Pressmeddelande
2016-02-03
NYTT FASTIGHETSUTVECKLINGSPROJEKT I HÖGSBO
Plusfastigheter förvärvade tillsammans med partners ...
of 1

Fastighetsutveckling

Nytt fastighetsutvecklingsprojekt Högsbo
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Real Estate      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Fastighetsutveckling

  • 1. Pressmeddelande 2016-02-03 NYTT FASTIGHETSUTVECKLINGSPROJEKT I HÖGSBO Plusfastigheter förvärvade tillsammans med partners ca 21 000 kvm attraktiv och utvecklingsbar mark mitt i Högsbo, Göteborgs kommun, i november 2015. Nu är det första hyreskontraktet tecknat och vi skall för Specma Seals AB bygga nytt huvudkontor samt en modern och funktionell produktion- och lagerverksamhet om ca 3000 kvm. Planerad inflyttning Q4 – 2016. – Vi är väldigt glada för Specma Seals satsning på nya moderna lokaler och att vi tillsammans hittat en layout och modell som passar båda parter. Specma Seals totala ytbehov, inkl parkering, in- och utlastning utgör ca 6000 kvm markyta vilket gör att vi fortsatt har plats för fler intresserade företag på fastigheten, säger Johan Gunnarsson, VD på Plusfastigheter. Hyreskontraktet är villkorat bygglov. – Specma Seals expanderar samtidigt som vi samlokaliserar våra verksamheter i Göteborg och Kungälv. Att fastighetsägaren ger oss möjlighet till en ”egen” fastighet känns både spännande och attraktivt i den utvecklingsfas som vårt företag befinner sig i samt underlättar profileringen vid alla de externa utbildningsbesök som vi löpande har, säger Krister Seleskog, VD i Specma Seals. För mer info; Johan Gunnarsson, VD Plusfastigheter Management AB johan@plusfastigheter.se, tel. 0709-21 97 67

Related Documents