Pompa strzykawkowa Alaris PK ®
Instrukcja obsługi — polski
s
Spis treści
...
Wprowadzenie
Pompa strzykawkowa Alaris® PK (w dalszej części nazywana „pompą”) jest urządzeniem przeznaczonym do dożylnego...
Opis techniki TCI
Zależności reakcji na wielkość dawki podawanego leku można podzielić na trzy rodzaje: zależność pomiędzy...
TCI (ciąg dalszy)
TCI umożliwia optymalną kontrolę znieczulenia pod warunkiem, że opracowano dokładny model oraz opis wszy...
TCI (ciąg dalszy)
Modele farmakokinetyczne w pompie strzykawkowej Alaris® PK i ich parametry
Lek: D...
Tworzenie zestawu danych
W celu pełnego wykorzystania pompy strzykawkowej Alaris® PK należy opracować, przejrzeć, zatwierd...
Funkcje pompy strzykawkowej Alaris® PK
WŁ./WYŁ. ...
Elementy sterujące i wskaźniki
Elementy sterujące:
Symbol Opis
WŁ/WYŁ — naci...
Definicje symboli
Symbole użyte na naklejkach:
Symbol Opis
w Uw...
Funkcje ekranu głównego
Tryb TIVA
Nazwa leku oraz
...
Funkcje ekranu głównego (ciąg dalszy)
Ikony ekranowe:
Symbol Opis
l Ikona POZOSTAŁEGO CZASU...
Środki ostrożności w czasie obsługi pompy
Strzykawki jednorazowe i linie infuzyjne
...
Środki ostrożności w czasie obsługi pompy (ciąg dalszy)
Kompatybilność elektromagnetyczna i...
Rozpoczynanie pracy
Konfiguracja początkowa
A
Prze...
Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy)
Nie należy montować urządzenia tak, aby gniazdo zasilania prądem przemien...
Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy)
Zakładanie strzykawki
...
Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy)
Uruchomienie pompy
1. Za pomocą...
Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy)
Tryb infuzji sterowanej stężeniem docelowym (TCI, Target-Con...
Funkcje podstawowe
i Wypełnianie
Przycisk i umożliwia dostarczen...
Funkcje podstawowe (ciąg dalszy)
Pressure Level (Poziom ciśnienia)
1. Aby s...
Czynności w trakcie infuzji
d End of Operation (Koniec działania)
Opcja ta j...
Czynności w trakcie infuzji (ciąg dalszy)
d 24 Hour Log (Rejestr 24-godzinny)...
Alarmy i ostrzeżenia
Alarmy są sygnalizowane przez kombinację sygnału dźwiękowego, migającego wskaźnika alarmowego oraz ko...
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi
of 46

Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pompa strzykawkowa Alaris PK, instrukcja obsługi

 • 1. Pompa strzykawkowa Alaris PK ® Instrukcja obsługi — polski s
 • 2. Spis treści Strona Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Informacje o instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Opis techniki TCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Tworzenie zestawu danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Funkcje pompy strzykawkowej Alaris® PK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Elementy sterujące i wskaźniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Definicje symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Funkcje ekranu głównego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Środki ostrożności w czasie obsługi pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rozpoczynanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Funkcje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Czynności w trakcie infuzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Alarmy i ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Opcje konfigurowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Parametry urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Kompatybilne strzykawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Powiązane produkty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kompatybilne linie infuzyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Wartości graniczne ciśnienia okluzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 IrDA, RS232 oraz Nurse Call (Przywołanie pielęgniarki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Krzywe trąbkowe i krzywe rozruchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Profile w trybie TCI (Target-Controlled Infusion, infuzja sterowana stężeniem docelowym) . . . . . . . . . . 37 Produkty i części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Adresy punktów serwisowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Historia dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1000DF00230 Wyd. 3 1/44 /44
 • 3. Wprowadzenie Pompa strzykawkowa Alaris® PK (w dalszej części nazywana „pompą”) jest urządzeniem przeznaczonym do dożylnego podawania leków anestetycznych. Oprogramowanie wbudowane w pompę zostało zainstalowane z trzema farmakokinetycznymi modelami prognozowania podaży leku oraz czterema trybami pracy: 1) Wlew ciągły (ml/h). 2) Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA, Total Intravenous Infusion). W trybie tym możliwy jest wybór wymaganej szybkości infuzji oraz podawanie żądanych bolusów. 3) Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) z trybem programowania infuzji prognozowanym stężeniem docelowym (TCI, Target- Controlled Infusion). W trybie tym możliwy jest wybór wymaganej szybkości infuzji oraz podawanie żądanych bolusów. W celu oszacowania stężenia leku w osoczu oraz w miejscu oddziaływania leku stosowany jest model farmakokinetyczny. 4) Tryb TCI l Infuzja sterowana docelowym stężeniem leku w osoczu (TCI). W trybie tym wybiera się wartość żądanego (docelowego) stężenia leku w osoczu i — przy użyciu modelu farmakokinetycznego — oblicza wartości szybkości wlewu niezbędne do uzyskania danego stężenia. Wykres zależności przewidywanego stężenia leku w osoczu oraz w miejscu oddziaływania leku od czasu prezentowany jest na ekranie wyświetlacza graficznego. l Infuzja sterowana docelowym stężeniem leku w miejscu jego oddziaływania (TCI). W trybie tym wybiera się wartość żądanego docelowego stężenia leku w jego miejscu oddziaływania i oblicza wartości szybkości wlewu niezbędne do uzyskania danego stężenia przy użyciu modelu farmakokinetycznego. Wykres zależności przewidywanego stężenia leku w miejscu jego oddziaływania oraz w osoczu od czasu prezentowany jest na ekranie wyświetlacza graficznego. Pompa strzykawkowa Alaris® PK wyposażona jest w łatwy w obsłudze interfejs, na którym wyświetlane są wartości szybkości infuzji, całkowitej dawki podanego leku oraz przewidywanych wartości stężenia leku w osoczu i w miejscu jego oddziaływania, umożliwiając dostosowanie tych parametrów do odpowiednich zaleceń lekarskich dotyczących danego leku stosowanych w poszczególnych krajach. Przeznaczenie: Pompa została opracowana w taki sposób, aby spełniała wymagania dotyczące infuzji w środowisku roboczym określonym w niniejszej Instrukcji obsługi, w tym na oddziałach ogólnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej, noworodkowych i ambulatoryjnych, w salach operacyjnych i na oddziałach ratunkowych. Pompa strzykawkowa Alaris® PK może być stosowana z szerokim zakresem standardowych trzyczęściowych strzykawek typu Luer-lock jednorazowego użytku. Współpracują z nią strzykawki o pojemnościach od 5 do 50 ml. Dane techniczne podane są we właściwej sekcji niniejszej Instrukcji obsługi. Stosowanie pompy strzykawkowej Alaris® PK NIE ZMNIEJSZA odpowiedzialności lekarza anestezjologa w odniesieniu do sposobu podawania leków. Użytkownicy pompy strzykawkowej Alaris® PK powinni w pełni stosować się do zaleceń dotyczących limitów szybkości infuzji oraz wielkości dawki podawanego leku przedstawionych w odpowiedniej literaturze dotyczącej poszczególnych modeli stosowanych z danym lekiem. Interakcje farmakokinetyczne oraz farmakodynamiczne leków anestezjologicznych są ogólnie znane, jednakże nie bierze się ich pod uwagę podczas obliczania wartości stężenia leku w osoczu oraz w miejscu jego oddziaływania. Użytkownik pompy powinien zostać odpowiednio przeszkolony w zakresie jej stosowania oraz przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej Instrukcji obsługi. Użytkownik pompy powinien mieć w szczególności świadomość, że uruchomienie pompy w trybie TCI oznacza automatyczne podanie obliczonej wcześniej dawki indukcyjnej, a następnie podawanie dawki podtrzymującej. Wstępnie obliczone wartości parametrów wyświetlane są na ekranie przed rozpoczęciem infuzji. W związku z tym do podstawowych czynności należy sprawdzenie, czy parametry pacjenta i wybrana szybkość infuzji oraz stężenie docelowe leku są dostosowane do zaleceń dotyczących stosowania danego leku w poszczególnych krajach. Firma Cardinal Health przeprowadziła weryfikację dokładności wdrożonego modelu matematycznego oraz dokładności pracy pompy (podawania leku); charakterystyka oraz dane na temat dokładności podawania leku podane są w sekcji „Profile w trybie TCI”. Poszczególne rodzaje leków związane są z odpowiadającymi im modelami — każdy model obejmuje zestaw standardowych parametrów farmakokinetycznych, które mogą być wybierane i stosowane we wbudowanym trójkompartmentowym modelu używanym w pompie strzykawkowej Alaris® PK (w której stosowanie danego leku w trybie TCI jest dozwolone). Lek Diprivan firmy ASTRA-ZENECA zawiera jedyny związek propofolu zalecany do stosowania w trybie TCI. W tej pompie do obliczania szybkości infuzji oraz stężenia leku Diprivan w osoczu i w miejscu jego oddziaływania stosowany jest model Marsha. Jeśli w trybie TCI stosuje się leki Remifentanil oraz Sufentanil, do obliczania wymaganych szybkości infuzji wykorzystuje się odpowiednio modele Minta oraz Geptsa. Marka Asena® została niedawno zmieniona i obecnie stosowana jest nazwa Alaris®. Ta zmiana nazwy handlowej nie ma żadnego wpływu na przeznaczenie ani cechy funkcjonalne produktu. Zalecane produkty jednorazowego użytku przeznaczone do stosowania z tym urządzeniem mogą nosić nazwę handlową Asena® lub Alaris®, lecz można je stosować z tą pompą strzykawkową niezależnie od przyjętego nazewnictwa. Informacje o instrukcji Przed rozpoczęciem stosowania pompy strzykawkowej Alaris® PK należy się dokładnie zapoznać z jej opisem podanym w niniejszej Instrukcji obsługi. Na wszystkich rysunkach wykorzystanych w niniejszej Instrukcji obsługi przedstawiono typowe ustawienia i wartości, które można wykorzystać przy konfiguracji funkcji pompy. Te ustawienia i wartości podano jedynie dla celów ilustracji. W podanych przypadkach minimalna szybkość infuzji odnosi się do nominalnej wartości 1,0 ml/h, natomiast wartość pośrednia odnosi się do nominalnej wartości 5,0 ml/h. W sekcji Dane techniczne podany jest całkowity zakres szybkości infuzji, jej ustawień oraz wartości. 1000DF00230 Wyd. 3 2/44 /44
