NACRT PROJEKTA GRUPNE MOBILNOSTI
Dragi sudionici,
dobrodošli za Vaš radni stol. Nakon što ste poslušali prezentacije o mog...
Nakon što ste doznali informacije o Vašim kolegama, pokušajte utvrditi zajedničke interese /
probleme u području Vašeg int...
Tijekom pisanja projektne ideje uvijek imajte na umu da kvalitetna prijava mora dati jasne
odgovore barem na sljedeća pita...
NACRT PROJEKTA
Ovaj obrazac će Vam pomoći pri izradi projektne ideje. Vodeći se smjernicama za uspjeh
zapišite najvažnije ...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………....
4. Raspodjela zadataka
Napravite idealnu raspodjelu aktivnosti vezanih uz projekt između ustanove primatelja i Vaše
ustano...
7. Upravljanje projektom
7.1. Praktična podrška: opišite konkretnu praktičnu i logističku podršku koju ćete pružiti
sudion...
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
of 8

Nacrt projekta grupne mobilnosti

Naslov: Nacrt projekta grupne mobilnosti Autor: Agencija za mobilnost i programe EU
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacrt projekta grupne mobilnosti

  • 1. NACRT PROJEKTA GRUPNE MOBILNOSTI Dragi sudionici, dobrodošli za Vaš radni stol. Nakon što ste poslušali prezentacije o mogućnostima koje nude mobilnosti, spremni ste prionuti na pisanje nacrta projekta. Pravila rada u grupama: 1. Ne postoji loša ideja! Usudite se i podijelite s grupom sve svoje projektne ideje! 2. Ne ustručavajte se postaviti pitanja! 3. Ne zaboravite prihvatiti kompromise kada radite u grupi 4. Uvažavajte drugačija mišljenja i ideje 5. Dogovorite zajedničku temu te se držite dogovorene teme KORAK PO KORAK – ZA NAJVEĆI POZITIVNI UČINAK VAŠEG RADA MOLIMO VAS PRATITE SVE KORAKE KAKO SLIJEDI : 1. Predstavljanje i upoznavanje – koji su interesi Vaše škole / poduzeća / organizacije unutar potprograma? U ovom dijelu radionice predstavite sebe i svoju ustanovu ukratko (u nekoliko rečenica) te na taj način bolje upoznajte Vaše kolege te polja interesa budućih projekata. 2. Odaberite glasnogovornika Molimo Vas odaberite glasnogovornika Vaše grupe. To je osoba koja će prezentirati rezultate Vašeg rada ostalim sudionicima radionice. 3. Utvrđivanje zajedničkih interesa / problema
  • 2. Nakon što ste doznali informacije o Vašim kolegama, pokušajte utvrditi zajedničke interese / probleme u području Vašeg interesa. Utvrđivanje ZAJEDNIČKOG INTERESA / PROBLEMA ili GRUPE INTERESA / PROBLEMA je kamen temeljac svih uspješnih projekata. Na primjer: „Našim učenicima je potrebna stručna radna praksa u inozemstvu kako bi osnažili njihovo shvaćanje bitnosti poznavanja stranog jezika, te povećali njihovu zapošljivost'' , ''Želimo unaprijediti način podučavanja u našoj srednjoj školi'' (korištenje novih komunikacijskih tehnologija, nastava bazirana na ishodima učenja, povećati znanja i vještine predavača), ''Želimo ostvariti međunarodnu mobilnost kojom bi povećali znanja i vještine koje koristimo u svakodnevnom radu našeg poslovnog subjekta'', itd... Možete odabrati nekoliko metoda za ovu vježbu. Najpopularnija od svih je brainstorming. Svaki član grupe brzo nabroji problem/e kojih se u tom trenutku može sjetiti. Moderator zapisuje sve probleme. Nakon brainstorminga svi diskutiraju s ciljem da istaknu i odaberu zajedničku ili sličnu temu te dođu do „VELIKIH I OZBILJNIH TEMA“. 4. Projekt mobilnosti Nakon što ste utvrdili zajedničko polje interesa vrijeme je da se međusobno zapitate: „Kakav projekt mobilnosti bi na najbolji način zahvatio odabranu problemsku temu?'', ''Tko bi bili sami sudionici mobilnosti?'', ''Koja medjunarodna ustanova bi mogla biti ustanova primatelj, odnosno ustanova kod koje se odlazi na mobilnost?'' Ukoliko smatrate da u grupi postoje dvije kvalitetne ideje i dovoljan broj ljudi da se obje obrade kvalitetno, moguća je opcija razbijanja grupe na dvije ili više manjih grupa te raditi na različitim projektnim idejama. N.B. Ako smatrate da projekt mobilnosti u čijem ste kreiranju sudjelovali tematski i problemski ne dogovara Vama ili Vašoj ustanovi, nema razloga za brigu! Obavijestite djelatnike AMPEU o Vašoj odluci te će vas ona/on premjestiti u neku drugu grupu. 5. Projektna ideja Odabrali ste problemsko područje koje nastojite zahvatiti Vašim projektom mobilnosti. Odredili ste sudionike mobilnosti, kao i pozeljan tip inozemne ustanove koja će primiti iste sudionike mobilnosti. Sada je vrijeme da napravite nacrt Vaše PROJEKTNE IDEJE.
