Zespół Szkół
im. Narodów Zjednoczonej
Europy
w Polkowicach
ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice, tel. 76-74-65-111
www.zs.pol...
Oferta szkoły
profil humanistyczny
profil językowy
profil prawniczy
profil matematyczny
profil medyczny z elementami
ratow...
Liceum Ogólnokształcące
Jeśli interesujesz się literaturą, sztuką i historią; jesteś aktywny, twórczy,
lubisz czytać i pis...
Jeśli myślisz o studiowaniu kierunków filologicz-
nych, europeistyki, stosunków międzynarodo-
wych, handlu zagranicznego, ...
W tym profilu możesz liczyć na:
 spotkania z prawnikami, pracownikami instytucji państwowych oraz unijnych,
 udział w wy...
Liceum Ogólnokształcące
Jeżeli w przyszłości chcesz studiować na
uczelniach technicznych, ekonomicznych,
przyrodniczych, t...
Liceum Ogólnokształcące
Marzy Ci się medycyna, farmacja, biotechnologia, kosmetologia czy
też ratownictwo medyczne?
Lubisz...
Liceum Ogólnokształcące
Przedmiot specjalistyczny:
- Moduł wojskowy,
- Moduł policyjny
- Moduł pożarniczy
 Kursy specjali...
Liceum Ogólnokształcące
Profil sportowy kształci i rozwija zainteresowania i uzdolnienia sportowe.
Jest propozycją dla ucz...
Technikum
Absolwent w tym zawodzie może samodzielnie prowadzić
małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić ...
Technikum
• stosowanie zasad i instrumentów marketingu
w działalności hotelarskiej,
• fachowa i kompleksowa obsługa gościa...
Technikum
Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy
noclegowej: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynk...
Technikum
Absolwent technikum posiada umiejętności:
 montażu i eksploatacja komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyj...
Technikum
Zawód technik informatyk, dający bardzo szerokie perspektywy na rynku pracy.
Informatyk wykorzystuje najnowsze o...
Technikum
technik organizacji reklamy
Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie ucznia do:
 A.26. –...
Technikum
technik organizacji reklamy
Działania uzupełniające:
 warsztaty fotografii reklamowej,
 wizyty studyjne w prze...
Nauka w ZSZ trwa 3 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe, dającym uprawnienia robo...
of 17

Prezentacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. NZE w Polkowicach na rok szkolny 2015/2016

Prezentacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. NZE w Polkowicach na rok szkolny 2015/2016
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. NZE w Polkowicach na rok szkolny 2015/2016