 • 4. Opis techniki TCI Zależności reakcji na wielkość dawki podawanego leku można podzielić na trzy rodzaje: zależność pomiędzy zastosowaną dawką a stężeniem leku w osoczu (faza farmakokinetyczna), zależność pomiędzy stężeniem leku w narządzie, na który dany lek oddziaływuje, a efektem klinicznym (faza farmakodynamiczna) oraz zależność pomiędzy właściwościami farmakokinetycznymi i dynamicznymi leku. Podawanie określonej dawki leku ma na celu przede wszystkim uzyskanie pożądanego efektu klinicznego, dla którego niezbędne jest odpowiednie stężenie terapeutyczne leku w miejscu jego oddziaływania (receptorze). ROZDZIAŁ DAWKA WYDALANIE METABOLIZM STĘŻENIE W OSOCZU STĘŻENIE W BIOFAZIE INTERAKCJA LEKU I RECEPTORA DZIAŁANIE Rycina 1. Schemat procesów farmakokinetycznych i dynamicznych określających zależność pomiędzy wielkością podanej dawki leku a jej wpływem na intensywność oddziaływania danego leku. Farmakokinetyczne czynniki, takie jak rozdział, metabolizm i/lub wydalanie leku określają zależność pomiędzy wielkością dawki a stężeniem leku w osoczu i w miejscu jego oddziaływania (biofazie). W biofazie dany lek wchodzi w reakcję z jego receptorem, dając efekt farmakologiczny.1 Do niedawna dożylne leki znieczulające stosowane do indukcji oraz utrzymywania anestezji wprowadzane były ręcznie lub przy użyciu prostych pomp infuzyjnych (parametry infuzji obliczane były przez anestezjologa na podstawie masy ciała pacjenta). Wewnętrzne pomiary stężenia leku są niemożliwe, a określanie przewidywanych wartości stężenia za pomocą sum funkcji wykładniczych wymaga stosowania rozbudowanych systemów komputerowych. Dzięki postępom w technologii komputerowej, które umożliwiły określanie przewidywanych wewnątrzustrojowych wartości stężenia leku, w latach osiemdziesiątych oraz wczesnych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia (na podstawie pionierskich prac Kruger-Thiemera2 oraz Schwildena i inn.3) opracowano metodę infuzyjną TCI. Reakcje farmakokinetyczne w przypadku większości leków znieczulających można opisać matematycznie za pomocą następującego typowego modelu trójkompartmentowego: kompartment centralny (V1), kompartment o dużym stopniu ukrwienia (V2) oraz kompartment o słabym stopniu ukrwienia (V3). Transfer leku pomiędzy poszczególnymi kompartmentami (rozdział) opisywany jest za pomocą stałych szybkości (k12, k21, k31 i k13) lub klirensów. Metabolizm leku określany jest przy użyciu stałej szybkości k10 (Rycina 2). Stosowanie technik TCI służy obliczaniu za pomocą modelowania farmakokinetycznego szybkości infuzji niezbędnych do uzyskania pożądanego stężenia leku w osoczu. Oznacza to, że użytkownik określa nie tyle szybkość infuzji, co — na podstawie oceny klinicznej — docelowe stężenie leku. Jeśli stężeniem docelowym jest stężenie leku w kompartmencie osocza, ta odmiana techniki TCI nazywana jest techniką TCI w systemie otwartej pętli z docelowym stężeniem leku w osoczu. Jeśli stężeniem docelowym jest stężenie leku w kompartmencie jego oddziaływania, ta odmiana techniki TCI nazywana jest techniką TCI w systemie otwartej pętli z docelowym stężeniem leku w miejscu jego oddziaływania. Podanie leku cl2 cl3 k21 k13 Kompartment Kompartment Kompartment tkankowy centralny tkankowy k12 k31 V2 V1 V3 k10 Klirens cl1 Rycina 2. Schemat modelu trójkompartmentowego stosowanego w infuzjach sterowanych stężeniem docelowym. W przypadku leków znieczulających miejscem oddziaływania leku (czyli biofazą) nie jest osocze4, lecz mózg, w którym bezpośredni pomiar stężenia leku jest niemożliwy. Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia uważano, że równowaga pomiędzy układem krwionośnym a mózgiem osiągana jest praktycznie natychmiastowo. Dlatego pierwotne systemy TCI opierały się na obliczeniach docelowego stężenia leku w osoczu. W przypadku wielu leków opisano związek pomiędzy stężeniem leku w osoczu a jego efektem klinicznym (zazwyczaj przy użyciu współczynników Cp50 oraz Cp95, czyli wartości stężenia leku niezbędnych do uzyskania konkretnego efektu klinicznego u odpowiednio 50% i 95% pacjentów). Jeden z przykładów można znaleźć w publikacji Ausems i inn.5 W latach dziewięćdziesiątych zaczęto stopniowo zwracać uwagę na fakt, że po zmianie stężenia leku w osoczu następuje opóźnienie czasowe w osiąganiu równowagi pomiędzy stężeniem leku w osoczu a jego stężeniem w miejscu oddziaływania. Efekt kliniczny zmienia się równolegle do wartości stężenia leku w miejscu jego oddziaływania, w związku z czym w przypadku większości leków szybkość transferu leku do i z miejsca jego oddziaływania można scharakteryzować poprzez upływ czasu od momentu, w którym lek zaczyna oddziaływać klinicznie6,7. Oznacza to, że efekt oddziaływania leku można odnosić do wartości jego stężenia, czyli możliwa jest ocena ilościowa. Stężenie leku w miejscu docelowym nazywane jest stężeniem w miejscu oddziaływania leku, a odpowiedni kompartment8 (patrz Rycina 3) nazywany jest kompartmentem oddziaływania leku. Ponieważ rzeczywista ilość leku, która dociera do mózgu, jest bardzo mała, można założyć, że kompartment oddziaływania leku nie ma żadnej objętości, a stałą szybkości k1e można pominąć; do obliczenia szybkości osiągania równowagi między stężeniem leku w kompartmencie osocza i w kompartmencie oddziaływania można więc zastosować stałą szybkości keo. Znajomość stałej szybkości keo dla różnych rodzajów leków umożliwia stosowanie techniki z docelowym stężeniem w miejscu oddziaływania leku. Przy stosowaniu techniki TCI z docelowym stężeniem leku w miejscu jego oddziaływania w systemie TCI najpierw obliczany jest profil stężenia leku w osoczu niezbędny do uzyskania docelowego stężenia w miejscu jego oddziaływania w możliwie najkrótszym czasie, a następnie obliczane są szybkości infuzji potrzebne do uzyskania danego profilu stężenia leku w osoczu (Rycina 3). Porównanie wartości stężenia leku w miejscu jego oddziaływania do stężenia danego leku w osoczu powoduje generowanie większej dawki indukcyjnej, po której następuje przerwa w infuzji w celu osiągnięcia równowagi między stężeniem leku w osoczu i w miejscu jego oddziaływania. Podanie leku cl2 cl3 k21 k13 Kompartment Kompartment Kompartment tkankowy centralny tkankowy k12 k31 V2 V1 V3 keo k10 Kompartment oddziaływania Klirens cl3 Rycina 3. Schemat zależności pomiędzy stężeniem leku a jego oddziaływaniem. 1000DF00230 Wyd. 3 3/44 /44
 • 5. TCI (ciąg dalszy) TCI umożliwia optymalną kontrolę znieczulenia pod warunkiem, że opracowano dokładny model oraz opis wszystkich trzech elementów wymienionych powyżej. Po pierwsze, model wykorzystywany do sterowania pompą musi działać w dokładny sposób (modele stosowane w pompie strzykawkowej Alaris® PK zostały odpowiednio zwalidowane i zatwierdzone). Po drugie, zestaw parametrów farmakokinetycznych danego leku zastosowany w modelu komputerowym powinien być właściwie dobrany do parametrów farmakokinetycznych pacjenta (należy pamiętać, że modele opisane w literaturze oparte są na danych populacyjnych i odnoszą się do przeciętnego pacjenta, natomiast nie uwzględnia się w nich międzyosobniczej zmienności parametrów farmakokinetycznych). Po trzecie, właściwości farmakodynamiczne podawanego leku powinny być dobrze znane, aby odpowiednio dostosować stężenie leku w osoczu oraz w miejscu jego oddziaływania w celu uzyskania pożądanego efektu klinicznego; w przypadku stosowania większości leków anestetycznych występuje międzyosobnicza zmienność parametrów farmakodynamicznych, w związku z czym znajomość ogólnych danych farmakodynamicznych dotyczących populacji powinna być połączona ze ścisłą obserwacją pacjenta w celu ustalenia jego indywidualnej wrażliwości na dany lek i — w razie potrzeby — odpowiedniego dostosowania szybkości. Uwaga: Parametry poszczególnych modeli podane są w sekcji „Opis techniki TCI” niniejszej Instrukcji, a także wyświetlane bezpośrednio na ekranie interfejsu pompy podczas wyboru określonych leków za pomocą przycisku informacyjnego . W ulotkach informacyjnych o leku należy sprawdzać, czy w przypadku danego leku w danym kraju tryb TCI jest dozwoloną techniką infuzyjną . Literatura: 1. Danhof M: Does variability explain (all) variability in drug effects ?, Topics in pharmaceutical science. Edited by Breimer DD, Crommelin DJA, Midha KK. Noordwijk, Amsterdam Med. Press BV, 1989, pp 573-586 2. Kruger-Theimer E: Continuous intravenous infusion and multicompartment accumulation. Eur J Pharmacol 1968; 4: 317-324 3. Schwilden H: A general method for calculating the dosage scheme in linear pharmacokinetics. Eur J Clin Pharmacol 1981; 20: 379-86 4. Shafer SL: Towards optimal intravenous dosing strategies. Seminars in Anesthesia 1993; 12: 222-234 5. Ausems ME, Hug CC, Jr., Stanski DR, Burm AG: Plasma concentrations of alfentanil required to supplement nitrous oxide anesthesia for general surgery. Anesthesiology 1986; 65: 362-73 6. Schnider TW, Minto CF, Stanski DR: The effect compartment concept in pharmacodynamic modelling. Anaesthetic Pharmacology Review 1994; 2: 204-213 7. Shafer SL: Principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics., Principles and practice of anesthesiology. 