnego lub byłego Premiera RP oraz Prezydenta RP.
 • 7. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Demografia próby – płeć i kategoria wiekowaProszę wskazać swoją płeć i kategorię wiekową 13,8 41,1 17,0 50,5 49,5 28,1 16-25 lat 26-35 lat Kobieta Mężczyzna 36-45 lat 46 lub więcej lat N = 1000 Wyniki w %
 • 8. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Demografia próby – liczba osób w gospodarstwie domowymProszę powiedzieć, ile osób, łącznie z Panem (Panią) mieszka w Pana(i) gospodarstwiedomowym? 3,3 13,0 mieszkam sam(a) 17,2 2 osoby 40,6 3 osoby 25,8 4 osoby lub więcej odmowa odpowiedzi N = 1000 Wyniki w %
 • 9. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Demografia próby – miejsce zamieszkaniaProszę podać województwo oraz klasę wielkości zamieszkania DOLNOŚLĄSKIE 6,8 KUJAWSKO-POMORSKIE 5,3 0,2 7,3 3,1 LUBELSKIE 6,2 LUBUSKIE 1,4 7,1 ŁÓDZKIE 4,0 MAŁOPOLSKIE 6,2 32,5 12,1 MAZOWIECKIE 26,1 OPOLSKIE 2,3 8,4 16,2 13,1 PODKARPACKIE 2,8 PODLASKIE 2,2 POMORSKIE 5,5 ŚLĄSKIE 17,6 ŚWIĘTOKRZYSKIE 2,0 wieś i miasto do 5 tys. miasto od 5 do 10 tys. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2,5 miasto od 10 do 20 tys. miasto od 20 do 50 tys. WIELKOPOLSKIE 5,7 miasto od 50 do 100 tys. miasto od 100 do 200 tys. ZACHODNIOPOMORSKIE 3,1 miasto od 200 do 500 tys. miasto pow. 500 tys. brak danych 0,2 brak danych Wyniki w % N = 1000
 • 10. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Demografia próby – posiadanie dzieciCzy ma Pan(i) dzieci? Jeśli tak, to ile dzieci Pan(i) posiada? 2,2 3,2 3,2 9,9 37,7 44,8 60,1 38,9 Tak Nie odmowa odpowiedzi 1 2 3 4 odmowa odpowiedzi N = 1000 Wyniki w %
 • 11. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Pomaganie w InternecieJak często w ciągu ostatnich 3 miesięcy pomógł(pomogła) Pan(i) za pośrednictwemInternetu w następujący sposób: Kliknąłem(kliknęłam) w baner lub link 21,4 13,7 7,5 11,8 23,0 22,6Wziąłem(wzięłam) udział w charytatywnej aukcji on-line 1,1 2,8 7,0 4,4 21,4 63,2Wsparłem akcję w ramach systemu punktowego 2,93,2 6,3 8,7 23,9 55,1 Zamieściłem(am) ogłoszenie o akcji w serwisie społecznościowym 2,83,6 7,5 12,6 19,9 53,6 Zamieściłem(am) ogłoszenie o akcji na swojej stronie/blogu 3,1 5,1 6,8 1,7 12,5 70,7 Zachęcałem(am) do udziału w akcji moich znajomych z serwisów społecznościowych 5,3 4,8 7,8 16,8 26,6 38,7 Codziennie lub prawie codziennieN = 789 Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniuOsoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wsparły Kilka razy w miesiącu ale rzadziej niż raz w tygodniuosobę lub organizację Raz w miesiącu lub rzadziej W ogóle nie pomogłem(am) w ten sposób Wyniki w %
 • 12. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Zachowania związane z pomaganiem - ogółemCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wsparł(a) Pan(i) jakąś akcję, organizację pożytkupublicznego lub osobę indywidualną w dowolnej formie (np. pomoc finansowa,osobista aktywność) Czy wsparcie, jakiego Pan(i) udzielił(a) w 5,9 ciągu ostatnich 12 miesięcy miało 15,2 charakter : jednorazowy 33,7 78,9 N=789 regularny 34,6 trudno powiedzieć 31,8 Czy wsparcie, jakiego Pan(i) udzielił(a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy dotyczyło: Tak Nie Nie pamiętam Organizacji 53,5 Osoby indywidualnej 49,9Wyniki w % Akcji 48,8N=1000 Nie wiem / nie pamiętam 1,7 Nie było precyzyjnej informacji 1,6
 • 13. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Motywacje wsparcia organizacjiCo zadecydowało w pierwszej kolejności o wsparciu konkretnej organizacji? Prowadzone działania, misja organizacji 36,6 Przystępne formy pomagania 19,2 Przejrzystość zasad pomagania 12,2 Obecność w mediach 7,7 Polecenie przez moich znajomych 5,4 Lokalizacja blisko mego miejsca zamieszkania/pracy/nauki 4,9 Podopiecznym tej organizacji jest ktoś z moich bliskich lub przyjaciół 3,6 Osoba organizatora, lidera organizacji, akcji 3,5 Twarz znanej osoby w kampanii 2,0 Nie wiem / trudno powiedzieć 4,9N = 422 – osoby, które zdecydowały się wesprzeć organizację Wyniki w %
