Položaj pravaca u prostoru
Pravci mogu ležati u istoj ravnini;mogu se sjeći ili biti paralelni. p q A p q Dva su pravca paralelna ako leže u istoj ra...
Ako pravci ne leže u istoj ravnini, tad za njihov položaj imamo poseban naziv. Dva su pravca mimoilazna ako ne leže u isto...
Određenost ravnine Ravnina je jednoznačno određena jednom točkom i jednim pravcem. Ravnina može biti zadana s tri točke ko...
Ravnina može biti zadana s pravcem i točkom koji ne leži na njemu. p . A Također i s dva pravca koji se sijeku. p q Dva pr...
Ako neke točke leže u istoj ravnini,za njih kažemo da su komplanarne. Ako ne postoji ravnina koja ih sve sadrži, onda kaž...
of 6

Položaj pravaca u prostoru

Seminari u nastavi matematike Voditelj projekta: Diana Kadić Ključne riječi: nastava matematike, seminar, geometrija prostora, PowerPoint prezentacije Tema: Položaj pravca u prostoru Autorica: Ines Soldo, učenica SŠ Ivana Trnskog Hrvatska Kostajnica
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Položaj pravaca u prostoru

  • 1. Položaj pravaca u prostoru
  • 2. Pravci mogu ležati u istoj ravnini;mogu se sjeći ili biti paralelni. p q A p q Dva su pravca paralelna ako leže u istoj ravnini i ne sijeku se.
  • 3. Ako pravci ne leže u istoj ravnini, tad za njihov položaj imamo poseban naziv. Dva su pravca mimoilazna ako ne leže u istoj ravnini. q p Kriterij mimoilaznosti pravaca Ako jedan pravac leži u ravnini,a drugi pravac siječe tu ravninu u jednoj točki koja ne pripada prvom pravcu, onda su oni mimoilazni.
  • 4. Određenost ravnine Ravnina je jednoznačno određena jednom točkom i jednim pravcem. Ravnina može biti zadana s tri točke koje ne leže na jednom pravcu . A . B . C
  • 5. Ravnina može biti zadana s pravcem i točkom koji ne leži na njemu. p . A Također i s dva pravca koji se sijeku. p q Dva pravca u ravnini ne moraju se podudarati. p q
  • 6. Ako neke točke leže u istoj ravnini,za njih kažemo da su komplanarne. Ako ne postoji ravnina koja ih sve sadrži, onda kažemo da su one nekomplanarne. AUTOR: INES SOLDO