Porada dnia
W druku cyfrowym
pełnokolorowym (skala
CMYK) kolor biały
uzyskujemy poprzez
zaprojektowanie
niezadrukowanej cz...
of 1

Naklejki epoksydowe jak powstaja

Jak można w produkcji naklejek epoksydowych uzyskać kolor biały nadruku?Uzyskanie koloru białego w produkcji naklejek epoksydowych wymaga zastosowania folii białej podłoża lub nadruku kolorem białym.http://polinal.com.pl/2016/02/18/naklejki-epoksydowe-jak-uzyskac-kolor-bialy-w-druku/#naklejkiepoksydowe #naklejki3d #naklejkiwypukłe #produkcjanaklejek
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naklejki epoksydowe jak powstaja

  • 1. Porada dnia W druku cyfrowym pełnokolorowym (skala CMYK) kolor biały uzyskujemy poprzez zaprojektowanie niezadrukowanej części folii białej podłoża. www.polinal.pl

Related Documents