Pornografia infantil a Internet: tot el què hem de saber Fórmula_RRAP Rubén Pua Barreña Susana Aranda Valero Roxana Rivero...
1.Introducció <ul><li>Internet s'ha convertit en una eina molt important del nostre temps. Però aquesta eina ha demostrat ...
2 . Conceptes importants <ul><li> Pornografia infantil i accés a aquesta: </li></ul><ul><li>Es considera pornografia infa...
<ul><li>Tipus de pedòfils: </li></ul>- Infantòfils: adults que es senten atrets per nens de 0 a 5 anys - Pedòfils: adults...
<ul><li>Lolicon i shootacon: </li></ul><ul><li>El lolicon és un tipus de manga i anime (còmic i dibuixos animats d’origen ...
<ul><li>3.1. Evolució de les lleis contra la pornografia infantil a Internet: legislacions espanyoles </li></ul>Directiva ...
<ul><li>Article 189 del Codi Penal </li></ul><ul><li>Evolució de les lleis contra la pornografia infantil a Internet: legi...
<ul><li>3.2. Legislació destacada internacional </li></ul><ul><li>Anglaterra : la Protection of Children Act de 1978 la qu...
<ul><li>3.3. Carències i llacunes a la legislació actual </li></ul><ul><li>El termini que es guardi la documentació, amb e...
<ul><li>La prohibició total del fenomen de la pornografia infantil: Tota possessió, </li></ul><ul><li>distribució, importa...
<ul><li>La manca de certesa i seguretat jurídica de la llei. En són exemples els països que es limiten a enquadrar el deli...
<ul><li>Fenomen japonès. Mostra explícita del fenomen de la pornografia infantil de personatges ficticis. Menors que mante...
4. Conclusió <ul><li>La pornografia infantil és un fenomen en augment a Internet. </li></ul><ul><li>S'entén per pornografi...
I per últim… <ul><li>Us proposem que resolgueu aquestes 3 qüestions: </li></ul><ul><li>Hem vist que els BoyLover i GirlLo...
of 14

Pornografia infantil a Internet: tot el què hem de saber

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pornografia infantil a Internet: tot el què hem de saber

 • 1. Pornografia infantil a Internet: tot el què hem de saber Fórmula_RRAP Rubén Pua Barreña Susana Aranda Valero Roxana Rivero Martínez Joan Marc Rodera Bellot
 • 2. 1.Introducció <ul><li>Internet s'ha convertit en una eina molt important del nostre temps. Però aquesta eina ha demostrat que a mans equivocades pot fer molt mal. Aquest és el cas de la pornografia infantil, que ha proliferat, desgraciadament, gracies a aquest medi. Amb el present treball pretenem donar resposta a les següents preguntes sorgides de l'estudi del fenomen de la pornografia infantil a Internet. </li></ul><ul><li>Quines són les definicions dels termes més directament relacionats amb la pornografia infantil? </li></ul><ul><li>Quina és la evolució històrica de la legislació contra la pornografia infantil? Quina és la legislació espanyola? </li></ul><ul><li>Quins són els països amb la legislació més restrictiva? Quins són els països amb la legislació més permissiva? </li></ul><ul><li>Que és el lolicon? Es pot considerar un acte delictiu? </li></ul>
 • 3. 2 . Conceptes importants <ul><li> Pornografia infantil i accés a aquesta: </li></ul><ul><li>Es considera pornografia infantil qualsevol representació, per qualsevol mitjà, d’un nen/a involucrat en activitats sexuals explícites, reals o simulades, o a qualsevol representació dels òrgans sexuals d’un nen amb finalitat sexual. Pot incloure fotografies, negatius, diapositives, revistes, llibres, dibuixos, pel·lícules, vídeos i arxius o discs d’ordenador. </li></ul><ul><li> http://www.ecpat-esp.org/esci/pornografia.htm </li></ul><ul><li>Qualsevol nen pot accedir a ella des d’altres cerques per cercadors com per exemple Google, des d’enllaços que pot haver-hi a les pàgines que visiten, a través de xats i correus electrònics del tipus Spam o fins i tot introduint malament l’adreça a la qual es vol accedir. </li></ul>