  • 3. Tijekom pisanja projektne ideje uvijek imajte na umu da kvalitetna prijava mora dati jasne odgovore barem na sljedeća pitanja: Koja i čija znanja i vještine želite unaprijediti ostvarenjem projekta mobilnosti? Kakvi će biti krajnji učinci Vašeg projekta na Vašu ustanovu i na sudionike mobilnosti? 6. To bi bilo to AMPEU razumije da ponekad tražimo puno od svojih potencijalnih prijavitelja. Molimo da nam oprostite te iako niste uspjeli popratiti sve korake ovih 'Smjernica za uspjeh', MI ĆEMO BITI IZNIMNO ZADOVOLJNI ako na kraju radionice možete reći: „Naučio/la sam nešto novo tijekom radionice, jasno mi je koje su ključne stavke vezane za rad na projektu na kojima moram proraditi te sam upoznat/a s načinom pisanja projekta iz područja obrazovanja, rada s partnerima na projektu….”
  • 4. NACRT PROJEKTA Ovaj obrazac će Vam pomoći pri izradi projektne ideje. Vodeći se smjernicama za uspjeh zapišite najvažnije informacije u ovaj obrazac. Za više informacija o prijavi za projekte partnerstva pogledajte dokumente Europske komisije: Poziv na natječaj 2011. – Call for Proposals 2011 i Vodič za korisnike 2011 – LLP Guide 2011., kao i Priručnik za projekte mobilnosti (dostupno na www.mobilnost.hr). Radni naziv projekta: .............................................................................................. 1. Obrazloženje • Povežite ciljeve projekta mobilnosti sa sudionicima mobilnosti. Prvo opišite same sudionike mobilnosti, a potom navedite kako će sudjelovanje u projektu povećati znanja i vještine sudionika mobilnosti. • 1) Opišite Vašu grupu sudionika mobilnosti (tip, područje prakse/usavršavanja, razina osposobljavanja, posebne potrebe i/ili okolnosti). 2) Opišite važnost projekta za profesionalan i osobni razvoj sudionika te za razvoj multikulturoloških i jezičnih kompetencija pojedinih sudionika. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 2. Ciljevi projekta i strategija • Koji su konkretni ciljevi Vašeg projekta – što želite postići, s obzirom na detektirane potrebe grupe iz koje će se birati sudionici mobilnosti? • Molimo opišite specifične ciljeve i sadržaj projekta s obzirom na prethodno spomenute potrebe sudionika. Molimo opišite kako će planirano trajanje boravka u inozemstvu i izbor ustanove primatelja utjecati na ostvarenje ovih ciljeva.