2nd Edition. Edited by Longnecker DE, Tinker JH, Morgan GE. New York, Mosby-Year Book, 1998, pp 1159- 1210 8. Shafer SL, Gregg KM: Algorithms to rapidly achieve and maintain stable drug concentrations at the site of drug effect with a computer-controlled infusion pump. J Pharmacokinet Biopharm 1992; 20: 147-69 Środki ostrożności przy stosowaniu techniki TCI Podczas pierwszej infuzji parametry modeli farmakokinetycznych i farmakodynamicznych w pompie strzykawkowej Alaris® PK są wyzerowane. Oznacza to, że jeśli z jakichkolwiek powodów w trakcie zabiegu chirurgicznego nastąpi wyłączenie pompy, wszystkie bieżące dane modeli farmakokinetycznych i farmakodynamicznych zostaną utracone. Należy zatem pamiętać, że wyłączanie i włączanie pompy oraz ponowne rozpoczynanie infuzji w sytuacji, gdy w organizmie pacjenta znajdują się resztkowe ilości leku, mogą powodować nadmierną infuzję; w takim przypadku nie zaleca się ponownego uruchamiania trybu TCI pompy. 1000DF00230 Wyd. 3 4/44 /44
 • 6. TCI (ciąg dalszy) Modele farmakokinetyczne w pompie strzykawkowej Alaris® PK i ich parametry Lek: Diprivan Model: Marsh (z uwzględnieniem wagi pacjenta) Limit wieku: od 16 roku życia Jednostka stężenia w osoczu: µg/ml Maks. stężenie w osoczu: 15 µg/ml Vc = 0,228 x masa (litry x kg-1) k10 = 0,119 min-1 k12 = 0,112 min-1 k13 = 0,0419 min-1 k21 = 0,055 min-1 k31 = 0,0033 min-1 keo = 0,26 min-1 Odniesienie z literatury: Marsh i in.: Brit J Anaesth 1991, 67, 41-48 Lek: Remifentanil Model: Minto Limit wieku: od 12 roku życia Jednostka stężenia w osoczu: ng/ml Maks. stężenie w osoczu: 20 ng/ml Vc = 5,1 - 0,0201 x (wiek - 40) + 0,072 x (LBM - 55) V2 = 9,82 - 0,0811 x (wiek - 40) + 0,108 x (LBM - 55) V3 = 5,42 cl1 = 2,6 - 0,0162 x (wiek - 40) + 0,0191 x (LBM - 55) cl2 = 2,05 - 0,0301 x (wiek - 40) cl3 = 0,076 - 0,00113 x (wiek - 40) k10 = cl1 / Vc k12 = cl2 / Vc k13 = cl3 / Vc k21 = cl2 / V2 k31 = cl3 / V3 keo= 0,595 - 0,007 x (wiek - 40) Odniesienie z literatury: Minto i in.: Anesthesiology 1997, 86, 10 - 33 Lek: Sufentanil Model: Gepts (bez uwzględnienia wagi pacjenta) Limit wieku: od 12 roku życia stężenia w osoczu: ng/ml Maks. stężenie w osoczu: 2 ng/ml Vc = 14,3 l k10 = 0,0645 min-1 k12 = 0,1086 min-1 k13 = 0,0229 min-1 k21 = 0,0245 min-1 k31 = 0,0013 min-1 Odniesienie z literatury: Gepts i in.: Anesthesiology 1995, 83, 1194-1204 Dodatkowo: Stałą keo obliczono przy czasie osiągnięcia stężenia odpowiadającego maksymalnemu efektowi wynoszącym 5,6 min (keo = 0,17559 min-1) (odniesienie: Shafer et al Anesthesiology. 1991 Jan;74(1):53-63) 1000DF00230 Wyd. 3 5/44 /44
 • 7. Tworzenie zestawu danych W celu pełnego wykorzystania pompy strzykawkowej Alaris® PK należy opracować, przejrzeć, zatwierdzić, zwolnić, przesłać i zweryfikować zestaw danych według następującego procesu. Więcej informacji oraz środki ostrożności w czasie obsługi można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania Editor pompy Alaris® PK (1000CH00016). 1. Utwórz listy główne (przy użyciu oprogramowania Editor pompy Alaris® PK) Leki główne* Lista nazw leków i stężeń standardowych. Możne je stosować w trybie TIVA lub w trybie TCI, jeżeli mają powiązany model farmakokinetyczny/farmakodynamiczny. Biblioteka strzykawek pompy Alaris® PK Konfiguracja strzykawek, których można używać. 2. Utwórz listy główne (przy użyciu oprogramowania Editor pompy Alaris® PK) Biblioteka leków* Leki i stężenia dla tego profilu z wartościami domyślnymi, limitami minimalnymi i maksymalnymi, wartościami docelowymi i poziomem okluzji. Konfiguracja** Ustawienia konfiguracyjne urządzenia i opcje ogólne. 3. Przejrzyj, zatwierdź i dopuść (przy użyciu oprogramowania Editor pompy Alaris® PK) Przejrzyj i zatwierdź Należy wydrukować, przejrzeć i podpisać pełny raport Data Set Report (Raport zestawu danych), jako dowód zatwierdzenia przez upoważnioną osobę zgodnie z protokołem szpitalnym. Podpisany wydruk należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania podczas procedury weryfikacji. Dopuść Należy zmienić status pozycji Data Set (Zestaw danych) na Released (Zwolniony) (wymagane jest hasło). 4. Prześlij zestaw danych do pompy strzykawkowej Alaris® PK (przy użyciu aplikacji Transfer Tool oprogramowania Editor pompy Alaris® PK) Przesyłanie zestawu danych powinno być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel techniczny. 5. Sprawdź przesłanie zestawu danych Pierwsza lub pojedyncza weryfikacja urządzenia Po zakończeniu przesyłania na pompie strzykawkowej Alaris® PK wyświetlana jest liczba cyklicznej kontroli nadmiarowej (CRC, Cyclic Redundancy Check) zapisu. Pobierz zestaw danych z pompy za pomocą aplikacji Verification Tool pompy Alaris® PK. Porównaj pobrany zestaw danych z zatwierdzonym podpisanym wydrukiem zestawu danych. Osoba sprawdzająca powinna podpisać wydruk i zapisać na nim również liczbę CRC jako zapis. Kolejna weryfikacja urządzeń Po kolejnych przesłaniach zestawu danych należy porównać liczbę CRC na urządzeniu z liczbą CRC zapisaną po pierwszej weryfikacji urządzenia. * Uwaga: Parametry leku powinny być zgodne z lokalnymi przepisami i informacjami dotyczącymi zaleceń. ** Patrz ważna uwaga w części Opcje konfigurowane. 1000DF00230 Wyd. 3 6/44 /44
 • 8. Funkcje pompy strzykawkowej Alaris® PK WŁ./WYŁ. Dźwignia zwalniająca Widoczny sygnalizator START Ekran dla MDI alarmowy WYPEŁNIJ/ BOLUS WYCISZ CIŚNIENIE OPCJA Zaciski Wieszak zestawu WSTRZYMAJ Półka przycisków Blokada Chwytaki tłoka infuzyjnego strzykawki wyporowego Tabliczka znamionowa (wyjaśnienie zastosowanych symboli można znaleźć pod hasłem Określenia symboli) Dźwignia zwalniająca krzywki obrotowej M e dic al D ev ice Int erface (M D I ) Obrotowa krzywka do blokowania na poziomych szynach Port komunikacyjny prostokątnych na podczerwień Uchwyt do Przyłącze Zginany zacisk Złącze Wieszak zestawu przenoszenia wyrównywania do stojaka na RS232 infuzyjnego potencjałów (PE) płyny infuzyjne 1000DF00230 Wyd. 3 7/44 /44
 • 9. Elementy sterujące i wskaźniki Elementy sterujące: Symbol Opis WŁ/WYŁ — naciśnij jeden raz w celu włączenia pompy. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty a przez 3 sekundy w celu wyłączenia pompy. Uwaga: Pompę można WYŁąCZYć tylko podczas określonych etapów pracy, więcej informacji można znaleźć w sekcji „Kolejność wyłączania” w części „Opcje konfigurowane”. b START — naciśnij w celu rozpoczęcia wlewu. Podczas infuzji będzie migać zielona dioda LED. h WSTRZYMAJ — naciśnij w celu wstrzymania wlewu. Po zatrzymaniu wlewu zaświeci się bursztynowa dioda LED. c UCISZ — wycisza alarm na 2 minuty (czas konfigurowalny). Aby wyłączyć alarm na 15 minut, naciśnij i przytrzymaj do momentu, gdy usłyszysz 3 krótkie sygnały. WYPEŁNIJ/BOLUS — naciśnij, aby uzyskać dostęp do przycisków WYPEŁNIJ lub BOLUS. Aby uruchomić urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk. WYPEŁNIJ linię infuzyjną w trakcie przygotowań. l Praca pompy została czasowo wstrzymana i l Linia infuzyjna nie jest podłączona do pacjenta l Objętość wprowadzona (VI) nie jest dodawana BOLUS – płyn lub lek został podany z większą szybkością. l Pompa prowadzi infuzję l Linia infuzyjna podłączona do pacjenta l VI została dodana d OPCJA — naciśnij, aby uzyskać dostęp do funkcji dodatkowych (patrz Funkcje podstawowe). e CIŚNIENIE — służy do wyświetlania ciśnienia pompowania i progu alarmowego. f PODWÓJNE STRZAŁKI — strzałka podwójna lub pojedyncza do szybszego/ wolniejszego zwiększania lub zmniejszania wartości pokazywanych na ekranie. g PRZYCISKI PUSTE — stosuje się je w powiązaniu z podpowiedziami programowymi, pojawiającymi się na ekranie. Wskaźniki: Symbol Opis AKUMULATOR – podświetlenie tego symbolu oznacza, że pracująca pompa jest j zasilana z akumulatora wewnętrznego. Miganie symbolu świadczy o niskim stanie naładowania akumulatora, co oznacza, że urządzenie może jeszcze pracować przez najwyżej 30 minut. S ZASILANIE 220 V — podświetlenie tego symbolu oznacza, że pompa jest podłączona do źródła prądu przemiennego, a akumulator wewnętrzny jest ładowany. 1000DF00230 Wyd. 3 8/44 /44