 • 1. Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice, tel. 76-74-65-111 www.zs.polkowice.pl; e-mail: zs@zs.polkowice.pl
 • 2. Oferta szkoły profil humanistyczny profil językowy profil prawniczy profil matematyczny profil medyczny z elementami ratownictwa profil mundurowy – NOWOŚĆ profil sportowy – NOWOŚĆ technik ekonomista technik hotelarstwa KLASY TABLETOWE - NOWOŚĆ technik informatyk technik organizacji reklamy klasy wielozawodowe
 • 3. Liceum Ogólnokształcące Jeśli interesujesz się literaturą, sztuką i historią; jesteś aktywny, twórczy, lubisz czytać i pisać; chcesz studiować na różnych kierunkach jak m.in. filologia polska, psychologia, dziennikarstwo, pedagogika i kierunki artystyczne,. Umożliwiamy:  cykliczne wyjazdy do teatrów, galerii, muzów,  tworzenie szkolnego teatru ANTY-DOTUM,  organizację Tygodnia Twórczości Artystycznej Żak-Art,  udział w obozach humanistycznych,  udział w warsztatach literackich i dziennikarskich,  udział w kole recytatorskim. to ten profil jest właśnie dla Ciebie.
 • 4. Jeśli myślisz o studiowaniu kierunków filologicz- nych, europeistyki, stosunków międzynarodo- wych, handlu zagranicznego, hotelarstwa i public relations, to ten profil jest właśnie dla Ciebie. Liceum Ogólnokształcące Rozwijanie sprawności językowej odbywa się także poprzez udział uczniów w europejskich projektach edukacyjnych, obozach językowych, wyjazdach zagranicznych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Doskonała znajomość języków obcych i poznanie kultury oraz historii innych krajów to cel autorów programu profilu językowego.
 • 5. W tym profilu możesz liczyć na:  spotkania z prawnikami, pracownikami instytucji państwowych oraz unijnych,  udział w wykładach z prawa z teorii prawa na uczelniach wyższych,  udział w rozprawach sądowych, wycieczkach przedmiotowych do ważnych organizacji i urzędów. Liceum Ogólnokształcące Profil prawniczy doskonale przygotowuje do studiowania prestiżowych kierunków: prawa, politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pedagogiki. Profil prawniczy realizuje rozszerzone treści nauczania z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, a także treści programowe takich przedmiotów uzupełniających, jak elementy prawa, przyroda, historia i społeczeństwo.
 • 6. Liceum Ogólnokształcące Jeżeli w przyszłości chcesz studiować na uczelniach technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych, to z pewnością wybór tej klasy będzie strzałem w dziesiątkę. Uczniowie, którzy wybiorą profil matematyczny, będą realizowali rozszerzony program nauczania z tego przedmiotu, a rozwijaniu ich zainteresowań posłużą zajęcia pozalekcyjne, obozy naukowe i konkursy przedmiotowe.
 • 7. Liceum Ogólnokształcące Marzy Ci się medycyna, farmacja, biotechnologia, kosmetologia czy też ratownictwo medyczne? Lubisz wyzwania i konsekwentnie dążysz do realizacji swoich celów? Wybierz tą klasę! Będzie to pierwszy krok, który przybliży Cię do spełnienia marzeń. Ze swoją klasą będziesz uczestniczyć w:  warsztatach i wykładach na różnych uczelniach,  zajęciach w terenie oraz w laboratoriach,  poznasz tajniki pierwszej pomocy,  badaniach i obserwacjach,  spotkaniach z ratownikami medycznymi i górniczymi oraz poznasz tajniki pierwszej pomocy. Zwiększona liczba zajęć z biologii i chemii, realizujących program rozszerzony to gwarancja dobrego przygotowania uczniów zarówno do egzaminu maturalnego, jak i studiów wyższych.
 • 8. Liceum Ogólnokształcące Przedmiot specjalistyczny: - Moduł wojskowy, - Moduł policyjny - Moduł pożarniczy  Kursy specjalistyczne nadające kwalifikacje:  kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,  kurs prawa jazdy,  kurs ratownictwa WOPR. Działania uzupełniające:  Obozy kondycyjne z elementami topografii, terenoznawstwa i strategii formacyjnych  Zajęcia ze sztuk walki  Nauka jazdy na nartach  Warsztaty psychologiczne  Zajęcia na strzelnicy Klasa mundurowa w mundurach Profil mundurowy powstał z myślą o uczniach, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw funkcjonowania służby wojskowej, policyjnej i pożarniczej.
 • 9. Liceum Ogólnokształcące Profil sportowy kształci i rozwija zainteresowania i uzdolnienia sportowe. Jest propozycją dla uczniów, którzy już są lub niebawem będą zrzeszeni w klubach sportowych. Uczniowie doskonalą sprawność fizyczną ogólną i specjalną, zdobywają wiedzę z zakresu higieny i fizjologii człowieka oraz zdrowego trybu życia. Działania uzupełniające:  Obozy sportowe  udział w meczach i zawodach  pozalekcyjne zajęcia sportowe
 • 10. Technikum Absolwent w tym zawodzie może samodzielnie prowadzić małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcję asystenta prezesa czy dyrektora, może być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów oraz rachunkowości. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie ucznia do:  A.35. – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,  A.36. – Prowadzenie rachunkowości.
 • 11. Technikum • stosowanie zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej, • fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego, • posługiwanie się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, • organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim, • organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie ucznia do:  T.11. – Planowanie i realizacja usług recepcji,  T.12. – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest nabycie przez ucznia takich umiejętności jak:
 • 12. Technikum Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne, żegluga morska, lotnicza, koleje. Ponadto może być zatrudniony w organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.
 • 13. Technikum Absolwent technikum posiada umiejętności:  montażu i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,  projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,  budowania dynamicznych witryn internetowych, wykorzystujących bazy danych, usługi zdalnych serwerów,  tworzenia aplikacji, skryptów i apletów wykonywanych po stronie klienta i serwera. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie ucznia do:  E.12. – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,  E.13. – Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych,  E.14 – Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych.
 • 14. Technikum Zawód technik informatyk, dający bardzo szerokie perspektywy na rynku pracy. Informatyk wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii informacyjno-komunikacyjne praktycznie w każdej dziedzinie życia. Działania uzupełniające:  warsztaty z robotyki,  wizyty studyjne w przedsiębiorstwach w zakresie: - nowoczesnych rozwiązań informatycznych - procesów produkcyjnych, układów elektronicznych,  współpraca z wyższymi szkołami (udział w wykładach, seminariach)  udział w targach branżowych w kraju i za granicą. Klasa tabletowa to nowoczesne rozwiązanie edukacyjne, polegające na wyposażeniu sal w połączone bezprzewodową siecią elektroni- czną tablicę, komputer/tablet nauczyciela oraz tablety uczniów.
 • 15. Technikum technik organizacji reklamy Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie ucznia do:  A.26. – Sprzedaż produktów i usług reklamowych,  A.27. – Organizacja i prowadzenia kampanii reklamowej. Absolwent technikum może być zatrudniony w:  agencjach reklamowych,  działach marketingu przedsiębiorstw,  biurach ogłoszeń,  studiach graficznych,  studiach produkcyjnych,  giełdach, targach, domach handlowych,  agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.
 • 16. Technikum technik organizacji reklamy Działania uzupełniające:  warsztaty fotografii reklamowej,  wizyty studyjne w przedsiębiorstwach w zakresie: - fotografii reklamowej, - poligrafii reklamowej, - cyfrowych procesów graficznych w reklamie,  współpraca z wyższymi szkołami (udział w wykładach, seminariach)  udział w targach branżowych w kraju i za granicą.
 • 17. Nauka w ZSZ trwa 3 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, dającym uprawnienia robotnika wykwalifikowanego. Nauka toczy się trzema równoległymi torami: 1. Nauka przedmiotów ogólnokształcących. 2. Zajęcia praktyczne u pracodawców. 3. Teoria przedmiotów zawodowych realizowana jest w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego w wymiarze 1 miesiąca w każdym roku kształcenia. Zasadnicza Szkoła Zawodowa SZKOLNY BANK PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkoła w porozumieniu z pracodawcami proponuje miejsca praktycznej nauki zawodu w renomowanych firmach Polkowickiej Podstrefy Ekonomicznej. Bank ten będzie powiązany z Gminnym Bankiem Kadr, dzięki czemu absolwenci będą mieli szansę zaliczenia stażu i zatrudnienia w tych firmach.