Nacrt projekta partnerstva
Dragi sudionici,
dobrodošli za Vaš radni stol. Nakon što ste poslušali prezentacije o mogućnost...
3. Utvrđivanje zajedničkih interesa/problema
Nakon što ste doznali informacije o Vašim kolegama, pokušajte utvrditi zajedn...
Odabrali ste prikladne partnere. Utvrdili ste zajedničke probleme. Sada je vrijeme da
napravite nacrt Vaše PROJEKTNE IDEJE...
OK, Vi želite nešto unaprijediti ili poboljšati, no u sklopu aktivnosti partnerstva, morate to
napraviti vidljivim J. Dakl...
Za više informacija o prijavi za projekte partnerstva pogledajte dokumente Europske
komisije: Poziv na natječaj 2011. – Ca...
Na koji način projekt doprinosi povećanju europske dimenzije Vaših ustanova i kako
doprinosi povećanoj europskoj suradnji?...
Sažetak predloženog projekta:
Napišite sažetak projekta. Budite konkretni, jasni i precizni. Ukratko navedite sljedeće pod...
of 7

Nacrt projekta partnerstva

Naslov: Nacrt projekta partnerstvaAutor: Agencija za mobilnost i programe EU
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacrt projekta partnerstva

  • 1. Nacrt projekta partnerstva Dragi sudionici, dobrodošli za Vaš radni stol. Nakon što ste poslušali prezentacije o mogućnostima koje nude partnerstva, spremni ste prionuti na pisanje nacrta projekta. Pravila rada u grupama 1. Ne postoji loša ideja! Usudite se - podijelite s grupom sve svoje projektne ideje! 2. Ne ustručavajte se postaviti pitanja! 3. Ne zaboravite prihvatiti kompromise kada radite u grupi 4. Uvažavajte drugačija mišljenja i ideje 5. Dogovorite zajedničku temu (demokratskim putem ili aklamacijom) te se držite dogovorene teme KORAK PO KORAK – ZA NAJVEĆI POZITIVNI UČINAK VAŠEG RADA MOLIMO VAS PRATITE SVE KORAKE KAKO SLIJEDI : 1. Predstavljanje i upoznavanje – koji su interesi Vaše škole/poduzeća/organizacije unutar potprograma? U ovom dijelu radionice predstavite sebe i svoju ustanovu ukratko (u nekoliko rečenica) te na taj način bolje upoznajte Vaše kolege te polja interesa budućih projekata. 2. Odaberite glasnogovornika Molimo Vas odaberite glasnogovornika Vaše grupe. To je osoba koja će prezentirati rezultate Vašeg rada ostalim sudionicima radionice.
  • 2. 3. Utvrđivanje zajedničkih interesa/problema Nakon što ste doznali informacije o Vašim kolegama, pokušajte utvrditi zajedničke interese/probleme u području Vašeg interesa. Utvrđivanje ZAJEDNIČKOG INTERESA/PROBLEMA ili GRUPE INTERESA/PROBLEMA je kamen temeljac svih uspješnih projekata. Na primjer: „U svim našim institucijama čelnici ustanova ne poznaju ili jako malo poznaju problematiku Europskih obrazovnih programa te njihovo financiranje“ ili „U našim osnovnim školama želimo unaprijediti načine podučavanja“ ili “želimo da naši učenici I nastavici usavrše znajne stranih jezika i IKT” ili “želimo doprinijeti očuvanju okoliša u našoj lokalnoj zajednici” i sl. Možete odabrati nekoliko metoda za ovu vježbu. Najpopularnija od svih je brainstorming. Svaki član grupe brzo nabroji problem/e kojih se u tom trenutku može sjetiti. Moderator zapisuje sve probleme. Nakon brainstorminga svi diskutiraju s ciljem da istaknu i odaberu zajedničku ili sličnu temu te dođu do „VELIKIH I OZBILJNIH TEMA“ J. 4. Partnerstvo Nakon što ste utvrdili zajedničke probleme vrijeme je da se međusobno zapitate: „Možemo li zajednički riješiti ove probleme? Tko bi htio sudjelovati? Idealna je situacija da se svi članovi unutar jedne radne grupe dogovore oko jednog zajedničkog projekta. Sljedeća opcija je razbiti grupu na dvije ili više malih grupa te raditi na različitim projektnim idejama. Napravite opis organizacija/ustanova unutar Vašeg partnerstva – njihove slabe i jake strane s obzirom na navedene zajedničke probleme. N.B. Ako smatrate da Vam pojedina grupa više tematski odgovara, obavijestite djelatnika AMPEU o Vašoj odluci te će premjestiti u neku drugu grupu. 5. Projektna ideja
