X11
Piotr Gabryjeluk <quake@mat.umk.pl>
Czym jest X11

Architektura

Serwer

K...
X11
Oprogramowanie i protokół sieciowy, które 

zapewniają graficzny interfejs użytkownika 
w środowisku si...
Architektura
Klient – serwer

Rola serwera

Rola klienta

Rola serwera czcionek

Proto...
Zmienna $DISPLAY
:<nr_serwera>

:<nr_serwera>.<nr_ekranu>

<host>:<nr_serwera>

<host>:<nr_ser...
Zadanie
Czy domyślnie uruchomiony w Ubuntu serwer X 

nasłuchuje również na gnieździe TCP?
Dlaczego nie? (j...
Ćwiczenie
Uruchomić (samemu) serwer X

Znaleźć logi serwera

Uruchomić klienta X

ex...
Historia serwera X
1987­1988: MIT X11R2

1992: X386 (późniejszy XFree86)

Wsparcie dla BSD i Linuks...
Historia serwera X c.d.
2004: X.org 6.8 – ”początki przeźroczystości”

2005/06: X.org 6.9 vs X.org 7.0

...
Konfiguracja Xorg
/etc/X11/xorg.conf

Section quot;InputDevicequot; – mysz, klawiatura

Sect...
Section quot;InputDevicequot;
# klawiatura
Section quot;InputDevicequot;
        Identifier      quot;Generic Keyboardquo...
Section quot;Devicequot;
# karta grafiki
Section quot;Devicequot;
        Identifier      quot;Configured Video Devicequo...
Section quot;Monitorquot;
# monitor
Section quot;Monitorquot;
        Identifier      quot;Configured Monitorquot;
      ...
Section quot;Screenquot;
# ekran nvidia
Section quot;Screenquot;
        Identifier      quot;Default Screenquot;
       ...
Section quot;Screenquot;
# ekran intel
Section quot;Screenquot;
        Identifier      quot;Default Screenquot;
        ...
Section quot;ServerLayoutquot;
# układ serwera
Section quot;ServerLayoutquot;
        Identifier      quot;Default Layout...
X Font Server
”Pomoc” dla serwera X polegająca na renderowaniu 

czcionek (zamiana tekstu i opisu czcionki np. ...
Klient X
Klient używa biblioteki Xlib

(lub biblioteki nabudowanej na Xlib, np. Qt)

Kompilacja...
Argumenty linii poleceń
klienta X
Standardowe programy napisane dla X wspierają 

zestaw podstawo...
Ważne programy
np. icewm
Środowisko
np. kwin
Menedżer okien
...
Konfiguracja klienta
rxvt*backspacekey: ^?

rxvt*background: Black

rxvt*foreground: wheat

rx...
U klienta czy u serwera?
U klienta, czyli tam, gdzie jest uruchamiany 

program (nieważne na jakim X serwerze)
...
Referencje
X.org Foundation, freedesktop.org

http://x.org/

http://freedesktop.org/

...
of 22

Prezentacja o X11

Prezentacja dotycząca systemu X11 stworzona na potrzeby zajęć na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja o X11

