Wprowadzenie <br />
Usługa ma za zadanie odciążyć Wystawcę faktury od obowiązku posiadania wiedzy, zasobów oraz ludzi przy wystawianiu faktur ...
Automat
Porządek w dokumentacji</li></li></ul><li>Działanie systemu<br />
<ul><li>Wystawca posiada swój program Finansowo-Księgowy
Do posiadanego programu dodaje się możliwość kontaktu z Usługą
Dodatek dostarcza informacje o całym cyklu życia faktury (wystawiono, oczekuje na akceptację, dostarczono, przeczytano)</l...
Istnieje możliwość generowania zarówno e-faktur jak i e-rachunków</li></ul>Serwer usługi<br />
obsługuje<br /><ul><li>Wystawca przekazuje dane niezbędne do wygenerowana faktury oraz inne (notatki do faktury, informacj...
Istnieje możliwość generowania zarówno e-faktur jak i e-rachunków</li></ul>Program F-K<br />Wystawca faktury<br />Generuj...
Generuje fakturę na podstawie przesłanych danych, podpisuje
of 11

Prezentacja systemu do wystawiania faktur w formie elektronicznej

Więcej informacji na http://podpisani.pl
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Economy & Finance      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja systemu do wystawiania faktur w formie elektronicznej

 • 1. Wprowadzenie <br />
 • 2. Usługa ma za zadanie odciążyć Wystawcę faktury od obowiązku posiadania wiedzy, zasobów oraz ludzi przy wystawianiu faktur w formie elektronicznej<br />Korzyści dla Wystawcy:<br /><ul><li>Oszczędność
 • 3. Automat
 • 4. Porządek w dokumentacji</li></li></ul><li>Działanie systemu<br />
 • 5. <ul><li>Wystawca posiada swój program Finansowo-Księgowy
 • 6. Do posiadanego programu dodaje się możliwość kontaktu z Usługą
 • 7. Dodatek dostarcza informacje o całym cyklu życia faktury (wystawiono, oczekuje na akceptację, dostarczono, przeczytano)</li></ul>obsługuje<br />Program F-K<br />Wystawca faktury<br />Generuje dane do faktury<br /><ul><li>Wystawca przekazuje dane niezbędne do wygenerowana faktury oraz inne np. notatki do faktury, informacje dla systemu odbiorcy
 • 8. Istnieje możliwość generowania zarówno e-faktur jak i e-rachunków</li></ul>Serwer usługi<br />
 • 9. obsługuje<br /><ul><li>Wystawca przekazuje dane niezbędne do wygenerowana faktury oraz inne (notatki do faktury, informacje dla systemu odbiorcy)
 • 10. Istnieje możliwość generowania zarówno e-faktur jak i e-rachunków</li></ul>Program F-K<br />Wystawca faktury<br />Generuje dane do faktury<br />Funkcje systemu:<br /><ul><li>Zapewnia integralność i autentyczność faktury zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r.
 • 11. Generuje fakturę na podstawie przesłanych danych, podpisuje
 • 12. Zajmuje się dystrybucją faktury/rachunku
 • 13. Archiwizuje dokumenty
 • 14. Zarządza wyrażonymi zgodami na otrzymywanie e-faktur przez Odbiorców</li></ul>Serwer usługi<br />
 • 15. Scenariusze użycia<br />Pierwszy kontakt odbiorcy z e-fakturą<br />
 • 16. Jednym z wymogów stawianych przez Polskie prawo jest wymóg wyrażenia akceptacji na otrzymywanie faktur, która może być wyrażona również w formie elektronicznej (§3.2 Rozporządzenia) <br />Krok ten może zostać pominięty, jeśli Wystawca zdecyduje się sam zarządzać akceptacjami.<br />Informacja o chęci wystawienia e-faktury<br />Wyrażenie akceptacji<br />System przechowuje akceptacje. W kolejnym kontakcie z Odbiorcą krok ten zostanie pominięty.<br />Odbiorca faktury<br />Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną<br />Serwer usługi<br />Scenariusz:<br />Pierwszy kontakt odbiorcy z e-fakturą<br />
 • 17. Scenariusze użycia<br />Pobranie pierwszej i kolejnych e-faktur / e-rachunków<br />
 • 18. Udanie się na stronę z fakturą<br />Strona prezentująca <br />i umożliwiająca pobranie faktury<br />faktura<br />Faktura nie jest umieszczana w wiadomości e-mail z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest brak możliwości potwierdzenia jej odebrania.<br />Przekazanie informacji o odebraniu<br />Informacja o wystawionej fakturze<br />Odbiorca faktury<br />Serwer usługi<br />Scenariusz:<br />Pobranie pierwszej i kolejnych e-faktur/e-rachunków<br />Wystawca faktury<br />
 • 19. Robert Król<br />505-622-489<br />rkrol@podpisani.pl<br />

Related Documents