  • 3. Odabrali ste prikladne partnere. Utvrdili ste zajedničke probleme. Sada je vrijeme da napravite nacrt Vaše PROJEKTNE IDEJE. PITANJE NAD PITANJIMA: Što želimo poboljšati zahvaljujući zajedničkim naporima? 6. Ciljevi projekta Primjeri: a) Razvijati (jezične) kompetencije kroz komunikaciju I korištenje IK tehnologije b) Unapređenje znanja ciljne skupine X u području Z kroz razmjenu dobre prakse među ustanovama X,Z,Y. c) Poboljšanje kvalitete obrazovanja Z kroz razvitak programa treninga/rada Y za ciljnu skupinu X 7. Aktivnosti Kako planirate postići navedene ciljeve? Koje aktivnosti treba provesti kako bi se ostvarili ciljevi ? 8. Uloge partnera Ovaj dio je usko povezan sa vježbom utvrđivanja aktivnosti. Razmislite kako biste raspodijelili zadaće među partnerima. Svaki od partnera treba ostvariti pojedine aktivnosti? Kako planirate organizirati program rada? 9. Očekivani rezultati
  • 4. OK, Vi želite nešto unaprijediti ili poboljšati, no u sklopu aktivnosti partnerstva, morate to napraviti vidljivim J. Dakle koji bi bili krajnji rezultati projekta? na primjer, mrežna stranica, priručnik, predstava, brošura, konferencija, seminar, izvješće, DVD… 10. To bi bilo to APMEU razumije da ponekad tražimo puno od svojih potencijalnih prijavitelja. Molimo da nam oprostite te iako niste uspjeli popratiti sve korake ovih 'Smjernica za uspjeh', MI ĆEMO BITI IZNIMNO ZADOVOLJNI ako na kraju radionice možete reći: „Naučio/la sam nešto novo tijekom radionice, jasno mi je koje su ključne stavke vezane za rad na projektu na kojima moram proraditi te sam upoznat/a s načinom pisanja projekta iz područja obrazovanja, rada s partnerima na projektu….” Ovaj obrazac će Vam pomoći pri izradi projektne ideje. Vodeći se smjernicama za uspjeh zapišite najvažnije informacije u ovaj obrazac.
  • 5. Za više informacija o prijavi za projekte partnerstva pogledajte dokumente Europske komisije: Poziv na natječaj 2011. – Call for Proposals 2011 i Vodič za korisnike 2011 – LLP Guide 2011., kao i Priručnik za projekte partnerstva (dostupno na www.mobilnost.hr). Nacrt projekta Radni naziv projekta: .............................................................................................. Zašto mislite da postoji potreba za ovim projektom? Objasnite pozadinu projekta. Koja je motivacija za projekt? Koji problem ste utvrdili i kako mislite da bi se mogao riješiti ovim projektom? ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Ciljevi projekta i strategija Koji su konkretni ciljevi Vašeg projekta – što želite postići? Koje teme ili probleme želite apostrofirati? ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Očekivani rezultati Koje aktivnosti planirate? Koji su očekivani rezultati i proizvodi po završetku projekta (npr. stjecanje stručnih znanja, usvajanje stranog jezika, novi nastavni plan i program, konferencija, priručnik, brošura, CD, DVD, web stranica i slično.) ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Europska dodana vrijednost
  • 6. Na koji način projekt doprinosi povećanju europske dimenzije Vaših ustanova i kako doprinosi povećanoj europskoj suradnji? ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Učinak i integracija u svakodnevne aktivnosti Koje učinke bi projekt mogao imati za sudionike i ustanovu? Kako bi projekt mogao riješiti probleme koje apostrofirate? Na koji način namjeravate uklopiti aktivnosti projekta u vaše svakodnevne aktivnosti? ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Evaluacija Kako ćete ocjenjivati napredak realizacije projekta, da li svi ciljevi projekta ostvareni, da li su ostvareni učinci projekta? Kako ćete nadzirati provedbu projekta i aktivnosti unutar projekta? Kako ćete pripremiti i organizirati nadzor projekta? Kako ćete ocijeniti uspjeh projekta? ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Diseminacija i korištenje rezultata Kako namjeravate diseminirati rezultate projekta u Vašim ustanovama, lokalnoj i široj zajednici? ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..
  • 7. Sažetak predloženog projekta: Napišite sažetak projekta. Budite konkretni, jasni i precizni. Ukratko navedite sljedeće podatke: ciljeve, aktivnosti i rezultate projekta, te partnere, sudionike i vrstu aktivnosti koje planirate provoditi. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Napomena: Nacrt projekta ni u kojem slučaju ne zamjenjuje službeni prijavni obrazac.