 • 10. Definicje symboli Symbole użyte na naklejkach: Symbol Opis w Uwaga (sprawdź w załączonej dokumentacji) x Przyłącze wyrównywania potencjałów (PE) y Złącze RS232 / Przywoływanie pielęgniarki (wyposażenie dodatkowe) l Element wchodzący w kontakt z ciałem pacjenta typu CF, zabezpieczony przed działaniem defibrylacji (klasyfikacja wg stopnia zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym) O Zabezpieczenie przed kroplami wody spadającymi pionowo z góry r Prąd przemienny s Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EEC. Zarejestrowane z oznaczeniem CE. T Data produkcji t Producent U Nie wyrzucać z odpadami komunalnymi. A Ważna informacja W Parametry bezpieczników 1000DF00230 Wyd. 3 9/44 /44
 • 11. Funkcje ekranu głównego Tryb TIVA Nazwa leku oraz Status pompy jego stężenie Informacja o ciśnieniu Szybkość przepływu i Podana dawka i Czynności podczas dawkowania objętość użytkowania Tryb infuzji sterowanej stężeniem docelowym (TCI, Target-Controlled Infusion) Nazwa leku oraz Czas trwania Przerwa przed Status pompy jego stężenie indukcji konserwacją CONFIRM TIME Stężenie w osoczu Docelowe Początkowa Początkowa Początkowa Czas Początkowa szybkość stężenie w dawka indukcji szybkość objętość indukcji podawania dawki osoczu indukcji indukcji podtrzymującej Tryb TCI — ekran informacyjny MORE (Więcej) Wybór przycisku MORE (Więcej) spowoduje wyświetlenie następujących informacji dodatkowych: Czas, który Podana objętość i Nazwa leku i model upłynął dawka BMI 21.6 Parametry pacjenta Czas do zakończenia Czas obniżenia Stężenie obniżone infuzji przy bieżącej stężenia szybkości Naciśnij przycisk BACK (Wstecz), aby powrócić do ekranu TCI. Ekran TCI zostanie wyświetlony automatycznie po około 20 sekundach. 1000DF00230 Wyd. 3 10/44 /44
 • 12. Funkcje ekranu głównego (ciąg dalszy) Ikony ekranowe: Symbol Opis l Ikona POZOSTAŁEGO CZASU — określa czas do wymiany strzykawki. Ikona AKUMULATOR — określa poziom naładowania akumulatora, aby zasygnalizować, kiedy N należy ponownie naładować akumulator. C Dawka indukcyjna (symbol wyświetlany na ekranie potwierdzenia protokołu) D Czas trwania indukcji (symbol wyświetlany na ekranie potwierdzenia protokołu) E Czas trwania bolusa „wolne ręce” (symbol wyświetlany na ekranie konfiguracji bolusa) Szybkość podaży dawki podtrzymującej (symbol wyświetlany na ekranie potwierdzenia F protokołu) LIMIT MIęKKI — wskazuje, że pompa pracuje z szybkością wyższą (strzałki skierowane w górę) lub niższą (strzałki skierowane w dół) od wartości limitu miękkiego. (Liczba strzałek różni się w zależności od długości nazwy leku.) OSTRZEżENIE DOTYCZąCE LIMITU — wskazuje, że wprowadzone ustawienie jest niższe lub przekracza limit miękki bądź wprowadzone ustawienie nie jest dozwolone, gdyż przekracza limit twardy. TRYB OBNIżANIA — status infuzji, wskazujący że wartość stężenia docelowego jest mniejsza od stężenia bieżącego. 1000DF00230 Wyd. 3 11/44 /44
 • 13. Środki ostrożności w czasie obsługi pompy Strzykawki jednorazowe i linie infuzyjne • Pompa strzykawkowa Alaris® PK została przystosowana do pracy ze strzykawkami jednorazowego użytku. m Aby zagwarantować poprawne i dokładne działanie urządzenia, stosuj jedynie trzyczęściowe strzykawki typu Luer, wyszczególnione na pompie i opisane w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych strzykawek lub linii infuzyjnych może wpłynąć ujemnie na pracę pompy i na dokładność wykonania wlewu. • n Niekontrolowany przepływ lub syfonowanie może wynikać z nieprawidłowego umieszczenia strzykawki w pompie lub z wyjęcia strzykawki z pompy przed uprzednim prawidłowym odłączeniem linii infuzyjnej od pacjenta. Odłączenie może polegać na zamknięciu zaworu na linii pacjenta lub na zamknięciu zacisku zatrzymującego przepływ. • o Zamocuj linię infuzyjną do pompy przy pomocy zaczepu znajdującego się z tyłu pompy. Zapewnia to zabezpieczenie przed przypadkowym wyrwaniem strzykawki z pompy. G • W przypadku połączenia kilku urządzeń i/lub aparatów z liniami infuzyjnymi i innymi liniami, np. za pośrednictwem zaworu trójdrożnego, wydajność pompy może ulec pogorszeniu i należy dokładniej nadzorować jej działanie. Mocowanie pompy H • Pompę należy zamontować w zakresie wysokości od 1,0 metra powyżej do 1,0 m poniżej poziomu serca pacjenta. Najdokładniejszy odczyt ciśnienia w linii infuzyjnej uzyskuje się przy ustawieniu pompy na poziomie serca pacjenta. • Nie montować pompy w ustawieniu pionowym ze strzykawką skierowaną ku górze, gdyż może to I doprowadzić do infuzji powietrza, które może znajdować się w strzykawce. Aby zabezpieczyć się przed wprowadzeniem powietrza podczas infuzji, osoba obsługująca pompę powinna regularnie sprawdzać przebieg prowadzenia wlewu, strzykawkę, linię infuzyjną oraz podłączenie pacjenta, a także wykonać czynności wstępne, opisane w niniejszej instrukcji. Środowisko pracy • Zaleca się szczególną ostrożność w przypadku konieczności stosowania pompy infuzyjnej razem z innymi akcesoriami wymagającymi dostępu naczyniowego. Zmiany ciśnienia w miejscowym układzie naczyniowym wywołane przez tego typu pompy mogą utrudniać podawanie leku lub płynów. Zazwyczaj pompy takie stosuje się podczas dializ, w krążeniu zewnątrzustrojowym oraz w trakcie stosowania urządzeń wspomagających pracę serca. • Pompa ta jest odpowiednia do stosowania w środowiskach szpitalnych i klinicznych, innych niż gospodarstwa domowe oraz takie, które są podłączone do publicznej, jednofazowej sieci elektrycznej prądu przemiennego, zasilającej budynki mieszkalne. Jednak pompa może być używana w warunkach domowych pod nadzorem personelu medycznego i przy przestrzeganiu dodatkowych środków ostrożności. (Dalsze informacje można znaleźć w podręczniku Technical Service Manual (tylko w języku angielskim), u odpowiednio wyszkolonego personelu technicznego lub w firmie Cardinal Health.) • Pompa ta nie jest przeznaczona do stosowania w obecności mieszanin palnych środków anestetycznych z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu. Ciśnienie robocze • Jest to pompa nadciśnieniowa, zaprojektowana w taki sposób, aby dzięki automatycznej kompensacji oporów w systemie infuzyjnym uzyskać wysoką dokładność podawania płynów. • Alarmy ciśnienia tłoczenia nie mają na celu zabezpieczenia pacjenta przed powikłaniami żylnymi, które mogą wystąpić, ani ich wykrywania. Stany alarmowe • J Istnieje kilka stanów alarmowych wykrywanych przez pompę, które powodują zatrzymanie wlewu i uruchomienie alarmu wizualnego i dźwiękowego. Osoba obsługująca urządzenie musi regularnie kontrolować przebieg wlewu, aby mieć pewność, że przebiega on prawidłowo i żadne alarmy nie są aktywne. 1000DF00230 Wyd. 3 12/44 /44
 • 14. Środki ostrożności w czasie obsługi pompy (ciąg dalszy) Kompatybilność elektromagnetyczna i zakłócenia • To urządzenie jest zabezpieczone przed wpływem zakłóceń zewnętrznych, w tym fal radiowych wysokiej M częstotliwości, działaniem pól magnetycznych oraz wyładowań elektrostatycznych (np. pochodzących od elektrycznych narzędzi chirurgicznych do koagulacji i kauteryzacji, od dużych silników, radioodbiorników przenośnych, telefonów komórkowych itp.) i zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa, nawet w przypadku wystąpienia niedozwolonych poziomów zakłóceń. • Pompa ta jest urządzeniem zaliczonym do grupy 1, klasy A zgodnie z normą CISPR 11 i podczas normalnego stosowania wykorzystuje wysokie częstotliwości jedynie do swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym poziom emisji fal radiowych pompy jest bardzo niski i istnieje małe prawdopodobieństwo zakłócania pracy urządzeń elektronicznych w jej pobliżu. Pompa ta emituje jednak promieniowanie elektromagnetyczne na określonym poziomie, mieszczącym się w granicach wyznaczonych przez normy IEC/EN60601-1-2 i IEC/EN60601-2-24. Jeżeli pompa zakłóca działanie innych urządzeń, należy podjąć kroki mające na celu zmniejszenie tych oddziaływań, na przykład poprzez zmianę położenia urządzeń. • W pewnych okolicznościach wpływ na działanie pompy mogą mieć wyładowania elektrostatyczne w powietrzu występujące przy napięciach na poziomie około lub powyżej 15 kV, bądź pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych, o natężeniu około lub ponad 10 V/m. Jeżeli na działanie pompy mają wpływ K tego typu zewnętrzne zakłócenia, pozostanie ona w bezpiecznym trybie pracy; infuzja zostanie przerwana, a użytkownik zostanie zaalarmowany przez kombinację sygnałów wizualnych i dźwiękowych. W przypadku utrzymywania się jakiegokolwiek stanu alarmowego, nawet po interwencji użytkownika, zaleca się wymianę pompy na inną i wycofanie jej z eksploatacji do czasu sprawdzenia przez odpowiednio wyszkolony personel techniczny. (Więcej informacji zawiera podręcznik Technical Service Manual (tylko w jęz. angielskim).) Niebezpieczeństwa B • Stosowanie pompy w obecności palnych środków anestetycznych grozi wybuchem. Należy zachować ostrożność i umieszczać pompę z dala od wszelkich potencjalnych źródeł takiego zagrożenia. • A Niebezpieczne napięcie: zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym występuje w razie otwarcia lub zdjęcia obudowy pompy. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać autoryzowanemu punktowi serwisowemu. • Przy podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania należy używać przewodów trójżyłowych (faza, zero i uziemienie). W razie podejrzenia uszkodzenia zewnętrznego przewodu uziemiającego pompa może pracować tylko na zasilaniu akumulatorowym. • Nie należy otwierać osłony zabezpieczającej złącza RS232/układu przywołania pielęgniarki, gdy nie są V stosowane. Podczas podłączania złącza RS232/układu przywołania pielęgniarki należy przestrzegać środków ostrożności związanych z zakłóceniami elektrostatycznymi (ESD). Dotykanie styków złącza może być powodem niesprawności zabezpieczenia przed ESD. Zaleca się, aby wszystkie czynności były wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel. • W razie upadku lub zalania pompy, poddania go działaniu dużej wilgotności lub wysokiej temperatury bądź narażeniu go w inny sposób na uszkodzenie, należy wycofać urządzenie z eksploatacji i przekazać do L sprawdzenia do autoryzowanego serwisu technicznego. O ile to możliwe, urządzenie należy transportować lub przechowywać w oryginalnym opakowaniu i przestrzegać warunków temperatury, wilgotności i ciśnienia w zakresach określonych w rozdziale Parametry oraz na opakowaniu zewnętrznym. • Wbudowane oprogramowanie pompy zawiera limity i parametry konfiguracyjne pompy. Wykwalifikowany personel musi zapewnić prawidłowość limitów, zgodność leków i dokładność każdej pompy, jako części całkowitej infuzji. Możliwe zagrożenia obejmują interakcje leków, nieodpowiednie szybkości podawania i alarmy dotyczące ciśnienia. Informacja dotycząca lateksu • Pompa strzykawkowa Alaris® PK nie zawiera lateksu. 1000DF00230 Wyd. 3 13/44 /44