 • 14. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Najczęstsze formy wsparciaJakie to były formy wsparcia? Pomoc materialna finansowa 70,5 Pomoc materialna pozafinansowa 35,9 Aktywność w serwisach społecznościowych (ogłoszenia, wiadomości) 30,5 Wolontariat w organizacji pozarządowej 21,6 Aktywność na forach tematycznych. 8,1 Wpisy na swoim blogu / stronie internetowej 6,5 Inna forma 8,6N = 789 – osoby, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wsparły osobę lub organizację Wyniki w % Suma odsetków nie sumuje się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź
 • 15. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Najczęstsze formy wsparcia finansowegoJakie to były formy pomocy finansowej? Wysłanie SMS 58,6 Przekazanie 1% podatku 46,1 Przekazanie pieniędzy bezpośrednio osobie potrzebującej (w tym żebrakowi) 43,0 Przekazanie pieniędzy wolontariuszom 41,2 Zakup produktu oznaczonego jako charytatywny 38,8 Przelew na konto 34,9 Kupno cegiełki 13,9 Licytacja na aukcji 10,4 Inna forma 6,4N = 556 – osoby, które wsparły osobę lub organizację w formie finansowej Wyniki w % Suma odsetków nie sumuje się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź
 • 16. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Najczęstsze formy wsparcia pozafinansowegoJakie to były formy pomocy pozafinansowej? Przekazanie swoich rzeczy (np. odzieży, obuwia) 77,0 Kupowanie rzeczy i przekazywanie ich na cele charytatywne (np. żywność dla potrzebujących 62,6 lub karmę do schroniska) Zbieranie zakrętek, starych telefonów, znaczków, tonerów i przeznaczanie ich na cele 60,6 charytatywne Świadczenie darmowych usług 25,3 Świadczenie usług z istotną zniżką 14,5 Inna forma 2,9N = 283 – osoby, które wsparły osobę lub organizację w sposób pozafinansowy Wyniki w % Suma odsetków nie sumuje się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź
 • 17. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Najczęstsze formy wsparcia w mediach społecznościowychProszę wymienić serwisy społecznościowe, na których wsparł(a) Pan/i organizacjępożytku publicznego lub osobę indywidualną poprzez swoją aktywność Facebook 91,6 Nk.pl 28,2 Google Plus 5,6 Twitter 4,6 Goldenline 2,8 Myspace 1,5 Inny serwis 9,9N = 241 – osoby, wsparły osobę lub organizację w mediach społecznościowych Wyniki w % Suma odsetków nie sumuje się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź
 • 18. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Główne motywacje do pomagania – ranking czynnikówProszę powiedzieć, co skłania Pana (Panią) do pomagania innym Własny system wartości, sumienie 2,62 Lepiej się z tym czuję 3,32 W przyszłości sam(a) mogę znaleźć się w podobnej sytuacji 3,41 Chcę czuć się potrzebnym(ną) 3,81 Poczucie spełnienia obowiązku 3,82 Bezpośredni kontakt z potrzebującymi 4,41 Specyficzna atmosfera (np. okres przedświąteczny) 4,96 Kampanie społeczne w mediach 5,02 Możliwość udziału w atrakcyjnych imprezach towarzyszących (np. koncertach) 5,35 Poprawa wizerunku (swojego lub swojej firmy) w oczach innych 5,53 Zaangażowanie znanych postaci, celebrytów 5,58 Presja społeczna (inni tak robią, więc nie wypada nie pomagać) 5,70 Publiczna informacja o ofiarodawcy (moje imię może zostać zapisane złotymi literami) 5,73 Inny powód 5,71N = 789 – osoby, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wsparły osobę lub organizację Średnia ranga na skali 1-6 Im wyższy poziom rangi, tym wyższy poziom ważności danego elementu dla respondenta
