RIADENIE RIZIKA PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI PODNIKU
 1. SÚČASNÝ STAV SKÚMANEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ 2. CIEĽ PRÁCE 3. METÓDY PRÁCE A ME...
 Platobná neschopnosť = záväzky / pohľadávky Primárna > 1 Sekundárna < 1
 Cieľ práce: Problematika platobnej neschopnosti Analýza Ex post Analýza Ex ante
 Stroje a.s. výroba drevoobrábacích strojov  formátovacie píly 2008 – pokles dopytu 2010 – hĺbková kontrola ...
dostačujúc likvidita 2009 2010 2011 i i...
ISTÝ PRACOVNÝ KAPITÁL 2009 2010 2011neobežný majetok 24 421 31 ...
aktivita 2009 2010 2011 zásoby 9,8 27,7 8,7 pohľad...
2009 2010 2011 ROI 1,54% 19,19% 43,15% ROA 1,24% ...
zadlženosť 2009 2010 2011stupeň ...
 Quick test R1 – financovanie R2 – zadlženosť R3 – finančná výkonnosť R4 – výnosnosť A – finančná stabil...
QUICK TEST 2009 2010 2011 výsledo výsledo bod bo ...
ALTMANOV MODEL 2009 2010 2011 x1 -0,053 -0,012 -0,079 x2 0,000 0,007 ...
VÝSLEDNÉ Z-SKÓRE ALTMANOVHO MODELU
 Odporúčania: každoročná finančná analýza; kontrola príjmov a nákladov; poistenie pohľadávok; profesionálny...
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
of 16

Prezentacia - Podnikanie

RIADENIE RIZIKA PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI PODNIKU
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia - Podnikanie

 • 1. RIADENIE RIZIKA PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI PODNIKU
 • 2.  1. SÚČASNÝ STAV SKÚMANEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ 2. CIEĽ PRÁCE 3. METÓDY PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA 4. VÝSLEDKY PRÁCE 4.1 predstavenie podniku 4.2 analýza finančnej situácie ex post 4.3 analýza finančnej situácie ex ante 5. DISKUSIA
 • 3.  Platobná neschopnosť = záväzky / pohľadávky Primárna > 1 Sekundárna < 1
 • 4.  Cieľ práce: Problematika platobnej neschopnosti Analýza Ex post Analýza Ex ante
 • 5.  Stroje a.s. výroba drevoobrábacích strojov  formátovacie píly 2008 – pokles dopytu 2010 – hĺbková kontrola  prepustených 159 ľudí  zníženie nákladov o 37%  zisk + 1,3 mil. EUR  dlhodobý úver 2011 – finančná stabilita
 • 6. dostačujúc likvidita 2009 2010 2011 i interval 0,08 I.stupeň 0,169 0,140 0,2 – 0,6 3 0,23 II.stupeň 0,122 0,272 1 – 1,5 4 0,59 III.stupeň 0,461 0,881 2 – 2,5 6 likvidita 1 20090.5 2010 2011 0 I.stupeň II.stupeň III.stupeň
 • 7. ISTÝ PRACOVNÝ KAPITÁL 2009 2010 2011neobežný majetok 24 421 31 641 30 907vlastné imanie 4 371 11 611 18 474bank. úvery dlhodobé - 10 000 10 000dlhodobé záväzky 17 711 9 625 677podkapitalizovaný / 2 339 405 1 756- prekapitalizovaný
 • 8. aktivita 2009 2010 2011 zásoby 9,8 27,7 8,7 pohľadávky 7,0 16,1 7,4 záväzky 57,6 59,1 31,4 aktíva 615,7 564,9 241,9 aktivita700600500400300200100 0 zásoby pohľadávky záväzky aktíva
 • 9. 2009 2010 2011 ROI 1,54% 19,19% 43,15% ROA 1,24% 19,11% 43,08% ROE 7,25% 57,43% 78,12% ROS 2,09% 29,58% 28,55% rentabilita1000%100% 2009 2010 2011 ROS ROE ROA ROI 10% 1%
 • 10. zadlženosť 2009 2010 2011stupeň 17,12% 33,28% 55,15%samofinancovaniastupeň zadlženosti 82,88% 66,72% 44,85%koeficient zadlženosti 0,207 0,499 1,230 7,65 37,63 85,28úrokové krytie 2 5 3 zadlženosť stupeň samofinancovania stupeň zadlženosti 0.448520851 0.667182618 0.828773456 0.551479149 0.332817382 0.171226544 2009 2010 2011
 • 11.  Quick test R1 – financovanie R2 – zadlženosť R3 – finančná výkonnosť R4 – výnosnosť A – finančná stabilita B – výnosová situácia
 • 12. QUICK TEST 2009 2010 2011 výsledo výsledo bod bo body výsledok k k y dyR1 17,1% 2 33,3% 4 55,1% 4R2 17,396 1 3,393 3 0,287 4R3 7,9% 1 29,9% 4 100,05% 4R4 1,8% 1 19,8% 4 43,5% 4A 8,783 1,5 1,863 3,5 0,419 4B 0,048 1,0 0,249 4,0 0,718 4QT 4,416 1,25 1,056 3,8 0,569 4
 • 13. ALTMANOV MODEL 2009 2010 2011 x1 -0,053 -0,012 -0,079 x2 0,000 0,007 0,003 x3 0,047 0,600 1,335 x4 0,087 0,210 0,516 x5 0,592 0,684 1,510 x6 0,847 0,195 0,017 Z skóre 1,520 1,684 3,344
 • 14. VÝSLEDNÉ Z-SKÓRE ALTMANOVHO MODELU
 • 15.  Odporúčania: každoročná finančná analýza; kontrola príjmov a nákladov; poistenie pohľadávok; profesionálny management; prieskum trhu.
 • 16. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Related Documents