Optimalizácia pre vyhľadávače Optimalizácia je proces návrhov s cieľom umiestňovať weby na popredných úrovniach vo vyhľad...
Kľúčové slová a slovné spojenia <ul><li>Kľúčové slovo je slovo, ktoré najlepšie vystihuje web stránku. </li></ul><ul><li>S...
 Meta značky <ul><li>Meta značky sú HTML kódy, ktoré sú umiestnené medzi značkami <HEAD> a </ HEAD> v kóde stránky. </li...
Značka TITLE <ul><li>Značka by mala obsahovať vaše najdôležitejšie kľúčové slová, alebo frázu. </li></ul><ul><li>Každá st...
Text <ul><li>Optimalizovanie textu webu je dôležité pre vyššie poradie vo vyhľadávačoch. </li></ul><ul><li>Web stránka b...
Základné návody ako optimalizovať pre vyhľadávače <ul><li>Každý vyhľadávač je iný a vytvára rôzne poradie výsledkov vyhľad...
<ul><li>- Hypertextové odkazy <a href=”&quot;>…</a> – odkazy by mali obsahovať kľúčové slová stránky, na ktorú smerujú ...
of 7

SEO - jednoduché úpravy na stránke, ktoré povedú k zlepšeniu pozícií

SEO - jednoduché úpravy na stránke, ktoré povedú k zlepšeniu pozícií
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - SEO - jednoduché úpravy na stránke, ktoré povedú k zlepšeniu pozícií

  • 1. Optimalizácia pre vyhľadávače Optimalizácia je proces návrhov s cieľom umiestňovať weby na popredných úrovniach vo vyhľadávaní. Ak podnikáte, optimalizácia je pre vás nutnosťou. Dôležité komponenty web stránky: - kľúčové slová a slovné spojenia - meta značky - značky pre ALT - značka TITLE - nadpis ( Heading) - text - tabuľky
  • 2. Kľúčové slová a slovné spojenia <ul><li>Kľúčové slovo je slovo, ktoré najlepšie vystihuje web stránku. </li></ul><ul><li>Slovné spojenia sú dve alebo viacero slov, ktoré vystihujú web stránku. </li></ul><ul><li>Při príprave web stránok sa vyhnite všeobecným klúčovým slov. </li></ul><ul><li>Musíte sa vžiť do pocitu budúcich návštevníkov a predstaviť si, aké slová budú zadávať do vyhľadávača. </li></ul>
  • 3. Meta značky <ul><li>Meta značky sú HTML kódy, ktoré sú umiestnené medzi značkami <HEAD> a </ HEAD> v kóde stránky. </li></ul><ul><li>Váš opis by sa mal zamerať na hlavnú tému a nie na všeobecné frázy. </li></ul><ul><li>Opis by mal byť menší ako 200 znakov. </li></ul><ul><li>Značky pre ALT – alternatívny obsah </li></ul><ul><li>ALT značka pre IMAGE – obrázok pomáha grafickému stvárneniu webu. </li></ul><ul><li>Tieto slová sa zovrazia vo vašej grafike, alebo keď majú návšteníci vypnutú grafiku </li></ul>
  • 4. Značka TITLE <ul><li>Značka by mala obsahovať vaše najdôležitejšie kľúčové slová, alebo frázu. </li></ul><ul><li>Každá stránka by mala mať unikátnu TITLE stránku. </li></ul><ul><li>Nadpisy </li></ul><ul><li>Nadpisy sa používajú na oddelenie tém a pohybujú sa od <h1> až po <h6> . </li></ul><ul><li>Veľkosť nadpisov závisi od formátovania ale najväčší význam pre vyhladávače majú nadpisy h1, h2 </li></ul>
  • 5. Text <ul><li>Optimalizovanie textu webu je dôležité pre vyššie poradie vo vyhľadávačoch. </li></ul><ul><li>Web stránka by mala mať dostatok textu a kľúčové slová a frázy používané v rôznych variantoch. </li></ul><ul><li>Tabuľky </li></ul><ul><li>Ak je váš web spravený pomocou tabuliek, skúste umiestniť text nadpisu nad kód tabuľky. </li></ul><ul><li>Ak sa to nedá, uistite sa , že ste zahrnuli kľúčové slová do ľavého horného rohu bunky tabuľky. </li></ul>
  • 6. Základné návody ako optimalizovať pre vyhľadávače <ul><li>Každý vyhľadávač je iný a vytvára rôzne poradie výsledkov vyhľadávania. </li></ul><ul><li>Základné pokyny, ktoré vám pomôžu pri optimalizácii vašich stránok: </li></ul><ul><li>- Titulka webu <title> – by mala mať počet slov medzi piatimi a šiestimi </li></ul><ul><li>- Alternatívny obsah <… alt=”…”> – alt značky by mali obsahovať pár významných kľúčových slov, ktoré sa týkajú daného elementu, obrázku </li></ul>
  • 7. <ul><li>- Hypertextové odkazy <a href=”&quot;>…</a> – odkazy by mali obsahovať kľúčové slová stránky, na ktorú smerujú </li></ul><ul><li>- Text v tele dokumentu – by mal obsahovať niekoľko kľúčových slov a spojení, v rôznych variáciách a skloňovaniach </li></ul><ul><li>Optimalizujte každú stránku čo najlepšie. </li></ul><ul><li>Ak budete s výsledkom spokojní, predložte stránku hlavným vyhľadávačom. </li></ul><ul><li>Po zaindexovaní preverte poradie stránok vo výsledkoch vyhľadávania. </li></ul>

Related Documents