 • 4. <ul><li>Tipus de pedòfils: </li></ul>- Infantòfils: adults que es senten atrets per nens de 0 a 5 anys - Pedòfils: adults que es senten atrets per nens de 6 a 12 anys - Hebèfils: adults que es senten atrets per adolescents majors de 12 anys Segons el manual de diagnòstics dels transtorns mentals (DSM-IV), la pedofília és una parafília que s’engloba dins dels transtorns sexuals i de la identitat sexual, i es defineix com a “fantasies sexuals recurrents i altament excitants, impulsos sexuals o comportaments que impliquen activitat sexual amb nens (13 anys o menys) durant un periode no inferior als 6 mesos”. Així doncs, no hem de confundir el pedòfil amb el pederasta, doncs aquest últim és qui comet el crim, qui abusa sexualment del menor, a més de sentir-s’hi atret. Per tant, els pedòfils es classifiquen, segons les edats, de la següent manera: Està a l’ordre del dia un grup de pedòfils anomenat BoyLovers o GirlLovers (amants dels nens i de les nenes respectivament). Aquest tipus de pedòfils afirmen que les seves relacions amb els nens són consentides per aquests, i que ells estan totalment en contra de la pornografia infantil i de l’abús a menors. Tot i això, s’han donat casos en que no es així http://www.iin.oea.org/proy_trafico_ninos_internet/avances.2005.pdf Icona BoyLover Icona GirlLover
 • 5. <ul><li>Lolicon i shootacon: </li></ul><ul><li>El lolicon és un tipus de manga i anime (còmic i dibuixos animats d’origen japonès respectivament) que mostren nenes mantenint relacions sexuals amb adults, o com a mínim en pretextos eròtics. Si enlloc de nenes són nens s’anomena shootacon. Això ha causat molta polèmica. Els que n’estan en contra ho consideren una aberració que hauria d’ésser prohibida, i els que n’estan a favor defensen que com són dibuixos fruit de la imaginació, no tenen edat i, per tant, no es pot considerar pornografia infantil. </li></ul><ul><li>Jutgeu vosaltres mateixos… </li></ul>
 • 6. <ul><li>3.1. Evolució de les lleis contra la pornografia infantil a Internet: legislacions espanyoles </li></ul>Directiva 2000/31/CE Pautes de responsabilitat als propietaris de servidors Llei 34/2002 de 11 juliol Regula els serveis de la societat de la informació i de la contractació per via electrònica RD 1163/2005 de 30 de setembre Ordre ITC/1542/2005 de 19 de maig Llei 32/2003 General de les Telecomunicacions 3. Legislacions
 • 7. <ul><li>Article 189 del Codi Penal </li></ul><ul><li>Evolució de les lleis contra la pornografia infantil a Internet: legislacions espanyoles </li></ul>“ 1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades. El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. 2. El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años.(...)”
 • 8. <ul><li>3.2. Legislació destacada internacional </li></ul><ul><li>Anglaterra : la Protection of Children Act de 1978 la qual incrimina la distribució , exhibició o possessió de material pornogràfic infantil. </li></ul><ul><li>Holanda : Codi penal castiga la producció, manipulació, transport i exportació de pornografia infantil </li></ul><ul><li>Àustria : Estableix al seu Codi Penal com a delicte la producció comercial i la distribució de pornografia infantil. La conducte delictiva s’estableix per la mera possessió o adquisició d'aquesta mena de material. </li></ul><ul><li>França : El Codi Penal estableix com a conducte delictiva l'enregistrament o la transmissió de la imatge pornogràfica de menors i la distribució d'aquest material. </li></ul><ul><li>EEUU : es prohibeix la producció, recepció, distribució, possessió, transport, distribució per correu i publicitat de qualsevol enregistrament visual que comporti la utilització de menors de 18 anys en conductes sexualment explícites </li></ul><ul><li>Canada : El seu Codi Penal castiga la imputació, producció, reproducció o publicació de pornografia infantil en la qual apareguin menors de 18 anys en una conducta explícitament sexual </li></ul>
 • 9. <ul><li>3.3. Carències i llacunes a la legislació actual </li></ul><ul><li>El termini que es guardi la documentació, amb el fi de facilitar a la policia la seva investigació. </li></ul><ul><li>L’entrega dels documents a la policia deuria fer-se sempre que la policia actuï en compliment de les funcions que té atribuïdes. D’aquesta manera es permetria l’accés de la policia als documents quan els cossos de seguretat actuïn de manera preventiva. </li></ul><ul><li>Els propietaris de servidors haurien d’advertir a la policia quan detectin contingut de caràcter delictiu dintre del seu servidor. </li></ul><ul><li>Seria convenient que als cibercafés fessin un registre de clients i estiguessin obligats a retenir les dades de les comunicacions per tal de poder identificar als usuaris d’aquests establiments. </li></ul>