 • 15. Rozpoczynanie pracy Konfiguracja początkowa A Przed rozpoczęciem korzystania z pompy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi . 1. Sprawdź, czy pompa jest kompletna, czy nie jest uszkodzona oraz czy wartość napięcia znamionowego podana na naklejce jest zgodna z napięciem sieciowym. 2. Zawartość przesyłki: l Pompa strzykawkowa Alaris® PK l Poradnik dla użytkownika na płycie CD (Instrukcja obsługi) l Kabel zasilający AC (zgodnie z zamówieniem) l Opakowanie ochronne 3. Przed użyciem urządzenia podłącz pompę do sieci prądu przemiennego na okres nie krótszy niż 2,5 godziny, aby całkowicie naładować akumulator wewnętrzny (upewnij się, że ikona S jest podświetlona). Wybór języka 1. Przy pierwszym uruchomieniu pompa wyświetli ekran wyboru języka. 2. Za pomocą przycisków f wybierz swój język z listy. 3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. W razie włączenia pompy bez jej podłączenia do źródła zasilania prądem przemiennym, urządzenie zacznie działać A automatycznie na zasilaniu z wewnętrznego akumulatora. W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania pompy, należy, o ile to możliwe, umieścić ją ponownie w oryginalnym opakowaniu ochronnym i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia pompy. 1000DF00230 Wyd. 3 14/44 /44
 • 16. Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy) Nie należy montować urządzenia tak, aby gniazdo zasilania prądem przemiennym lub strzykawka były skierowane A ku górze . Może to grozić porażeniem prądem elektrycznym w przypadku wylania się płynu na urządzenie lub doprowadzić do wprowadzenia do układu naczyniowego pacjenta powietrza, które może znajdować się w strzykawce . Instalacja zacisku do stojaka na płyny infuzyjne Zacisk do stojaka na płyny infuzyjne znajduje się na tylnej ściance; zapewnia on pewne mocowanie do pionowych stojaków na płyny infuzyjne o średnicy od 15 do 40 mm. Zagłębienie 1. Pociągnij do siebie zacisk na płyny infuzyjne i odkręć zacisk, aby zostawić wystarczającą ilość miejsca na stojak. 2. Umieść pompę na stojaku i dokręć śrubę, aż zacisk zostanie dokręcony do stojaka. * * A Należy się upewnić, że zacisk na stojak jest zgięty i znajduje się w zagłębieniu przed podłączeniem do stacji dokującej/stacji roboczej* lub wówczas, gdy nie jest stosowany . Nigdy nie należy mocować pompy w taki sposób, że statyw IV stanie się zbyt ciężki lub niestabilny . Instalacja stacji dokującej/stacji roboczej* lub szyny na wyposażenie Dźwignia zwalniająca Szyna prostokątna (wciśnij, aby zwolnić) Obrotowa krzywka Obrotową krzywkę można przymocować do prostokątnej szyny na stacji dokującej/stacji roboczej* lub do szyn na wyposażenie o przekroju 10 na 25 mm. 1. Wyrównaj obrotową krzywkę z tyłu pompy z prostokątną szyną stacji dokującej/stacji roboczej* lub szyną na wyposażenie. 2. Uchwyć pompę poziomo i wciśnij mocno na szynę prostokątną lub szynę na wyposażenie. Upewnij się, czy pompa została bezpiecznie zamocowana (na zatrzask) na szynie. 3. Aby zdjąć pompę, pchnij dźwignię zwalniającą i pociągnij pompę wzdłuż szyny ku przodowi. *Stacja dokująca Alaris® DS, stacja dokująca Asena® IDS stacja robocza Alaris® Gateway. 1000DF00230 Wyd. 3 15/44 /44
 • 17. Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy) Zakładanie strzykawki Należy używać wyłącznie strzykawek takiego typu, jak podano na pompie lub opisanych w niniejszej Instrukcji A obsługi. Stosowanie innych strzykawek może wpłynąć ujemnie na pracę pompy i na dokładność wykonania wlewu. Przy pierwszym założeniu strzykawki należy uwzględnić pewną objętość płynu pozostającego w linii infuzyjnej i w strzykawce po zakończeniu wlewu, czyli tzw. „martwą objętość”, która nie zostanie przetoczona. Umieść pompę na stabilnej poziomej powierzchni lub zamocuj ją w sposób opisany powyżej. Przygotuj i wypełnij płynem infuzyjnym strzykawkę jednorazowego użytku oraz przygotuj linię infuzyjną, postępując zgodnie ze standardowymi zasadami aseptyki. 1. Ściśnij zaciski na uchwycie tłoka strzykawki i przesuń mechanizm w prawo. Pociągnij zacisk strzykawki naprzód i ku dołowi. Aby właściwie założyć strzykawkę, umieść kołnierz cylindra pomiędzy blokadą strzykawki i blokadą kołnierza. A Strzykawka założona jest właściwie, jeżeli pozostaje w odpowiedniej pozycji przed zamknięciem blokady strzykawki. 2. Załóż strzykawkę, zwracając uwagę, aby kołnierz strzykawki znalazł się w rowkach uchwytu strzykawki. 3. Unieś zacisk strzykawki tak, aby zamknął się on na zatrzask na cylindrze strzykawki. 4. Ściśnij zaciski na uchwycie tłoka strzykawki i przesuń mechanizm w lewo, tak aby osiągnął on koniec tłoka. 5. Zwolnij zaciski. Sprawdź, czy chwytaki tłoka strzykawki zabezpieczają tłok przed przesunięciem a zacisk powraca w położenie początkowe. Zamocuj linię infuzyjną do pompy przy pomocy zaczepu znajdującego się z tyłu pompy. Zapewnia to zabezpieczenie A przed przypadkowym wyrwaniem strzykawki z pompy. Upewnij się, czy obydwa chwytaki tłoka strzykawki są całkowicie zablokowane na kołnierzu tłoka oraz czy górny chwytak powrócił w położenie początkowe.   Zaciski Kołnierz Chwytaki tłoka tłoka Tłok Uchwyt tłoka Cylinder strzykawki Kołnierz cylindra Blokada strzykawki Blokada kołnierza strzykawki 1000DF00230 Wyd. 3 16/44 /44
 • 18. Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy) Uruchomienie pompy 1. Za pomocą kabla zasilającego podłącz pompę do źródła zasilania prądem przemiennym. Naciśnij przycisk a. • Pompa uruchomi krótki auto-test. Upewnij się, czy podczas tego testu włączone zostaną dwa krótkie sygnały dźwiękowe. • Sprawdź przebieg testu na ekranie i upewnij się, że żaden kolorowy wiersz nie został pominięty. • Na zakończenie sprawdź poprawność wyświetlanej daty i godziny. Uwaga: Ostrzeżenie REPAIRING LOGS (Naprawa rejestrów) może zostać wyświetlone, jeśli informacja o zapisie zdarzeń nie została w pełni zapisana w pamięci przy poprzednim wyłączeniu zasilania . Komunikat ten ma znaczenie wyłącznie informacyjne, gdyż pompa uruchomi się normalnie . 2. CONFIRM PROFILE? (Potwierdzić profil?) – odpowiedź NO (Nie) spowoduje wyświetlenie ekranu SELECT PROFILE (Wybór profilu) — wybierz profil i naciśnij przycisk OK. Odpowiedź YES (Tak) spowoduje wyświetlenie ekranu TCI MODE (Tryb TCI). 3. Wyświetlona zostanie opcja TCI MODE (Tryb TCI) — odpowiedź YES (Tak) spowoduje wybór trybu TCI , odpowiedź NO (Nie) spowoduje włączenie trybu TIVA MODE (Tryb TIVA). Pompa strzykawkowa Alaris® PK umożliwia użytkownikowi wybór trybu pracy TCI lub TIVA. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić tryb, zatrzymując infuzję i wybierając odpowiedni tryb z menu opcji. W trybie TIVA, w przypadku wybrania leku z powiązanym modelem, zostanie wyświetlone bieżące stężenie w osoczu i stężenie w miejscu działania. Spowoduje to przedstawienie użytkownikowi nieobeznanemu z techniką TCI farmakokinetyki i farmakodynamiki leku podczas użytkowania trybu TIVA. Tryb TIVA (z prognozowaniem lub bez niego) 1. Zostanie wyświetlona lista dostępnych leków i modeli. Użyj przycisków f , aby wybrać żądany lek i naciśnij przycisk OK. Jeżeli z lekiem jest powiązany model, pojawi się przycisk INFO (Informacje). Naciśnięcie przycisku INFO (Informacje) spowoduje wyświetlenie dalszych informacji dotyczących danej opcji. Opcja ml/h umożliwia infuzje bez obliczania dawkowania. 2. CONCENTRATION (Stężenie) — a. Wybierz żądane stężenie i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić (wymagane, gdy dostępnych jest kilka stężeń). b. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić stężenie, lub naciśnij przycisk MODIFY (Zmień), aby zmienić ilość leku i objętość rozcieńczalnika. 3. WEIGHT (Waga) — dostosuj wagę pacjenta za pomocą przycisków f i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. 4. Pozostałe parametry pacjenta dla wybranego leku należy wprowadzić przy użyciu przycisków f, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić. Wymagane parametry mogą być następujące w zależności od modelu: • AGE (Wiek) • HEIGHT (Wzrost) • GENDER (Płeć) • LBM i BMI [Beztłuszczowa masa ciała (Lean Body Mass) i Wskaźnik masy ciała (Body Mass Index). Służą one tylko do informacji i nie są parametrami regulowanymi.] 