Małgorzata Rychlik (AMUR)
Dominik Purchała (ORNH Lectorium)
POMYSŁ
• powołać organizację / koalicję zrzeszającą
polskie repozytoria naukowe
• powołać do życia „znak jakości” repozyto...
cel
• integracja osób zajmujących się repozytoryjną infrastrukturą otwartej nauki
• szerzenie i wypracowanie dobrych prakt...
Cel strategiczny
• stworzenie ośrodka/zespołu eksperckiego
• współpraca międzynarodowa
• wprowadzenie organizacji do COAR
...
działania
• prowadzenie strony internetowej na której można znaleźć komplet
materiałów
• prowadzenie listy dyskusyjnej
• p...
organizacja
• Współpraca w ramach koalicji odbywałaby się
poprzez grupy robocze działające początkowo w
pięciu obszarach k...
Grupy robocze
1. Zasób repozytorium
 strategie rozwoju i promocji repozytoriów
 standardy metadanych i słowniki
kontrolo...
Grupy robocze
3. Parametryzacja a repozytorium
 współpraca z PBN
 widoczność w indeksowanych bazach
4. Wsparcie informat...
Wsparcie
• możliwość aplikowania o granty poprzez instytucje zrzeszone (AMU,
WH UW, ICM, itd.)
• Stowarzyszenie Otwarte! (...
Plan
 opracowanie podstaw regulaminu, misji i celów,
 założenie listy dyskusyjnej
 strona internetowa koalicji
 otwarc...
inicjatorzy
 AMUR (UAM)
 Lectorium (WH UW, ICM)
 Repozytorium CeON (ICM)
załozyciele
Instytucje założycielskie:
 AMUR
 Lectorium
 Repozytorium CeON
 ?
 ?
 ?
Małgorzata Rychlik
rychlik@amu.edu.pl
Dominik Purchała
d.purchala@uw.edu.pl
Dziękujemy za uwagę!
of 13

"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychlik, AMUR, Dominik Purchała, ORNH

"Polskie repozytoria naukowe" - prezentacja z warsztatów przygotowanych z myślą o osobach, które zajmują się tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem repozytoriów.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Science      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - "Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychlik, AMUR, Dominik Purchała, ORNH

 • 1. Małgorzata Rychlik (AMUR) Dominik Purchała (ORNH Lectorium)
 • 2. POMYSŁ • powołać organizację / koalicję zrzeszającą polskie repozytoria naukowe • powołać do życia „znak jakości” repozytorium
 • 3. cel • integracja osób zajmujących się repozytoryjną infrastrukturą otwartej nauki • szerzenie i wypracowanie dobrych praktyk zakładania i prowadzenia repozytoriów naukowych • wsparcie przy zakładaniu repozytoriów • prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizacja tematycznych konferencji • pomoc prawna (np. licencje Creative Commons, wymogi Programu Horyzont 2020) • propagowanie standardów metadanych i protokołów ich wymiany • propagowanie standardów i rozwiązań związanych z parametryzacją • wypracowanie modelowej polityki otwartościowej dla instytucji naukowych • zdobywanie funduszy na rozbudowę repozytoriów
 • 4. Cel strategiczny • stworzenie ośrodka/zespołu eksperckiego • współpraca międzynarodowa • wprowadzenie organizacji do COAR (Confederation of Open Access Repositories)
 • 5. działania • prowadzenie strony internetowej na której można znaleźć komplet materiałów • prowadzenie listy dyskusyjnej • propagowanie otwartej nauki w środowisku akademickim w Polsce • organizowanie cyklicznych spotkań (warsztaty, konferencje) • szkolenia i pomoc z zapewnienia widoczności repozytorium w serwisach, rejestrach, wyszukiwarkach naukowych (Google Scholar, OpenDOAR, DART-Europe, OpenAIRE, BASE, itp.) • pośredniczenie we współpracy międzynarodowej • współpraca z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach
 • 6. organizacja • Współpraca w ramach koalicji odbywałaby się poprzez grupy robocze działające początkowo w pięciu obszarach kompetencji.
 • 7. Grupy robocze 1. Zasób repozytorium  strategie rozwoju i promocji repozytoriów  standardy metadanych i słowniki kontrolowane/tezaurusy  widoczność zasobu repozytorium w sieci  repozytorium danych badawczych 2. Standardy w repozytorium  protokoły i standardy np. OAI-PMH, handle system, DOI, ORCID, SWORD  statystyki użytkowania – standaryzacja
 • 8. Grupy robocze 3. Parametryzacja a repozytorium  współpraca z PBN  widoczność w indeksowanych bazach 4. Wsparcie informatyczno-techniczne  oprogramowanie repozytoryjne (wtyczki, możliwości, systemy)  implementacja narzędzi (np. narzędzia altmetryczne) 5. Wsparcie prawne  licencje niewyłączne stosowane w repozytoriach  licencje CC  wymogi Programu Horyzont 2020  polityki otwartościowe
 • 9. Wsparcie • możliwość aplikowania o granty poprzez instytucje zrzeszone (AMU, WH UW, ICM, itd.) • Stowarzyszenie Otwarte! (Obywatele Nauki) • Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW Klio
 • 10. Plan  opracowanie podstaw regulaminu, misji i celów,  założenie listy dyskusyjnej  strona internetowa koalicji  otwarcie się na chętnych członków (repozytoria naukowe)  przyjęcie ostatecznej nazwy, zatwierdzenie loga  powołanie składu grup roboczych  wspólna praca nad kształtem koalicji
 • 11. inicjatorzy  AMUR (UAM)  Lectorium (WH UW, ICM)  Repozytorium CeON (ICM)
 • 12. załozyciele Instytucje założycielskie:  AMUR  Lectorium  Repozytorium CeON  ?  ?  ?
 • 13. Małgorzata Rychlik rychlik@amu.edu.pl Dominik Purchała d.purchala@uw.edu.pl Dziękujemy za uwagę!

Related Documents