  • 5. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 3. Ciljevi programa • Pažljivo pročitajte ciljeve Leonardo da Vinci potprograma. Potom odredite ostvarenju kojih ciljeva doprinosi Vaš projekt. • Više nije bolje! Nemojte označiti sve ciljeve ili više ciljeva nego što sam projekt realno ostvaruje. Bodovi se ne dodjeljuju temeljem broja odabranih ciljeva, već na osnovu adekvatnosti ciljeva naspram projektnoj ideji. Povećati kvalitetu i broj mobilnosti ljudi koji su uključeni u strukovno osposobljavanje i usavršavanje diljem Europe, kako bi broj mobilnosti u poduzećima dosegao najmanje 80.000 mobilnosti godišnje do kraja Programa za cjeloživotno učenje (Leo- OpObj-1) poboljšati kvalitetu i povećati obim suradnje između ustanova koje nude strukovno obrazovanje sa poduzećima, socijalnim partnerima diljem Europe (LEO-OpObj-2) poticati razvoj inovativne prakse u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, te prijenos istih iz jedne zemlje sudionice projekta u drugu (LEO-OpObj-3) povećati razinu transparentnosti i usporedivosti znanja i vještina, uključujući i one stečene kroz neformalno i informalno učenje (LEO-OpObj-4) poticati učenje stranih jezika (LEO-OpObj-5) podržati razvoj inovativnih sadržaja, usluga, pedagoških materijala utemeljenih na suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (LEO-OpObj-6) Smjestite Vaš projekt u kontekst koji objašnjava važnost i relevantnost projekta (nacionalni, regionalni i/ili neki drugi). Nadalje, smjestite Vaš projekt mobilnosti u kontekst odabranih Leonardo da Vinci ciljeva. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..
  • 6. 4. Raspodjela zadataka Napravite idealnu raspodjelu aktivnosti vezanih uz projekt između ustanove primatelja i Vaše ustanove. Povežite aktivnosti sa ustanovama kao u primjeru. npr. Organiziranje lokalnog prijevoza Ustanova primatelj Organiziranje prijevoza (Host Institution) Organiziranje smještaja Organiziranje prehrane Utvrđivanje sadržaja stručne/prakse usavršavanja Vaša ustanova Nadzor sudionika mobilnosti Odabir sudionika 5. Sudionici Objasnite na koji način i temeljem kojih kriterija ćete vršiti odabir sudionika mobilnosti? Opišite pripremu kroz koju će proći sudionici mobilnosti (jezična, kulturološka i/ili pedagoška). ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 6. Suradnja i komunikacija Opišite predviđeni način komunikacije sa partnerskom ustanovom, poglavito oko utvrđivanja i promjena u sadržaju stručne prakse/usavršavanja. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………
  • 7. 7. Upravljanje projektom 7.1. Praktična podrška: opišite konkretnu praktičnu i logističku podršku koju ćete pružiti sudionicima mobilnosti (hrana, prijevoz, osiguranje, viza...) 7.2. Nadzor: objasnite nadzor kojeg će imati sudionici mobilnosti tokom trajanja same mobilnosti - tko će i na koji način vršiti nadzor? 7.3. Upravljanje: opišite menadžment projekta (odgovornosti, ugovorne obveze, financijske aranžmane) ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 8. Evaluacija • Kako ćete ocjenjivati napredak realizacije projekta, da li su svi ciljevi projekta ostvareni, da li su ostvareni učinci projekta? Razmotrite proces evaluacije na razini sudionika mobilnosti i na razini projekta uopće. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 9. Diseminacija i korištenje rezultata • Kako namjeravate diseminirati rezultate projekta u Vašim ustanovama, lokalnoj i široj zajednici? • Razmislite o adekvatnoj diseminaciji: unutar ustanove/škole, prema sličnim školama/ ustanovama, u određenom sektoru, na lokalnoj i međunarodnoj razini, ... ……………………………………………………………………………………………………….
  • 8. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… 10. Ponudite kratki pregled Vašeg projekta • U pisanju kratkog opisa Vašeg projekta budite konkretni, jasni i precizni – ponudite jasne i konkretne informacije o ciljevima, aktivnostima, rezultatima, partnerima, sudionicima i vrsti aktivnosti. Kratak sažetak projekta trebao bi se površno osvrnuti na glavne elemente projektne ideje. • Molimo unesite kratak sažetak Vašeg projekta, s kratkim objašnjenjem tko će sve sudjelovati u projektu, kome je projekt namijenjen, koji su glavni ciljevi i očekivani rezultati, gdje i kada će se mobilnosti provesti. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

Related Documents