5. Na ekranie konfiguracji leku CONFIRM (Potwierdź) wyświetlane są początkowe parametry infuzji dla leku. Naciśnij przycisk OK, aby zaakceptować, lub przycisk MODIFY (Zmień), aby zmienić konfigurację leku. 6. INDUCTION (Indukcja) — przy użyciu przycisków f wprowadź dawkę indukcji na kg wagi pacjenta (jeżeli wymagana do dozowania). Naciśnij przycisk OK, aby wprowadzić wartość. Funkcję indukcji można wyłączyć, zmniejszając dawkę do zera, aż zostanie wyświetlona pozycja OFF (Wył.) i naciskając przycisk OK, aby potwierdzić. 7. TIME (Czas) — wprowadź czas indukcji w sekundach, po którym będzie podawana dawka indukcji. Naciśnij przycisk OK, aby wprowadzić wartość. 8. MAINTENANCE (Podtrzymanie) — ustaw szybkość dawkowania dla podtrzymania w jednostkach protokołu leku. Naciśnij przycisk OK, aby wprowadzić wartość. Napełnij linię infuzyjną. 9. A Załóż strzykawkę — załóż strzykawkę zgodnie z procedurą podaną w niniejszej instrukcji obsługi. 10. Potwierdź strzykawkę — sprawdź, czy typ i wielkość użytej strzykawki są zgodne z podaną na ekranie. W razie potrzeby markę strzykawki można zmienić, naciskając przycisk TYPE (Typ). Naciśnij przycisk CONFIRM, gdy zostanie wyświetlony właściwy typ i wielkość strzykawki. 11. Wypełnij (w razie potrzeby) – naciśnij przycisk i, a następnie przytrzymaj wciśnięty przycisk PURGE (Wypełn.) do chwili zakończenia przepływu płynu i całkowitego oczyszczenia linii infuzyjnej. Następnie zwolnij przycisk. Objętość płynu zużyta podczas wypełniania zostanie wyświetlona na ekranie. 12. Podłącz do pacjenta — podłącz linię infuzyjną do cewnika/kaniuli pacjenta. 13. Rozpocznij — Naciśnij przycisk b w celu rozpoczęcia infuzji. Na ekranie pojawi się napis INFUSING (Trwa infuzja). Zamiast bursztynowej kontrolki stop zacznie migać zielona kontrolka start, co wskazuje na działanie pompy. Jeżeli prędkość infuzji przekroczy limit miękki, sprawdź ustawienie infuzji. Aby kontynuować infuzję przy ustawionej wartości docelowej, naciśnij przycisk b, a następnie potwierdź pozycję OVERRIDE LIMIT (POMIŃ LIMIT), naciskając przycisk YES (Tak). Jeśli opcja OVERRIDE LIMIT (POMIŃ LIMIT) nie jest wymagana, naciśnij przycisk NO (NIE) i ustaw parametr stężenia docelowego w dopuszczalnym zakresie limitów miękkich. Jeżeli wybrano model, zamiast przycisku VOLUME (Objętość) zostanie wyświetlony przycisk Ce/Cp . Umożliwi to A użytkownikowi dostęp do ekranów wyświetlających prognozowane stężenia docelowe . W tym trybie działania nie można skasować objętości . 14. Stop — naciśnij przycisk h, aby wstrzymać pracę pompy. Na ekranie pojawi się napis ON HOLD (Wstrzymanie). Zamiast BURSZTYNOWEJ kontrolki STOP zaświeci się ZIELONA kontrolka START 1000DF00230 Wyd. 3 17/44 /44
 • 19. Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy) Tryb infuzji sterowanej stężeniem docelowym (TCI, Target-Controlled Infusion) 1. Zostanie wyświetlona lista dostępnych leków i modeli. Użyj przycisków f , aby wybrać żądany lek i powiązany model, a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnięcie przycisku INFO (Informacje) spowoduje wyświetlenie dalszych informacji dotyczących danej opcji. 2. CONCENTRATION (Stężenie) — a. Wybierz wymagane stężenie i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić (wymagane, gdy dostępnych jest kilka stężeń). b. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić stężenie lub naciśnij przycisk MODIFY (Zmień), aby zmienić ilość leku i objętość rozcieńczalnika. 3. AGE (Wiek) — dostosuj wiek pacjenta za pomocą przycisków f i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. 4. Pozostałe parametry pacjenta dla wybranego leku należy wprowadzić przy użyciu przycisków f, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić. Wymagane parametry mogą być następujące w zależności od modelu: • HEIGHT (Wzrost) • GENDER (Płeć) 5. WEIGHT (Waga) — dostosuj wagę pacjenta za pomocą przycisków f i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Wyświetlony zostanie dopuszczalny zakres wagi, obliczony przy użyciu ograniczeń LBM modeli. • LBM i BMI [Beztłuszczowa masa ciała (Lean Body Mass) i Wskaźnik masy ciała (Body Mass Index). Służą one tylko do informacji i nie są parametrami regulowanymi.] 6. Jeżeli konfiguracja na to pozwala, wybierz ustalanie wartości docelowej w osoczu lub ustalanie wartości docelowej w miejscu działania. Napełnij linię infuzyjną. A 7. Załóż strzykawkę — załóż strzykawkę zgodnie z procedurą podaną w niniejszej instrukcji obsługi. 8. Potwierdź strzykawkę — sprawdź, czy typ i wielkość użytej strzykawki są zgodne z podaną na ekranie. W razie konieczności można zmienić markę lub typ strzykawki za pomocą przycisku TYPE (TYP). Naciśnij przycisk CONFIRM (POTWIERD�), gdy na ekranie zostanie wyświetlony właściwy typ i wielkość strzykawki. 9. Na ekranie indukcji CONFIRM (POTWIERDZENIE) wyświetlane są początkowe parametry infuzji wybranego leku oraz modelu. Do momentu założenia i potwierdzenia założenia strzykawki na ekranie nie są wyświetlane żadne dane. 10. Jeśli wymagana jest korekta parametru prędkości wlewu do niższej wartości, czas indukcji można wydłużyć wyłącznie w trybie z docelowym stężeniem w osoczu (Cpt, Concentration plasma targeting). W celu wydłużenia czasu indukcji naciśnij przycisk TIME (CZAS) i ustaw maksymalną prędkość indukcji lub prędkość dozowania dawki leku. Prędkość maksymalna zostanie zlikwidowana w momencie, gdy nastąpi pierwsza zmiana prędkości podawania leku. 11. Stężenie docelowe (w osoczu (Cpt) oraz w miejscu oddziaływania leku (Cet, Concentration effect targeting)) — w razie konieczności ustaw parametr stężenia docelowego za pomocą przycisków f. Potwierdź ustawienie przewidywanych parametrów stężenia docelowego oraz infuzji początkowej. Jeśli po potwierdzeniu ustawień wartość stężenia docelowego przekroczy któryś z limitów, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Nie można rozpocząć infuzji bez wcześniejszego potwierdzenia ustawień . A Wartości parametrów infuzji początkowej mogą się wahać w porównaniu z wyświetlonymi wartościami przewidywanymi ze względu na wyniki przeliczeń dokonywanych w rzeczywistym czasie infuzji . Jeśli czas indukcji jest dłuższy niż 10 sekund, prędkość przepływu może obniżyć się w trakcie ostatnich 10 sekund w celu ustawienia wielkości podawanej dawki leku . W przypadku ustalonego miejsca docelowego prędkość przepływu dawki podtrzymującej anestezję obniża się wraz z upływem czasu . 12. Wypełnij (w razie potrzeby) — naciśnij przycisk i, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk PURGE (WYPEŁNIJ) do momentu zakończenia przepływu płynu i procesu wypełniania dożylnego zestawu infuzyjnego. Następnie zwolnij przycisk. Objętość płynu zużyta podczas wypełniania zostanie wyświetlona na ekranie. 13. Podłącz do pacjenta — podłącz linię infuzyjną do cewnika/kaniuli pacjenta. 14. Rozpocznij — naciśnij przycisk b w celu rozpoczęcia infuzji. Na ekranie zostanie wyświetlony napis INFUSING (TRWA INFUZJA). Zamiast bursztynowej kontrolki stop zacznie migać zielona kontrolka start, co wskazuje na działanie pompy . Jeżeli prędkość infuzji przekroczy limit miękki, sprawdź ustawienie infuzji. Aby kontynuować infuzję przy ustawionej wartości docelowej, naciśnij przycisk b, a następnie potwierdź pozycję OVERRIDE LIMIT (POMIŃ LIMIT), naciskając przycisk YES (Tak). Jeśli opcja OVERRIDE LIMIT (POMIŃ LIMIT) nie jest wymagana, naciśnij przycisk NO (NIE) i ustaw parametr stężenia docelowego w dopuszczalnym zakresie limitów miękkich. Jeśli w trakcie infuzji wartość stężenia docelowego przekroczy wartości limitów miękkich, na ekranie wyświetlane A będą naprzemian strzałki górne limitów miękkich oraz nazwa leku . 15. Naciśnięcie przycisku h w trakcie infuzji powoduje Prędkość przepływu Stężenie leku w miejscu Nazwa leku oraz Przewidywane zachowanie bieżącej wartości parametru stężenia i prędkośćdozowania jego stężenie. stężenie docelowego w osoczu lub miejscu oddziaływania leku. dawki leku oddziaływania* w osoczu 16. Przerwij — naciśnij przycisk h w celu wstrzymania infuzji. Na ekranie zostanie wyświetlona informacja ON HOLD (WSTRZYMANIE). Zielona kontrolka rozpoczęcia infuzji zostanie zastąpiona przez bursztynową kontrolkę zatrzymania infuzji. * Jeśli dla wybranego modelu nie został określony współczynnik K41 (Keo), Czas Czas rzeczywisty wartość stężenia leku w jego miejscu oddziaływania nie będzie wyświetlana. obniżania Przewidywane Czas trendu stężenia stężenie w osoczu 1000DF00230 Wyd. 3 18/44 /44