 • 10. <ul><li>La prohibició total del fenomen de la pornografia infantil: Tota possessió, </li></ul><ul><li>distribució, importació/exportació, compra/venda, exhibició, etc. Ha de ser prohibida per el codi penal del país en qüestió. </li></ul><ul><li>Seguretat jurídica, certesa i actualització al fenomen de les TIC de la llei: La legislació ha d’especificar concisament el delicte de la pornografia infantil, establint uns criteris de consideració d’aquesta, justificació i condemna. Així mateix la llei ha d’estar actualitzada per tal d’estendre el delicte a la xarxa. </li></ul><ul><li>Prohibició del lolicon: Recentment, alguns països han adoptat per prohibir aquest fenomen. </li></ul><ul><li>Exemples: Suècia, Noruega, Nova Zelanda. </li></ul><ul><li>3.4. LEGISLACIÓ DELS PAÏSOS MÉS RESRICTIUS. CRITERIS </li></ul>
 • 11. <ul><li>La manca de certesa i seguretat jurídica de la llei. En són exemples els països que es limiten a enquadrar el delicte de la pornografia infantil a un delicte contra “la moralitat del poble”, ocasionant una gran ambigüitat, i no com un delicte especificat amb rigor. </li></ul><ul><li>Exemples: Federació Russa, Japó, Cuba, Oman. </li></ul><ul><li>La prohibició només parcial del fenomen de la pornografia infantil. Es a dir, la permissivitat de la possessió de material. </li></ul><ul><li>3.5. LEGISLACIÓ DELS PAÏSOS MÉS RESRICTIUS. CRITERIS </li></ul>
 • 12. <ul><li>Fenomen japonès. Mostra explícita del fenomen de la pornografia infantil de personatges ficticis. Menors que mantenen relacions sexuals amb adults. Manga. Anime. Lolicon = noies. Shootacon = nois. </li></ul><ul><li>Aparició l’any 1974. postures eròtiques de menors. Encunyament del terme (lolita complex). Anys 80: Extensió a pràctiques pederastes. Anys 90: Merchandising, publicitat, consolidació de la exportació a occident. </li></ul><ul><li>Consumidors: Segona y tercera dècada de la vida. Treballadors de coll blanc. Assabentats de les últimes novetats. Col·leccionistes assidus. Lolicon = Homes. Shootacon = Dones i homosexuals. </li></ul><ul><li>Gran implantació social, reivindicació com un gènere més de Manga i Anime. Detractors (científics, polítics, religiosos, feministes), argumenten que fomenta pederàstia, contingut immoral , vexació del menor, etc. </li></ul><ul><li>Estudis científics i experiència contrastada demostren que lolicon trivialitza pederàstia i augmenta delictes de raptes i abús al menor. </li></ul>
 • 13. 4. Conclusió <ul><li>La pornografia infantil és un fenomen en augment a Internet. </li></ul><ul><li>S'entén per pornografia infantil tota reproducció d'imatges de nens o dels seus genitals amb fins sexuals. </li></ul><ul><li>Japó i la Federació Russa no condemnen la possessió de pornografia infantil. </li></ul><ul><li>Legislacions com la de Nova Zelanda són pioneres en la condemna d'aquest fenomen. </li></ul><ul><li>El lolicon és una llacuna legal, a la que no li falta polèmica, per mostrar dibuixos manga on es mantenen relacions sexuals amb menors. </li></ul><ul><li>La pornografia infantil a Internet és un delicte real i del moment sobre el que s'ha d'actuar amb molta més força i en el que queda molt per fer. </li></ul>
 • 14. I per últim… <ul><li>Us proposem que resolgueu aquestes 3 qüestions: </li></ul><ul><li>Hem vist que els BoyLover i GirlLovers no es consideren a ells mateixos “un perill per als nostres fills” perquè la relació, segons diuen, es consentida pels nens. Que en penseu d’això? </li></ul><ul><li>Després de veure vàries legislacions, molt polaritzades entre si, que creieu de la legislació espanyola? Creieu que es la idònia, és massa dura, hauria d’endurir-se… Com seria per a vosaltres la legislació més correcta per a la pornografia infantil? </li></ul><ul><li>Hem vist el gran debat que crea el fenomen del Lolicon. El defirieu com entreteniment o com a perversió? Creieu que pot considerar-se pornografia i que pot incitar a la pederàstia? </li></ul>