 • 1. X11 Piotr Gabryjeluk <quake@mat.umk.pl> Czym jest X11  Architektura  Serwer  Klient  Kompilacja programu  Opcje uruchamiania  Konfiguracja 
 • 2. X11 Oprogramowanie i protokół sieciowy, które   zapewniają graficzny interfejs użytkownika  w środowisku sieciowym Podstawowy system graficzny dla Linuksa, BSD,   Solarisa, ... Implementacja serwera i bibliotek dla Windows   (Xming), MacOS X11 bez karty graficznej? Xvnc 
 • 3. Architektura Klient – serwer  Rola serwera  Rola klienta  Rola serwera czcionek  Protokół  Biblioteki klienckie 
 • 4. Zmienna $DISPLAY :<nr_serwera>  :<nr_serwera>.<nr_ekranu>  <host>:<nr_serwera>  <host>:<nr_serwera>.<nr_ekranu>  przykłady: :0 , :1 , 192.168.1.1:0  Port TCP = nr_serwera + 6000  Gniazdo UNIX: /tmp/.X11­unix/X<nr_serwera>  Może być gdzie indziej! 
 • 5. Zadanie Czy domyślnie uruchomiony w Ubuntu serwer X   nasłuchuje również na gnieździe TCP? Dlaczego nie? (jeśli nie)  Podpowiedź: parametry uruchomienia 
 • 6. Ćwiczenie Uruchomić (samemu) serwer X  Znaleźć logi serwera  Uruchomić klienta X  export DISPLAY=:0  Klient X – xterm  Informacje – xset -q  Uruchomić xterm na innym serwerze X  xhost +192.168.133.<?>  export DISPLAY=192.168.133.<?>:0 
 • 7. Historia serwera X 1987­1988: MIT X11R2  1992: X386 (późniejszy XFree86)  Wsparcie dla BSD i Linuksa  XFree86 4.x  ~1999: X.org  2004: włączenie kodu z XFree86 4.4 RC2 do X.org   (R6.5)
 • 8. Historia serwera X c.d. 2004: X.org 6.8 – ”początki przeźroczystości”  2005/06: X.org 6.9 vs X.org 7.0  imake vs autotools i pełna modularność!  2006: X.org 7.1 – rozszerzenia ”3D”: AIGLX, EXA  2007: X.org 7.3 – hotplug, RandR 1.2 (!)  wrzesień 2008: X.org 7.4 – obecna wersja  ... 
 • 9. Konfiguracja Xorg /etc/X11/xorg.conf  Section quot;InputDevicequot; – mysz, klawiatura  Section quot;Devicequot; – karta grafiki  Section quot;Monitorquot; – monitor  Parametry monitora (odświeżanie, wymiary w mm)  Section quot;Screenquot; – ekran  Wybór rozdzielczości w tym wirtualnej  Section quot;ServerLayoutquot;  Definiuje układ 
 • 10. Section quot;InputDevicequot; # klawiatura Section quot;InputDevicequot;         Identifier      quot;Generic Keyboardquot;         Driver          quot;kbdquot;         Option          quot;XkbRulesquot;      quot;xorgquot;         Option          quot;XkbModelquot;      quot;pc105quot;         Option          quot;XkbLayoutquot;     quot;plquot;         Option          quot;XkbOptionsquot;    quot;lv3:ralt_switchquot; EndSection # mysz Section quot;InputDevicequot;         Identifier      quot;Configured Mousequot;         Driver          quot;mousequot;         Option          quot;CorePointerquot; EndSection
 • 11. Section quot;Devicequot; # karta grafiki Section quot;Devicequot;         Identifier      quot;Configured Video Devicequot;         Driver          quot;nvidiaquot; EndSection
 • 12. Section quot;Monitorquot; # monitor Section quot;Monitorquot;         Identifier      quot;Configured Monitorquot;         Option          quot;Positionquot; quot;0 ­1050quot; EndSection
 • 13. Section quot;Screenquot; # ekran nvidia Section quot;Screenquot;         Identifier      quot;Default Screenquot;         Monitor         quot;Configured Monitorquot;         Device          quot;Configured Video Devicequot;         Option          quot;TwinViewquot; quot;1quot;         Option          quot;TwinViewOrientationquot; quot;Belowquot; EndSection
 • 14. Section quot;Screenquot; # ekran intel Section quot;Screenquot;         Identifier      quot;Default Screenquot;         Monitor         quot;Configured Monitorquot;         Device          quot;Configured Video Devicequot;         SubSection quot;Displayquot;                 Virtual         2048 2048         EndSubSection EndSection
 • 15. Section quot;ServerLayoutquot; # układ serwera Section quot;ServerLayoutquot;         Identifier      quot;Default Layoutquot;         Screen          quot;Default Screenquot;         InputDevice     quot;Configured Mousequot; EndSection $ man Xorg ­layout name           specify the ServerLayout section                        name ­screen name           specify the Screen section name ­keyboard name         specify the core keyboard                        InputDevice name ­pointer name          specify the core pointer                        InputDevice name
 • 16. X Font Server ”Pomoc” dla serwera X polegająca na renderowaniu   czcionek (zamiana tekstu i opisu czcionki np.  TrueType na bitmapę) Section Files  FontPath ”unix/:7100”  Przedawnione ze względu na to, że  Komputery są już dość szybkie  Większość czcionek jest renderowana po stronie klienta   (korzystając np. z Xft, Cairo i rozszerzenia XRender)
 • 17. Klient X Klient używa biblioteki Xlib  (lub biblioteki nabudowanej na Xlib, np. Qt)  Kompilacja przez gcc  gcc xclient.c -lX11  Kompilacja z użyciem xmkmf i systemu imake  Obecnie: autotools  Deweloper:  aclocal, autoconf, libtoolize  Użytkownik:  ./configure, make 
 • 18. Argumenty linii poleceń klienta X Standardowe programy napisane dla X wspierają   zestaw podstawowych (i uniwersalnych) opcji  pozwalających na zdefiniowanie początkowych cech  programu  Qt: ­display  ­­display ­geometry   ­­geometry ­name   ­­name ­title   ­­title ­sync   ­­sync 
 • 19. Ważne programy np. icewm Środowisko np. kwin Menedżer okien np. emerald Dekorator okien np. compiz Menedżer składania np. kicker Panel
 • 20. Konfiguracja klienta rxvt*backspacekey: ^?  rxvt*background: Black  rxvt*foreground: wheat  rxvt*cursorColor: Orchid  rxvt*geometry: 100x18+40+300   rxvt*title: Linux  rxvt*reverseVideo: false 
 • 21. U klienta czy u serwera? U klienta, czyli tam, gdzie jest uruchamiany   program (nieważne na jakim X serwerze) ~/.Xdefaults  ~/.Xresources  /etc/X11/app­defaults/  U serwera, czyli tam, gdzie nasz monitor  (nieważne skąd uruchamiany jest program) xrdb -query  xrdb -merge 
 • 22. Referencje X.org Foundation, freedesktop.org  http://x.org/  http://freedesktop.org/  Historia  http://en.wikipedia.org/wiki/X11  http://en.wikipedia.org/wiki/X_Font_Server  Konfiguracja Xresources  http://tldp.org/HOWTO/XWindow­User­HOWTO/moreconfig.html 

Related Documents