 • 20. Funkcje podstawowe i Wypełnianie Przycisk i umożliwia dostarczenie pewnej ograniczonej objętości płynu w celu wypełnienia linii infuzyjnej przed podłączeniem jej do pacjenta oraz po wymianie strzykawki. 1. Naciśnij przycisk i w czasie, gdy nie jest przeprowadzana infuzja. Upewnij się, że linia infuzyjna nie jest podłączona do pacjenta. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PURGE (WYPEŁNIJ) do momentu zakończenia przepływu płynu i wypełnienia linii infuzyjnej . Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o objętości płynu użytego do wypełnienia, lecz nie będzie ona dodana do objętości podanego wlewu . 3. Po zakończeniu wypełniania zwolnij przycisk PURGE (WYPEŁNIJ) . Naciśnij przycisk QUIT (ZAKOŃCZ), aby powrócić do ekranu głównego. Podczas wypełniania zestawu infuzyjnego za pomocą opcji PURGE (WYPEŁNIJ) progi alarmowe ciśnienia zostają A tymczasowo podniesione do poziomu maksymalnego. i Wlew bolusa W trybie infuzji sterowanej stężeniem docelowym (TCI, Target-Controlled Infusion) funkcja BOLUS jest nieaktywna. A Bolus — podawanie określonej objętości płynu lub leku ze zwiększoną prędkością przepływu w celach diagnostycznych lub terapeutycznych. Pompa powinna być zawsze podłączona do pacjenta i w trakcie infuzji (leki podawane w bolusie dożylnym mogą w natychmiastowym czasie osiągać wysoki poziom stężenia we krwi). Funkcję podawania bolusa można stosować na początku oraz w trakcie infuzji. Ustawienia funkcji bolusa: a) BOLUS Disabled (Wyłączony) b) BOLUS Enabled (Włączony) i) Hands On (Ręczny) ii) Hands Free (Wolne ręce) BOLUS wyłączony Jeżeli wybrano ustawienie Disabled (Wyłączony), naciśnięcie przycisku i nie powoduje żadnej reakcji, a infuzja jest kontynuowana z zadaną prędkością. „Hands On” (Ręczny) oraz „Hands Free” (Wolne ręce) nie może być podawany , jeśli jego funkcja jest wyłączona w A danym profilu lub w przypadku konkretnego leku. W trakcie podawania bolusa wartość alarmowego limitu ciśnienia jest czasowo podwyższana do wartości maksymalnej. BOLUS włączony — tryb Hands On W trybie ręcznym bolusa naciśnij i przytrzymaj migający przycisk BOLUS w celu dostarczenia wymaganej dawki bolusa. Prędkość podawania bolusa można regulować. W danej konfiguracji objętość bolusa jest ograniczona. 1. W trakcie infuzji jednokrotnie naciśnij przycisk i w celu wyświetlenia ekranu bolusa. 2. W razie potrzeby ustaw prędkość podawania bolusa za pomocą przycisków f. 3. Aby podać bolus, naciśnij i przytrzymaj przycisk BOLUS. W czasie podawania bolusa na ekranie wyświetlana jest informacja o objętości podanego płynu. Po podaniu żądanej objętości bolusa lub osiągnięciu limitu objętości bolusa, zwolnij przycisk. Objętość bolusa zostanie dodana do całkowitej objętości wlewu. BOLUS włączony — tryb Hands Free (Wolne ręce) Bolus w trybie „Wolne ręce” podaje się przez jednokrotne naciśnięcie migającego przycisku BOLUS. Parametry prędkości podawania bolusa oraz jego objętości są ustawione w profilu danego leku w zestawie danych i mogą być zmieniane w zestawie danych w zakresie dopuszczalnych limitów. 1. W trakcie infuzji naciśnij przycisk i w celu wyświetlenia ekran wyboru bolusa „Hands Free” (Wolne ręce). 2. Użyj przycisków f, aby wybrać wymaganą objętość/dawkę bolusa; w razie potrzeby naciśnij przycisk RATE (PRĘDKOŚć) w celu ustawienia prędkości podawania bolusa (150/300/600/900/1200 ml/h). Uwaga: wartość prędkości podawania bolusa może być ograniczona przez wielkość strzykawki oraz wartość MAKSYMALNEJ PRęDKOŚCI PODAWANIA BOLUSA. 3. Aby rozpocząć podawanie zaprogramowanego bolusa, jednokrotnie naciśnij migający przycisk BOLUS. Na ekranie widoczny będzie podawany bolus i jego parametry odliczane wstecznie, a ekran główny zostanie wyświetlony po ukończeniu podania. 4. Aby zakończyć podawanie bolusa, naciśnij przycisk STOP. Spowoduje to wstrzymanie podawania bolusa i powrót do infuzji z wcześniej wybraną prędkością. Naciśnij przycisk h, aby zatrzymać podawanie bolusa i przełączyć pompę w tryb wstrzymania. 5. Jeśli objętość bolusa osiągnie nastawiony limit objętości, nastąpi zatrzymanie podawania bolusa a pompa przestawi się na podawanie wlewu z nastawioną prędkością. Jeśli opcja Hands Free (Wolne ręce) jest aktywna, funkcja ta zostaje wyłączona w przypadku wystąpienia wszelkich A przerw w infuzji leku (np. okluzji), nawet jeśli bolus nie został podany w całości. Wszystkie ustawienia dawki bolusa w trybie automatycznym, które przekraczają lub są niższe od wartości limitu miękkiego, muszą być potwierdzone przed kontynuacją infuzji (nie dotyczy trybu TCI ). 1000DF00230 Wyd. 3 19/44 /44
 • 21. Funkcje podstawowe (ciąg dalszy) Pressure Level (Poziom ciśnienia) 1. Aby sprawdzić i ustawić poziom ciśnienia, naciśnij przycisk e . Na ekranie zostanie wyświetlony wykres słupkowy wskazujący wartość ciśnienia alarmowego oraz bieżący poziom ciśnienia. 2. Aby podwyższyć lub obniżyć wartość ciśnienia alarmowego, użyj przycisków f. Na ekranie zostanie wyświetlona wartość nowego poziomu alarmowego. 3. Naciśnij przycisk OK, aby opuścić ekran. W trakcie WYPEŁNIANIA, PODAWANIA BOLUSA oraz INDUKCJI alarmowe limity ciśnienia zostają czasowo A podwyższone do wartości maksymalnych . W trakcie stosowania trybu TCI parametr progowej prędkości infuzji może być ustawiony na wartość, powyżej której alarmowe limity ciśnienia są czasowo podwyższone do wartości maksymalnych . Rate Titration (Zmiana prędkości podawania leku) Uwaga: nie dotyczy trybu TCI . Jeśli funkcja Rate Titration (Zmiana prędkości) jest włączona, zmiany szybkości podawania mogą być dokonywane w trakcie infuzji. 1. Za pomocą przycisków f wybierz nową wartość prędkości. Na ekranie będzie wyświetlany migający komunikat < START TO CONFIRM > (POTWIERDŹ PRZYCISKIEM START), a infuzja będzie prowadzona z wcześniejszą prędkością. 2. Naciśnij przycisk b , aby potwierdzić i rozpocząć infuzję z nową prędkością. Jeśli funkcja Rate Titration (Zmiana prędkości) jest wyłączona, prędkość można ustawiać wyłącznie w trybie wstrzymania infuzji. 1. Naciśnij przycisk h , aby ustawić tryb wstrzymania pracy pompy. 2. Za pomocą przycisków f wybierz nową wartość prędkości. 3. Aby rozpocząć infuzję z nową prędkością, naciśnij przycisk b. Clear Volume (Zerowanie objętości) Uwaga: funkcja Clear Volume (Zerowanie objętości) jest niedozwolona w trybach TCI oraz trybie całkowitego znieczulenia dożylnego TIVA (Total Intravenous Anaesthesia) z przewidywaniem . Ta opcja umożliwia wyzerowanie objętości płynu podanego we wlewie. 1. Naciśnij przycisk VOLUME (OBJĘTOŚć), aby wyświetlić opcję CLEAR VOLUME (ZERUJ OBJĘTOŚć). 2. Naciśnij przycisk YES (TAK), aby wyzerować objętość wlewu. Naciśnij przycisk NO (NIE), aby zachować dotychczasową wartość. Wybór opcji YES (TAK) powoduje wyzerowanie objętości infuzji w opcji 24H LOG (REJESTR 24H). Zmiana prędkości podawania leku za pomocą korekty stężenia docelowego Uwaga: dotyczy wyłącznie trybu TCI . Concentration Target Titration (Zmiana prędkości podawania za pomocą korekty stężenia docelowego) umożliwia ustawianie prędkości w trakcie infuzji. 1. Za pomocą przycisków f wybierz wartość nowego stężenia docelowego. Na ekranie wyświetlany jest status pompy TITRATE (ZMIANA PRęDK .), a infuzja prowadzona jest z wcześniejszą wartością stężenia docelowego . 2. Naciśnij przycisk b, aby potwierdzić nowe stężenie docelowe, po czym rozpocznij infuzję ze zmienioną prędkością. Jeśli wartość nowego ustawienia stężenia docelowego przekracza lub jest niższa od limitów miękkich, przed wznowieniem infuzji wymagane jest potwierdzenie. 1000DF00230 Wyd. 3 20/44 /44
 • 22. Czynności w trakcie infuzji d End of Operation (Koniec działania) Opcja ta jest wyświetlana w menu opcji wyłącznie przy zatrzymaniu pracy pompy. 1. Naciśnij przycisk d, aby wejść do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz opcję END OF OPERATION (ZAKOŃCZENIE OPERACJI). 3. Naciśnij przycisk OK wyświetlony na ekranie. Uwaga: przy wyborze tej opcji nastąpi wyzerowanie parametrów dla nowego pacjenta . d TCI MODE (TRYB TCI) TCI praca pompy jest wstrzymana, istnieje możliwość zmiany trybu z TCI na tryb TIVA z przewidywaniem. 1. Naciśnij przycisk d, aby wejść do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz opcję TCI MODE (TRYB TCI). 3. Naciśnij przycisk OK wyświetlony na ekranie. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia. Uwaga: jeśli następuje zmiana trybu na tryb TCI, parametr początkowego stężenia docelowego zostaje ustawiona na wartość 0 . d TIVA MODE (TRYB TIVA) Jeśli w trybie TCI praca pompy jest wstrzymana, istnieje możliwość zmiany trybu z TCI na tryb TIVA z przewidywaniem. 1. Naciśnij przycisk d, aby wejść do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz opcję TIVA MODE (TRYB TIVA). 3. Naciśnij przycisk OK wyświetlony na ekranie. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia. Uwaga: jeśli nastąpi zmiana trybu na tryb TIVA z przewidywaniem, parametr prędkości dozowania dawki początkowej zostanie ustawiony na wartość zero . d DECREMENT CONC . (STęż . OBNIżONE) W trybach TCI oraz TIVA z prognozowaniem: 1. Naciśnij przycisk d, aby wejść do menu opcji. 2. Wybierz opcję DECREMENT CONC (STĘŻ. OBNIŻONE). 3. Wybierz wymagane STężENIE OBNIżONE, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wyjść z menu opcji. d TREND SIZE (WIELKOŚĆ TRENDU) Istnieje możliwość wyboru wielkości trendu na wykresie przewidywanego stężenia. 1. Naciśnij przycisk d, aby wejść do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz opcję TREND SIZE (WIELKOŚć TRENDU). 3. Za pomocą przycisków f wybierz żądaną WIELKOŚĆ TRENDU (5 Mins, 15 Mins, 30 Mins lub 60 Mins) (5 minut, 15 minut, 30 minut lub 60 minut). 4. Naciśnij wyświetlony na ekranie przycisk SELECT (WYBIERZ). 5. Naciśnij przycisk RESIZE (ZMIEŃ WIELKOŚć), aby zmienić skalę na osi odciętych wykresu trendu. Następuje obliczenie skali na ekranie początkowym i wyświetlenie szczytowej wartości na wykresie. Jeśli trend ma tendencję spadkową, na wykresie zajęta jest tylko jego dolna część, a przez użycie opcji RESIZE (ZMIEŃ WIELKOŚć) następuje zmiana skali wykresu. d TEXT/GRAPH DISPLAY (EKRAN TEKSTOWY/GRAFICZNY) TCI możliwy jest wybór ekranu numerycznego oraz graficznego. 1. Naciśnij przycisk d, aby wejść do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz tryb wyświetlania: TEXT (TEKST) lub GRAPH DISPLAY (EKRAN GRAFICZNY). W menu opcji wyświetlona zostaje dostępna opcja trybu wyświetlania. 3. Naciśnij przycisk OK wyświetlony na ekranie. d Dosing Summary (Podsumowanie dawkowania) 1. Naciśnij przycisk d , aby wejść do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz opcję DOSING SUMMARY (PODSUMOWANIE DAWKOWANIA), a następnie naciśnij przycisk OK. 3. Aby opuścić menu opcji, naciśnij przycisk QUIT (ZAKOŃCZ). 1000DF00230 Wyd. 3 21/44 /44