 • 19. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Główne motywacje do pomaganiaProszę powiedzieć, co skłania innych do pomagania innym Własny system wartości, sumienie 62,2 Lepiej się z tym czuja 61,7 Chcą czuć się potrzebni 58,4 Poprawa wizerunku (swojego lub swojej firmy) w oczach innych 58,1 Poczucie spełnienia obowiązku 54,0 Specyficzna atmosfera (np. okres przedświąteczny) 52,2 W przyszłości sami mogą znaleźć się w podobnej sytuacji 49,2 Zaangażowanie znanych postaci, celebrytów 48,7 Presja społeczna (inni tak robią, więc nie wypada nie pomagać) 46,1 Reklamy i informacje w mediach 44,3 Możliwość udziału w atrakcyjnych imprezach towarzyszących (np. koncertach) 42,6 Publiczna informacja o ofiarodawcy (jego/jej imię może zostać zapisane złotymi literami) 37,2 Bezpośredni kontakt z potrzebującymi 30,6N = 1000 Inny powód 4,2 Wyniki w % Suma odsetków nie sumuje się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź
 • 20. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Główne bariery pomagania – ranking barierCo zniechęca Pana(nią) do pomagania innym? Proszę uszeregować poniższe czynnikiod najważniejszego do najmniej ważnego: Nieufność wobec osób, instytucji deklarujących potrzebę pomocy 4,90 Zła sytuacja materialna 5,27 Brak przekonania o sensowności takich działań 5,37 Brak informacji na temat osób, instytucji potrzebujących 5,50 Szum medialny, nadmiar informacji na temat pomagania 5,57 Brak czasu na wybór odpowiedniej osoby, instytucji potrzebującej 5,99 Brak informacji na temat możliwości wsparcia odpowiedniej osoby, instytucji 6,21 Inny powód 5,42 Średnia ranga na skali 1-9 Im wyższy poziom rangi, tym wyższy poziom ważności danego elementu dla respondenta
 • 21. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Główne bariery pomagania – ranking barierCo Pana(i) zdaniem zniechęca innych do pomagania? Proszę uszeregować poniższeczynniki od najważniejszego do najmniej ważnego: Zła sytuacja materialna 4,20 Nieufność wobec osób, instytucji deklarujących potrzebę pomocy 4,29 Brak informacji na temat osób, instytucji potrzebujących 4,35Brak czasu na wybór odpowiedniej osoby, instytucji potrzebującej 4,37 Brak przekonania o sensowności takich działań 4,38 Brak informacji na temat możliwości wsparcia odpowiedniej osoby, instytucji 4,83 Szum medialny, nadmiar informacji na temat pomagania 4,86 Inny powód 8,57N = 789 – osoby, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wsparły osobę lub organizację Średnia ranga na skali 1-9 Im wyższy poziom rangi, tym wyższy poziom ważności danego elementu dla respondenta
 • 22. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Główne demotywatory pomaganiaCo kiedykolwiek zniechęciło Pana(ią) do pomagania innym? Nieufność wobec osób, instytucji deklarujących potrzebę pomocy 45,3 Zła sytuacja materialna 44,1 Brak informacji na temat osób, instytucji potrzebujących 20,8 Brak informacji na temat możliwości wsparcia odpowiedniej osoby, instytucji 16,5 Szum medialny, nadmiar informacji na temat pomagania 14,9 Brak przekonania o sensowności takich działań 12,0 Brak czasu na wybór odpowiedniej osoby, instytucji potrzebującej 11,0 Inny powód 2,7 Dotychczas nie było takiej sytuacji 20,6N = 789 – osoby, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wsparły osobę lub organizację Wyniki w % Suma odsetków nie sumuje się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź
 • 23. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Atrakcyjność a skuteczność różnych form pomocy 6,00 Przekazanie swoich Przekazanie 1% Średni poziom skuteczności z punktu rzeczy (np. odzieży, podatku Świadczenie darmowych usług obuwia) 5,50 Przelew na konto widzenia potrzebującego Przekazanie Osobiste zaangażowanie w pieniędzy pracach organizacji 5,00 wolontariuszom Wysłanie SMS Kliknięcie w 4,50 Wpisy na baner/link na swoim blogu stronie internetowej Licytacja na aukcji 4,00 stronie internetowej 3,50 Aktywność na forach Świadczenie usług z istotną tematycznych zniżką Kupno droższego 3,00 produktu Aktywność w serwisach społecznościowych oznaczonego logo (ogłoszenia, wiadomości) 2,50 akcji, fundacji 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 Średni poziom atrakcyjności z punktu widzenia pomagającego N = 1000 Średnie na skali 1-7
 • 24. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Twarze i anty-twarze pomaganiaSpośród znanych Panu(i) osób obecnych w mediach (celebrytów, dziennikarzy,polityków, itp.), proszę wymienić jedną osobę, która Pana(i) zdaniem: Powinna angażować się Zbyt często angażuje się Jest wzorem publicznego publicznie w akcje publicznie w akcje pomagania i powinna to dalej charytatywne, ale tego jeszcze charytatywne robić nie robił(a) lub robi to w sposób niewystarczający Jerzy Owsiak Jerzy Owsiak Donald Tusk Anna Dymna Anna Dymna Bronisław KomorowskiMałgorzata Kożuchowska Bożena Walter Jarosław Kaczyński Wyniki w % N = 1000 W każdej kolumnie pokazano nazwiska pierwszych trzech najczęściej wymienianych osób w danej kategorii
 • 25. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Źródła wsparcia w trudnych sytuacjachDo kogo zgłosił(a)by się Pan(i) w pierwszej kolejności w przypadku zaistnienia potrzebyotrzymania przez Pana(nią) pomocy. BIiska rodzina (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, dzieci) 3,74 Dalsza rodzina (wujkowie, kuzyni) 3,76 Zaufani przyjaciele 3,77 Znajomi 3,90 Kościół 3,97 Organizacja pozarządowa, pożytku publicznego 4,22 Do kogoś innego 7,25N = 1000 – osoby, które popierają budowę elektrowni w Polsce Średnie rangi na skali 1-8
 • 26. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Style pomaganiaProszę ocenić, na ile zgadza się Pan(i) lub nie z poniższymi stwierdzeniami: Gdybym miał(a) więcej pieniędzy, przeznaczałbym(czyłabym) więcej środków na pomoc potrzebującym 76,0 Pomagając, czuję się lepszym człowiekiem 65,9 W większości przypadków pomagam spontanicznie, jednorazowo 54,6 Pomagając, zawsze skupiam się na problemie osób/instytucji potrzebujących 47,4 Pomagam tylko znanym, sprawdzonym instytucjom/osobom 45,3 Doraźna pomoc finansowa nie ma sensu, jeśli nie zostaną wprowadzone zmiany systemowe 42,6 Dokładnie zapoznaję się ze szczegółami na temat potrzebującego 39,5 Zanim pomogę, dowiaduję się na temat podziału środków między potrzebującymi a organizatorami akcji 33,3 Nigdy nie pomagam bezdomnym i ulicznym żebrakom proszącym o pieniądze 32,7 Często sam(a) szukam okazji do niesienia pomocy innym 26,1 Chętniej się angażuję, jeśli dana akcja jest nagłośniona w mediach 23,8 Uważam, że duży rozgłos w mediach działa na niekorzyść akcji charytatywnych 19,0 Lubię otrzymywać w zamian za pomoc upominek, gadżet 13,5 Pomagając, zależy mi na tym, aby inni się o tym dowiedzieli 12,2 Wyniki w % Przedstawiono sumy odsetków dla odpowiedzi: „zdecydowanie” i „raczej do mnie pasuje”
 • 27. Pomaganie w Internecie – motywacje i bariery młodych Polaków wobec pomagania Wpływ celebrytów na zachowania związane z pomaganiemW jaki sposób zaangażowanie znanych osób (celebrytów, dziennikarzy, polityków)wpływa na niesienie pomocy przez innego osoby? 1,0 2,0 7,7 10,5 Zdecydowanie nie sprzyja Raczej nie sprzyja Ani sprzyja, ani nie sprzyja 34,2 Raczej sprzyja 44,6 Zdecydowanie sprzyja Trudno powiedzieć N = 1000 Wyniki w %
 • 28. Dziękujemy za uwagę!Kontakt: StudentsWatch sp. z o.o. Siepomaga.pl sw@studentswatch.pl siepomaga@siepomaga.pl 533-987-335 61-639-33-47 511-088-084 www.studentswatch.pl www.siepomaga.pl

Related Documents