 • 23. Czynności w trakcie infuzji (ciąg dalszy) d 24 Hour Log (Rejestr 24-godzinny) Ta opcja umożliwia przejrzenie 24-godzinnego rejestru objętości płynów podanych we wlewie. 1. Naciśnij przycisk d , aby wejść do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz opcję 24H LOG (REJESTR 24H), a następnie naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlana jest wartość objętości płynów przetaczanych w ciągu godziny. Objętość infuzji w nawiasach jest całkowitą przetoczoną objętością od jej ostatniego zerowania. Patrz przykład poniżej: 07:48–08:00 4,34 ml (4,34 ml) 08:00–09:00 2,10 ml (6,44 ml) 09:00–10:00 2,10 ml (8,54 ml) VOLUME CLEARED (OBJęTOŚĆ WYZEROWANA) 3. Aby opuścić menu opcji, naciśnij przycisk QUIT (ZAKOŃCZ), aby opuścić rejestr. d Event Log (Rejestr zdarzeń) Ta opcja umożliwia przeglądanie rejestru zdarzeń. Można ja włączyć lub wyłączyć. 1. Naciśnij przycisk d , aby wejść do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz opcję EVENT LOG (REJESTR ZDARZEŃ), a następnie naciśnij przycisk OK. 3. Do przewijania rejestru zdarzeń na ekranie służą przyciski f. Naciśnij przycisk QUIT (ZAKOŃCZ), aby opuścić rejestr. d DATA SET DETAILS (SZCZEGÓŁY ZESTAWU DANYCH) Przegląd aktualnie wybranych danych z zestawu: 1. Naciśnij przycisk d, aby wejść do menu opcji. 2. Wybierz opcję DATA SET DETAILS (SZCZEGÓŁY ZESTAWU DANYCH). 3. Przejrzyj dane, a następnie naciśnij przycisk QUIT (ZAKOŃCZ). d SET BY DOSERATE/SET BY ml/h (USTAWIANIE WEDŁUG PRęDKOŚCI DOZOWANIA DAWKI/USTAWIANIE WEDŁUG ml/h) (wyłącznie w trybie TIVA ) Aby ustawić parametr ścisłego przyrostu prędkości dozowania dawki leku w stosunku do prędkości przepływu leku, może być wymagana zamiana opcji ustawiania prędkości SET BY DOSERATE (USTAW WEDŁUG PRęDKOŚCI DOZOWANIA DAWKI) oraz opcji SET BY ml/h (USTAW WEDŁUG ml/h). Za pomocą strzałki umieszczonej po lewej stronie wskazywanych wartości prędkości wyświetlana jest wartość zmienionej prędkości po zwiększeniu/zmniejszeniu prędkości infuzji za pomocą przycisków f. Aby precyzyjnie ustawić prędkość dozowania dawki leku, strzałka musi być umieszczona w pozycji wskazującej prędkość dozowania dawki (mg/kg/h); prędkość przepływu zostaje obliczona na podstawie wartości prędkości dozowania dawki. Aby precyzyjnie ustawić prędkość przepływu, strzałka musi być ustawiona w pozycji wskazującej prędkość przepływu (ml/h); prędkość dozowania dawki leku zostaje obliczona na podstawie wartości prędkości przepływu. Wybór opcji SET BY ml/h (USTAW WEDŁUG ml/h): 1. Podczas infuzji naciśnij przycisk d w celu wejścia do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz opcję SET BY ml/h (USTAW WEDŁUG ml/h), po czym naciśnij przycisk OK wyświetlony na ekranie. Nastąpi wyświetlenie opcji SET BY FLOWRATE (WYBIERZ WEDŁUG PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU), strzałka na ekranie zostanie automatycznie przesunięta w kierunku parametru prędkości przepływu, umożliwiając (w razie potrzeby) zmianę jego wartości. Wybór opcji SET BY DOSERATE: 1. Podczas infuzji naciśnij przycisk d w celu wejścia do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz opcję SET BY DOSERATE (USTAW WEDŁUG PRĘDKOŚCI DOZOWANIA DAWKI), po czym naciśnij przycisk OK wyświetlony na ekranie. Nastąpi wyświetlenie opcji SET BY DOSERATE (USTAW WEDŁUG PRĘDKOŚCI DOZOWANIA DAWKI), strzałka na ekranie zostanie automatycznie przesunięta w kierunku parametru prędkości dozowania dawki, umożliwiając (w razie potrzeby) zmianę jego wartości. d EFFECT SITE TCI (TCI — W MIEJSCU ODDZIAŁYWANIA) W trybie PLASMA TCI (TCI — OSOCZE) można zmieniać tryb na EFFECT SITE TCI (TCI — MIEJSCE ODDZIAŁYWANIA), jeśli skonfigurowane są odpowiednie ustawienia. 1. Naciśnij przycisk d, aby wejść do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz opcję EFFECT SITE TCI (TCI — MIEJSCE ODDZIAŁYWANIA). 3. Naciśnij przycisk OK wyświetlony na ekranie. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia. d PLASMA TCI (TCI — W OSOCZU) W trybie EFFECT SITE TCI (TCI — MIEJSCE ODDZIAŁYWANIA) można zmieniać tryb na PLASMA TCI (TCI — OSOCZE), jeśli skonfigurowane są odpowiednie ustawienia. 1. Naciśnij przycisk d, aby wejść do menu opcji. 2. Za pomocą przycisków f wybierz opcję PLASMA TCI (TCI OSOCZE). 3. Naciśnij przycisk OK wyświetlony na ekranie. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia. 1000DF00230 Wyd. 3 22/44 /44
 • 24. Alarmy i ostrzeżenia Alarmy są sygnalizowane przez kombinację sygnału dźwiękowego, migającego wskaźnika alarmowego oraz komunikatów opisowych wyświetlanych na ekranie. 1. W pierwszej kolejności naciśnij przycisk c, aby wyłączyć alarm na okres nie dłuższy niż 2 minuty*, a następnie sprawdź komunikat alarmowy wyświetlony na ekranie. Naciśnij przycisk CANCEL (ANULUJ), aby anulować komunikat alarmowy. 2. Jeśli infuzja została wstrzymana, usuń przyczynę alarmu, a następnie naciśnij przycisk b , aby wznowić infuzję. Ekran Opis i sposób usunięcia usterki DRIVE DISENGAGED (NAPĘD Podczas działania pompy układ napędowy został wyłączony. Sprawdź uchwyty na palce ODŁĄCZONY) i położenie strzykawki. OCCLUSION (OKLUZJA) Wartość ciśnienia zmierzonego na tłoku strzykawki przekracza limit alarmowy. Przed wznowieniem infuzji ustal i usuń przyczynę zablokowania napędu, strzykawki lub układu podawania płynu. CHECK SYRINGE (SPRAWDŹ Zastosowano strzykawkę nieodpowiedniej wielkości, strzykawka jest w nieodpowiednim położeniu STRZYKAWKĘ) lub jej działania zostało zakłócone w trakcie infuzji. Sprawdź położenie i zamocowanie strzykawki. BATTERY LOW (SŁABY Niski stan naładowania akumulatora, oznaczający, że energii wystarczy jeszcze na 30 minut AKUMULATOR) działania. Wskaźnik akumulatora zacznie migać, a po upływie 30 minut ciągły alarm dźwiękowy zasygnalizuje, że akumulator uległ rozładowaniu. Aby podtrzymać działanie pompy i naładować akumulator wewnętrzny, ponownie podłącz pompę do źródła zasilania prądem przemiennym. BATTERY EMPTY (AKUMULATOR Akumulator wewnętrzny jest całkowicie rozładowany. Podłącz pompę do źródła zasilania prądem WYCZERPANY) przemiennym. NEAR END OF INFUSION (BLISKO Infuzja jest bliska ukończenia. Wartość tej opcji można konfigurować. KOŃCA INFUZJI) END OF INFUSION Infuzja została zakończona. Wstępnie ustawiona objętość płynu pozostaje w strzykawce, aby (KONIEC INFUZJI) zmniejszyć do minimum ryzyko przedostania się pęcherzyków powietrza do zestawu infuzyjnego. Wartość tego parametru może być zmieniana. TITRATION NOT CONFIRMED Prędkość infuzji została zmieniona, lecz nie potwierdzona i w trakcie 2 minut* nie dokonano żadnej (NIEPOTWIERDZONA ZMIANA operacji. Naciśnij przycisk c , aby wyłączyć alarm dźwiękowy, po czym naciśnij przycisk CANCEL PRĘDKOŚCI) (ANULUJ) w celu usunięcia komunikatu i wyłączenia alarmu dźwiękowego. Sprawdź prędkość infuzji i potwierdź ją przez naciśnięcie przycisku b lub naciśnij przycisk h,, aby powrócić do wcześniejszej prędkości. W celu rozpoczęcia infuzji naciśnij przycisk b (alarm włącza się jedynie przy aktywnej opcji korygowania prędkości wlewu). AC POWER FAIL (BRAK Zasilanie sieciowe zostało odłączone i pompa jest zasilana akumulatorowo; jeżeli sytuacja ZASILANIA 220 V) ta ma miejsce w trakcie infuzji, na ekranie pompy wyświetlany jest komunikat „INFUSION CONTINUES” (INFUZJA KONTYNUOWANA). Ponownie podłącz zasilanie prądem przemiennym lub naciśnij przycisk c w celu wyłączenia alarmu dźwiękowego i kontynuuj infuzję z zasilaniem akumulatorowym. Jeśli przywrócone zostanie zasilanie prądem przemiennym, alarm zostanie automatycznie wyłączony. Error Code and Message (Kod System alarmowy wykrył niesprawność układów wewnętrznych. Odczytaj kod uszkodzenia. błędu i komunikat o błędzie) Wycofaj pompę z eksploatacji w celu sprawdzenia urządzenia przez wyszkolonego pracownika serwisu technicznego. ATTENTION (UWAGA) Jeżeli pompę pozostawiono WŁąCZONą przez okres dłuższy niż 2 minuty* i nie wykonano w (sygnalizowana przez 3 krótkie tym czasie żadnej czynności, rozlegną się trzy krótkie sygnały dźwiękowe (w rejestrze określane sygnały dźwiękowe) jako CALLBACK (WYWOŁANIE)). Naciśnij przycisk c, aby wyłączyć alarm dźwiękowy na kolejne dwie minuty*. Można też nacisnąć i przytrzymać przycisk c do momentu, w którym rozlegną się następne 3 krótkie sygnały dźwiękowe; czynność ta spowoduje wstrzymanie alarmu ostrzegawczego na 60 minut. Kolor wskaźnika Sygnalizowane alarmy alarmowego BURSZTYNOWY AC POWER FAIL (BRAK ZASILANIA AC); NEAR END OF INFUSION (BLISKO KOŃCA INFUZJI); ATTENTION (UWAGA); TITRATION NOT CONFIRMED (NIEPOTWIERDZONA ZMIANA PRĘDKOŚCI); BATTERY LOW (SŁABY AKUMULATOR). CZERWONY Wszystkie pozostałe alarmy. *Możliwa konfiguracja opcji. 1000DF00230 Wyd. 3 23/44 /44

Related Documents